Środki Bezpieczeństwa

Komentarze

Transkrypt

Środki Bezpieczeństwa
Środki Bezpieczeństwa
UWAGA:
Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt równoboczny, jest stosowany
w celu ostrzegania użytkownika przed niebezpiecznym napięciem
i ma zapobiegać ryzyku porażenia elektrycznego.
Ostrzeżenie:
Dla uniknięcia ryzyka porażenia elektrycznego, poleca się nie
otwierać obudowy urządzenia. Serwisowanie urządzenia
powinno się zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi.
Wykrzyknik wpisany w trójkąt równoboczny, jest stosowany w celu
ostrzegania użytkownika o ważnych działaniach i konserwacji.
Uwaga: Aby upewnić się w kwestii poprawnego użytkowania
produktu, należy zaznajomić się dokładnie z treścią tej instrukcji obsługi i zachować ją
w celu odniesienia się do niej w przyszłości.
Ostrzeżenie: Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie możliwe jest narażenie go
na kontakt lub zanurzenie w wodzie. Unikaj instalacji blisko np. wazonów, umywalek,
zlewozmywaków, pralek, basenów itp.
Ostrzeżenie: Nie umieszczaj świec lub lamp na obudowie urządzenia, ponieważ istnieje
zagrożenie wzniecenia ognia.
Ostrzeżenie: Urządzenie powinno być podłączane do zasilającej sieci elektrycznej
o tylko takich parametrach, jakie wyszczególnione są w instrukcji użytkowania.
Jeśli nie jesteś pewien, jakie parametry zasilania występują w użytkowanej sieci
(np. napięcie 120V lub 230V), skontaktuj się z dostawcą lub firmą energetyczną.
Ostrzeżenie: Nie otwieraj obudowy i nie dotykaj żadnej części we wnętrzu urządzenia.
Jeśli występuje potrzeba otworzenia urządzenia, skontaktuj się
z dostawcą urządzenia lub serwisem technicznym.
Uwaga: Zawsze używaj urządzenia z założoną obudową, unikając w ten sposób emisji
promieniowania elektromagnetycznego i promieniowanie z zewnątrz.
1
Opis produktu



















Odbiór cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/T2
Obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4
AVC/H.264
Full HD
MPEG-2 [email protected] AVC/H.264, [email protected],MPEG4 A
SP Supported
Wbudowany adapter sieci bezprzewodowej WiFi
Opcje internetowe: YouTube, Dailymotion, Pogoda,
Net Photo i inne.
Obsługa aplikacji FTP
Niski pobór prądu w trybie Stand-by poniżej 1W;
PVR, Timer, Time Shift
8 grup ulubionych kanałów i Kontrola Rodzicielska
3-dniowy Przewodnik po Kanałach (EPG)
Obsługa telegazety i napisów ekranowych
Odtwarzacz plików multimedialnych: muzyki, zdjęć,
filmów
Wielojęzyczne Menu
6000 programowanych kanałów
Obsługa dźwięku Dolby Digital Plus (E-AC3)
Wyjście wideo wysok.rozdz. – HDMI
Automatyczny Stand-By
Szybkie złącze USB 2.0 port
2
Wyposażenie
Panel przedni
1 – Dioda zasilania
2 – Dioda wskaźnika sygnału
3 – Wyświetlacz numeryczny
4 – Czujnik pilota IR
3
Panel tylni
1.- Gniazdo antenowe
2.- Gniazdo USB 2.0
3.- Gniazdo HDMI
4.- Gniazdo AV do podłączenia TV i Audio
5.- Gniazdo zasilania
4
Opis pilota
POWER - Przełącza pomiędzy trybami pracy
i gotowości
Mute.- Wyłączenie/włączenie dźwięku
►II – Odtwarzanie/Pauza
■ - Stop
- Włączenie nagrywania
USB - Wyświetla zawartość dysku USB
CZERWONY/AUDIO - Przyciska funkcyjny menu
/Zmiana ścieżki audio
ZIELONY/TXT - Przyciska funkcyjny menu
/ Wyświetlanie telegazety
ŻÓŁTY/INFO - Przyciska funkcyjny menu
/Informacje o programie
NIEBIESK/SUBTITLE - Przyciska funkcyjny menu
/Wyświetlanie napisów
FAV - Wyświetla listę ulubionych kanałów
RECAL - Przywołanie poprzedniego kanału/menu
- Zmiana kanałów/ruch w menu góra/dół
- Regulacja wzmocnienia dźwięku
/ ruch w menu prawo/lewo
OK
- Potwierdza wybraną operacje albo
wyświetla listę kanałów podczas oglądania
programu
MENU - Wyświetla menu tunera
EXIT – Wyjście z menu/funkcji
I◄◄ ►►I - Przesuwanie do przodu/tyłu--◄◄ ►► - Szybkie przewijanie do przodu/tyłu
PAGE- PAGE+ - Zmienia program/kanał
EPG - (Electronic Program Guide): Wyświetla
przewodnik po programach
1,2,3……0 - Numeryczne wybieranie kanałów
TV/RADIO - Przełączenie odbioru programów
radiowy i telewizyjnych
5
Podłączenie
Podłącz dekoder do anteny i telewizora wg schematu Podłączenie
Podłączenie sprzętu audio lub telewizora „starego” typu poprzez gniazdo AV
za pomocą kabla JACK – 3 x RCA.
Podłącz zasilacz dekodera do gniazdka elektrycznego.
W telewizorze wybierz odbiór sygnału poprzez gniado HDMI
Włącz urządzenie przyciskiem POWER na pilocie zdalnego.
6
Pierwsze uruchomienie
Jeżeli podłączenie dekodera do telewizora
zostało prawidłowo wykonane to na ekranie
telewizora wyświetli się menu startowe
z opcją wyboru wersji językowej menu.
Przyciskami na pilocie góra/dół należy
wybrać odpowiednią wersję językową
i wcisnąć przycisk OK.
Programowanie kanałów
Uwaga:
Warunkiem prawidłowego odbioru programów telewizyjny i radiowych jest
odpowiednie dobranie anteny do miejsca instalacji oraz jej precyzyjne
ustawienie. Źle dobrana antena oraz nieprawidłowa regulacja w sposób
istotny wpłynie na pogorszenie odbioru programów.
Polecamy skorzystanie z pomocy instalatora w instalacji anteny.
Aby wyszukać programy na dekoderze
należy wcisnąć na pilocie przycisk
MENU . Ne ekranie telewizora wyświetli się
menu dekodera.
Przyciskiem OK należy wybrać opcję
Instalacja.
Na ekranie wyświetli się menu
wyszukiwania programów
7
Wyszukiwanie ręczne
- wyszukiwanie pojedynczych
programów/nadawców
Wyszukiwanie automatyczne
- wyszukiwanie wszystkich
nadawanych programów
Ustawienie zasilania anteny
- włączenie/wyłączenie zasilania 5 V
wzmacniacza anteny
Ustawienia fabryczne
– kod fabryczny 0000
Przywraca ustawienia fabryczne dekodera, usuwanie kanałów.
W opcji menu przyciskami góra/dół Wyszukiwanie automatyczne
i wcisnąć OK.
W opcji Przeszukiwanie sieci przyciskiem
prawo/lewo wybrać NIE
i wcisnąć OK – nastąpi wyszukiwanie
programów.
Po zakończeniu programowania aby wyjść z menu należy wcisnąć przycisk
EXIT.
8
Podłączenie dekodera do sieci WiFi
Dekoder umożliwia korzystanie z opcji internetowych:
MENU > Rozszerzenie > WIFI > OK
Aby połączyć dekoder z siecią bezprzewodową WiFi należy w opcji menu
WIFI wcisnąć przycisk OK, na ekranie telewizora wyświetlą się dostępne
sieci.
Przyciskami góra/dół należy
wybrać odpowiednią sieć i
wcisnąć OK.
Na ekranie wyświetli się
menu do wpisania hasła do
sieci.
Z wyświetlonej klawiatury należy wpisać hasło sieci (klawiatura numeryczna
– 1,2,3 ..0 – dostępna z pilota dekodera).
9
Potwierdzić wpisane hasło OK.
Opcje internetowe
MENU > Rozszerzenie > Dodatki sieciowe
Po zalogowaniu dekodera do bezprzewodowej sieci internetowej dostępne
są opcje internetowe:
Net Link, YouTube, Dailymotion, Pobieranie przez FTP, Pogoda, Czytnik
wiadomości RSS, Stock View, Net Photo
10
YouTube
Dailymotion
Pobieranie przez FTP
Pogoda
11
Czytnik wiadomości RSS
Stock View
Net Photo
12
Zarządzanie kanałami
MENU >. EDYCJA KANAŁÓW > KANAŁY TV
Edycja kanałów pozwala na przesuwanie, kasowanie,
blokowanie/odblokowanie, zmianę nazwy kanału.
Wskazówka: Operacje na kanałach radiowych są takie same jak na kanałach
TV.
Przenoszenie kanałów
By zmienić pozycję wybranego kanału należy podświetlić opcję Przesuń
(czerwony przycisk), a następnie wybrać przesuwany kanał przyciskiem OK
(numer kanału zmieni się na ikonę przenoszenia). Pozycja docelowa
określona może być przez wpisanie numeru lub zmianę pozycji przyciskami
góra/dół-. Zatwierdzenie nowej pozycji przyciskiem OK.
13
Kasowanie kanałów
By usunąć kanał należy podświetlić funkcję Usuń (zielony klawisz), następnie
wskazać kanał do usunięcia i wcisnąć przycisk OK (numer kanału zmieni się
na ikonę usuwania). Przy wychodzeniu z edycji kanałów przyciskiem EXIT
zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia kanału. Wybór TAK
spowoduje usunięcie kanału.
Zmiana nazwy kanałów
By zmienić nazwę kanału należy podświetlić opcję Zmień nazwę (niebieski
przycisk)a następnie przyciskiem OK wybrać kanał którego nazwa będzie
zmieniana. Wprowadź nazwę kanału bezpośrednio za pomocą klawiatury
na ekranie, a następnie wciśnij NIEBIESKI przycisk by zakończyć.
Blokowanie/Odblokowanie Kanałów
By zablokować/odblokować kanał należy podświetlić funkcję Zablokuj
(żółty przycisk) a następnie przyciskiem OK wybrać kanał
do zablokowania/odblokowania (za nazwą kanału pojawi się dodatkowa
ikona bądź zostanie usunięta). Wprowadź hasło blokujące kanał. Jeżeli
chcesz zablokować inny kanał, nie zostaniesz poproszony o wprowadzenie
hasła ponownie, dopóki nie wciśniesz przycisku
EPG – Elektroniczny przewodnik po programach
14
Opcja menu umożliwiająca podgląd informacji o programach, opisu
programów, oraz wyświetlanie informacji o programach z 7-dnio dniowym
wyprzedzeniem.
Ważne: opcja EPG umożliwia również bezpośredni zapis programu do
funkcji Timer – nagrywanie programu
Edycja Ulubionych TV/Radio
Menu->EDYCJA KANAŁÓW-> Ulubione
15
Możesz dodać albo usunąć kanały z list ulubionych:
Wiadomości/Edukacja (czerwony przycisk)
Filmy/Pogoda (zielony przycisk)
Muzyka/Dziecięce (żółty przycisk)
Sport/Kultura (niebeski przycisk)
Zaznacz kanał, który chcesz dodać albo usunąć z listy ulubionych.
Naciśnij przycisk ◄/► żeby zmienić grupę ulubionych i potwierdź OK wybór
grupy..
Przyciśnij przycisk np. zielony żeby przypisać program do wybranej grupy
ulubionych
Przyciśnij EXIT żeby wrócić do menu I zapisać zmiany.
Sortowanie Kanałów
Umożliwia sortowanie listy kanałów.
Menu > EDYCJA KANAŁÓW >.Sortuj kanały
Zaznacz wybrana opcję i potwierdź przyciskając OK żeby posortować.
Możesz sortować wg LCN, Alfabetycznie, Transponder,
Niekodowane/Kodowane, Domyślnie, Ulubione, FTAoCAS+Alphabet,
Operator, Serwis ID.
Opcja sortowania kanałów zmienia kolejność programów w liście głównej.
Lista kanałów użytkownika
Lista kanałów użytkownika pozwala na zapisanie albo załadowanie
wszystkich danych I ustawień razem z kanałami.
Menu > EDYCJA KANALÓW > Lista Kanałów Użytkownika Zapisz listę
kanałów użytkownika
Menu > EDYCJA KANALÓW > Lista Kanałów Użytkownika Załaduj listę
kanałów użytkownika
16
Ustawienia
MENU > Ustawienia > Ustawienia Systemowe
Wskazówka: Wszystkich zmian możesz dokonać naciskając ◄/►
Język Menu : Ustawienie języka w Menu.
Audio1: Wybiera preferowany język audio.
Audio2: Wybiera drugi język audio.
Język napisów: Ustawia język napisów.
Subtitle Control: Wł/Wył wyświetlanie napisów.
Język dla EPG: Ustawia język EPG.
Język Teletekstu: Ustawia język TXT.
LCN: wyświetlanie kanałów wg. operatorów.
Cyfrowe Audio: Wybór cyfrowego wyjścia Audio.
Automatyczny wybór kanałów: Przy ustawieniu Wł, na liście kanałów
odtwarzanie nastąpi automatycznie po zaznaczeniu kanału. Przy ustawieniu
Wył, odtwarzanie rozpocznie się po wybraniu kanału z listy.
Automatyczne opuszczenie listy: Przy ustawieniu Wł, lista kanałów zniknie
po wciśnięciu OK na zaznaczonym kanale. Przy ustawieniu Wył, lista
kanałów zniknie po wciśnięciu OK na obecnie oglądanym kanale.
Source Signal Type: wybór rodzaju sygnału T / T2 / AUTO
Ostatnio oglądane: Włączenie (Wł) lub wyłączenie (Wył) wyświetlania listy
ostatnio oglądanych kanałów.
Głębokie czuwanie: Jeśli włączone pobór mocy jest niższy, jeśli wyłączone
pobór mocy jest taki sam jak w trybie oglądania.
Jasność wyświetlania: Jasność wyświetlacza panelu przedniego.1 do 5.
Load M3U file mode
17
Ustawienia OSD
MENU->Ustawienia->Ustawienia OSD
Przezroczystość menu: Ustawia przezroczystość dla całego menu.
Przezroczystość Teletekstu: Ustawia przezroczystość dla teletextu.
Tryb wyświetlania: Ustawia częstotliwość obrazu.
TV Typ: Ustawia tryb PAL/NTSC/Auto .
Typ ekranu: Format wyświetlania obrazu. .
Czas wyświetlania OSD : Ustawienie czasu wyświetlania informacji
o programie .
Kontrola rodzicielska
MENU > Ustawienia - >Kontrola Rodzicielska
Pozwala na blokowanie hasłem opcji, kanałów i określenie dopuszczalnego
wieku użytkownika.
Kalendarz – wyświetla kalendarz oraz informację o pogodzie
Ustawienia czasu
MENU > Ustawienia > Ustawienia czasu
Ustawienia czasu
MENU > Ustawienia > Ustawienia czasu > Ustawienia czasu-Data
Umożliwia zmianę czasu, przejście w tryb godzinny, ustawienia strefy
czasowej i ustawienia czasu letniego.
Timer
Timer daje możliwość ustawienia do 8 różnych zdarzeń np. programy będą
automatycznie nagrywane bądź odtwarzane w zależności od ustawień .
MENU > Ustawienia czasu > Timer
Ustawienie Timera przez Dodaj (czerwony przycisk)
18
W opcji menu możemy wybrać kanał jaki ma być nagrywany, datę oraz czas
rozpoczęcia/zakończenia nagrywania, powtórzenie nagrywania.
Akceptacja poprzez OK.
Uwaga: Wykonanie zdarzenia zależne jest od daty i godziny, należy zwrócić
uwagę na te ustawienia by poprawnie zaplanować zdarzenie
W celu dodania zdarzenia po wciśnięciu czerwonego przycisku na pilocie
należy określić: kanał (opcja Kanał), dzień rozpoczęcia programu (Data
(dzień/miesiąc)), rozpoczęcie programu (Start (godzina/minuty)), koniec
programu (Stop (godzina/minuty)), cykliczność zdarzenia (Powtórzenie tylko raz -1x, Codziennie, Co tydzień, od poniedziałku do piątku 1-5, sobota
i niedziela 6-7), czy urządzenie ma się wyłączyć po skończeniu zdarzenia
(Wyłączyć po zakończeniu) oraz czy program ma być nagrany na przenośnej
pamięci USB (Nagrywanie). By zapisać zdarzenie należy potwierdzić
przyciskiem OK. Nowe zdarzenie będzie widoczne w ramce.
Kanał: Wybrać kanał z listy.
Data: Wprowadzenie daty.
Start/Stop: Ustawienie czasu rozpoczęcia I zakończenia.
Powtórzenie:
<1X> jeden raz tylko.
<Codziennie> .
19
< Co tydzień>
<1-5> Od poniedziałku do piątku.
<6-7> Soboty I niedziele.
Wyłącz po zakończeniu
Jeśli wybrane jest TAK odbiornik przejdzie do stanu czuwania
po zakończeniu Timera.
Timer wyłączenia-uśpienie
Ustawienie czasu funkcji sleep. Ustawić można dowolny czas bądź
skorzystać z ustalonych wartości 15, 30, 45, 60, 90 i 120 minut lub dowolny
czas. Opcja jest nieaktywna przy ustawieniu Wył.
Zegar w trybie czuwania
Wyświetla aktualną godzinę na wyświetlaczu podczas czuwania. .
Ustawienia automatycznego wyłączenia
Określenie czasu automatycznego wyłączenia po 15m, 30m,1h, dwóch
godzinach -2h, trzech godzinach 3h, 4h lub dowolnie określonym czasie.
Ustawienie wyświetlania
Opcja menu umożliwiająca ustawie parametrów wyświetlanego menu.
Informacje o odbiorniku
Informacje o odbiorniku : nazwa modelu, wersja sprzętowa i
oprogramowania, data oprogramowania nr seryjny, ilość zeskanowanych
kanałów.
Gry: Do wyboru mamy tutaj 9 różnych zabawnych gier.
20
Rozszerzenia
MENU > Rozszerzenia
Opcja menu umożliwiająca współpracę z zewnętrznymi pamięciami USB,
oraz korzystanie z opcji internetowych
Mobile Application: opcja umożliwia pobranie aplikacji na smartfona
do sterowania dekoderem
USB
USB oferuje odtwarzanie różnych formatów plików multimedialnych oraz
wykonywanie różnych czynności na dysku USB lub dysku zewnętrznym HDD.
Uwaga: Obsługiwane są następujące formaty : FAT, FAT32 i NTFS.
Wifi: połączenie tuner z siecią bezprzewodową WiFi
Ustawienie adresu IP: wyświetla adres IP dekodera
Dodatki sieciowe: opcje internetowe
G-Cast: funkcja nieczynna w tym modelu dekodera
Podstawowe operacje na dysku USB
Opcja menu umożliwiająca edycję plików zapisanych na zewnętrznych
pamięciach USB.
MENU > Rozszerzenia > USB , lub przycisk USB na pilocie
Narzędzia – czerwony przycisk na pilocie
W menu USB przyciskając czerwony przycisk możemy wykonywać
następujące czynności na plikach : zmiana nazwy, usuwanie, przenoszenie,
kopiowanie, przesuwanie i sortowanie.
Również tworzenie nowych folderów i formatowanie dysku.
Tryb odtwarzania
Pętla: odtwarzanie np. losowe, pojedyncze, normalne, odwrócone.
Czas wyświetlania zdjęć: Ustawienie odstępów czasowych wyświetlania
kolejnych po sobie zdjęć.
21
Pokaz slajdów: Ustawienie sposobu wyświetlania zdjęć , np. : pełny ekran,
miniatury 2x2/2x3.
Wysyłanie
Uruchamiamy “Żółtym” przyciskiem – umożliwia nam wysłanie I
archiwizacje danych na dysk USB, wysyłanie na serwer FTP
Ustawienia PVR
Opcja menu pozwalająca na ustawienie parametrów nagrywania.
Partycja nagrywania: zapis na wskazanej partycji dysku USB
Tryb nagrywania: Kanał, transponder
Typ nagrywania: pliki zapisu TS lub PS
Czas(Minute): ustawienie czasu nagrywania
Automatyczny TimeShift: włączenie/wyłączenie
Rozmiar bufora dla TimeShift(MB): wielkość pliku bufora
TimeShift Need Save: włączenie nagrywania z TimeShift
Odtwarzaj nagrania od: ustawienie odtwarzania pliku od początku lub od
miejsca gdzie zostało poprzednio zakończone.
Odtwarzanie plików USB
Muzyka
Naciśnij ◄/► żeby wybrać Muzykę.
Naciśnij ▲/▼ żeby wybrać folder lub plik , następnie OK – otworzenie
folderu lub odtworzenie pliku muzycznego .
Wspierane są *.mp3, *mp2, *.ogg, *.wav *.flac
Zdjęcia
Naciśnij ◄/► żeby wybrać Zdjęcia.
22
Naciśnij ▲/▼ żeby wybrać folder lub plik , następnie OK – otworzenie
folderu lub pokaz zdjęć.
Wspierane są: *bmp, *jpg, *gif .
Filmy
Naciśnij ◄/► żeby wybrać Filmy.
Naciśnij ▲/▼ żeby wybrać folder lub plik , następnie OK – otworzenie
folderu lub pokaz filmu.
Wspierane są: *3gp, *avi, *dat, *flv, *mkv, *mov, *mp4, *mpg, *m2ts, *ts,
*vob,
Oprogramowanie: pobieranie/aktualizacja oprogramowania dekodera
Telegazeta
Wciśniecie na pilocie przycisku TXT (zielony) wyświetli na ekranie telewizora
telegazetę.
Wybór strony telegazety przyciskami numerycznymi 1,2,3 … 0,
lub przyciskami góra/dół.
23
Uwaga: wyświetlenie telegazety uzależnione jest od nadawcy programu
Dodatkowe informacje – Problemy
Przed skontaktowaniem się z lokalnym centrum serwisowym, należy
dokładnie zapoznać się z poradami podanymi poniżej. Jeżeli problem nie
ustąpi po wykonaniu następujących procedur, prosimy skontaktować się
z lokalnym dystrybutorem produktu lub centrum obsługi po dalsze
instrukcje.
Brak wyświetlania wiadomości na przednim wyświetlaczu.
(Produkt nie włącza się)
• Sprawdź podłączenie zasilacza do dekodera i gniazda zasilającego
i upewnij się, że jest podłączony.
• Sprawdź czy główne zasilanie jest włączone.
• Podłącz zasilacz do innego gniazda zasilania.
Brak Obrazu
• Upewnij się, że dekoder został włączony i znajduje się w trybie pracy
• Upewnij się, że kabel HDMI/RCA jest prawidłowo podłączony
do telewizora.
• Upewnij się, że kabel antenowy jest prawidłowo podłączony
do urządzenia.
• Upewnij się, że aktywowałeś wyszukiwanie kanałów.
• Sprawdź czy odpowiednio ustawione jest wejście sygnału zewnętrznego
w telewizorze.
• Sprawdź czy kanał obecnie nadaje. Skontaktuj się z nadawcą w celu
upewnienia, że kanał jest uruchomiony.
Słaba jakość dźwięku/obrazu
• Upewnij się, że w pobliżu produktu nie ma żadnej komórki bądź
mikrofalówki.
• Sprawdź czy ustawienie anteny jest prawidłowe.
• Sprawdź poziom sygnału i ustaw antenę jeżeli poziom jest zbyt niski.
Poziom sygnału może być uwarunkowany od warunków pogodowych.
24
Brak lub słaby dźwięk
• Sprawdź czy kabel HDMI/RCA jest podłączony poprawnie.
• Sprawdź czy poziom głośności telewizora oraz poziom głośności
urządzenia.
• Sprawdź czy telewizor lub urządzenie są wyciszone (Mute).
• Sprawdź typ audio bądź opcje ścieżki dźwiękowej.
Pilot zdalnego sterowania nie działa
• Aby kontrolować urządzenie, należy górną cześć pilota kierować
bezpośrednio w kierunku części odbiorczej produktu.
• Wyjmij i włóż ponownie baterie do pilota zdalnego sterowania.
• Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania na nowy zestaw.
Nie można połączyć sieci
• Upewnij się, że sieć lokalna działa, np. na PC.
• Ponownie wyszukaj sieć i wpisz jeszcze raz hasło do WiFi.
Dane techniczne
Ogólne:
Wejście RF x 1 (IEC-TYPE, IEC 169-2, ŻEŃSKIE)
Zakres częstotliwości: 174 MHz – 230 MHz, 470 MHz – 862 MHz, 7/8 MHz
Poziom sygnału: - 15 - 70 dbm
Dekoder:
Dekoder wideo: MPEG-2 [email protected], AVC/H.264 HP @L4.1
MPEG-4 ASP SUPPORTED
Dekoder audio: MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.1
Prędkość wejściowa: MAX 48 Mbit/s
Formaty wideo: 4:3, 16:9 SWITCHABLE
Wyjścia wideo: HDMI, RCA x 3
Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM
Odtwarzacz plików:
Wideo: *3gp, *avi, *dat, *flv, *mkv, *mov, *mp4, *mpg, *m2ts, *ts, *vob,
25
Audio: *.mp3, *mp2, *.ogg, *.wav *.flac
Zdjęcia: *bmp, *jpg, *gif
Timer: 8 dniowy zapis, TimeShift
Połączenia: gniazdo zasilacza DC, wejście antenowe, HDMI, AV, USB 2.0
Zasilanie: Napięcie wejściowe: 220-230V-50/60 Hz, DC 12V/1A
Pobór energii: Max 7W, Standby poniżej 1W
Wymiary: 115 x 100 x 25 mm
Uwaga:
Informujemy, że z powodu rozwoju technicznego dekodera i ciągłym ulepszaniem
produktu dane techniczne oraz funkcje tunera mogą odbiegać od rzeczywistych
parametrów.
Deklaracja zgodności
Producent deklaruje zgodność z następującymi dyrektywami
i standardami:
Low Voltage Directive 2014/35/EU
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EMC Directive 2014/30/EU
EN 301 489-1:2011-09
EN 301 489-17:2012-09
EN 55 013:2013
EN 55 020:2007/A11:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Norma bezpieczeństwa: N 60065:2015-08
Radio: EN 300 328 V1.8.1: 2006-10
Zdrowia: EN 62479:2010
ERP Directive 2009/125/EC: EN 62087:2009
26
Ochrona środowiska
Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem.
Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu
wraz z innymi odpadami domowymi.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega
odrębnemu systemowi zbiórki odpadów.
Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
nie należy usuwać
do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o
odpadach przeznaczony jest on do ponownego przetworzenia -recyklingu.
Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami
gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów,
lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów
sprzedaży detalicznej. W celu otrzymania dokładnych informacji na ten
temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku
wyposażenia sprzętu w baterie, należy w myśl przepisów baterie usunąć
oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Właściwe usuniecie
odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk,
przetworzenie i poddanie recyklingowi. Niewłaściwe przetworzenie
odpadów elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wpływ na
środowisko naturalne
Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej
W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów handlowych,
należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o sposobie,
ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności zwrotu
produktu niewielkich rozmiarów
i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki odpadów. Informacje dla firm w
krajach spoza Unii Europejskiej.
W przypadku konieczności usunięcia produktu należy skontaktować się
z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego
recyklingu.
27

Podobne dokumenty