Gmina Pleśna jest partnerem w projekcie pt. „Wdrożenie

Komentarze

Transkrypt

Gmina Pleśna jest partnerem w projekcie pt. „Wdrożenie
Gmina Pleśna jest partnerem w projekcie pt. „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych
usług publicznych – ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn”. Celem
projektu jest rozwój standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacja
wymiany korespondencji za pomocą ePUAP a przy tym, podniesienie świadomości obywateli oraz
promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego.
Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.:








stworzenie systemu informowania/powiadamiania mieszkańców za pomocą sms/e-mail
przygotowanie i uruchomienie usług elektronicznych na ePUAP
uruchomienie/rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej SIP
otwarcie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego
utworzenie Punktu Informacji dla mieszkańców (e-BOK)
stworzenie Portalu Klienta e-Urząd w gminach Wierzchosławice, Pleśna ,Zakliczyn
poszerzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w gminach Wierzchosławice i
Radłów
przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych
Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 1.06.2014 do 30.09.2015
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Podobne dokumenty