WARUNKI GWARANCJI PONTONÓW YAM by PLASTIMO

Komentarze

Transkrypt

WARUNKI GWARANCJI PONTONÓW YAM by PLASTIMO
WARUNKI GWARANCJI PONTONÓW YAM by PLASTIMO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Yamaha Motor Middle Europe BV – Oddział w Polsce, gwarantuje iż każdy
nowy ponton wraz z ukompletowaniem, zakupiony w oficjalnej sieci
dealerskiej Yamaha Motor Middle Europe BV – Oddział w Polsce
(określony poniżej jako „produkt”) jest wolny od wad związanych z
wykonaniem lub użytymi materiałami.
Gwarancja nie obejmuje normalnych oznak użytkowania lub uszkodzeń
wynikłych z:
1) Nieprawidłowego użytkowania, przypadkowego uszkodzenia oraz
nieprawidłowego montażu produktu.
2) Użytkowania produktu wraz z akcesoriami lub elementami nie
wyprodukowanymi przez Plastimo.
3) Modyfikacji lub ingerencji w oryginalnie dostarczony produkt.
4) Uszkodzeń wynikłych ze złego przechowywania i obsługi.
5) Uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych np. pożar, wypadek itd.
Gwarancja nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z transportem,
holowaniem, slipowaniem, przechowywaniem lub dostarczeniem
uszkodzonego pontonu do autoryzowanego dealera Yamaha Motor Middle
Europe BV – Oddział w Polsce.
Użytkownik musi zapewnić transport produktu do autoryzowanego dealera
Yamaha Motor Middle Europe BV – Oddział w Polsce, na swój koszt.
Gwarancja jest ograniczona do wymiany uszkodzonego elementu lub w
przypadku braku możliwości do wymiany produktu przez Yamaha Motor
Middle Europe BV – Oddział w Polsce. Decyzja dotyczące ewentualnej
wymiany produktu należy do Yamaha Motor Middle Europe BV – Oddział w
Polsce i nie może być podejmowana przez dealera. Zastrzegamy prawo do
modyfikacji produktu w celu jego ulepszenia.
Gwarancja udzielana jest na terenie Polski i państw UE na okres 4 lat od
daty sprzedaży w systemie 2 + 2. Warunkiem utrzymania 4 letniej
gwarancji jest odesłanie przez użytkownika do Yamaha Motor Middle
Europe BV – Oddział w Polsce wypełnionego formularza
rejestracyjnego użytkownika. Nie wysłanie formularza w terminie 7 dni
od daty zakupu produktu do Yamaha Motor Middle Europe BV – Oddział w
Polsce spowoduje ograniczenie gwarancji do okresu 2 lat.
Wszystkie akcesoria dodatkowe np., dulki, rączki do przenoszenia,
pompka, torba przenośna, uchwyt pawężowy, pawęż, kółka typu D,
elementy podłogi objęte są 2 letnim okresem gwarancji.
„Warranty Registration Card” dostarczona wraz z produktem jest jedyną
obowiązującą identyfikacją gwarancji. Karta rejestracyjna wraz z fakturą
zakupu stanowią podstawę do rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych.
Brak oryginalnych oznaczeń identyfikacyjnych na tabliczce znamionowej
produktu powoduje automatyczną utratę gwarancji.
X.
Powyższa gwarancja jest udzielana przez Yamaha Motor Middle Europe
BV – Oddział w Polsce. Żaden sprzedawca ani agent nie jest uprawiony
rozszerzać lub przedłużać jej zakresu bez pisemnej zgody Yamaha Motor
Middle Europe BV – Oddział w Polsce

Podobne dokumenty