Bibliografia_dla_kandydatow_na_wydzial_aktorski

Transkrypt

Bibliografia_dla_kandydatow_na_wydzial_aktorski
BIBLIOGRAFIA DLA KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ AKTORSKI
1. Historia. Encyklopedia szkolna, praca zbiorowa, Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1993
2. H. Samsonowicz, J. Tazbir, Tysiącletnie dzieje, Wydawnictwo
Dolnośląskie,
Wrocław 2006
3. Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, PIW, Warszawa 1990
4. M. Fik, Trzydzieści pięć sezonów, WAiF, Warszawa 1980
5. Encyklopedia kultury polskiej. Teatr. Widowisko, Instytut Kultury
Polskiej, pod
red. M. Fik, Warszawa 2000
6. Historia teatru, pod red. J.R. Browna, Świat Książki, Warszawa 1999
7. A. Nicoll, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1977
8. A. Nicoll, Dzieje dramatu, PIW, Warszawa 1978
9. Słownik wiedzy o teatrze, (praca zbiorowa, pod redakcją m in. D.
Kosińskiego),
Bielsko-Biała 2005.
10. D. Kosiński, Słownik teatru, Kraków 2006
11. B. Osterloff, Aleksander Zelwerowicz, Warszawa 2011

Podobne dokumenty