content • spis treâci inhaltsverzeichnis

Komentarze

Transkrypt

content • spis treâci inhaltsverzeichnis
CONTENT • SPIS TREÂCI 1
INHA LTSV ER ZEIC HNIS
2 WEL COM E • WITA MY
Welcome to our pre-Christmas frame of mind last edition of
The Visitor Dolny Slask for 2008. Before we start we would like
to thank our Clients and Readers for their cooperation and support
and the advice and enthusiasm we get from them. Most of the
advice went into the changes in The Visitor layout we have
implemented these last 3 months in all five editions of our guides.
Next thank you is in fact our Best Wishes for Christmas and New
Year which looms on the horizon. We wish you the same as we
always do, as there are no better wishes for our Clients, Readers,
Friends and Colleagues - Let the next year be better than 2008 and
not as good as 2010! Merry Christmas and a Happy New Year!
Please visit the www.thevisitor.pl website. As we promised our
Internet service is expanded every month. You will find here much
more information that we print in our guides. We have just opened
new Poznan and Wielkopolska section. There is also an online
booking service offering hotel rooms at the best prices available on
Internet only. We are a part of the biggest Polish online booking
system offering hotels all over Poland. A special section, ‘free
distribution’, will show you addresses where you can pick up any
of our five, The Visitor, guides. Enjoy them at you leisure!
And as we always do in this section: If you have liked the way we
have prepared our guide and with it enjoyed your visit to Poland
with us, please tell the waiter, waitress or the receptionist that you
found their place in The Visitor. In return we will be here waiting for
you with the latest, updated edition of The Visitor ready to guide
you when you visit us here in Poland again! Thank you for using
our guides!
Witamy przedświątecznie w ostatnim wydaniu The Visitora Dolny
Śląsk w 2008 roku. Na wstępie pragniemy podziękować naszym
Klientom i Czytelnikom za współpracę oraz wszystkie rady
i sugestie, które otrzymaliśmy i nadal otrzymujemy. Większość
z nich znalazła swoje odbicie w nowej szacie graficznej, nowym
układzie tras turystycznych i nowych rozdziałach tematycznych,
które wprowadziliśmy do wszystkich pięciu wydań The Visitora
w trakcie ostatnich trzech miesięcy. Obok podziękowań pragniemy
złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.
Jak co roku życzymy Wam tego samego - oby Nowy Rok był
lepszy niż obecny, acz gorszy niż 2010!
Zapraszamy także do wizyty na www.thevisitor.pl. Nasz serwis
internetowy jest nieustannie poszerzamy o nowe informacje
i działy, których nie prezentujemy w drukowanych wersjach
naszych przewodników. W tym miesiącu dodaliśmy nowy rozdział
poświęcony Poznaniowi oraz wybranym miastom Wielkopolski.
Skorzystasz tam także z jednego z największych polskiego
systemu rezerwacji online, oferującego pokoje hotelowe po
najniższych, internetowych cenach. W zakładce „dystrybucja”
znajdziesz adresy miejsc, w których możesz odebrać dowolną
z pięciu edycji naszych przewodników: Małopolska, Mazowsze,
Bałtyk, Dolny Śląsk oraz najnowsza - Wielkopolska. Serdecznie
zapraszamy.
I na koniec nasza stała prośba. Jeśli podoba się Wam nasza praca
i chcielibyście ponownie sięgnąć po nasze bezpłatne przewodniki
prosimy o gest, który pomoże nam rozwijać obecne wydawnictwa
oraz tworzyć kolejne. Prosimy serdecznie, abyście podczas rezerwacji
kolacji czy zamawiania pokoju hotelowego zaznaczyli, że trafiliście
tutaj dzięki przewodnikowi The Visitor. Dziękujemy za korzystanie
z naszych przewodników i życzymy wspaniałego pobytu!
WIL LKO MM EN
Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe im Jahr 2008 von
The Visitor für Niederschlesien. Am Anfang wollen wir uns bei
unseren Kunden und Lesern für die Mitarbeit und alle Ratschläge,
die wir bekommen haben und immer noch bekommen, bedanken.
Die Mehrheit der Denkanstöße und Ratschläge widerspiegelt sich
im neuen Layout, der Anordnung der Reiserouten sowie in neuen
thematischen Kapiteln, die in allen fünf Ausgaben von The Visitor
in den letzten drei Monaten eingeführt wurden.
Außer dem Dank wollen wir Ihnen auch Weihnachtsund Neujahrswünsche überbringen. Wie jedes Jahr wünschen
wir Ihnen ein besseres Jahr als das Vorjahr aber ein schlechteres
als das Jahr 2010!
Wir laden Sie auch herzlich ein, unsere Homepage
www.thevisitor.pl zu besuchen. Die dort enthaltenen Informationen
und thematische Bereiche, die nicht immer Platz in der
Druckausgabe finden, werden ständig erweitert. In diesem Monat
wurde unsere Homepage um Informationen über Posen und einige
Städte in Großpolen erweitert. Auch das größte in Polen
Onlinereservierungssystem, das Hotelzimmer zu niedrigeren
Preisen als direkt im Hotel zu buchen erlaubt, steht Ihnen dort zur
Verfügung. Unter „free distribution” (Vertrieb) finden Sie die
Adressen der Plätze, wo Sie einen unserer Reiseführer kostenlos
erhalten können.
Und zum Schluss unsere Bitte. Wenn Sie mit unserer Arbeit
zufrieden sind und erneut zu unserem kostenlosen Reiseführer
greifen möchten, betonen Sie bitte während der Zimmer- oder
Abendessenreservierung, dass Sie hier dank dem The-VisitorReiseführer gelangten. Wir bedanken uns für die Nutzung unseres
Reiseführers und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt.
Editor / wydawca: Dit ro Commu nicati on
Redakt or n aczelny: Karol Popiel.
Redakcja: Ratuszowa 11 pok. 148, 03-450 Warszawa
tel. 022 619 22 41 w. 247, fax 022 818 93 13, [email protected], www.thevisitor.pl
Our team and contributors / nasz zespół i współpracujący:
Małgorzata Bogaty, Agata Wasilewska, Maciej Wasilewski, Anita Kargul, Marcin Ryczek,
Dorota Dudzińska, Anna Janasik, Dawid Ciepielewski, Tomasz Kucharski.
Thank you for your passion and excellent work!
Proofing & Advert Photos: Zygmunt Nowak-Soliński.
Graphics & print/ opracowanie graficzne i druk: BATORSKI Poligrafia
tel. 022 619 82 33, [email protected], www.batorski.pl
Printed / nakład: 10 000 egzemplarzy,
Członek Związku
Kontroli Dystrybucji Prasy
The contents of The Visitor are independent of any paid-for advertising. The Editor receives no payment
for any information except for advertisements and does not take any responsibility for their content.
Although we select all information carefully we do not take any responsibility for price changes or events
availability and cancellations. All information is subject to change without notice.
Zawartość folderu jest niezależna od zamieszczonych ogłoszeń. Wydawca nie pobiera opłat za
zamieszczone informacje za wyjątkiem reklam. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam
oraz za ewentualne zmiany bądź różnice w cenach, datach i godzinach otwarcia opisywanych miejsc.
CONTENT • SPIS TREÂCI 3
FEATU RES • IN FORMA CJE • HAUP TINFO RMATI ON EN
City map • Plan miasta • Stadtplan ............................................................................................................. 4-5
First Things First • Praktische Tipps ................................................................................................................ 6
All you want to know • Wissenswertes ...................................................................................................... 8-15
Arrival first aid • Przyjazd • Ankunft ........................................................................................................ 16-18
Transportation • Komunikacja • Werkehrsmittel ..................................................................................... 20-22
Polish cuisine • Polnische Küche ............................................................................................................ 24-25
Souvenirs • Geschenken ......................................................................................................................... 26-27
E V E N T C A L E N D A R • K A LE N D A R Z I MP R E Z • V E R A N S T A L U N G S K A LE N D A R
Events • Imprezy • Veranstalungen ........................................................................................................ 28-31
SI GH T SEE I N G • Z WI E DZ A N I E • ST A D T R UN D F A HR T
City center • Zabytki centrum • Breslaus Zentrum ................................................................................. 32-45
The Racławice Panorama • Panorama Racławicka • Panorama von Racławice ......................................... 46
Leisure tour • Trasa spacerowa • Spaziergang route ............................................................................ 48-51
WHE RE TO STAY ? • G DZI E SPAå • UNTE RKUNFT
Hotels • Hostels ....................................................................................................................................... 52-56
WH E R E T O E A T ? • G D Z IE J E Â å ? • E S S E N U N D T R IN K E N
Restaurant • Cafeteria • Club • Pub ....................................................................................................... 58-61
USEFUL DATABASE • POMOC NE AD RES Y • NÜTZLICHE INFORMATIONEN
Useful database • Pomocne adresy • Nützliche Adressen .................................................................... 62-63
VI SI T R E GI ON • Z WI E DZ A N I E R EG IO N U• Ü B ER R E GI ON
Lower Silesia • Dolny Śląsk • Niederschleisen ....................................................................................... 64-65
Kłodzka Valley • Ziemia Kłodzka • Glatzer Talkessel ................................................................................... 66
KUDOWA ZDRÓJ ........................................................................................................................................... 67
DUSZNIKI ZDRÓJ ........................................................................................................................................... 68
KARPACZ ........................................................................................................................................................ 69
SZKLARSKA PORĘBA .................................................................................................................................... 70
JELENIA GÓRA ........................................................................................................................................ 72-75
EX PL ORE POLA ND • ZW I ED ZAJ PO LSK ¢ • B ES IC HTI GE PO LE N
Kraków • Poznań • Zakopane ....................................................................................................................... 76
INHA LTSV ER ZEIC HNIS
4 FEATURES • I NFORMACJ E
HAUPTINF ORMATIONEN
FEATURES • I NFORMACJ E 5
www. thevisi tor.pl
6 FEATURES • I NFORMACJ E
FIRST THINGS FIRST
P RA KTI S CHE T IP P S
EMERGENCIES • NOTFÄLLE
SHOP OPENING HOURS • LADENÖFFNUNGSZEITEN
If you have a problem use the free emergency numbers to call for
help. Please note - there are not many English speaking operators.
POLICE 997, FIRE BRIGADE 998, AMBULANCE 999. When using
a mobile phone dial - 112.
Wenn Sie Probleme haben oder in Gefahr sind, nutzen Sie die
kostenlosen Nummern, um Hilfe zu rufen. Leider gibt es wenige
deutsch- oder englischsprachige Telefonisten. Notrufe:
POLIZEI 997, FEUERWEHR 998, RETTUNGSDIENST 999. Vom
Mobilfunk wählen Sie die Notrufnummer 112 an.
Most shops are open on weekdays from around 10.00 and close
at 19.00. On Saturdays they usually close at 14.00. Most
supermarkets and galleries are open 7 days a week usually
from 09.00 till 22.00, on weekends till 21.00.
Die meisten Geschäfte sind werktags von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr
geöffnet. Samstags schließen die Geschäfte meist um 14.00 Uhr.
Einkaufszentren sind sieben Tage die Woche von 9.00 Uhr
bis 22.00 Uhr geöffnet, an den Wochenenden bis 21.00 Uhr.
CURRENCY • WÄHRUNG
Most goods/services are subject to 22% Value Added Tax. There
is also a 7% charge for some goods. Look for the Tax Free
Shopping sign on shop windows. If you follow the procedures
(the paper work) properly and spend more than 200 zł your VAT
will be refunded when you leave Poland. But give yourself time at
the frontier to get the money back. (Does not apply to EU citizens
any more).
Die meisten Waren/Leistungen unterliegen der 22%
Mehrwertsteuer. Manchmal sind das 7%. Suche am Schaufenster
ein Zeichen Tax Free Shopping. Nach der Erfüllung von vielen
Formularen an der Grenze kann man die Mehrwertsteuer
zurückbekommen. Achtung! Ab dem 1. Mai 2004 gilt dieses
Gesetz für die EU-Bürger nicht mehr.
1 ZŁOTY (PLN/zł) = 100 GROSZ (gr).
Coins, Münzen: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł.
Notes, Banknoten: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł.
All European currencies can be exchanged at Banks or Exchange
bureaus called ’KANTOR’. Usually no commission is charged.
Ask the rate before you change your money. Most supermarkets
accept EURO. The exchange rate is presented at the cashier. Note
that change will be given in Polish currency.
Geld können Sie in Banken und Geldwechselstuben (KANTOR auf
Polnisch) gewöhnlich ohne Provision wechseln. Wechseln Sie Ihr
Geld nie auf der Straße bei zufälligen Personen. In vielen Läden
kann man in Euro zahlen, den Rest bekommt man aber oft in Zloty.
ELECTRICITY • STROM
230 V AC, 50 Hz. European type connections, sockets/plugs are used.
Die Netzspannung beträgt 230 V mit 50 Hz. Die Steckdosen
entsprechen der EU-Norm.
TELECOMMUNICATION • TELEFONIEREN
Public telephones can be found throughout the city and most
operate with phone cards that can be purchased at kiosks or post
offices. The Wroclaw city code is 71, country code is 48.
If you want to call a local number proceed with: +48 71 (number)
if you call from a foreign mobile; 71 (number) if you call from
a Polish mobile; 071 (number) if you call from a local phone unit.
Telefonzellen befinden sich an vielen Stellen in der Stadt. Um sie
zu nutzen, braucht man eine Telefonkarte, die u. a. in
Zeitungskiosken und auf der Post zu kaufen ist. Die Vorwahl nach
Breslau - 71, die Vorwahl nach Polen - 0048.
Um eine Lokalnummer zu erreichen, wählen Sie zuerst die Vorwahl
+48 71 (+Teilnehmernummer) falls Sie ein ausländisches
Mobilfunk benutzen, 71 (+Teilnehmernummer) falls Sie ein polnisches
Mobilfunk benutzen, 071 (+Teilnehmernummer) vom Festnetz.
HAUPTINF ORMATIONEN
TAXES • STEUER
TOILETS • TOILETTEN
Still 'a quiet problem' in Poland as public toilets are not easy to
find. Some of them are marked on our city tour maps. We advise
you to use restaurant or hotel toilets. There is usually a charge of
about 2 zł. When following our sightseeing routes you will find blue
WC pictograms on the maps referring to public toilets. That’s all
we can do to help you.
Verzichten Sie auf die Suche nach öffentlichen Toiletten, die es
einfach kaum gibt. Statt dessen kann man die Toiletten in einem
Restaurant oder in einem Hotel nutzen. Das kostet gewöhnlich
um 2 zł.
POSTAL SERVICES • POSTÄMTER
Most post offices (POCZTA) are open from 08.00 till 19.00. 24h
post office is at Rynek 28 St. (Market Square).
Die meisten Postämter sind von 08.00 bis 19.00 geöffnet. Eine
Post, die rund um die Uhr geöffnet ist, findest du an der
Rynekstraße 28 (am Marktplatz).
FEATURES • I NFORMACJ E 7
www. thevisi tor.pl
8 FEATURES • I NFORMACJ E
ALL YOU WANT TO KNOW!
W I S SE NS W ER TES
A C C I D E N T S • U N F Ä LL E
reduzieren helfen. Falls etwas zustößt, sollte man wissen, an wen man
sich wendet. Wenn Ihr gesundheitlicher Zustand es erlaubt, wenden
Sie sich zuerst an Ihren Versicherungspartner. Sie bekommen genaue
Anweisungen, deren Befolgen Ihnen keine zusätzlichen Kosten
für ev. ärztliche oder ambulante Behandlung zu tragen hilft und
ev. Kostenrückerstattung erleichtert. In ernsthaften Fällen rufen
Sie unverzüglich den Rettungsdienst (Notrufnummer 999). Vom
Mobilfunk - Notrufnummer 112. Die Versicherungsangelegenheiten
erledigen Sie nach der Genesung, auf Wunsch kontaktiert Sie mit der
Versicherungsgesellschaft das Hilfe leistende Krankenhaus.
BA R G AI NI NG • V E RH A NDE L N
Acting reasonably and following basic hygiene rules with some basic
common sense should happily limit most travel problems. If something
happens though it is worth knowing now what to do then. If nothing
very serious happens that requires immediate help the priority here is
to contact your insurance company at their call centre. They will tell you
what to do, they will call help if you need it, they will tell you which
doctor you should to go. It is advisable to be assisted medically by
a doctor who has been recognized and authorized by your insurance
company. That goes for hospitals and clinics too. This will facilitate any
refunding of money paid by you at the time of the medical assistance.
If something serious happens and there is no time but call help,
remember these two toll free phone numbers:
999 Ambulance, 112 general emergency.
Vernünftiges Handeln und die Beachtung der Grundhygieneregeln
sollten Unfallrisiken und unangenehme Situationen bis auf Minimum
Âw. Marii Magdaleny 2
tel. 071 797 98 20
12.00-24.00
www.qubushotel.com
HAUPTINF ORMATIONEN
If you shop at bazaars, open air markets or farms try bargaining.
Accepting the first price is not a good idea there, but remember
that price negotiations in Poland are far from bargaining as done in
Arabic countries. With a little common sense and good humor you
can still have a lot of fun. Official prices presented in regular shops
are not negotiable but if you are doing a lot of shopping in one
place (clothing or electronic products for example) ask for
a discount or something added even if it is a regular shop. There
is no harm in trying.
Wenn man auf dem Jahrmarkt, Markt oder in agrotouristischen
Läden einkauft, kann man versuchen, über den Preis zu
verhandeln. Man muss nicht unbedingt den erstgenannten Preis
akzeptieren, es darf aber nicht vergessen werden, dass das
Verhandeln in Polen keine Tradition hat, wie es z. B. in den
arabischen Ländern der Fall ist. Mit Vernunft und Humor kann man
jedoch am Verhandeln Spaß haben. In den Supermärkten und
Läden kommt das zwar nicht in Frage, aber bei größeren
Anschaffungen kann man nach einem Rabatt fragen. Fragen kostet
nichts, man kann nur gewinnen.
FEATURES • I NFORMACJ E 9
D RI NKI NG • T R IN KE N
Drinking alcohol (including beer) is forbidden in public places except
special areas in restaurant summer gardens. The fine for drinking
alcohol in a bus is 100 zł and is higher in other public places if you are
apprehended. If you are very drunk, violent or disturbing the peace and
are arrested by the police you will be fined and put in a cell to sleep off
your drunkenness. This will not save you a night in a hotel as this police
service is rather expensive and you will be charged for your night in
police custody. Drinking is strictly prohibited in parks, the surroundings
of night shops and railway stations. We advise you strongly to respect
these regulations. Remember! The sale of cigarettes and alcohol to
under 18 year old people is strictly forbidden. A blood alcohol level
of 0,2 parts per thousand is the permitted upper limit for driving. Take
note that one beer and you are over the limit. Driving when under the
influence of alcohol is a criminal offence. So Don't Drink and Drive!
Alkoholtrinken (darunter auch Bier) ist in öffentlichen Plätzen
verboten. Beim Verstoßen gegen das Verbot droht eine Geldstrafe,
die bei 100 Zloty für das Trinken in öffentlichen Verkehrsmitteln
anfängt. Stark Alkoholisierte, Ruhe Störende und Randalierende
werden von der Polizei in Ausnüchterungszelle gebracht und
müssen dort bis zum nächsten Morgen bleiben. Vorsicht! Die
Übernachtung wird auch nicht gerade zu den billigsten gehören. Zu
beachten! Der Tabakwaren- und Alkoholverkauf an Minderjährige
ist ein Verbrechen. Im Verkehr werden Blutalkoholwerte ab 0,2
Promillen mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft. Ein großes Bier und
Sie dürfen nicht mehr fahren. Am besten kein Alkohol am Steuer!
F O O D A ND DIN ING • E S SE N U ND T R I NKE N
Apart from marginal problems, as can be found across Europe,
Polish food services are safe, with hygiene at EU standards. The
only thing you might have problems with is... overeating! A sin is
to dine in fast-food chain bars whilst travelling in Poland instead of
enjoying Polish cuisine. Poland is one of the last European
countries where most of the fruits and vegetables, meats and or
bakery products are based on naturally produced raw materials
which are not highly industrialized in their production or contain
pesticides. When dining out at good restaurants you will be able to
experience this quality and taste, real butter, the freshness and
colour of the eggs, the unforgettable taste of fresh, homemade
bread and all the carefully produced meats. So enjoy the taste of
good Polish food whilst here. You won't find it anywhere else!
Any change in your everyday eating habits may upset your
stomach. If the symptoms are light take some general medication
for this problem. If they develop into something more serious see
a doctor. Please refer to our health section.
Bis auf seltene Ausnahmefälle gilt die polnische Gastronomie als sicher,
hygienisch und vor allem sehr schmackhaft. Sie ist abwechslungsreich,
vielfältig und garantiert einen Genuss für Ihren Gaumen. Das einzige,
was zu befürchten ist, ist sich satt zu essen. Mit Stolz laden wir Sie
herzlich ein, sich mit dem Reichtum der Speisen der polnischen Küche
vertraut zu machen. Eine große Sünde wäre es während des Aufenthalts
in Fastfood-Restaurants zu essen. Polen gehört zu den wenigen
Ländern in Europa, in dem die meisten Produkte (Obst, Gemüse,
Fleisch, Backwaren) auf traditionelle Weise ohne übermäßigten Zusatz
der Pestizide angebaut und hergestellt werden. Daher auch oft der
unvergessliche Geschmack und Geruch. Einmal probiert vergisst man
it
TOURIST INFORMATION
INFORMACJA TURYSTYCZNA
TOURISTISCHE INFORMATION
Tourist Information Centre
Rynek 14, tel. 071 344 31 11
09.00-21.00
www.wroclaw-info.pl, [email protected]
Tourist and Cultural Information Centre
Sukiennice 12, tel. 071 342 01 85
(1-5) 08.00-20.00, (6-7) 09.00-21.00
www.wroclaw-info.pl, [email protected]
Cultural Information Centre
Rynek 24, tel. 071 342 22 91
(1-5) 10.00-18.00, (6) 09.00-17.00
www.dcik.pl, [email protected]
online
www.thevisitor.pl
hotel
booking
www. thevisi tor.pl
10 F E A T U R E S • I N F O R M A C J E
nie den Geschmack von echter Butter oder vom Rührei aus landfrischen
Eiern, den Geruch frischgebackenen Brots, den Geschmack der Milch
vom Lande oder traditionell zugerichteter Wurstsorten.
Jede radikale Umstellung der Essgewohnheiten kann
Verdauungsstörungen oder Magenbeschwerden verursachen.
Bei leichten Beschwerden helfen halbtägiges Fasten, Smecta
oder Kohletabletten (in der Apotheke erhältlich). Bei andauernden
und ernsthaften Beschwerden suchen Sie sofort einen Arzt auf.
HA NDI C A PP E D T RA V E L E RS • B E HIN DE RT E
Unfortunately not very good news here. Polish cities in their
architectonical respect are a challenge for handicapped people moving
around in wheelchairs. One good aspect today is that all modern or
renovated public buildings and all the new ones being built correspond
to the norms and regulations for access for handicapped people. This
is the result of the new EU regulations now in force in Poland but there
is still much to be done in this area, and if a handicapped person plans
on coming to Poland they must be aware that they will need assistance
from another person and that they cannot travel alone.
Leider gibt es keine erfreulichen Nachrichten. Die polnische städtische
Architektur ist weiterhin weit von behindertengerecht. Rollstuhlfahrer
müssen auf polnischem Bürgersteig mit vielen Unannehmlichkeiten
rechnen. Als Trost kann gesagt werden, dass die neuesten Gebäude die
von der EU aufgelegten Behindertennormen erfüllen, ihre Zugänglichkeit
lässt aber noch viel wünschen. Behinderte müssen bei der Besichtigung
von Posen leider die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen.
HE A L T H • M E DI Z INI SC HE HI NWE I SE
HAUPTINF ORMATIONEN
Any, even the most fantastic trip, can be spoilt by unexpected
illness, contusions, pain or stomach disorders. The most
common problem during long distance trips is jet lag and
stomach problems caused by change of life style, cuisine and
often just a change of water. For the first few days after arrival try
to avoid alcohol or strong coffee. Let your body adapt to the new
environment and the challenge of the stress it was put to and
adjust to a new food and daily schedule. Any stomach disorders
that last not longer that one day requires just a little diet. You can
always try a dose of Carbo Medicinalis or Smecta (consult your
doctor!). If you feel strange or if the problem might be more
serious, go to the doctor immediately.
Do it also if using Carbon or Smecta or any other popular medicine
available in such cases doesn't help after a day or two.
Remember that when travelling you might not have the possibility
and conditions to take care of hygiene. Take note that while
travelling you are in an environment where there may be many
different bacteria and viruses carried by fellow travelers. Travelling
is a time for snacks of eating ’unusual’ food at ’unusual’ times
perhaps in ’unusual’ places. Remember to wash your hands
always before eating! If no water is available be prepared and have
special antibacterial wipes or liquid, all available in pharmacies and
travelling shops. It’s also worth considering buying paper covers
for toilet seats. They might be necessary during the trip and will
protect you from unhygienic toilets in railways stations, hotels,
restaurants.
There are no required vaccinations when coming to Poland. All the
vaccinations you had at home when children are enough to protect
you from any illnesses you might be exposed to here.
Jaundice - All travelers should be vaccinated against jaundice no
matter where they go. This dirty hands illness of type A that can
be transmitted through food or type B that is transmitted through
blood (sexual contact, haircut, dentist etc.) may be avoided by
a simple but important vaccination at home. The vaccine can
protect you for 10 years, so this long term investment in your
travel health seems a smart idea!
Meningitis - In the Polish geographical zone there are no serious
or tropical sicknesses that can be spread by insects. There is
however a special condition which can be caused by the bite of the
tick insect that lives in the trees and in tall grasses and drops on
animals or people. It is very rare that when bitten the virus actually
attacks the human system. It is very rare in fact, but it does
happen. If you think that the insect attached to your body is a tick
do not pull it off if you are not told how to do it safely. Go to the
nearest pharmacy, or doctor and they will remove it.
HIV/AIDS - Poland is considered to be a country of low HIV/AIDS
indicator in Europe. Considering these statistics you must be
aware though that AIDS is present in Poland. Sexual education in
Poland is perhaps not as widespread and good as in the west so
these statistics have to be viewed with a little caution. Condoms
are available in most shops, all kiosks and drugstores and petrol
stations. Remember there is no such a thing as a safe sex with
strangers, you may make it safer but never 100% safe.
Jede, sogar die schönste Reise, kann durch eine plötzliche Krankheit,
Kontusion oder bei Magenbeschwerden zum Alptraum werden. Jede
längere Reise und damit verbundene Umstellung der
Essgewohnheiten; anderes Wasser, oft Zeitumstellung bringen
Beschwerden mit sich. In den ersten Tagen nach der Anreise sollten
F E A T U R E S • I N F O R M A C J E 11
Sie soweit möglich Alkohol und starken Kaffee meiden. Lassen Sie
Ihren Körper langsam an die neuen Bedingungen gewöhnen. Beim
Durchfall oder bei Magenschmerzen sind Smecta oder Kohletabletten
empfehlenswert. Bei andauernden Beschwerden holen Sie sofort
ärztliche Hilfe. Während einer Reise können die hygienischen
Verhältnisse ungenügend sein. Trotzdem Händewaschen vor jeder
Mahlzeit nicht vergessen. Kontaktinfektionen können vor allem durch
eine effektive Handhygiene verhindert werden. Wenn der Zugang zum
Leitungswasser erschwert ist, sollte man nach antibakteriellen Seifen
oder Taschentüchern greifen (erhältlich u. a. in der Apotheke).
Gegenwärtig gelten für Polen keine Einreise-Impfvorschriften. Die
obligatorischen Impfungen in der Kindheit werden für einen sicheren
Aufenthalt in Polen ausreichend sein.
Gelbsucht - Hepatitis A- und Hepatitis B-Impfung wird allen
Reisenden unabhängig vom Zielreiseland empfohlen. Immunität
gegen Hepatitis ist bei einer unerwarteten Operation, beim
Zahnarzt- oder sogar beim Friseur- und Kosmetikbesuch
unentbehrlich. Die Impfung ist nicht obligatorisch, aber sehr
ratsam. Sie schützt ca. 10 Jahre. Zu den Einzelheiten fragen Sie
Ihren Arzt.
Hirnhautentzündung (Meningitis) - eine in Polen eher selten
vorkommende Hirnhautentzündung wird durch Zecken übertragen.
Die Gefahr, gestochen zu werden, steigt in den Frühlings- und
Herbstmonaten und ist besonders groß in Laub- und
Mischwäldern, an Weg- und Bachrändern, auf Wiesen sowie in
Parkanlagen. Lotionen und Mittel gegen Zecken und Mücken
sollten genügenden Schutz bieten.
HIV/AIDS - Polen gehört zu den Ländern mit der niedrigsten
HIV-Infizierter- und AIDS-Erkrankungsrate. Man muss aber
bedenken, dass die günstigen statistischen Daten ironischer weise
aus der in Polen noch nötigen Aufklärung resultieren. Inoffiziellen
Schätzungen zufolge liegt die Zahl der HIV-Infizierten in Polen etwa
doppelt so hoch. Kondome sind in allen Zeitungskiosken,
Tankstellen und Geschäften praktisch rund um die Uhr erhältlich.
get connected via a modem. The national internet number
is 020 21 22. The user name and password is ppp. The cost per
a 3 minute impulse is the same as a local conversation. But note!
In some hotels the cost of one telephone impulse may be higher
and sometimes too high to be acceptable, So ask the reception
staff before starting up the connection.
Wenn man in Polen unterwegs ist, wird man oft die Möglichkeit
haben, Internet zu benutzen. Fast jedes Hotel mit hohem
Standard (3 Sterne und mehr) bietet den Gästen kostenlosen
Internetzugang. In manchen Fällen wird es erforderlich entweder
ein Abonnement oder eine Gebühr zu entrichten. Wenn Sie in
keinem WiFi-Bereich sind, aber Zugang zum Telefonanschluss
und im Laptop eingebauten Modem haben, können Sie die
allgemeine Internet-Zugangsnummer 020 21 22 wählen
(Benutzer und Kennwort ppp). Die Kosten wie bei einer lokalen
Verbindung, es ist aber zu beachten, dass sie in den Hotels
jedoch anders angerechnet werden können (Vorsicht: viel höhere
Kosten!) Am besten fragen Sie im Hotel nach, bevor Sie ins
Internet gehen.
I NTERN ET
For tourists coming to Poland from the West, Poland is
a relatively inexpensive country. The prices of food, hotel rooms,
and domestic communication are not high when compared with
prices in The Netherlands or Great Britain, for example. On the
other hand in big cities the rental prices for houses or offices
have already reached European levels making these rents rather
expensive for the average Polish household. However, even with
these rising prices which will eventually reach those of western
Europe, Poland will remain for some time yet a good quality and
attractive, from the point of view of value for money, place to
visit. This is of course just one aspect of why visiting Poland
today is a good idea.
Für die Touristen aus dem Westen ist Polen ein relativ günstiges
Land wenn es um die Reisekosten sowie Preise für die Unterkunft
und Verpflegung geht. Wenn man die Preise mit den Niederlanden
oder Großbritannien vergleicht werden die Unterschiede umso
deutlicher. Andererseits in den Großstädten sind die Mietkosten
oder Maklergebühren schon mit den europäischen vergleichbar
und damit für einen Durchschnittspolen kaum bezahlbar. In den
kommenden Jahren wird Polen für westliche Touristen billiges
Urlaubsland bleiben. Sehen Sie es als noch ein Argument für den
Besuch in Polen
Traveling across Poland you will find many possibilities of
connections to the internet. Almost all the above three star hotels
offer free internet in their rooms (it may be cable or wireless).
Unfortunately some of the hotels will require a fee for the
connection but this is becoming rare and free internet access is
standard nearly everywhere. If there is no cable or wireless
connection but you are in a room equipped with a phone you can
P RI CES • P REI SE
www. thevisi tor.pl
12 F E A T U R E S • I N F O R M A C J E
SA F E T Y • SI C HE R HE IT
It is not possible to say that Poland is a safer country for visitors
or for doing business in than any of the other UE countries. It
seems that in today's world there are few places, havens of peace,
where a traveler can feel completely safe but still there is no real
guarantee that in the most tranquil place in the world something
dangerous or unpredictable may happen. However we can say that
in general this is not the case in Poland. This is not a dangerous
country and it is not unsafe for tourists than any other countries in
Europe.
There are just a few of the simple, straightforward common sense
rules which if followed will reduce the risk of problems arising for
travelers. Just be that little bit more careful, be aware, be prepared
and most of all, enjoy. When you finally return home it will be with
fantastic memories of the places you visited, the food, the culture,
and of course the people you met along the way. Nothing
broadens the mind more than travel, so they say.
Basic personal security:
- take special care of yourself and your belongings in crowded
places such as railway stations, popular museums, popular
tourist buses or trams. Watch your luggage and keep all
valuables and documents in inner pockets.
- be careful when paying for tickets in railway stations or
museums. These are high risk pick pocketing moments.
- do not keep all your money, credit cards or documents in one
place.
- do not manifest your cosmically super-duper new camera to
people who might be interested in acquiring it when it is obvious
you do not really want to part with it.
- avoid offensive groups of young people. If you see a group of
people coming towards you, if they are loud and probably drunk,
avoid them by crossing to the other side of the street. It's not
a cowardly solution, it’s just wise.
- do not go out at night alone.
- do not take all your money and credit cards with you when going
out. Leave some in the hotel safe.
- do not become too intimate with strangers you meet in a bar or
disco. Do not tell everybody which hotel you are staying in. Be
modest when talking about money and your financial status.
- think twice before inviting a stranger to your hotel room.
- try not to travel alone in a train compartment. If it is possible join
a compartment where people are already present.
HAUPTINF ORMATIONEN
- note the address and telephone number of your Embassy. Be sure
you know where to go or who to contact in case of an accident
or any other problem.
Even if you adhere to these general common sense rules things
still can go wrong but don't worry help is not far off. So do not
hesitate:
police call 997, fire brigade call 998, ambulance call 999,
emergency line 112.
Theft and accidents should be reported to the police and the hotel
management if the incident takes place in a hotel. Have proper
insurance cover for all events and make sure the paper work for
any loss or accident is correctly completed to be able to claim for
damages when you return home. Prior to leaving on a trip make
sure you understand how and what your insurance covers.
Man kann nicht eindeutig feststellen, ob Polen für Touristen ein
sicheres Land ist oder nicht. Jeder Fall von Diebstahl oder
unangenehme Situation prägen das Urteil über die Stadt, Region
oder sogar das Land. Auch in scheinbar sicheren Orten kann
etwas Unerwartetes, Gefährliches passieren. Wie in vielen anderen
Reiseländern auch in Polen werden u. a. folgende
Vorsichtsmaßnahmen empfohlen:
- Lassen Sie Tasche und Gepäck nie unbeaufsichtigt.
- In öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Bahnhöfen, Flughäfen, an
Bus- und Straßenbahnhaltestellen, und ganz speziell in einem
Gedränge, ist besondere Vorsicht geboten; Sie könnten leicht
einem Taschendieb zum Opfer fallen.
- Seien Sie besonders wachsam beim Einsteigen in einen
vollbesetzten Bus oder Zug.
- Wählen Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Platz in der
Nähe des Fahrers oder einer Personengruppe. - Meiden Sie bei
Bahnreisen leere Abteile. Schlafen Sie nach Möglichkeit nicht in
öffentlichen Verkehrsmitteln. - Sie sollten nur den für die Reise
unbedingt nötigen Geldbetrag mit sich führen.
- Wertvolle Gegenstände, Reiseschecks und Dokumente sollten
Sie im Hotelsafe oder in einem Bankfach aufbewahren. Prunken
Sie nicht mit Reichtum, Schmuck, Kleidung, etc.
- Bei Zufallsbekanntschaften ist Vorsicht geboten. Nehmen Sie von
Zufallsbekanntschaften kein Essen oder Trinken an. Denken Sie
zweimal nach, bevor Sie eine fremde oder gerade kennengelernte
Person zu sich ins Hotelzimmer einladen.
- Seien Sie misstrauisch Unbekannten gegenüber.
- Notieren Sie sich für den Notfall die Notrufnummern sowie die
Nummer Ihrer Botschaft.
Falls trotz der Vorsichtsmaßnahmen etwas passiert, holen Sie
sofort Hilfe bei der Polizei (Notrufnummer 997), Feuerwehr
(Notrufnummer
998)
oder
beim
Rettungsdienst
(Notrufnummer 999). Vom Mobilfunk wählen Sie die
Notrufnummer 112 an.
Unser Tipp! Jeder Diebstahl sollte unverzüglich bei der
nächstgelegenen Polizeiwache gemeldet werden - und falls es
dazu im Hotel kommt - auch dem Hotelmanager. Für die
Versicherungsgesellschaft wird ein polizeiliches Protokoll nötig
sein. Setzen Sie sich mit Ihrem Versicherungspartner umgehend in
Verbindung, er wird Sie über die zu unternehmenden Schritte
beraten.
F E A T U R E S • I N F O R M A C J E 13
www. thevisi tor.pl
14 F E A T U R E S • I N F O R M A C J E
S E X U A L M IN O R I T IE S • S E X U E L LE M I N D E R H E IT E N
SMOK I NG • RA UCHEN
Today in the larger Polish cities a certain respect for different
preferences has been acknowledged. There is a gay community
and practically no one objects. There are occasional campaigns
organized to explain and to make people aware of the minorities
situation and rights they want and need to get. Most people have
heard of the annual Equality Parade in Warsaw (June) and the
counter demonstration which brings out people to protest
sometimes rather aggressively against the gay parade. But every
year the numbers of pro gay supporters, themselves not
necessarily gay, increases. They join the ranks of the gay and
tolerance party to show their willingness to support gay people in
their fight for their rights. But let us not exaggerate. There's no gay
bashing in this country. Do not be afraid of visiting Poland
because you are gay. Just bear in mind when you are here that
you are not in The Netherlands and the situation in Polish cities
cannot be compared to that found in London's Soho or Madrid's
Chueca. Not yet.
Gegenwärtig genießen sexuelle Minderheiten relativ in den
meisten Großstädten in Polen Toleranz und Akzeptanz. Von Zeit
zu Zeit finden Aufklärungskampagnen statt, die als Mittel genutzt
werden, vorhandene Diskriminierungen öffentlich zu machen
und die existierenden Vorurteile abzubauen. Die Kampagnen
sollen einen Einblick in die von den Homosexuellen geforderten
Rechte ermöglichen. Die wohl für größtes Aufsehen sorgende
Aktion ist die im Juni in Warschau stattfindende Parade der
Gleichberechtigung, die leider außer der immer steigenden Zahl
von TeilnehmerInnen auch Hooligans und deren
SympathisantenInnen lockt. Man darf aber nicht übertreiben und
bestimmt keine Angst haben, nach Polen zu kommen. Es soll
nur daran erinnert werden, die Situation und Stimmung in Polen
werden lange noch nicht wie in den Niederlanden, dem
Londoner Soho oder in Madrids Chueca sein. Dafür ist es
einfach noch zu früh.
It is forbidden to smoke in public places such as railway stations,
airports, department stores, shops, any forms of public
transportation (except separate places for smokers in trains),
cinemas, waiting rooms, bus stops (nobody respects that), banks
and all places of a similar public nature. Any violation of the above
restrictions can lead to a fine or ejection from the premises by
security, or both. Smoking is allowed in restaurants, summer
gardens, pubs and clubs if not marked no smoking zone. There are
always tables for smokers and non smokers and this rule is
usually complied with. We are expecting a complete ban on
smoking in public places most likely in 2009.
In öffentlichen Plätzen (u. a. Bahnhof, Flughafen, Einkaufszentren,
Verkehrsmittel, Kinos, Warteräume, Haltestellen) ist das Rauchen
verboten. Beim Verstoß gegen diese Regeln drohen Geldstrafen
oder eine Verweisung aus dem Lokal durch Sicherheitskräfte.
Manchmal sogar beides. Das Rauchen ist in Restaurants,
Biergärten, Pubs, Klubs gestattet, bis auf für Nichtraucher
ausgesonderte Bereiche. Mit ganzheitlichem Rauchverbot ist im
Jahr 2009 zu rechnen.
www.thevisitor.pl
online
hotel booking
HAUPTINF ORMATIONEN
T A P WA T E R • L E I T U NG S W AS S E R
The quality and taste of tap water in Poland is not very good. When
boiled, no problem, but drunk directly from the tap it's often quite
strange in taste and sometimes not very good for you. Just have
a bottle of mineral water with you all the time. The good news is
that you can buy mineral water almost everywhere, including small
kiosks, so don't worry you won't dry out.
F E A T U R E S • I N F O R M A C J E 15
Das Wasser aus der Leitung ist nicht unmittelbar als Trinkwasser
geeignet. Obwohl schon vieles zur Verbesserung getan wurde,
macht die niedrige Qualität das Wasser kaum trinkbar. Gute
Nachricht ist, das Mineralwasser in Plastikbehältern ist überall zu
kaufen, der Preis ist auch nicht hoch.
T IP PI NG • T R INK G E L D
It has changed a lot since the good old bad days when everything
had to be tipped. Today it is understood that you tip because the
service was good, or you want to tip. Those receiving tips can
consider it as a form of appreciation for their service. So if you
were satisfied with the service leave a tip. However you have to
bear in mind that catering staff, restaurants, clubs, etc are paid
a very minimum wage. They are expected to make tips and most
of them understand that good service will bring in tips bad will not.
So if you think it was worth it, add 10% to the bill as a tip and try
to pay it cash to your waiter or waitress. If the service and
atmosphere has been very good you can even add more.
A tip for handling your luggage, taking it up to your room etc, or
any other small service in a 2, 3 star hotel is 5 złotych. In a 5 star
hotel you can tip 10 zł. And the rules are the same, no effort no tip.
When paying for a taxi, round up the bill, it saves hunting for
change. Generally taxi drivers do not expect to be tipped. So if you
do the driver will be surprised, and happy.
Trinkgeld ist eine immer noch heikle Angelegenheit, die aber
anderen Charakter aufweist, als das noch vor ein paar Jahren war,
wenn für jede Dienstleistung Trinkgeld erhoben wurde. Das
Trinkgeld ist nirgends obligatorisch, es soll nur dann gegeben
werden, wenn man mit der Bedienung zufrieden ist. Gewöhnlich
sind es 10% der Rechnungssumme oder Betrag, den man einfach
bei der Rechnung aufrundet. Im 2-, 3-Sterne-Hotel bekommt der
Hotelboy ca. 5 Zloty, im 4- oder 5-Sterne-Hotel werden 10 oder
mehr Zloty erwartet. Es ist aber wie gesagt, nicht obligatorisch,
Trinkgeld zu geben. Auch im Taxi ist das keine Regel, ein
aufgerundeter Betrag wird aber sicherlich den Taxifahrer freuen.
www. thevisi tor.pl
16 F E A T U R E S • I N F O R M A C J E
ARRIVAL FIRST AID
PR ZYJ AZD • ANKUN FT
A RR IV E D B Y P L AN E ?
P RZ Y L E C I AŁ E Â S A M O L O T E M ?
M IT D E M F LU G Z E U G A N G E K O M M E N ?
The Mikolaj Kopernik airport for Wroclaw is located about 15 km
from the city centre. In one hall used by the two terminals A and B
there are a number of services that you can expect in every airport:
bar, restaurant, shops, car rentals, ATM’s, money exchange and
airline representative offices. Note that some of the service booths
are located on the first floor.
Next to the terminal there is a big parking area for about 500 cars.
Parking charge: 30 min. 3 zł, 1 hour 6 zł, 2 hours 12 zł, every other
hour 4 zł. 24 h 50 zł, 4 days 139 zł, every other day 15 zł.
In front of the terminal there is a taxi rank for the Taxi Plus
company that services the airport exclusively. If you want to order
from another taxi corporation by phone see the taxi section for
details. It takes about 25 minutes or up to 40 minutes in the rush
hour to get to the city centre. The average fare to the city centre
should be 40 zł to 60 zł on weekends.
In front of the terminal (50 m) is the bus station for line 406 that
goes to the city centre and main railway station. It runs every 20-30
minutes on weekdays and every 40 minutes on weekends and
holidays. Adult ticket: 2,40 zł and reduced 1,20 zł. You can buy them
in the terminal or at the ticket vending machine at the bus stop.
Airport information: +48 71 358 13 81
Lost luggage: +48 71 358 13 87
Lotnisko im. Mikołaja Kopernika położone jest około 15 km od
centrum miasta. We wspólnej dla terminali A oraz B hali znajdują
się m.in.: bar, restauracja, sklep spożywczy, wypożyczalnie
samochodów, bankomaty, kantor wymiany walut, kioski, biura
przedstawicieli linii lotniczych. Uwaga - część punktów
usługowych znajduje się na piętrze.
HAUPTINF ORMATIONEN
Obok terminala znajduje się płatny parking na około 500 samochodów.
Opłaty: 30 min. 3 zł, 1 godzina 6 zł, 2 godziny 12 zł, każda kolejna
godzina 4 zł. 1 doba 50 zł, 4 doby 139 zł, każda kolejna doba 15 zł.
Przed terminalem znajduje się parking taxi Plus, która na zasadzie
wyłączności obsługuje wrocławskie lotnisko. Opłata za 1 km w dni
robocze 3 zł, w niedziele i święta 4,5 zł, opłata początkowa 6 zł.
Jeśli chcesz jechać inną korporacją, zamów taksówkę przez
telefon, a kierowca podjedzie pod wejście do terminala. Numery
do innych korporacji oraz przykłady cen znajdziesz w rozdziale
„taxi”. Dojazd do centrum zajmie około 25 minut (do 40
w godzinach szczytu). Orientacyjna opłata za przejazd w dni
robocze 40 zł, w niedziele i święta 60 zł.
Obok terminala znajduje się przystanek autobusowy linii 406, która
dojeżdża do dworca PKP Wrocław Główny. Autobus kursuje co
20-30 minut w dni robocze, co 40 minut w niedziele i święta. Bilet
normalny 2,40 zł, ulgowy 1,20 zł. Bilety możesz kupić w kiosku
w terminalu lub w automacie biletowym obok przystanku.
Informacja lotniskowa: 071 358 13 81
Biuro zagubionego bagażu: 071 358 13 87
Der Mikołaj-Kopernik-Flughafen liegt ca. 15 km vom Stadtzentrum
entfernt. In der für die A und B Terminals gemeinsamen Halle
befinden sich u.a. Bars, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte,
Autovermietung, Geldautomaten, Wechselstuben, Kiosks,
Fluggesellschaftvertretungen. Achtung! Ein Teil der Dienstleistungspunkte befindet sich im ersten Stock.
Neben dem Terminal befindet sich ein Parkplatz mit ca. 500
Parkplätzen. Die Gebühren: 30 Min. 3 zł, 1 Stunde 6 zł, 2 Stunden
12 zł, jede weitere Stunde 4 zł. 24 Stunden 50 zł, 4 Tage 139 zł,
jeder weitere Tag 15 zł.
Vor dem Terminal befindet sich die Taxistelle von Taxi Plus, die als
einzige die Verbindungen am Flughafen bedient. Gebühr pro Kilometer
an Werktagen 3 zł, an Sonntagen und Feiertagen 4,5 zł, Anfangsgebühr
6 zł. Bei einer telefonischen Bestellung eines anderen
Taxiunternehmens fährt das Taxi vor den Terminalhaupteingang heran.
Die Telefonnummern der Taxiunternehmen und Preise: siehe Abschnitt
„Taxi”. Fahrt zur Innenstadt dauert ca. 25 Min. (40 Min. im
Stoßverkehr). Gebühr an Werktagen um 40 zł, an Feiertagen um 60 zł.
Neben dem Terminal befindet sich Haltestelle der Buslinie Nummer
406, die bis zum Hauptbahnhof im Stadtzentrum fährt. Der Bus
verkehrt alle 20-30 Minuten an Werktagen, alle 40 Minuten an
Feiertagen. Einfache Fahrkarte kostet 2,40 zł, ermäßigte Fahrkarte
1,20 zł. Die Karten sind im Zeitungskiosk neben dem Terminal oder
im Fahrkartenautomaten an der Bushaltestelle zu kaufen.
Flughafeninformation: +48 71 358 13 81
„Verlorenes Gepäck”-Schalter: +48 71 358 13 87
F E A T U R E S • I N F O R M A C J E 17
A R RI V E D B Y T R A IN?
P RZ Y JE C H AŁ E Â PO C I Ñ G IE M ?
M I T D E M Z U G AN G E KO M M E N ?
The main railway station is located in the city centre. As you leave
the ticket hall you come out onto one of the most important streets
in Wroclaw - Pilsudskiego. From there you have buses or trams,
taxis to any district in Wrocław. In the train station there are many
services, toilets, ATM, shops and fast food bars. But it’s not a very
interesting place to remain in so leave as soon as you can.
The station is old and needs a good face and internal renovation.
Let us say no more. In fact the building is a historical one often
featured in films, Polish and foreign. It has interesting architectural
aspects like the glass roof over the platforms. The good news is
that as we are getting the EURO 2012 Football Championship the
station will be cleaned up with new or renovated constructions,
starting hopefully next year. Isn’t football fantastic!
Dworzec kolejowy Wrocław Główny położony jest w samym
centrum miasta. Wyjście z hali biletowej prowadzi na jedną
z ważniejszych arterii miasta ulicę Piłsudskiego, przy której znajduje
się kilka przystanków komunikacji miejskiej zapewniających
dogodną komunikację z każdą dzielnicą Wrocławia. Na terenie
dworca podróżni mogą skorzystać z toalet (płatne 2 zł),
przechowalni bagażu, barów szybkiej obsługi (w tym sieciowe
fastfoody), bankomatów (w hali głównej). Dworzec nie zachęca
do dłuższego pobytu i nie można go niestety uznać za wizytówkę
miasta, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na zabytkową halę
peronową z unikalnym, szklanym dachem. Pocieszające są plany,
które zakładają gruntowny remont i przebudowę dworca jeszcze
przed EURO 2012.
Odradzamy korzystanie z nielicencjonowanych taksówek
czekających na postoju przed dworcem. Radzimy zamówić
taksówkę z jednej z oficjalnych korporacji - przykładowe telefony
znajdziesz w dziale „taxi”.
Hauptbahnhof Breslau liegt im Stadtzentrum. Der Hauptausgang
führt zu einer der wichtigsten Hauptstraßen in Breslau, der
Pilsudski-Straße, an der Bushaltestellen liegen, die die Fahrt in
beliebige Richtung in Breslau ermöglichen. Am Bahnhof befinden
sich Toiletten (2 zł), Gepäckaufbewahrung, Bars (darunter auch
Fastfood-Restaurants), Geldautomaten (Haupthalle). Der Bahnhof
lädt zu längerem Aufenthalt bestimmt nicht ein, er ist auch keine
www. thevisi tor.pl
18 F E A T U R E S • I N F O R M A C J E
Visitenkarte der Stadt. Vom historischen Wert ist aber die
Bahnsteighalle mit dem einzigartigen gläsernen Dach. Das ganze
Gebäude soll noch vor dem Jahr 2012 gründlich umgebaut werden.
Wir raten von dem Benutzen von unlizenzierten Taxis, die oft vor
der Eingangshalle des Bahnhofs warten, ab. Viel sicherer ist es, ein
Taxi lizenzierter Taxiunternehmen zu bestellen. Telefonnummern:
siehe Abschnitt „Taxi”.
AR RI V E D BY C AR ?
PR Z Y J E C H AŁ E Â S A M O C H O DE M ?
M I T DE M AU T O A NG E K O M M E N?
It seems that most of the difficulties caused by road works in the
city centre have melted away! The modernization of the streets
around the Market Place was carried out in 2006/7 and it was a
very difficult time for drivers, indeed. But now we can enjoy the
results of this labour done so we can clog up the center of the
town with our cars more efficiently! Take a walk along Szewska or
Grodzka streets and you will see what we are talking about. Many
new roads have been fixed outside the city center but the city bypass is not quite finished and transit traffic jams up the centre
often. It’s the same story all over Europe, you may have noticed.
On a more optimistic note, all the principal monuments are located
in the city centre within walking distance of each other. So take a
bus or tram to the centre and walk about at your leisure dropping
into cafes and restaurants as the whim takes you.
The city centre has paid parking zones. There are two zones, with the
central one closest to the Market Place of course more expensive.
Central zones are: 20 minutes 1 zł, hour 3 zł, second hour 3,15 zł,
third 3,30 zł, every other 3 zł. Out with of the centre: 30 minutes 1 zł,
hour 2 zł, second hour 2,10 zł, third one 2,20 zł, every other 2 zł. The
parking meter ticket machines will tell how much to pay. Put your
ticket under the windshield and don’t forget how long you can leave
the car there. There are eagle-eyed traffic wardens about.
Wydaje się, że największe utrudnienia spowodowane przebudową
ulic w centrum miasta mamy za sobą. Remont ulic i placów
okalających Rynek, który tak bardzo utrudniał życie kierowcom
mamy już za sobą. Efekty prac możemy podziwiać spacerując
przykładowo ulicą Szewską czy Grodzką. Niestety przebudowa
dróg oddalonych od centrum oraz oczekiwanie na wybudowanie
obwodnicy miasta wymaga uzbrojenia się w cierpliwość.
Uciążliwe korki w godzinach szczytu zniechęcają do podróżowania
samochodem przez miasto. Pocieszeniem może być jedynie fakt,
że większość zabytków miasta można zwiedzić podczas spaceru,
a niewielkie odległości pomiędzy nimi pokonać punktualną i sprawną
komunikacją miejską.
Centrum Wrocławia objęte jest strefą płatnego parkowania, w której
obowiązują dwie stawki opłat - wyższa bliżej Rynku, niższa poza
ścisłym centrum. Strefa ścisłego centrum: 20 minut 1 zł, godzina
3 zł, druga godzina 3,15 zł, trzecia godzina 3,30 zł, każda kolejna
3 zł. Strefa poza ścisłym centrum: 30 minut 1 zł, godzina 2 zł, druga
godzina 2,10 zł, trzecia 2,20 zł, każda następna 2 zł.
Es scheint, die Zeiten der größten durch den Straßenumbau
verursachten Verkehrsbehinderungen seien vorbei. Die Umbauarbeiten
rund um den Marktplatz, die den Fahrern das Leben erschwert haben,
sind beendet worden. Der Effekt der Arbeit kann u.a. beim Spaziergang
durch Szewska- oder Grodzka-Straße bewundert werden.
Die restlichen Umbauarbeiten und vor allem der Bau der Ringstraße
um Breslau erfordert noch viel Geduld.
Lästige Staus im Stoßverkehr entmutigen viele Autofahrer.
Als Trost gilt jedoch die Tatsache, dass die meisten
Sehenswürdigkeiten während eines Spaziergangs zu Fuß zu
erreichen sind, die kleinen Entfernungen zwischen den
Sehenswürdigkeiten können auch mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln überwunden werden. In der Innenstadt von
Breslau gelten zwei gebührenpflichtige Parkzonen - in der Nähe
vom Altmarkt ist es teurer. Im direkten Stadtzentrum gelten
folgende Gebühren: 20 Minuten 1 zł, 1 Stunde 3 zł, zweite Stunde
3,15 zł, dritte Stunde 3,30 zł, jede weitere Stunde 3 zł. Außer
direktem Stadtzentrum 30 Minuten kosten 1 zł, 1 Stunde 2 zł,
zweite Stunde 2,10 zł, dritte 2,20 zł, jede weitere Stunde 2 zł.
online
Âw. Marii Magdaleny 2
tel. 071 797 98 00
www.qubushotel.com
HAUPTINF ORMATIONEN
www.thevisitor.pl
hotel
booking
F E A T U R E S • I N F O R M A C J E 19
www. thevisi tor.pl
20 F E A T U R E S • I N F O R M A C J E
TRANS PORTATION
K OM U NI K A C J A • W E RK E H RS M IT TE L
BU S E S • AU T O B U S Y • B U S S E
Using buses in Wroclaw is very easy. Buses as well as trams are
punctual and frequent. The dense net of connections guarantees
reaching every district of the city including the airport. Note that
almost all the tourist attractions are located in the city centre
therefore using public transport or your own car will not be needed
a great deal. This is important when considering the purchase of
the ticket - buying a day ticket will not be as necessary as in other
Polish cities.
Regular buses marked with numbers from 100 to 149 stop at all
stops and run from 04.00-23.00 on working days, and 05.00
-22.30 at weekends.
Fast buses, with higher fares, are marked with letters.
Buying a higher fare is also needed when planning to go outside
the city limits. There are also rush hour buses (300), express ones
(400) and outside of the city limits ones (600).
HAUPTINF ORMATIONEN
Night lines, numbered between 240-259 and coloured numbered
buses (e.g. Lane 246 is also called the yellow lane), run
approximately every 30 minutes between 24.00-04.00.
Korzystanie z komunikacji miejskiej we Wrocławiu nie jest
kłopotliwe. Autobusy i tramwaje kursują punktualnie i dość często.
Ich gęsta siatka zapewnia dogodne połączenie z każdą dzielnicą
oraz lotniskiem. Ponieważ najważniejsze atrakcje turystyczne
zlokalizowane są w ścisłym centrum, częste korzystanie
z komunikacji miejskiej czy samochodu nie będzie konieczne.
Ma to wpływ na decyzję o zakupie biletów - bilet dobowy nie będzie
tak opłacalny jak ma to miejsce w innych polskich miastach.
Autobusy zwykłe, oznaczone numerami od 100 do 149,
zatrzymują się na każdym przystanku i kursują w dni robocze
04.00-23.00, w weekendy 05.00-22.30.
Autobusy pospieszne, na które wymagane są droższe bilety,
oznaczone są literami.
O zakupie droższego biletu należy także pamiętać w przypadku
podróży linią zwykłą jeśli planuje się wyjazd poza granice miasta.
Występują jeszcze linie szczytowe (300), przyspieszone (400)
oraz podmiejskie (600).
Autobusy nocne, oznaczone od 240 do 259 oraz dodatkowo
kolorami (np. linia 246 to linia żółta), kursują orientacyjnie
co 30 minut w godzinach 24.00-04.00.
Das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln in Breslau ist nicht
umständlich. Die Busse und Straßenbahnen verkehren regelmäßig und
oft genug. Ihr dichtes Netz ermöglicht günstige Verbindungen mit
jedem Stadtviertel sowie mit dem Flughafen. Da die meisten
touristischen Attraktionen im Stadtzentrum liegen, wird häufiges
Benutzen von den öffentlichen Verkehrsmitteln oder des eigenen Autos
überflüssig. Das wird auch einen Einfluss auf den Kauf von
entsprechenden Fahrkarten haben. Der Kauf von Tageskarten wird sich
nicht auszahlen, so wie es der Fall in anderen polnischen Städten ist.
Normale Buslinien, die mit den Nummern von 100 bis 149
gekennzeichnet sind, halten an jeder Haltestelle an und verkehren
an Werktagen von ca. 4.00 bis 23.00 Uhr, an den Wochenenden
von 5.00 bis 22.30 Uhr. Die Schnellbuslinien, für deren Benutzung
teurere Fahrkarten gelten, sind mit Buchstaben gekennzeichnet.
An teurere Karten sollte auch gedacht werden, wenn man eine
Reise mit der normalen Buslinie außer die Stadtgrenze ins
Umland plant. In Breslau gibt es auch Hauptverkehrszeitlinien (300),
Schnellbuslinien (400) und Vorstädtische Linien (600).
Nachtbuslinien, mit Nummern von 240 bis 259 und zusätzlich
farblich gekennzeichnet, verkehren von 24.00 bis 4.00 Uhr ca.
alle 30 Minuten.
F E A T U R E S • I N F O R M A C J E 21
T RA M S • T RA M WA J E • S T RA S S E NB AH NE N
T IC K E T S • BI L E T Y • F AH RK AR T E N
There are regular trams in Wrocław that run between 05.00-22.30
on working days and 06.00-22.00 at weekends. Trams run only
within the city limits, regular line tickets apply.
Picking the proper ticket depends on the frequency of traveling by
public transportation. The box with the most popular ticket
examples will be helpful to make a decision. Remember to validate
you ticket immediately on entering the bus or tram. The day ticket
is validated once and then kept in a safe place to be eventually
presented to an inspector. Ticket prices are given in the box below.
Tramwaje we Wrocławiu kursują orientacyjnie 05.00-22.30 w dni
robocze oraz 06.00-22.00 w weekendy i wyłącznie w granicach
miasta. Obowiązują zatem bilety na linie zwykłe, miejskie.
In Breslau verkehren die Straßenbahnen an Werktagen ca. von
5.00 bis 22.30 Uhr und an den Wochenenden 6.00 bis 22.00 Uhr.
Die Straßenbahnen verkehren nur innerhalb der Stadt. Es gelten
Einzelfahrkarten (mehr dazu siehe Abschnitt „Fahrkarten”).
O wyborze odpowiedniego biletu decydować będzie częstotliwość
korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Poniższa tabelka
przedstawia najbardziej popularne typy biletów. Pamiętaj, że każdy
bilet należy skasować zaraz po wejściu do tramwaju lub autobusu.
Bilety okresowe (dobowe czy tygodniowe) należy skasować tylko raz.
Tel. (+48) 513 946 946, [email protected], http://www.WroclawCityTour.pl
NASZA OFERTA:
UNSER ANGEBOT:
NOWOŚĆ: Oprowadzanie
grup z wykorzystaniem
bezprzewodowego systemu
TourGuide 2020!
NEU: Führungen mit dem neuen
Personenführungssystem
TourGuide 2020 von Sennheiser!
▪
▪
▪
▪
▪
Przewodnicy miejscy i terenowi.
Wycieczki piesze i autokarowe.
Przejażdżki meleksem i rikszą.
Rejsy statkiem i gondolą.
Zwiedzanie miasta
zabytkowym tramwajem.
▪ Jarmarki Bożonarodzeniowe
w Niemczech (Bautzen, Dresden).
▪ W ofercie ponad 30 wycieczek,
w tym „Wrocław nocą”!
▪ Ceny już od 219 zł/grupa!
▪ Stadtführer und Reiseleiter
in deutscher Sprache.
▪ Stadtführungen durch Braslau.
▪ Schlesien-Rundfahrten.
▪ Stadtrundfahrten mit
Elektrowagen und Rikschas.
▪ Rundfahrten
mit der RETRO-Tram.
▪ Schiff- und Gondelfahrten
auf der Oder.
▪ Preise schon ab 75 €/Gruppe!
▪ www.WroclawCityTour.de
www. thevisi tor.pl
22 F E A T U R E S • I N F O R M A C J E
Podane poniżej ceny biletów okresowych dotyczą biletów na okaziciela.
T A X I S • T AK S Ó WK I
Die Wahl der entsprechenden Fahrkarte wird durch die Häufigkeit
der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel beeinflusst. Die
Tabelle stellt die populärsten Fahrkarten dar. Zu beachten! Die
Fahrkarte ist sofort nach dem Einsteigen zu entwerten. Tages- oder
Wochenkarten sind nur einmal zu entwerten.
Ticket type
Typ biletu
Art der Fahrkarte
One use, regular line, city limits
Jednorazowy linia zwykła, miejski
Einzelkarte normale Buslinie
One use, regular line, outside city limits
Jednorazowy linia zwykła, poza miasto
Einzelkarte ins Umland
One use fast line or night bus
Jednorazowy pospieszny i nocny
Einzelkarte Schnellbuslinie und Nachtlinie
Ticket for luggage or dog
Opłata za sztukę bagażu lub psa
Gepäckzuschlag oder Hundezuschlag
One day for regular line
Jednodniowy na linie zwykłe
Tageskarte
One day fast line and regular lines
outside city limits
Jednodniowy linie pospieszne
i zwykłe poza miasto
Tageskarte Schnellbuslinie und ins Umland
adult
normalny
Einzelkarte
reduced
ulgowy
Ermäßigte
Fahrkarte
2,40 zł
1,20 zł
2,60 zł
1,30 zł
2,80 zł
1,40 zł
1,20 zł
–
8 zł
4 zł
10 zł
5 zł
Taking an unlicensed taxi, usually recognized by the lack of stickers
(corporation logo, short corporation number, pricelist on passenger
window) is strongly not recommended. This usually ends with a
high fare bill. Watch out at taxi ranks at the railway station. Always
take an official taxi. Ask how much before you get in. Don’t rush.
Have a look at the price list. If you are not sure order a taxi by
phone. The list below is of official corporations. We give you the
phone numbers and price per 1 km on working days as well as at
weekends to compare. Nowadays more taxi phone operators speak
English so there should not be a problem when ordering taxi.
Jazda nielicencjonowaną taksówką, która nie jest odpowiednio
oznakowana (logo korporacji, kogut na dachu) i nie posiada cennika
naklejonego na okno pasażera, kończy się horrendalnym rachunkiem
za przejazd. Newralgicznym miejscem jest oczywiście dworzec
główny. Zanim wsiądziesz do taksówki na postoju zapoznaj się
z cennikiem, a jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości wybierz innego
kierowcę. Najlepszym rozwiązaniem jest zamówienie taksówki przez
telefon. W tabelce znajdziesz przykłady licencjonowanych korporacji
wraz z numerami telefonów oraz obowiązującymi w dniu druku
The Visitora cenami za km w dzień roboczy oraz święta.
Die Fahrt mit einem nicht lizenzierten Taxi, das nicht entsprechend
gekennzeichnet ist (Firmenname des Taxiunternehmens,
Taxischild auf dem Dach) sowie keinen seitlichen Aufkleber mit der
Tarifübersicht hat, endet mit einer ungeheuer hohen Rechnung.
Ein neuralgischer Ort ist natürlich der Hauptbahnhof. Vor dem
Einsteigen in ein auf dem Taxistand stehendes Taxi
berücksichtigen Sie unbedingt die Tarifübersicht. Bei Bedenken
ist es ratsam, einen anderen Fahrer zu wählen. Die beste Lösung
ist ein Taxi an den gewünschten Ort telefonisch zu bestellen.
In der Tabelle sind die Telefonnummern einiger lizenzierten
Taxiunternehmen mit den zur Zeit des Herausgebens von The Visitor
gültigen Preisen aufgelistet.
1 km* 06.00-22.00
3,00 zł
2,55 zł
2,40 zł
2,25 zł
1 km* 22.00-06.00 & SAT SOB 22.00 - MON PON 06.00
4,50 zł
3,82 zł
3,60 zł
3,38 zł
* Valid within city limits (STREFA 1) • Ceny ważne w granicach miasta (STREFA 1) • Die Preise gelten innerhalb der Stadtgrenzen (STREFA 1).
! Calling a 4 digit number from a mobile phone start with the city code 71! • Dzwoniąc z tel. komórkowego na numery czterocyfrowe wprowadź numer
kierunkowy 71. • Bei der Wahl der Vierstelligen Nummer tippe zuerst die Vorwahlnummer 71 ein.
HAUPTINF ORMATIONEN
F E A T U RIMPREZ
E Sul. •
I N F OCALENDAR
RMACJE
VERANSTALTUNGSKALENDER / KALENDARZ
/ EVENTS
Odrzańska
17/1a
50-113 Wrocław
tel./fax 071 343 37 10
www.sakana.pl
23
SAKANA Sushi Bar,
świątynia smaków sushi,
w klasycznym, japońskim stylu,
wystroju i niepowtarzalnym klimacie,
to oaza ciszy i spokoju, idealne,
elitarne miejsce na kameralne przyjęcie,
czy wykwintną kolację.
Nasi sushi-masters, przygotowują
na oczach gości potrawy, sporządzone
zawsze ze świeżych ryb, owoców morza
i oryginalnych, naturalnych produktów.
Organizujemy catering
oraz prywatne przyjęcia
w domach naszych gości.
Zapraszamy
od poniedziałku do soboty
w godzinach od 12.00 do 23.00
oraz w niedziele od 13.00 do 22.00
SAKANA Sushi Bar,
a temple of sushi taste,
in a classical japanese style,
decore and unique climate is a quiet,
peaceful, elite place, perfect for
an intimate party or exquisite supper.
Our sushi-masters prepare dishes
on guests own eyes, made with
fresh fishes, seafood and original,
natural products.
We organize catering
and private parties
in our guests’ houses.
We invite
Monday - Saturday between 12.00 and 23.00
and on Sundays between 13.00 and 22.00
www. thevisi tor.pl
24 F E A T U R E S • I N F O R M A C J E
P OLISH CUISINE
P OLN IS C HE KÜCHE
When you come to Poland you have to
eat out. One good dinner, with some
guidance from The Visitor which will help
you pick the most popular Polish dishes, and
you will notice that Polish cuisine is amazingly
rich, truly tasty and quite varied (though
it sometimes can be a bit heavy). What
is important in Polish food are the
ingredients, some of them unique in
Europe. The Polish way of growing
plants or raising animals has not been
affected by mass industrialization of
the food industry. So this might be your
last chance to taste eggs with real yellow
yolks, eat home made butter, and enjoy
freshly pickled cucumbers or sauerkraut and
many other dishes which you cannot find
anywhere else in the world. And believe us the list
is long. Try Polish forest fruits and the dozens of kinds of
mushrooms you never thought were edible. Take a browse
through a selection of Polish desserts. Pick a good restaurant
with Polish food and enjoy eating out in our country!
SOUPS
Polish sour rye soup (żurek) - number one and one of the culinary
musts in Poland - a vegetable soup flavored with fermented bread
with cooked white sausage, garlic and onions. In some restaurants
it is served inside a loaf of bread!
Sauerkraut soup (kapuśniak) - a typical Polish winter soup based
on sauerkraut, ribs, mushrooms and onions.
Beetroot soup (barszcz) - classic beetroot soup usually served
with little dumplings filled with meat or round pancakes stuffed with
cabbage or meat (paszteciki) usually served as an accompaniment.
THE CLASSICS
Hunters stew (bigos) - Poland’s national dish made with boiled
sauerkraut, sausages, spare ribs and a variety of ingredients (some
have mushrooms, while others contain apples, venison, lamb or beef).
Pierogi - do not leave Poland without trying all of them. Check the
menu for flour pierogi filled with meat or cabbage (or both), potatoes
with cottage cheese and onions (ruskie), or with fruit. They can be
served boiled or baked with butter or other fat. Absolutely delicious!
Sausages (kiełbasa) - and what a variety - they can be cold, cooked,
smoked, or grilled. We have the classic sausages, or the white ones.
Find the best way you like them and enjoy!
HAUPTINF ORMATIONEN
Wenn Sie nach Polen kommen, können Sie sicher sein - Sie
werden sich satt essen! Ein gutes Mittagessen in einem der
im Reiseführer The Visitor empfohlenen Restaurants
genügt, um sich zu überzeugen, dass polnische Küche
überraschend umfangreich, tatsächlich
sehr schmackhaft und vielfältig ist (sie kann
allerdings manchmal etwas fett und schwer
verdaulich sein). Zu den wichtigsten
Bestandteilen der polnischen Küche gehören
Zutaten, die in Europa eher unbekannt
sind. Sehr wichtig sind auch frische und
gesunde Halberzeugnisse, die nicht in der
Massenproduktion entstehen. Möglicherweise
werden Sie hier, in Polen, eine der letzten
Möglichkeiten haben, Eier mit echt gelbem Eigelb
zu genießen, hausgemachte Butter zu verzehren oder
den hervorragenden Geschmack der sauren Gurken oder
des Sauerkrauts zu probieren! Vertrauen Sie uns, die Liste
polnischer Spezialitäten ist sehr lang. Wir empfehlen polnische
Pilze, von denen Sie die meisten wahrscheinlich gar nicht
kennen! Wir empfehlen auch polnische Nachspeisen! Wählen
Sie einfach ein gutes Restaurant und schmausen Sie in Polen!
SUPPEN
Saure Mehlsuppe (żurek) - die Nummer Eins und ein Pflichtgericht
in Polen - die Suppe wird mit Gemüse und Brot Gärungsmittel
gekocht, dazu kommt Weißwurst und viel Zwiebel und Knoblauch.
Manchmal wird sie in einer Schale aus Brot serviert!
Sauerkrautsuppe (kapuśniak) - eine typische Suppe, die ideal für
kühle Tage ist, gekocht aus Sauerkraut, Rippen, Pilzen und Zwiebel.
Klare Rote-Rüben-Suppe (barszcz) - klassischer roter Barszcz
wird aus Rotrüben gekocht und mit kleinen Pierogi (Teigtaschen,
vergleichbar mit deutschen Maultaschen) oder Pastetchen
serviert, die mit Fleisch, Kraut oder Pilzen gefüllt werden.
KLASSISCHE POLNISCHE GERICHTE
Bigos - eins der nationalen polnischen Gerichte, zubereitet aus
gekochtem Sauerkraut, verschiedenen Wurstsorten, Rippen und
vielen anderen Zutaten - es können Trockenpflaumen oder -äpfel,
Pilze, verschiedene Fleischsorten, Wild u.a. zugegeben werden.
Piroggen (pierogi) - auf keinen Fall dürfen Sie Polen verlassen,
ohne dieses Gericht probiert zu haben. Das Angebot ist riesig
- Pierogi mit Fleisch, Kohl, Pilzen (oder alles vermischt), mit
Weißkäse und Kartoffeln (sog. „Russische Pierogi”), sowie
mit Obst oder Gemüse.
F E A T U R E S • I N F O R M A C J E 25
Breaded pork chops (kotlet schabowy) - a classic Polish dinner
accompanied by purée, tomatoes and a side dish of hot cabbage or a
mixed salad. If you drink beer with this meal you will feel very Polish!
Venison (dziczyzna) - this special kind of meat which you either
love or do not like is rather expensive and not so easy to find.
When you are in a good restaurant try a dish of venison, the taste
is quite unique.
OTHER SPECIALITIES
Bread (chleb) - bread is important for traditional and religious
Poles. Many people kiss the bread if it is dropped on the ground and
never throw it into a basket. Traditionally before cutting the first
slice the sign of cross was made over the bread. Bear in mind that
playing with bread may offend some traditional Polish people. The
wholesome and natural ingredients make Polish bread uniquely
delicious. Try it just with garlic butter or as a popular every day
sandwich (kanapki).
Little hoofs (kopytka) - boiled dumplings made of mashed
potatoes and flour, with meats making a change from potatoes.
Potato pancakes (placki ziemniaczane) - deep fried
potatoe pancakes can be served with salmon
and sour cream, sauces or just with
a sprinkling of sugar.
Sie können in Wasser gekocht oder im Fett gebraten werden
- einfach und köstlich!
Würste (kiełbasa) - diese Auswahl! - sie können kalt mit
Aufschnitt, gekocht, geräuchert oder gegrillt serviert werden.
Probieren Sie die klassischen Würste, aber auch die einmalige
Weißwurst. Sie können selbst die Zubereitungsweise wählen, die
Ihnen am besten passt.
Schweineschnitzel (kotlet schabowy) - das populärste
Sonntagsgericht in Polen, das mit Kartoffeln und gedünstetem
Kohl oder beliebigem Salat serviert wird. Bestellen Sie dazu ein
Bier und fühlen Sie sich wie in einem polnischen Haus!
Wild (dziczyzna) - diese spezifische Fleischsorte, deren
Geschmack man entweder sofort mag oder verabscheut, wird
selten angeboten und ist relativ teuer. Wenn Sie aber die
Gelegenheit haben, bestellen Sie ein Wildgericht, es lohnt sich auf
jeden Fall, es zu probieren und sich eigene Meinung zu bilden!
ANDERE SPEZIALITÄTEN
Brot (chleb) - das Brot spielt traditionell eine sehr wichtige Rolle,
insbesondere für religiöse Polen. Viele Leute küssen das Brot,
wenn es auf den Boden gefallen ist und werfen seine Überreste nie
in den Müll. Nach der Tradition wird vor dem Durchschneiden des
Brotleibs ein Kreuzzeichen mit dem Messer gemacht. Beachten Sie
auch, dass Nichtachtung des Brotes manche Polen beleidigen
kann. Dies ist sicherlich mit der schwierigen Geschichte unseres
Landes verbunden. Natürliche Inhaltsstoffe und Rezepte, die an
Fremde nicht preisgegeben werden, machen aus dem polnischen
Brot eine Besonderheit. Manchmal genügt es, einfach etwas
Knoblauchbutter oder Schmalz zu nehmen, um aus dem
unscheinbaren Brot eine köstliche Vorspeise zu machen!
Kleine Kartoffelklößchen (kopytka) - gekochte Klößchen aus
Kartoffeln und Mehl, meistens mit Hauptgericht serviert. Eine
interessante Alternative zu Kartoffeln.
Kartoffelpuffer (placki ziemniaczane) - frittierte Fladen aus
geriebenen Kartoffeln, sie können z.B. mit Lachs und
Rahm serviert werden. Manchmal auch sauté,
mit Zucker bestreut, serviert.
26 F E A T U R E S • I N F O R M A C J E
SOUVENIRS
GESCHE NKEN
Buying a souvenir for the family at home whilst you are
traveling and for something to remind you where you had been
is a must. There are some products that are so typically Polish
they will be recognized everywhere and could be considered as
a good idea for a gift. Some are very touristy products that you
can find everywhere in the world. They only differ because
of the photo on them, and most of them are made in China.
We would like to help you to choose something rather more
authentic and made in this country. Some of these products are
followed in brackets by a brand name that we subjectively
consider worth recommending.
JEWELLERY AND ARTS
Ein Geschenk aus dem Urlaub für die Nächsten oder ein Andenken
für sich zu kaufen, das Sie an die schönen Augenblicke erinnern
wird, ist ein Muss, aber auch ein Vergnügen. Es gibt zahlreiche
Produkte (Gegenstände) die für unser Land so charakteristisch sind,
dass sie sich als Geschenke oder Andenken völlig empfehlen lassen.
Einige davon sind eher schablonenhafte touristische Andenken,
die überall auf der Welt zu kaufen sind. Sie unterscheiden sich
voneinander lediglich durch den Aufdruck oder die Aufschrift, und ihr
Herstellungsland ist sowieso China. Wir möchten Ihnen helfen,
authentische Originalprodukte zu finden, die nur in Polen erhältlich
sind. Bei einigen Vorschlägen geben wir in Klammern die Marken
an, die wir subjektiv als empfehlenswert betrachten.
SCHMUCK UND KUNST
Zu populären Geschenken gehört Schmuck aus Bernstein oder
Silber. Es ist ein etwas teurerer Vorschlag, jedoch sind wir sicher,
dass Personen, die solche Geschenke mögen, von dem breiten
Angebot und immer noch günstigen Preisen begeistert sein werden.
Man kann auch den Kauf von originellen handgemalten Glas- oder
Holzbildern erwägen, die in Geschäften oder direkt bei den Künstlern
zu erwerben sind, die ihre Werke auf der Straße verkaufen.
WODKA
Amber and silver jewellery are very popular for special gifts.
They are a bit more expensive but for those who like giving
this kind of gift there is no better place to find something unique
than in Poland. Hand made pictures often on glass or wood can
be purchased from artists who sell in popular tourists spots
around the city.
VODKA
Whatever you say there is one thing certain, Poland produces the
best vodka in the world. The selection and variety is enormous.
Wyborowa is the most popular white vodka brand. This is followed
by żubrówka with that special grass to give it that wonderful,
smooth taste, and colour (perfect with an apple juice chaser)
or the unique Goldwasser (from Gdańsk) with its flakes of gold
floating about inside. Remember. To be consumed in moderation
as a souvenir at home.
HAUPTINF ORMATIONEN
Egal, was gesagt wird, eines ist sicher - Polen produziert den
besten Wodka der Welt. Die Auswahl ist riesig. Zu den populärsten
weißen Wodkas gehört Wyborowa. Ein weiterer Spitzenreiter ist
Żubrówka (in Deutschland unter dem Namen Grasovka gekannt)
- bunter Wodka mit einem Grashalm in der Flasche, der ihm einen
besonderen Geschmack und Färbung verleiht (serviert mit Eis und
Apfelsaft). Eine Einmaligkeit ist Goldwasser (aus Gdańsk) - es ist
ein Wodka, in dem Goldflocken schwimmen. Achtung - Alkohol
ist gesundheitsschädlich!
F E A T U R E S • I N F O R M A C J E 27
NATURAL PRODUCTS AND FOOD
Herbal remedies, fruit and herbal teas, natural cosmetics and
beauty products. (available at chemists - APTEKA). If you come
by car - take back some Polish food and share it with your family
at home. There’s honey, Polish sausages or the famous ham,
(KRAKUS, MORLINY) pickled cucumbers or mushrooms
(ROLNIK). Remember about the specialties of the region you visit.
You might only be able to buy them there, far from the city.
GLASS AND PORCELAIN
Very well known and still reasonably priced glass (IRENA) and
porcelain products (ĆMIELÓW) may be something to take home. There
is a large selection of these products with unique designs from the
traditional to the cosmically trendy. You will probably get the largest
selection and best prices in branded outlets in store departments
NATURPRODUKTE UND LEBENSMITTEL
Kräuterheilmittel, Früchte- und Kräutertee, Naturkosmetika
(erhältlich in APTEKA). Wenn Sie mit dem Auto gekommen sind,
ist es empfehlenswert, polnische Spezialitäten mitzunehmen
und der Familie zu Hause anzubieten. Wir empfehlen z.B. den
polnischen Honig, Würste oder den berühmten Schinken
(KRAKUS, MORLINY), marinierte Pilze oder Gurken (ROLNIK).
Vergessen Sie auch die lokalen Spezialitäten in den von Ihnen
besuchten Regionen nicht. Jede Region bietet ihre typischen
Produkte, die nur dort zu finden sind.
GLAS UND PORZELLAN
FOLK ART PRODUCTS
Handmade wooden toys, wooden boxes or very special chess sets.
The ornamentation varies and depends on what region the article
comes from. The same goes for hand made table cloths or every kind
of lacework. These are available in most touristy areas and the
(CEPELIA) shops. There are wicker baskets and larger pieces of
furniture which are very interesting though maybe too big to take home.
Polnisches Porzellan (ĆMIELÓW) oder Glasprodukte (IRENA), die in
der ganzen Welt berühmt und dabei immer noch nicht allzu teuer
sind, können mit Sicherheit eine gute Idee für ein wunderschönes und
originelles Geschenk sein. Die Auswahl ist sehr groß, und die Muster
sehr unterschiedlich, von Volksmotiven bis zu sehr modernem
Design. Die größte Auswahl finden Sie in den Firmenläden.
VOLKSKUNSTARTIKEL
Handgemachtes Holzspielzeug, Holztruhen oder raffinierte
Schachfiguren. Die Ornamentik ist unterschiedlich, je nach der Region
des Landes. Ähnliche Unterschiede gibt es bei den handgemachten
Tischdecken oder sonstigen handgenähten oder-gestrickten Produkten.
Alle sind in touristischen Orten oder in den Cepelia-Läden erhältlich. Dort
kann man auch Erzeugnisse aus Weide finden - von Körben bis Möbel,
bei denen es jedoch umständlicher ist, sie nach Hause mitzunehmen.
Wenn Sie Volkskunstprodukte auf einem Jahrmarkt oder einer Kirmes
kaufen, vergessen Sie nicht, um den Preis zu handeln!
www. thevisi tor.pl
28 E V E N T C A L E N D A R • K A L E N D A R Z I M P R E Z
OPERA WROCŁAWSKA (Silesian Opera). Âwidnicka 35, tel. 071 344 57 79
FILHARMONIA im. Witolda Lutosławskiego (Philharmonie • Philharmonic).
Piłsudskiego 19, tel. 071 342 24 59
TEATR MUZYCZNY CAPITOL (Musiktheater • Music Theatre).
Piłsudskiego 72, tel. 071 343 56 52
TEATR POLSKI (Polnishetheater • Polish Theatre). tel. 071 316 07 00
(DS) Du˝a Scena, Zapolskiej 3,
(SK) Scena Kameralna, Âwidnicka 28,
(SÂ) Scena na Âwiebodzkim, pl. Orlàt Lwowskich 20
WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA (Komodie Theater Wrocław •
Comedy Theater of Wrocław). pl. Teatralny 4, tel. 071 316 07 78-79
TEATR WSPÓŁCZESNY (Moderntheater • Contemporary Art Theatre).
Rzeênicza 12, tel. 071 344 37 62
HALA STULECIA (Jahrhunderthalle • People’s Hall).
Wystawowa 1, tel. 071 347 51 02
LALKA
Re˝yseria: Wiktor Rubin
Wyst´pujà: Krzesisława Dubielówna, Dominika Figurska,
Kinga Preis, Halina Rasiakówna, Katarzyna Stràczek,
Michał Chorosiƒski, Adam Cywka, Marian Czerski,
Mariusz Kiljan, Rafał Kronenberger, Michał Mrozek,
Bartosz Porczyk, Andrzej Wilk, Wojciech Ziemiaƒski.
Premiera: 19 grudnia 2008.
Przedstawienie o rozkładzie dotychczasowego porzàdku
Êwiata. Rubin - jak Prus w swojej powieÊci - przyłapuje
niegotowà rzeczywistoÊç. Mi´dzy resztkami poprzedniej
epoki, goràczkowym kapitalizmem, radykalnym katolicyzmem
i reliktem pretensji ziemiaƒskich. OpowieÊç o szoku zwiàzanym
z brakiem jasnego systemu wartoÊci, o nieostroÊci kryteriów,
o rodzàcej si´ nowej to˝samoÊci Polaków. Kinga Preis
jako Izabella Ł´cka oraz Bartosz Porczyk jako Wokulski
w ponadczasowej historii miłosnej.
To drugie przedstawienie w historii teatralnego Wrocławia;
pierwsze pokazano w roku 1973. PowieÊç Prusa, jak mało który
tekst, nadaje si´ do skomentowania przemian jakie odbywajà
si´ w Polsce od roku 1989. W losie Wokulskiego - romantyka
budujàcego w drugiej połowie XIX wieku podstawy gospodarki
kapitalistycznej na ziemiach polskich - mo˝na dostrzec
zapowiedê dziejów wielu Polaków skutecznie przestawiajàcych
gospodark´ centralnie sterowanà na gospodark´ wolnorynkowà.
„Lalka” to tak˝e opowieÊç o zmianach kulturowych dziejàcych
si´ pod koniec XIX wieku. Trudno, w tym kontekÊcie, nie
dostrzec podobieƒstw mi´dzy Êwiatem opisanym przez Prusa
a rzeczywistoÊcià Polski po roku 1989. A to tylko dwa
główne tropy interpretacyjne, które na pewno wpłynà na
zainteresowanie spektaklem zarówno przez wrocławian,
jak i szerzej - przez polskà publicznoÊç. Dodaç jeszcze mo˝na
niezwykle atrakcyjny wàtek miłosny - Wokulski dorabiajàcy si´,
aby zasłu˝yç na miłoÊç Izabelli Ł´ckiej, spopularyzowany przez
powieÊç i film Wielki Gatsby.
Teatr Polski
Zapolskiej 3, tel. 071 316 07 00
www.teatrpolski.wroc.pl
2 XII
TUESDAY WTOREK DIENSTAG
Teatr Polski SK
19.00 OKNO NA PARLAMENT
Teatr Współczesny
19.00 PRZYTULENI
Opera
19.00 RIGOLETTO
3 XII
WEDNESDAY ÂRODA MITTWOCH
Filharmonia
09.00, 11.00 MUZYCZNA PODRÓ˚ DO WIEDNIA
Teatr Polski SK
19.00 OKNO NA PARLAMENT
Teatr Współczesny
19.00 PRZYTULENI
Opera
19.00 COSI FAN TUTTE
Teatr Komedia
20.00 PSYCHOTERAPIA
4 XII
THURSDAY CZWARTEK DONNERSTAG
Teatr Polski SÂ
19.00 CZÑSTKI ELEMENTARNE
Teatr Współczesny
19.00 PRZYTULENI
Hala Stulecia
19.00 OMARA PORTUONDO
Teatr Capitol
20.00 CIAŁO
Teatr Komedia
20.00 MAYDAY 2
5 XII
FRIDAY PIÑTEK FREITAG
Opera
11.00, 17.00 DZIADEK DO ORZECHÓW
Teatr Polski SÂ
19.00 CZÑSTKI ELEMENTARNE
Teatr Komedia
19.00 PSYCHOTERAPIA
Filharmonia
19.00 DITTERSDORF, WAGENSEIL, BEETHOVEN, SALIERI
Teatr Capitol
20.00 CIAŁO
Teatr Komedia
20.00 MAYDAY 2
6 XII
SATURDAY SOBOTA SAMSTAG
Opera
11.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW
Opera
17.00 DZIADEK DO ORZECHÓW
Filharmonia
19.00 STRAUSS, FALLA, RACHMANINOW
Orkiestra
im. Witolda Filharmonii
Lutosławsk
iego
Fot. Archiwum
Teatr Współczesny
19.00 PRZYTULENI
Teatr Capitol
19.00 GALA ANGELUSA
7 XII
SUNDAY NIEDZIELA SONNTAG
Opera
11.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW
Filharmonia
11.00 MUZYCZNA PODRÓ˚ DO WIEDNIA
Opera
17.00 DZIADEK DO ORZECHÓW
Teatr Polski SK
19.00 MAYDAY
Teatr Współczesny
19.00 PRZYTULENI
Teatr Komedia
19.00 ˚YCIE SZKODZI ZDROWIU
V ER A NSTA LUNGS KA LENDA R
E V E N T C A L E N D A R • K A L E N D A R Z I M P R E Z 29
8 XII
MONDAY PONIEDZIAŁEK MONTAG
Filharmonia
19.00 MENDELSSOHN, RACHMANINOW, BRAHMS
9 XII
TUESDAY WTOREK DIENSTAG
Teatr Capitol
10.30 KAJ I GERDA - BA¡ O KRÓLOWEJ ÂNIEGU
Opera
11.00 RIGOLETTO
Teatr Polski SK
19.00 MAYDAY
Teatr Polski SÂ
19.00 ZAÂNIJ TERAZ W OGNIU
Teatr Współczesny
19.00 PRODUKT
10 XII
WEDNESDAY ÂRODA MITTWOCH
Teatr Capitol
10.30 KAJ I GERDA - BA¡ O KRÓLOWEJ ÂNIEGU
Teatr Polski SK
19.00 MAYDAY
Teatr Polski SÂ
19.00 ZAÂNIJ TERAZ W OGNIU
Teatr Współczesny
19.00 PRODUKT
Opera
19.00 HALKA
11 XII
THURSDAY CZWARTEK DONNERSTAG
Teatr Capitol
10.30 KAJ I GERDA - BA¡ O KRÓLOWEJ ÂNIEGU
Teatr Komedia
19.00 ˚YCIE SZKODZI ZDROWIU
Opera
19.00 KOPCIUSZEK
12 XII
FRIDAY PIÑTEK FREITAG
Teatr Capitol
10.30 KAJ I GERDA - BA¡ O KRÓLOWEJ ÂNIEGU
Teatr Komedia
19.00 ˚YCIE SZKODZI ZDROWIU
Opera
19.00 KRÓL ROGER
Scena zbio
rowa
Fot. Marek Grotowski
Filharmonia
19.00 BRUCH, BERLIOZ - koncert symfoniczny
Teatr Komedia
20.00 PRZYJAZNE DUSZE
13 XII
SATURDAY SOBOTA SAMSTAG
Teatr Capitol
10.30 KAJ I GERDA - BA¡ O KRÓLOWEJ ÂNIEGU
Hala Stulecia
16.00 ILUSION
Teatr Polski SÂ
19.00 DZIADY. EKSHUMACJA
Teatr Współczesny
19.00 HISTORIA PRZYPADKU
Opera
19.00 JEZIORO ŁAB¢DZIE
Teatr Komedia
20.00 PRZYJAZNE DUSZE
14 XII
SUNDAY NIEDZIELA SONNTAG
Opera
17.00 CZARODZIEJSKI FLET
Teatr Polski SÂ
19.00 DZIADY. EKSHUMACJA
Teatr Współczesny
19.00 HISTORIA PRZYPADKU
19.00 TELEMANN, ESCHENWALDS, VASKS, HAYDN
Filharmonia
koncert kameralny
Teatr Komedia
20.00 PRZYJAZNE DUSZE
15 XII
MONDAY PONIEDZIAŁEK MONTAG
Opera
19.00 DWUNASTU WIOLONCZELISTÓW - koncert bo˝onarodzeniowy
16 XII
TUESDAY WTOREK DIENSTAG
Teatr Capitol
10.30 KAJ I GERDA - BA¡ O KRÓLOWEJ ÂNIEGU
Teatr Współczesny
19.00 TRAKTAT
17 XII
WEDNESDAY ÂRODA MITTWOCH
Teatr Capitol
10.30 KAJ I GERDA - BA¡ O KRÓLOWEJ ÂNIEGU
Teatr Współczesny
19.00 TRAKTAT
Teatr Capitol
20.00 IMPONDERABILIA
18 XII
THURSDAY CZWARTEK DONNERSTAG
Teatr Współczesny
19.15 …NP. MAJAKOWSKI
SWING!
DUKE ELLINGTON SHOW
Muzyka - Duke Ellington
Re˝yseria i choreografia - Jaros∏aw Staniek
Kierownictwo muzyczne i aran˝acje - Stanis∏aw Fia∏kowski,
Adam Skrzypek
Scenografia i kostiumy - Katarzyna Nesteruk
Przek∏ad tekstów piosenek - Micha∏ Rusinek
Konsultacja uk∏adów stepowania - Agnieszka Braƒska
Szalona epoka jazzu, klimat s∏ynnego nowojorskiego
Cotton Clubu… i noc w towarzystwie bohaterów piosenek
króla jazzu, prawdziwy big band, efektowne kostiumy,
Êwiat∏a i kolory, precyzyjne uk∏ady taneczne ze stepowaniem,
a przede wszystkim porywajàce utwory Ellingtona.
Rewiowy sen na jawie - pisze Leszek Pu∏ka w Dzienniku
(dodatek Kultura TV). Wystarczy u˝yç dwóch przymiotników,
aby doceniç „Swing!...” we wroc∏awskim Capitolu - jest
stylowy i energetyczny. [...] Balet chodzi jak dynamo-maszyna:
artyÊci stepujà, podnoszà i skaczà jak nakr´ceni, w Êwietnym
rytmie, wabiàc seksownymi kostiumami i cia∏ami, czasem a˝
rozbawieni taƒcem. „Swing!...” nie jest dokumentalnà podró˝à
w czasie. Piosenki Ellingtona i scenografia oraz kostiumy
Katarzyny Nesteruk nienachalnie teleportujà widzów w lata 30.
Byç mo˝e postaç clowna-sprzàtacza sugeruje mity wielkiego
kryzysu, a tkaniny, bi˝uteria, fryzury i rekwizyty atmosfer´
prohibicji, popisów girls w nocnych klubach i mafijnych
porachunków. Ale to nie jest spektakl socjologiczny, lecz
projekcja muzyki, która niczym „Deszczowa piosenka”
pozwala∏a paskudne ˝ycie zastàpiç taƒcem do utraty tchu.
Artystom Staƒka podró˝ si´ uda∏a. W Capitol Clubie realnoÊç
i sen mieszajà si´ swobodnie, jak epoki. Narkotycznym
halucynacjom towarzyszà hawajskie faktury i kolory, ˝àdzom
- kolory krwi, pere∏ i oksydowanej stali rewolwerów. Spektakl
mieni si´, bawi, wzrusza. Pozbawiony dialogów i fabu∏y Êwiat
pozwala na dzieci´cy zachwyt.
Teatr Muzyczny Capitol
Pi∏sudskiego 67, tel. 071 789 04 52
www.teatr-capitol.pl
www. thevisi tor.pl
30 E V E N T C A L E N D A R • K A L E N D A R Z I M P R E Z
Życie
szkodzi
zdrowiu
Eric Chappell
Teatr Capitol
20.00 IMPONDERABILIA
Teatr Komedia
20.00 ˚YCIE SZKODZI ZDROWIU
19 XII
FRIDAY PIÑTEK FREITAG
Teatr Polski DS
19.00 LALKA - premiera
Teatr Polski SK
19.00 MAŁE ZBRODNIE MAŁ˚E¡SKIE
Filharmonia
19.00 CZAJKOWSKI, MAHLER - koncert symfoniczny
Teatr Współczesny
19.15 …NP. MAJAKOWSKI
Teatr Komedia
20.00 ˚YCIE SZKODZI ZDROWIU
20 XII
SATURDAY SOBOTA SAMSTAG
Teatr Polski DS.
19.00 LALKA
Teatr Polski SK
19.00 MAŁE ZBRODNIE MAŁ˚E¡SKIE
Teatr Polski SÂ
19.00 PREZYDENTKI
Teatr Współczesny
19.15 …NP. MAJAKOWSKI
21 XII
SUNDAY NIEDZIELA SONNTAG
Teatr Polski SK
19.00 MAŁE ZBRODNIE MAŁ˚E¡SKIE
Teatr Polski SÂ
19.00 PREZYDENTKI
Teatr Współczesny
19.15 …NP. MAJAKOWSKI
26 XII
FRIDAY PIÑTEK FREITAG
Teatr Polski SK
19.00 WSZYSTKO W RODZINIE
El˝bieta Cza
pliƒ
Edwin Petr ska,
ykat
Fot. Archiwum
przekład - Elżbeta Woźniak
reżyseria - Wojciech Dąbrowski
scenografia - Wojciech Stefaniak
oprac. muzyczne - Szymon Straburzyński
kostiumy - Bajka Tworek
występują: Netta Naas
Dorota Wierzbicka - Matarrelli
Marek Feliksiak
Jakub Giel
Edward Kalisz
Stanisław Melski
Angielskie realia na polskim gruncie.
Nietypowy temat, typowy szpital: chory jęczący,
chory zdenerwowany i chory hipochondryk…
na jednej szpitalnej sali.
Wśród nich „zmęczony pracą” lekarz.
Nie zabraknie również pielęgniarek. Dowcipne,
zabawne, nie pozbawione głębszego sensu
i realnego spojrzenia na rzeczywistość teksty.
A może jedynym sposobem, w tych trudnych
czasach, by dostać się do wybranego szpitala,
to zemdleć przed jego wejściem?…
27 XII
SATURDAY SOBOTA SAMSTAG
Teatr Polski DS
19.00 LALKA
Teatr Polski SK
19.00 WSZYSTKO W RODZINIE
Teatr Współczesny
19.15 KUPIEC WENECKI
Teatr Komedia
20.00 ˚YCIE SZKODZI ZDROWIU
28 XII
SUNDAY NIEDZIELA SONNTAG
Teatr Komedia
17.00 ˚YCIE SZKODZI ZDROWIU
Teatr Polski DS
19.00 LALKA
Teatr Polski SK
19.00 WSZYSTKO W RODZINIE
Teatr Współczesny
19.15 KUPIEC WENECKI
30 XII
TUESDAY WTOREK DIENSTAG
Opera
19.00 WESELE FIGARA - premiera
Filharmonia
19.00 FESTIWAL NOWOROCZNY
Teatr Współczesny
19.15 KUPIEC WENECKI
31 XII
WEDNESDAY ÂRODA MITTWOCH
Filharmonia
18.00, 20.30 FESTIWAL NOWOROCZNY
Teatr Polski SK
19.00 WSZYSTKO W RODZINIE
Teatr Komedia
21.00 ˚YCIE SZKODZI ZDROWIU
Opera
21.00 BAL SYLWESTROWY
Doda, Big Cy
Gosia Andr c, Stachursky
ze
Modern Ta jewicz, Bajm,
lking, Lady
Pank
Fot. Archiwum
2I
FRIDAY PIÑTEK FREITAG
Teatr Capitol
19.00 SWING! DUKE ELLINGTON SHOW
3I
SATURDAY SOBOTA SAMSTAG
Teatr Capitol
19.00 SWING! DUKE ELLINGTON SHOW
V ER A NSTA LUNGS KA LENDA R
E V E N T C A L E N D A R • K A L E N D A R Z I M P R E Z 31
4I
SUNDAY NIEDZIELA SONNTAG
Teatr Capitol
17.00 SWING! DUKE ELLINGTON SHOW
Filharmonia
18.00 LOWERSILESIAQ ENSEMBLE
6I
TUESDAY WTOREK DIENSTAG
Teatr Capitol
20.00 ELEKTROWNIA DèWI¢KU
7I
WEDNESDAY ÂRODA MITTWOCH
Filharmonia
09.00,11.00 NAJSŁYNNIEJSZE UTWORY MUZYKI POWA˚NEJ
Teatr Capitol
20.00 ELEKTROWNIA DèWI¢KU
8I
THURSDAY CZWARTEK DONNERSTAG
Teatr Capitol
20.00 ELEKTROWNIA DèWI¢KU
9I
FRIDAY PIÑTEK FREITAG
Filharmonia
19.00 MOZART, JENSEN, VIVALDI - koncert symfoniczny
10 I
SATURDAY SOBOTA SAMSTAG
17.00 ANGIELSKA MUZYKA NA BO˚E NARODZENIE I NOWY ROK Filharmonia
11 I
SUNDAY NIEDZIELA SONNTAG
XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ÂWIÑTECZNEJ POMOCY
KUPIEC WENECKI
(The Merchant of Venice)
William Shakespeare
XVI Fina
Wielkiej Ork ł
Âwiàteczne iestry
j Pomocy
Fot. Archiwum
Filharmonia
20.30 GRUPA MOCARTA
16 I
FRIDAY PIÑTEK FREITAG
Teatr Capitol
19.00 DZIEJE GRZECHU
Filharmonia
19.00 BRAHMS - koncert symfoniczny
17 I
SATURDAY SOBOTA SAMSTAG
Teatr Capitol
19.00 DZIEJE GRZECHU
18 I
SUNDAY NIEDZIELA SONNTAG
Teatr Capitol
17.00 DZIEJE GRZECHU
Filharmonia
18.00 BACH - koncert kameralny
21 I
WEDNESDAY ÂRODA MITTWOCH
Teatr Capitol
20.00 POZYTYWKA
22 I
THURSDAY CZWARTEK DONNERSTAG
Filharmonia
19.00 BRAHMS - koncert kameralny
Teatr Capitol
20.00 POZYTYWKA
23 I
FRIDAY PIÑTEK FREITAG
Teatr Capitol
19.00 DZIEJE GRZECHU
Filharmonia
19.00 ZBINDEN, HONEGGER, STRAUSS - koncert symfoniczny
24 I
SATURDAY SOBOTA SAMSTAG
Filharmonia
18.00 DIXIE TIGER’S BAND
Teatr Capitol
19.00 DZIEJE GRZECHU
25 I
SUNDAY NIEDZIELA SONNTAG
Teatr Capitol
17.00 DZIEJE GRZECHU
27 I
TUESDAY WTOREK DIENSTAG
Teatr Capitol
19.00 MDŁOÂå, MNIEZŁOÂå, MIŁOÂå
28 I
WEDNESDAY ÂRODA MITTWOCH
Teatr Capitol
10.30 PEWIEN MAŁY DZIE¡
Teatr Capitol
19.00 MDŁOÂå, MNIEZŁOÂå, MIŁOÂå
30 I
FRIDAY PIÑTEK FREITAG
Teatr Capitol
19.00 A CHORUS LINE
Filharmonia
19.00 CHACZATURIAN, SZOSTAKOWICZ
31 I
SATURDAY SOBOTA SAMSTAG
Teatr Capitol
19.00 A CHORUS LINE
Hala Stulecia
20.00 AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW
Tłumaczenie: Maciej Słomczyƒski, Leon Ulrich,
Szymon Wróblewski
Re˝yseria - Gabriel Gietzky
Scenografia - Dominika Skaza
Muzyka - Aleksandra Gryka
Wyst´pujà: Lena Frankiewicz, Anna Kieca, Katarzyna
Michalska, Bolesław Abart, Krzysztof Boczkowski, Szymon
Czacki, Tomasz Cymerman, Bogusław Kierc, Robert
Szykier-Koszucki, Tomasz Orpiƒski, Jerzy Senator,
Grzegorz Twaróg, Bartosz Woêny, Krzysztof Zych.
Dramat, opatrzony podtytułem „komiczna historia ˚yda Shylocka”
to ponadczasowy tekst o sile i władzy pieniàdza, a przede
wszystkim o braku akceptacji dla wszystkiego, co inne. Inne,
bo kolorowe, bo mówi inaczej, bo wierzy inaczej. Ta oczywista
i wydawałoby si´ banalna konstatacja niesie jednak za sobà
krwawe konsekwencje.
W spektaklu dojdzie do konfrontacji trzech wykluczonych, mimo
˝e pozostajàcych na najwy˝szych szczeblach społecznej drabiny,
postaci: weneckiego, bogatego kupca - homoseksualisty Antonia,
równie zamo˝nego i zajmujàcego si´ handlem ortodoksyjnego
˚yda Shylocka oraz nieprawdopodobnie bogatej i inteligentnej
prowincjuszki Porcji. Wokół tej trójki, jak satelici, gromadzà si´
pozostali uczestnicy dramatu.
Po˝yczka i okrutny zastaw, porwanie i zmiana wiary, konkurs
majàcy zdecydowaç o wyborze m´˝a - to niektóre wàtki fabuły.
Nie sposób oceniaç tego Êwiata w kategoriach czarno-białych,
nikt nie jest tu jednoznacznie dobry czy zły. Najwi´ksze katastrofy
rodzà si´ z głupich ˝artów i banalnych przypadków. InteresownoÊç,
wyrachowanie, łatwoÊç naginania swojego sytemu wartoÊci do
panujàcych okolicznoÊci, a przede wszystkim ch´ç „˝ycia łatwego
i przyjemnego” to podstawowe cechy bohaterów. Trudno si´
sobie podobaç, przeglàdajàc si´ w lustrze „Kupca weneckiego”.
Wrocławski Teatr Współczesny
Rzeênicza 12, tel. 071 358 89 20, kasa 071 358 89 22
www.wteatrw.pl
www. thevisi tor.pl
32 S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E
11
Monume nt of Card. Kominek
12
Jad
7
Old Sha mbles
8
10
Kate
draln
a
16
15
13
15
10
Kuźnic
za
Więzie
nna
6
Odrza
ńska
7
Ostrów Tumski
K
A
H
St. John The Baptist Cathedral
Church of Blessed Name of Jesus
Piase k Islan d
aśnic
za
J
F
C
Kiełb
pl. 5
Solny
13
B
6
E
14
Św.
a
8
9
dzk
Gro
Kanonia
12
wig
Saint Mary Church
i
Wrocław University
16
St. Idzi Church
11
9
St. Elisa beth Church
14
Church of Holy Cross
D
Rynek
3
3
4
Market Square
Ofia
5
L
r Oś
więc
Kazim
Św. D
oroty
ierza
2
1
1
ich
Wlk.
ska
Oław
City Hall
G
2
Świd
nicka
Salt Square
4
imsk
Church of St. Sta nisław (… )
Silesia n Opera
Podwale
pl.
Kościuszki
Kościu
Piłsu
na
Gwar
Kołłąta
ja
szki
dskie
go
S TADTRUND FAH RT
Dworzec
Główny
A STP Multi Food
r estaurant
see page 47
B Sakana Sushi Bar
r estaurant
see page 23
C Novcaina/Casa de la Musica
club
see page 19
D Pod Papugami
r estaurant
see page 61
E JaDka
r estaurant
see page 59
F Karczma Lwowska
r estaurant
see page 35
G Café de France
cafeteria
see page 39
H Sankt Petersburg
r estaurant
see page 60
J Pod Gryfami
r estaurant
see page 7
K Lemoniada
club
see page 43
L Kaliteros
r estaurant
see page 59
S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E 33
BRESLAUS ZENTRUM • ZWIEDZANIE CENTRUM • CITY CENTRE
The most important and most interesting monuments in
Wrocław should be put on your list as a must to see. You can
visit them in two days during a leisurely walk around the city.
Some places visited during the day should be seen again at
night under lamp light or moon light! So come with us for a stroll
with The Visitor which will ensure you won’t miss the most
important places in Wrocław which are in our guide. Put on
comfortable shoes, take your camera and some change for
tickets and of course take The Visitor - Wrocław awaits you!
Najważniejsze zabytki Wrocławia zlokalizowane są w centrum
miasta, co pozwala na dotarcie do wszystkich obiektów
podczas pełnego atrakcji spaceru. Do niektórych miejsc warto
z pewnością powrócić wieczorem, aby podziwiać je raz jeszcze
w imponującym oświetleniu! Zapraszamy do skorzystania
z trasy turystycznej The Visitora, którą wytyczyliśmy przez
centrum miasta umieszczając na niej najważniejsze zabytki
i atrakcje turystyczne miasta. Pokonanie całej trasy bez
zwiedzania polecanych przez nas muzeów zajmie około
4-5 godzin. Jeśli planujesz pozostać we Wrocławiu dłużej,
śmiało skorzystaj ze wszystkich propozycji zawartych
w naszym przewodniku!
Poza spacerem po centrum koniecznie udaj się do Parku
Szczytnickiego (str. 50), a także zaplanuj kilkugodzinną wizytę
w Muzeum Narodowym i Panoramie Racławickiej (str. 48).
Na każdym kroku wypatruj wspaniałych kamienic, ukrytych
pomników, niespodziewanych rozwiązań architektonicznych,
wspaniałych mostów i urokliwych zakątków. We Wrocławiu
nie będziesz się nudził!
1
S I LE S IA N O PE R A
OPE RA WR OC Ł A WSKA
O PE R VO N B RE S L A U
Zatem: załóż wygodne obuwie na nogi, zabierz ze sobą aparat
fotograficzny i drobne na bilety oraz koniecznie The Visitora
w rękę - Wrocław czeka na Ciebie!
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Breslau sind im
Stadtzentrum zu finden, deshalb können alle Objekte während
eines abwechslungsreichen Spaziergangs besichtigt werden.
Mit Sicherheit lohnt es sich, einige Orte nochmals abends
zu besuchen, um sie bei beeindruckender Beleuchtung zu
bewundern. Wir empfehlen Ihnen, die Stadttour von The Visitor
in Anspruch zu nehmen, die wir für Sie durch das Stadtzentrum
geführt haben. Sie umfasst die wichtigsten Sehenswürdigkeiten
und Touristen-attraktionen der Stadt. Für die ganze Tour, ohne
Besichtigung der von uns empfohlenen Museen, werden Sie ca.
4-5 Stunden benötigen. Falls Sie in Breslau länger bleiben
wollen, können Sie alle Vorschläge aus unserem Stadtführer
gerne in Anspruch nehmen!
Nach dem Spaziergang durch das Zentrum besuchen Sie
unbedingt den Szczytnicki-Park (S. 50). Wir empfehlen auch,
ein paar Stunden für die Besichtigung des Nationalmuseums
und des Rundgemäldes Panorama Racławicka (Panorama
von Racławice) (S. 48) einzuplanen. Überall in der Stadt können
Sie prachtvolle Bürgerhäuser, versteckte Denkmäler,
unerwartete architektonische Lösungen, großartige Brücken
und entzückende Winkel bewundern. In Breslau kann man sich
bestimmt nicht langweilen!
Also: ziehen Sie bequemes Schuhwerk an, nehmen Sie Ihre
Kamera und etwas Kleingeld für Verkehrsmittelfahrscheine und,
nicht zu vergessen, The Visitor mit - Breslau wartet auf Sie!
of the Brandenburg Gate in Berlin). The Classical style construction
was burnt down twice and rebuilt several times. Until 1944 the
theatre was one of the most prestigious stages in Germany.
The first post war presentation was ’Halka’ by S. Moniuszko and
was performed on 8 September 1945. Since then around 260
premieres have taken place here. The Opera is widely known for its
splendid open air operatic presentations and its super productions
presented in the Ludowa Hall (see our calendar of events).
Unfortunately the building is under renovation at the moment.
Trasę rozpoczynamy od ważnego punktu orientacyjnego, jakim jest
Dworzec Główny. Polskie dworce nie są ani zadbane ani czyste przez
co nie zalicza się ich do atrakcji turystycznych. Dworzec wrocławski
zasługuje jednakże na uwagę ze względu na niecodzienną
architekturę budynku oraz oszkloną halę peronową, która bardzo
często wykorzystywana jest jako plan filmowy. Jeżeli więc nie
przyjechałeś do Wrocławia pociągiem, warto zajrzeć tu na chwilę.
Our guided tour starts from the best orientation point in the city
which is the main train station. Go out of the main hall, turn left
onto Piłsudskiego Street and after 500 m turn right into Świdnicka
Street - the most representative and one of the oldest streets in
Wrocław. A further 500 m and you will see, on your left, the Opera.
Wychodząc z hali głównej skręć w lewo w ulicę Piłsudskiego.
Po około 500 metrach skręć w prawo w ulicę Świdnicką
- najbardziej reprezentacyjną i jedną z najstarszych ulic miasta.
Po kolejnych pięciuset - po lewej stronie zobaczysz budynek opery.
Opera Wrocławska, Świdnicka 35 St., tel. 071 370 88 80.
The theatre was built between 1837-41 by Carl Langhans (creator
Opera Wrocławska, Świdnicka 35, tel. 071 370 88 80. Teatr
budowano w latach 1837-41 wg projektu niemieckiego architekta
www. thevisi tor.pl
34 S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E
Carla Langhansa (autora m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie).
Klasycystyczny gmach opery dwukrotnie płonął oraz był
kilkukrotnie przebudowywany. Do roku 1944 Teatr szczycił się
mianem jednej z czołowych scen teatralnych w Niemczech.
Pierwsze powojenne przedstawienie - „Halka” - miało miejsce
8 września 1945 roku, a od tego czasu na scenie odbyło się prawie
260 premier. Pod kierownictwem Ewy Michnik (od 1995 r.) opera
zasłynęła superprodukcjami wystawianymi z wielkim rozmachem
w plenerze oraz Hali Ludowej. Kilkutysięczna widownia, rozmach
inscenizacji, dobór repertuaru, poziom artystyczny wykonawców
(w tym licznych gości zagranicznych) wpisał scenę wrocławską
na jedno z pierwszych miejsc w Polsce. Zajrzyj do kalendarium
imprez The Visitora, gdzie znajdziesz bieżący repertuar opery!
Unsere Tour beginnt am wichtigen Orientierungspunkt - Dworzec
Główny (Hauptbahnhof). Polnische Bahnhöfe sind weder gepflegt noch
sauber, deshalb werden sie meistens zu den Touristenattraktionen nicht
gezählt. Der Breslauer Bahnhof ist jedoch bemerkenswert, und zwar
wegen seiner beeindruckenden Architektur sowie verglaster Gleishalle,
die oft die Filmkulisse spielt. Falls Sie nicht mit dem Zug nach Breslau
gekommen sind, schauen Sie hier unbedingt kurz vorbei.
Nach dem Verlassen der Haupthalle, biegen Sie nach links in die
Piłsudski-Straße ein. Nach ca. 500 Metern biegen Sie nach rechts
in die Świdnicka-Straße ein - es ist die repräsentativste und eine
der ältesten Straßen der Stadt. Nach weiteren 500 Metern können
Sie auf der linken Straßenseite das Gebäude der Oper sehen.
Oper von Breslau, Świdnicka-Str. 35, tel. 071 370 88 80. Das Theater
wurde in den Jahren 1837-41 nach dem Projekt des deutschen
Architekten Carl Langhans gebaut (u.a. Autor des Brandenburger
Tors in Berlin). Das klassizistische Gebäude der Oper stand
zweimal in Flammen und war mehrmals umgebaut. Bis 1944
gehörte das Theater zu den führenden Bühnen in Deutschland.
Die erste Aufführung nach dem Krieg - „Halka” von Moniuszko
- fand am 8. September 1945 statt. Seit dieser Zeit gab es auf dieser
Bühne fast 260 Erstaufführungen. Unter der Leitung von Ewa
Michnik (seit 1995) wurde die Oper durch die großzügigen
Superproduktionen berühmt, die in Hala Ludowa (Jahrhunderthalle)
sowie als Freiluft-Spektakel aufgeführt wurden. Mehrere Tausend
Zuschauer auf den Tribünen, großzügige Inszenierungen,
Repertoireauswahl, hohes künstlerisches Niveau der Schauspieler
(davon zahlreicher ausländischer Gäste) - all dies machte aus der
Breslauer Oper eine der wichtigsten Bühnen in Polen. Schauen Sie
im Plan der Veranstaltungen in The Visitor nach, dort finden
Sie den laufenden Spielplan der Oper.
online
www.thevisitor.pl
hotel
booking
S TADTRUND FAH RT
2
T H E C H U R C H O F S T . S T A NI S Ł AW …
K O Â C IÓ Ł P. W. Â WI ¢ T Y C H S T A NI S Ł A WA…
K IR C H E Z U DE N H E I L IG E N S T A NI S L AU S …
Behind the Monopol hotel is the church of St. Stanisław, Dorota and
Wacław founded by Emperor Karol IV in 1351 (entry from the square).
In 1615 the church and the convent, no longer in existence, were given
to the Franciscans who lived here until 1810. The church was destroyed
several times, it was struck by lightning in 1748 and blown up a year later.
Inside this beautiful Gothic construction today you will find interesting
altars and paintings (the main altar by J. Pohl 1720) and the Rococo
tomb of Duke Spätgen - a masterpiece by F. Mangoldt 1752-53.
Leaving the church go back to Świdnicka Street and by underground
passage to the Market Square, about 400 m.
Tuż za hotelem Monopol znajduje się, ufundowany przez cesarza
Karola IV (1351), kościół p.w. Świętych Stanisława, Doroty i Wacława
(wejście od tyłu, z Placu Franciszkańskiego). W roku 1615 kościół
wraz z nieistniejącym dziś klasztorem oddano w ręce Franciszkanów,
którzy opiekowali się nim do roku 1810. Kościół był wielokrotnie
niszczony m.in. od uderzenia pioruna w roku 1748, czy wybuchu
wieży prochowej w roku 1749. Dzisiaj wewnątrz tej pięknej gotyckiej
budowli, znajdują się bardzo cenne ołtarze i obrazy (ołtarz główny
z 1720) oraz zasługujący na wyjątkową uwagę rokokowy nagrobek
barona Spätgena - dzieło F. Mangoldta z 1752-53 roku.
Po wyjściu z kościoła wróć do ulicy Świdnickiej i - schodząc
przejściem podziemnym - udaj się w kierunku Rynku (ok. 400 m).
Gleich hinter dem Hotel Monopol befindet sich die vom Kaiser Karl
IV. (1351) gestiftete Kirche zu den Heiligen Stanislaus, Dorothea
und Wenzel (Eingang hinten, am Franciszkański-Platz). 1615 wurde
die Kirche samt heute nicht mehr existierendem Kloster den
Franziskanern übergeben, die sie bis 1810 in ihrer Obhut hatten.
Die Kirche wurde mehrmals zerstört, u.a. 1748 durch einen Blitzschlag
und 1749 durch Explosion des Pulverturms. Heute befinden sich im
Inneren dieses wunderschönen gotischen Bauwerks sehr wertvolle
Altare und Gemälden (Hauptaltar aus dem Jahre 1720) sowie
besonders bemerkenswerter Rokoko-Grabstein des Freiherrn
Spätgen - Werk von F. Mangoldt, das 1752-53 entstand.
Nach dem Verlassen der Kirche gehen Sie zur Świdnicka-Straße
zurück und anschließend durch die Unterführung, um schließlich
den Marktplatz zu erreichen (ca. 400 Meter).
S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E 35
3
M AR KE T S Q U A RE
RYN EK
M AR KT P L A T Z
The Market Square is 212 x 173 m (3,7 ha) and was laid out in
the XIII century. After the houses were renovated, security
increased (camera surveillance system) and restaurants opened
the Market became the most popular spot in Wrocław and is now
well known in Europe. The Market is surrounded by houses of
historical importance, many of them reconstructed after the siege
of Wrocław in 1945. In 1985 the sandstone copy of the 1492
Pillory was erected in front of the City Hall. Until the XVIII century
thieves and other criminals were publicly punished here (could
do with some of that today perhaps...). On top of the Pillory
stands the figure of Ronald, the medieval symbol of justice.
On the opposite side of the Market is the modern glass Fontana
which looks interesting in daylight and more interesting at night
when the light mixes with the water and the glass. Not far
from here is the monument to writer Aleksander Fredro moved
here from Lvov in 1956 to take the place of a monument
to Emperor Wilhelm.
Wrocławski rynek wytyczono w połowie XIII wieku. Mierzy on
212 x 173 metrów, łączna powierzchnia to 3,7 ha. Przez ostatnie
kilkadziesiąt lat nie stanowił on największej atrakcji Wrocławia.
Dopiero w latach 90. podjęto się renowacji kamienic,
wprowadzono system monitoringu oraz umożliwiono otwarcie
licznych kawiarni, restauracji i letnich ogródków, dzięki czemu
rynek stał się wizytówką miasta. Rynek otoczony jest kamienicami
o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej, z których
znaczna część została odbudowana po zniszczeniach z roku 1945.
W 1985 roku przed ratuszem postawiono wykonaną z piaskowca
kopię pręgierza, pod którym od 1492 roku do końca XVIII wieku
publicznie wymierzano kary skazańcom. Na szczycie pręgierza
znajduje się figura Ronalda, średniowiecznego synonimu
sprawiedliwości. Po drugiej stronie rynku zbudowano szklaną
fontannę, która wspaniale prezentuje się zarówno w dzień jak
i w nocy. Fontanna powstała na zlecenie byłego prezydenta miasta
Bogdana Zdrojewskiego, dzięki czemu potocznie nazywana jest
„Zdrojem”. Przed wejściem do ratusza znajduje się pomnik
Aleksandra Fredry, który przeniesiono tu w roku 1956 wprost
z Lwowa, zastępując stojący w tym miejscu przed wojną pomnik
Cesarza Wilhelma.
www. thevisi tor.pl
36 S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E
Der Breslauer Marktplatz wurde Mitte des 13. Jahrhunderts
abgesteckt. Seine Maße betragen 212 x 173 Meter, die
Gesamtfläche - 3,7 ha. Im Laufe der letzten Jahrzehnte konnte er
zu den besonderen Attraktionen der Stadt eher nicht gezählt
werden. Erst in den 90-er wurden Sanierungsarbeiten der
Bürgerhäuser aufgenommen, ein Überwachungssystem eingeführt
und zahlreiche Cafés, Restaurants und Gartenlokals eröffnet,
wodurch der Marktplatz zur Visitenkarte der Stadt wurde. Rund um
den Platz stehen Bürgerhäuser von großem architektonischem und
historischem Wert, von denen ein Großteil nach den Zerstörungen
1945 wieder aufgebaut wurde. 1985 wurde vor dem Rathaus die
aus Sandstein erstellte Nachbildung des Prangers aufgestellt.
Seit 1492 bis Ende des 18. Jahrhunderts diente der Pranger zur
öffentlichen Bestrafung der Verurteilten. Auf der Spitze des
Prangers befindet sich die Figur des Ronalds, des mittelalterlichen
Gerechtigkeitssymbols. Auf der anderen Seite des Platzes steht ein
Glasbrunnen, der sich sowohl tagsüber als auch nachts glanzvoll
präsentiert. Der Brunnen entstand auf Auftrag des ehemaligen
Stadtpräsidenten Bogdan Zdrojewski, deshalb wird er oft von den
Einwohnern „Zdrój” (Quelle) genannt. Vor dem Rathauseingang
steht das Denkmal von Aleksander Fredro, das 1956 direkt aus
Lwow nach Breslau gebracht wurde, um das hier vor dem Krieg
stehende Denkmal des Kaisers Wilhelm zu ersetzen.
4
Miasta Wrocławia - tel. 071 347 16 93, otwarte WT-SO 10.00
-17.00, NIE 10.00-18.00. Bilety: 10 zł normalny, 7 zł ulgowy.
Zarezerwuj około 45 minut!
Die wertvollste Sehenswürdigkeit auf dem Marktplatz ist das
Rathaus, dessen Bau 1290 eingeleitet und einige Jahrzehnte lang
ununterbrochen fortgesetzt wurde, wobei zahlreiche Änderungen
und Umbauten vorgenommen wurden. Die gegenwärtige Form des
Gebäudes im Stil der Gotik und Renaissance, mit üppiger
Ornamentik wurde zum Wahrzeichen der Stadt, das in ganz Europa
erkennbar ist. Auf dem 66 Meter großen Rathausturm befinden sich
das Stadtwappen (1536) sowie die astronomische Uhr (1580).
Im Rathaus kann man das Museum der Stadt Breslau besichtigen
- tel. 071 347 16 93, Öffnungszeiten DI-SA 10.00-17.00 Uhr, SO
10.00-18.00 Uhr, MO geschlossen. Eintrittspreise: Standard 10 zł,
ermäßigt 7 zł. Die Besichtigung dauert ca. 45 Minuten.
5
T H E S A LT S Q U A RE
P L AC S O L NY
SA L Z PL A T Z
C IT Y HA L L
RA TUSZ
RA THA US
The most outstanding monument in the Market is the City Hall.
Construction was started in 1290 and continued, rebuilding,
additions and extensions, over the centuries. The present Gothic
and Renaissance construction with its ornamented facade is quite
breathtaking. On the top of the 66 meter tower is the city crest from
1536 and the astronomic clock from 1580. An interesting Wroclaw
City Museum is located in the City Hall (tel. 071 347 16 93), open
TUE-SAT 10.00-17.00, SUN 10.00-18.00, MON closed. Tickets:
10 zł, reduced 7 zł.
Najcenniejszym zabytkiem rynku jest ratusz, którego budowę
rozpoczęto w 1290 roku i nieprzerwanie kontynuowano przez kilka
wieków dokonując raz po raz zmian i przebudów. Obecna gotycka
i renesansowa bryła z bogatą ornamentyką jest rozpoznawalnym
w skali Europy symbolem Wrocławia. Na 66. metrowej wieży
ratuszowej umieszczono herb miasta (1536) oraz zegar
astronomiczny (1580). Wewnątrz ratusza mieści się Muzeum
S TADTRUND FAH RT
The Plac Solny (the Salt Square) is joined to the Market Square.
It is smaller, 100 x 90 m, and was originally used as a trading place,
most likely trading with the then precious commodity, salt. If a name
was to be given to the square today it would certainly be called Flower
Square. You can buy a bouquet of roses in a number of florists until
late evening even deep into the night should you feel romantic
enough! Note some interesting buildings here. No 16 is the Classical
style home of the Old Stock Exchange in Wrocław, constructed
by C. Langhans (1822-24); No 2 is called the ’Little Negro house’,
and No 4, is the XVII century Oppenheim family residence.
Z rynkiem sąsiaduje drugi znaczący plac Wrocławia tzw. Plac Solny.
Mierzy on 100 x 90 metrów. Nazwa placu pochodzi od jego pierwotnej
funkcji - miejsca, w którym handlowano solą. Gdyby plac miał zostać
nazwany dzisiaj, z pewnością otrzymałby miano Placu Kwiatowego,
albowiem całą dobę można kupić tu bukiet róż czy frezji.
Tuż za kwiaciarniami (nr 16) wyłania się klasycystyczny budynek
wybudowanej wg projektu C. Langhansa Starej Giełdy (1822-1824).
Na chwilę uwagi zasługuje także kamienica „Pod Murzynkiem” (nr 2)
oraz oryginalna kamienica Oppenheimów z XVII w (nr 4).
An den Marktplatz grenzt der zweite wichtige Platz in Breslau,
der sog. Solny Platz (Salzplatz). Seine Maße betragen 100 x 90 Meter.
Der Name des Platzes kommt von seiner ursprünglicher Funktion
S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E 37
- es war der Ort, wo mit Salz gehandelt wurde. Wenn der Platz
seinen Namen heute bekommen könnte, würde er mit Sicherheit
Blumenplatz heißen. Hier kann man nämlich rund um die Uhr
verschiedenste Blumensträucher kaufen. Gleich hinter den
Blumenständern (Nr. 16) ist das klassizistische Gebäude der
Alten Börse (1822-1824) zu sehen, das nach dem Entwurf von
C. Langhans erbaut wurde. Bemerkenswert ist auch das
Bürgerhaus „Pod Murzynkiem” („Zum kleinen Neger”) (Nr. 2)
sowie das Original-Bürgerhaus der Familie Oppenheimer aus dem
17. Jahrhundert (Nr. 4).
6
T HE S T . E L ISA B E T H C HUR C H
KO ÂC I Ó Ł ÂW. E L ˚ B IE T Y
DI E E L I SA BE T H- K IR C HE
The other corner of the Market is enclosed by two charming arched
houses known by locals as little John and little Mary house. Look
at the arch and you will see the Latin inscription, ’Death is the gate
to life’. The St. Elisabeth church (mid XIV, beginning of XV century)
was the place of worship for rich merchants. Inside you will find a
number of sacral monuments (the Wolff monument 1722,
Pfintzing epitaph XVI c., Saurmann epitaph XVI c.). If you are
feeling strong try climbing the 91 meter church belfry!
While plodding up, with a rest somewhere in the middle, remember
the original tower was 128 m. high, the tallest in the city. In 1529,
much to the satisfaction of the Catholic population of the town,
the Protestant church tower steeple (the church was Protestant
in those days) fell down in a storm. The Catholics said it was
to punish the sinning Protestants - the Protestants said it was
a miracle nobody was killed when it happened. The belfry is open
MON-SAT 11.00-16.00, SUN 13.00-16.00 entrance 5 zł. And there
is a very good view from the top.
Z drugiej strony Rynek zamykają dwie charakterystyczne budowle,
połączone kamiennym łukiem zwane „Jaś i Małgosia”. Przechodząc
pod łukiem na plac Kościoła Św. Elżbiety, zwróć uwagę na łaciński
napis: „Śmierć bramą życia”. Kościół Św. Elżbiety (połowa
XIV i początek XV wieku) był świątynią bogatych kupców
i rzemieślników. Do roku 1945 był to jeden z ważniejszych
kościołów ewangelickich Wrocławia. Wewnątrz znajdują się ważne
zabytki sztuki sakralnej m.in. pomnik Wolffa 1722 r., epitafium
Pfintzinga XVI w., epitafium Saurmanna XVI w. Dodatkową atrakcję
stanowi punkt widokowy na 91. metrowej wieży, z którego roztacza
10% SPECIAL
DISCOUNT FOR
ALL VISITORS!
Visiting Poland?
Need a car?
If you think about renting a car
-just say THE VISITOR
to get 10% discount!!!
www.joka.com.pl
[email protected]
Reservation offices:
Warszawa ph. +48 (022) 636 63 93
Katowice ph. +48 (032) 350 14 50
Wroc∏aw ph. +48 (071) 781 81 88
Kraków ph. +48 (012) 429 66 30
Gdaƒsk ph. +48 (058) 320 56 45
www. thevisi tor.pl
38 S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E
się fantastyczny widok na miasto. Droga na szczyt jest dość
wyczerpująca, jednakże będąc w połowie drogi niech pocieszy
Cię fakt, że oryginalna budowla mierzyła 128 metrów i była
najwyższym punktem miasta. W roku 1529, ku uciesze katolików,
hełm wieży (protestanckiego w tamtych czasach kościoła) został
zerwany przez szalejącą burzę. Katolicy głosili, że miała to być kara
dla „protestanckich grzeszników”. Wieża jest otwarta PO-SO
11.00-16.00, NIE 13.00-16.00. Wstęp: 5 zł.
Place with, remember?). About 400 m further we arrive at
University Square and the Church of the Blessed Name of Jesus.
Die andere Seite des Marktplatzes ist durch zwei charakteristische
Bauwerke geprägt, die ein Steinbogen miteinander verbindet.
Die Häuser werden Jaś i Małgosia (Hänsel und Gretel) genannt.
Wenn Sie unter dem Steinbogen den Platz der Elisabeth-Kirche
betreten, können Sie die lateinische Aufschrift „Tod ist des Lebens
Tor” sehen. Die Elisabeth-Kirche (Mitte des 14. und Anfang des
15. Jahrhunderts) war ein Gotteshaus für reiche Kaufleute und
Handwerker. Bis 1945 war sie eine der wichtigsten evangelischen
Kirchen in Breslau. Im Inneren des Bauwerks befinden sich
bedeutende Sakralkunststücke, u.a. Denkmal von Wolff (1722),
Grabinschrift von Pfintzing (16. Jh.), Grabinschrift von Saurmann
(16. Jh.). Eine zusätzliche Attraktion ist die Aussichtsterrasse auf
dem 91 Meter hohen Kirchenturm, aus der man die
atemberaubende Aussicht über die Stadt genießen kann. Der Weg
nach oben ist zwar ziemlich anstrengend, jedoch seien Sie
getröstet, denn das Originalbauwerk war 128 Meter hoch und galt
als der höchste Punkt der Stadt. 1529 wurde, zur Freude der
Katholiken, der Turmhelm (der damals protestantischen Kirche)
durch einen gewaltigen Sturm abgerissen. Die Katholiken
verkündeten, dass es die Strafe für die „protestantischen Sünder”
war. Öffnungszeiten des Turms: MO-SA 11.00-16.00 Uhr, SO
13.00-16.00 Uhr. Eintritt: 5 zł.
Z rynku udaj się ulicą Kuźniczą (przedłużenie Świdnickiej) w kierunku
Placu Uniwersyteckiego oraz Kościoła im. Jezus (ok. 400 m).
7
Niedaleko od kościoła, pomiędzy ulicą Odrzańską a Kiełbaśniczą,
znajdują się tzw. Stare Jatki. To urokliwe i pełne galerii miejsce,
zawdzięcza swoją nazwę rzeźniom, które mieściły się tu począwszy
od XII wieku. Do atrakcji należy uwielbiany przez dzieci pomnik
zwierząt rzeźnych. Chyba jedyny tego typu pomnik w Polsce.
Nicht weit von der Elisabeth-Kirche entfernt, zwischen der Odrzańskaund Kiełbaśnicza-Straße, befinden sich die sog. Stare Jatki (Alte
Fleischerläden). Dieser entzückende Ort mit zahlreichen Galerien
verdankt seinen Namen den Schlachthäusern, die sich hier seit dem
12. Jahrhundert befanden. Die Hauptattraktion ist hier das Denkmal
der Schlachttiere, das vor allem die Kinder sehr gern besuchen.
Es ist wahrscheinlich das einzige Denkmal dieser Art in Polen.
Aus dem Marktplatz gehen Sie die Kuźnicza-Straße entlang
(Verlängerung der Świdnicka-Straße), Richtung Plac Uniwersytecki
(Universitätsplatz) sowie Jesus-Kirche (ca. 400 Meter).
8
THE CHUR CH OF THE B LESSED NAME OF JESUS
K O ÂC IÓ Ł I M IE NI A J E Z US
D I E JE S U S - KI RC H E
O L D S H AM B L E S
S T A RE JA T K I
AL T E F L E I S C H E RL Ä DE N
The church of The Blessed Name of Jesus is probably the most
beautiful Baroque building in the city. Built by the Jesuits in 1689
-1700 it has spectacular interiors with sculptures and wall and
ceiling frescos by K. Tausch and F. Mangoldt. Take some time
to see the frescoes at the top of the J. Rotmayer representation
of the Adoration of the Name of Jesus (1706).
Behind the church, between Odrzańska and Kiełbaśnicza street
are the Old Shambles. Today this is a very pleasant area, full of
galleries but historically it was the part of the city where butchers
had their shops. The square has a picturesque monument of the
animals that were butchered, a popular spot for photos, children
and adults alike.
After walking around the Market leave it by Kuźnicza street (the
prolongation of Świdnicka street, the one we came to the Market
S TADTRUND FAH RT
Kościół Imienia Jezus jest prawdopodobnie najwspanialszą
barokową budowlą Wrocławia. Wybudowany został przez
Jezuitów w latach 1689-1700. Wewnątrz znajdują się rzeźby
oraz polichromie autorstwa m.in. K. Tausch'a i F. Mangoldt'a.
Na szczególną uwagę zasługuje fresk autorstwa J. Rotmayera
(na sklepieniu) przedstawiający adorację imienia Jezus (1706 r.).
Die Jesus-Kirche ist vermutlich die prächtigste Barockkirche in
Breslau. Sie wurde in den Jahren 1689-1700 von Jesuiten erbaut.
Im Inneren des Bauwerks befinden sich Skulpturen und
S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E 39
Polychromien u.a. von K. Tausch und F. Mangoldt. Besonders
bemerkenswert ist die Freske von J. Rotmayer (auf dem Gewölbe),
die die Anbetung des Namens Jesu darstellt (1706).
9
T HE W RO C Ł A W U NIV E R SI T Y
UNI WERS YTET WR OCŁ A WSKI
DER B RESL A UER UNI V ERSI TÄ T
Leaving the university go through the Emperor's Gate passage
to Grodzka street and turn right down to the Piaskowy Bridge
(the Sand Bridge) c.a. 800 m, and onto the Piaskowa Island.
Then enter the boulevard on the right (06.00-23.00).
Budowa Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego trwała
od 1728 do 1741 roku (po wydaniu Bulli Fundacyjnej i uzyskaniu
zgody miasta na budowę uczelni). Wewnątrz budynku znajduje się
jeden z najwspanialszych zabytków baroku - Aula Leopoldyńska
oraz położone na parterze i równie piękne: sala im. F. Longchamps
oraz Oratorium Marianum. Bilety: 10 zł, ulgowy 6 zł, Wieża
Matematyczna i taras widokowy - zamknięty do lutego (tel. 071
375 26 18) 6 zł, ulgowy 4 zł. Zwiedzanie: PO-WT, CZ-NIE 10.00
-15.30. Zarezerwuj około 45 minut!
Opuszczając uniwersytet przejdź Bramą Cesarską do ulicy
Grodzkiej. Skręć w prawo. Dojdziesz do Mostu Piaskowego
(ok. 800 m), po którym przejdziesz na Wyspę Piaskową. Skręć
w prawo na teren bulwarów spacerowych (06.00-23.00).
Construction of Wrocław University was begun by the Jesuits in 1728
and lasted till 1741. Inside you can visit the beautiful Baroque Leopold
Aula style room and the ground floor room of F. Longchamps and
Oratorium Marianum. You can also visit the Mathematics Tower with
an entrance to the belfry and a panoramic view - closed till Februar.
Visits MON-TUE, THU-SO 11.00-15.30. Tickets: 10/6 zł, reduced 6/4 zł
(separate for halls and for tower with terrace). Reserve 45 minutes!
„Café de France“ is a cafe, which one cannot
overlook while visiting Wroclaw. The proximity
of Alliance Fran˜ais bestows her the chic character
of Paris cafes, and the artists, who eagerly spend
their evenings here, create a unique atmosphere
of Montmart. The coffee, as well as the way in which
it is served, makes this a place most often visited
by gourmets of this drink. We warmly invite you!
Das Hauptgebäude der Breslauer Universität wurde von 1728 bis
1741 gebaut (nach der Ausstellung der Stiftungsbulle und
Zustimmung der Stadt, eine Hochschule zu bauen). Im Inneren des
Bauwerks befindet sich eine der prachtvollsten Sehenswürdigkeiten
der Stadt - die barocke Aula Leopoldyńska (Aula Leopoldinum) sowie
im Erdgeschoss gelegene und genauso wunderschöne:
F.-Longchamps-Saal und Oratorium Marianum. Eintrittspreise:
Standard 10 zł, ermäßigt 6 zł, Mathematikturm und Aussichtsterrasse
„Café de France“
„Café de France“ eine Cafeteria, die man nicht
vergessen darf, wenn man Wroc∏aw besucht.
Das benachbarte Alliance Fran˜ais gibt ihr den
auserwählten Charakter eines Pariser Cafes; und
die Künstler die sich hier abends treffen, verleihen
ihr die typische Atmosphäre von Mont martre.
Kaffee und dessen Art wie dieser hier serviert wird,
bestätigen, dass dies hier der meistbesuchte Ort seines
Kaffee- geschmackes ist. Wir laden Sie herzlichst ein.
„Café de France“ to kawiarnia, której nie mo˝na
pominàç zwiedzajàc Wroc∏aw. Sàsiedztwo Alliance
Fran˜ais nadaje jej wyszukany charakter paryskich Âwidnicka 10, 50-088 Wroc∏aw, tel. 785 99 86 64
kawiarenek, a artyÊci, którzy ch´tnie sp´dzajà tu
wieczory, tworzà niezwyk∏à atmosfer´ Montmartu.
Kawa oraz sposób, w który si´ jà podaje sprawia,
˝e jest to miejsce najcz´Êciej odwiedzane przez
smakoszy tego napoju. Serdecznie zapraszamy!
Organizujemy imprezy okolicznoÊciowe,
przyj´cia urodzinowe dla dorosłych i dla dzieci.
Serdecznie zapraszamy.
www. thevisi tor.pl
40 S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E
- geschlossen bis February (Tel. 071 375 26 18) Standard 6 zł,
ermäßigt 4 zł. Besichtigung: MO-DI, DO-SO 11.00-15.30 Uhr, MI
geschlossen. Für die Besichtigung benötigen Sie ca. 45 Minuten.
11
T HE M O NUM E NT O F M E T RO P O L IT C A RD. K O M I NE K
P O M NI K M E T RO P O L IT Y K AR D. K O M INK A
DEN KMA L DES ER ZBI SCHOFS KA RD . KOMI NEK
Nach dem Verlassen des Universitätsgebäudes gehen Sie durch
Brama Cesarska (Kaisertor) bis zur Grodzka-Straße, dann biegen
Sie rechts ein und gehen die Straße entlang bis Sie Most Piaskowy
(Sandbrücke) erreichen (ca. 800 Meter). Über die Brücke gelangen
sie auf Wyspa Piaskowa (Sandinsel). Dort biegen Sie rechts ein,
wo Sie die Spazierboulevards finden (06.00-23.00 Uhr).
10
PI A S E K IS LA N D
WYSP A P IA SE K
DIE SANDINSEL
Piasek Island (The Sand Island) is connected to the mainland by
the Tumski, Młyński and Piaskowy bridges. The Augustan
convent church standing here form 1149 is now the largest library
in Poland. The Baroque church of St. Anna is now the Orthodox
church. There is also a great sacral masterpiece the Saint Mary
Church. Enjoy the walk along the paths around the island and then
join the 45 minute river cruise. The boat will be waiting for you
at the dock.
Wyspa Piasek jest połączona z brzegiem mostami Piaskowym,
Młyńskim oraz Tumskim. Już w 1149 roku na wyspie powstał
klasztor Augustianów, obecnie jedna z największych polskich
bibliotek, własność Uniwersytetu Wrocławskiego. Na wyspie
można podziwiać także barokowy kościół Św. Anny (pełniący dziś
funkcje cerkwi Cyryla i Metodego) oraz okazały Kościół NMP na
Piasku. Do przyjemności zaliczyć należy spacer odrestaurowanymi
bulwarami, przy których cumuje statek, oferujący 45-minutowe
rejsy po Odrze (w sezonie).
Die Sandinsel ist mit dem Festland durch die Brücken: Piaskowy
(Sandbrücke), Młyński (Mühlenbrücke) und Tumski (TumskiBrücke) verbunden. Bereits 1149 wurde auf der Insel das
Augustinerkloster erbaut, wo sich heutzutage eine der größten
Büchersammlungen Polens befindet, die zur Universität Breslau
gehört. Auf der Insel kann man auch die barocke Anna-Kirche
(heute russisch-orthodoxe Kirche zu Cyrillus und Methodius)
sowie die prachtvolle Kirche zur Heiligsten Jungrau Maria
bewundern. Ein erholsamer Spaziergang kann mit einer 45 Minuten
langen Oderschifffahrt abgeschlossen werden (in der Saison)
- die Schiffe legen an den Boulevards an.
S TADTRUND FAH RT
The monument of Wrocław's Metropolit Cardinal Bolesław Kominek
was unveiled at the church square (toward Tumski Bridge) on 2nd
of December 2005. This special event was to commemorate
the sending of the letter from the Polish Bishops to the Bishops of
Germany on 18th November 1965. This letter, called the Manifesto
for Reconciliation, started the political repressions within the Polish
Catholic Church by the communist government who considered this
act by the Bishops as a betrayal. A sentence from the letter, written
also on the monument, is a base for reconciliation between the
Polish and German nations: ’We forgive and ask to be forgiven’ has
a special meaning in this historically unique city of Wrocław.
Na placu przykościelnym, od strony Mostu Tumskiego, 2 grudnia
2005 r. odsłonięto pomnik metropolity wrocławskiego kard.
Bolesława Kominka. To uroczyste wydarzenie odbyło się na pamiątkę
podpisania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich,
którego pomysłodawcą był kard. Kominek. List, zwany też „Orędziem
pojednania” został podpisany i opublikowany 18 listopada 1965 roku.
Wywołał oburzenie i lawinę protestów ze strony ówczesnych,
komunistycznych władz oraz zapoczątkował okres represji
i szykanowania Kościoła w Polsce. Przesłanie listu, zawarte w zdaniu
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, stanowi do dziś podstawę
pojednania pomiędzy Polską i Niemcami. Pojednania wyjątkowo
ważnego i nabierającego jeszcze mocniejszego znaczenia w mieście
takim jak Wrocław.
Auf dem Kirchenplatz neben der Tumski-Brücke wurde am
2. Dezember 2005 das Denkmal des Breslauer Erzbischofs Kard.
Bolesław Kominek enthüllt. Dieses feierliche Ereignis fand zum
Andenken an die Unterzeichnung des Briefes der polnischen
Bischöfe an die deutschen Bischöfe statt, dessen Initiator Kard.
Bolesław Kominek war. Der Brief, auch „Botschaft der Versöhnung”
genannt, wurde am 18. November 1965 unterzeichnet und
veröffentlicht. Er löste Empörung und zahlreiche Proteste seitens
damaliger kommunistischer Mächte aus und galt als erster Anstoß
zu Repressionen und Schikanierung der Kirche in Polen.
Die Botschaft des Briefes, die im Satz „Wir vergeben und bitten
um Vergebung” zum Vorschein kommt, gilt bis heute als Grundlage
für die Versöhnung zwischen Polen und Deutschland.
Die Versöhnung, die eine äußerst wichtige Bedeutung hat
und in einer Stadt wie Breslau noch bedeutender wird.
S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E 41
www. thevisi tor.pl
42 S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E
12
T H E S AI NT M AR Y C H U R C H
KO Â C I Ó Ł NAJ Â W I¢ T S Z E J M AR I I PA NNY
DI E K IR C H E Z U R H E IL I G S T E N J U NG R AU M AR I A
13
OSTR ÓW TUMSKI
OSTR ÓW TUMSKI
DI E DO M IN SE L
The Saint Mary Church ’on Piasek’ is a Gothic construction built
between 1334 and 1380. Today it no longer reflects the richness
of the Baroque style it once possessed - the fire in 1945 destroyed
most of the ornaments in the church. Renovated interiors with high
Gothic roofs and the singing of the monks make it one of the special
places in this city. To your right there is a chapel for the blind and
deaf with a special all year round moving display SZOPKA which
attracts children (10.00-18.00).
The Ostrów Tumski was a separate island until 1824 then part of
the river was covered over. In 1504-1810 this area was exclusively
church territory and a sanctuary for those pursued by secular law.
The sacral and municipal buildings were destroyed several times
by fires, flood or during the siege of Wrocław in 1945. The people
of Poland remember the heroic citizens of Wroclaw and their
struggle with the Great Flood of 1997 when they successfully
defended Ostrów against the flooding of the area by the Odra river.
Leave the church and pass the Tumski Bridge (the green one)
to Ostrów Tumski - a very magical place in Wrocław.
Ostrów Tumski, będący do roku 1824 wyspą, był zamieszkały
przez Ślężan już w VII wieku. W latach 1504-1810 Ostrów
Tumski stanowił enklawę objętą jurysdykcją kościelną, dając azyl
i chroniąc przed sądami miejskimi przebywające na jego terenie
osoby. Zabudowa świecka i kościelna była wielokrotnie niszczona
przez pożary i powodzie oraz bombardowana podczas oblężenia
Wrocławia w 1945 r. Pamiętamy także heroiczną walkę
mieszkańców Wrocławia chroniących (skutecznie!) zabytki
Ostrowa przed wielką powodzią z roku 1997.
Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku to gotycka budowla
której budowa rozpoczęła się w 1334 roku. Oryginalne
wyposażenie wnętrz z okresu Baroku spłonęło w pożarze w 1945
roku. Wnętrza zostały gruntownie odremontowane, a wysokie
gotyckie sklepienia oraz cicha muzyka chóralna dodają temu
miejscu uroku. Kościół sprawia jednakże wrażenie surowego
i opuszczonego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się kaplica
niesłyszących i niewidomych, w której znajduje się ruchoma,
całoroczna szopka (10.00-18.00) - atrakcja dla dzieci.
Po wyjściu z kościoła przejdź przez Most Tumski, który łączy
wyspę Piaskową z Ostrowem Tumskim.
Die Kirche zur Heiligsten Jungrau Maria auf dem Sande ist ein
gotisches Bauwerk, dessen Bau 1334 begonnen hatte. Die barocke
Originalausstattung wurde im Brand von 1945 völlig vernichtet.
Die Innenräume wurden umfassend restauriert, und die hohen
gotischen Gewölben sowie leise Chormusik geben diesem Ort eine
besondere Anmut. Die Kirche macht einen Eindruck von
Schlichtheit und Stille. Rechts neben dem Eingang befindet sich
die Kappelle der Gehörloser und Blinder, in der das ganzjährige
bewegliche Krippenspiel zu bewundern ist (10.00-18.00 Uhr)
- eine besondere Attraktion für Kinder.
Nach dem Verlassen der Kirche gehen Sie über die TumskiBrücke, die die Sandinsel mit Ostrów Tumski (Dominsel)
verbindet.
S TADTRUND FAH RT
Die Dominsel, die seit 1824 eigentlich keine Insel mehr ist, war
bereits im 7. Jahrhundert durch die Schlesier bewohnt. 1504-1810
war die Dominsel eine der Kirche unterworfene Enklave, wo man
Asyl und Zuflucht vor den städtischen Gerichten finden konnte.
Die weltliche und kirchliche Bebauung wurde mehrmals durch
Brände und Überflutungen zerstört sowie 1945 bei der Belagerung
von Breslau bombardiert. Wir erinnern uns auch an den heroischen
Kampf der Einwohner von Breslau, die 1997 die historischen
Bauwerke der Dominsel vor dem Hochwasser (erfolgreich!)
behüteten.
online
www.thevisitor.pl
hotel
booking
S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E 43
www. thevisi tor.pl
44 S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E
14
THE CH URCH OF TH E HOL Y CROSS
KOÂCI ÓŁ ÂW. K RZY˚A
KR E UZ K IR C HE
A little further along the street you will see the monument to Jan
Nepomucen. It was made in 1731 by J. Urbanski to the design of
C. Tausch. After admiring this monument enter the church behind
it. The church of the Holy Cross was founded by Henric Probus in
1288 and is the first of its kind in Wrocław, a church on two levels.
The lower church is under the patronage of St. Bartolomy. In the
left nave of the upper church there is a copy of the Turin Shroud.
Kilkadziesiąt metrów dalej - pomnik św. Jana Nepomucena z 1731 r.
dłuta J. Urbańskiego wg projektu C. Tauscha. Po obejrzeniu pomnika
wejdź do majestatycznego Kościoła św. Krzyża ufundowanego przez
Henryka Probusa w 1288 r. To pierwszy dwupoziomowy kościół
we Wrocławiu - patronem dolnego jest św. Bartłomiej. W lewej nawie
górnego znajduje się kopia całunu turyńskiego.
Einige zehn Meter weiter kann man die Skulptur des Hl. Johannes
von Nepomuk sehen, die 1731 von J. Urbański nach dem Entwurf
von C. Tausch geschaffen wurde. Nach der Besichtigung der
Skulptur besteigen Sie die Treppe der majestätischen Kreuzkirche.
Die Kirche wurde 1288 von Heinrich Probus gestiftet. Es ist die
erste Kirche mit zwei Ebenen in Breslau. Der Schutzheilige der
unteren Kirche ist Hl. Bartholomäus. Im linken Schiff der oberen
Kirche befindet sich die Kopie des Grabtuches von Turin.
Kuênicza 10
tel. 071 344 54 49
S TADTRUND FAH RT
15
T HE ST . J OHN T HE BA PT I ST C A T HEDR A L
K AT E D RA P . W . Â W . JA N A C H R Z C I C IE L A
D O M Z U M JO H AN N E S
The St. John the Baptist Cathedral is not far off. It was the first
Gothic construction in Wrocław. The building, started in 1244, was
under construction until the XV century. In the huge interiors of this
magnificent temple there are a number of very important
monuments, some of them brought from other churches as about
70% of the Cathedral and its interiors were destroyed during WWII.
Note the altar representing Mary Falling Asleep, the J. Urbański
pulpit and several other chapels inside. The St. Elizabeth Baroque
chapel is behind the altar to the right of the nave (built between
1680-1700). To visit it you should wait for an organized group
or ask one of the sisters or church wardens to open the iron gates.
This will not be easy. Some good news for those who do not want
to climb the St. Elisabeth church belfry. Inside, on the left, is a lift
which will take you up in splendid ease to the top of the 56 metre
belfry of the church! Enjoy the view! Open 10.00-17.00, SUN
14.00-16.00, tickets 4 zł, reduced 3 zł.
W oddali Katedra p.w. św. Jana Chrzciciela, Pierwsza gotycka
budowla w Polsce. Budowę rozpoczęto w 1244 roku. Trwała ona do
XV wieku. Wewnątrz znajdują się bezcenne zabytki z wielu epok, po
części z innych kościołów, bowiem podczas II wojny światowej
prawie 70% budowli i wyposażenia uległo zniszczeniu. Zwróć uwagę
na ołtarz prezentujący Zaśnięcie N. Marii Panny, ambonę dzieła
J. Urbańskiego, oraz kilkanaście kaplic wewnątrz Katedry. Za ołtarzem
znajduje się wspaniała barokowa kaplica św. Elżbiety (1680-1700).
By ją zwiedzić dołącz do grupy lub (nie jest to łatwe) poproś siostrę
albo kościelnego o otwarcie kraty (prawa nawa). Do atrakcji kościoła
zalicza się także możliwość wjazdu windą na wieżę kościelną skąd
rozpościera się wspaniały widok - 10.00-17.00, NIE 14.00-16.00,
bilet normalny 4 zł, ulgowy 3 zł (tel. 071 322 25 74).
Der von weitem erkennbare Dom zum Johannes dem Täufer war
das erste gotische Bauwerk in Polen. Der Bau des Doms begann
1244 und dauerte etappenweise bis zum 15. Jahrhundert.
Gegenwärtig befinden sich im Inneren dieses herrlichen Baustücks
Kunstwerke von unschätzbarem Wert, die aus verschiedenen
Epochen stammen. Der Dom wurde teilweise mit Werken aus
anderen Kirchen ausgestattet, denn während des 2. Weltkriegs
wurden fast 70% des Bauwerks und der Ausstattung zerstört.
Zu den Höhepunkten gehören der Altar, der das Einschlafen der
Heiligsten Jungfrau Maria darstellt, die Kanzel - das Werk von
S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E 45
J. Urbański, sowie etliche Kapellen, die sich im Dom befinden.
Hinter dem Altar kann man die prachtvolle barocke ElisabethKapelle bewundern (1680-1700). Die Besichtigung der Kapelle ist
mit einer Gruppe möglich. Man kann auch eine Klosterschwester
oder den Kirchendiener um die Aufschließung des Gitters (rechtes
Schiff) bitten (obwohl es nicht einfach ist). Zu den Attraktionen
gehört auch die Auffahrt mit dem Aufzug auf den Kirchenturm,
wo Sie einen herrlichen Ausblick über die Stadt bewundern können:
10.00-17.00 Uhr, SO 14.00-16.00 Uhr, Eintrittspreise: Standard
4 zł, ermäßigt 3 zł (tel. 071 322 25 74).
16
T HE S T . ID Z I C HURC H
KOÂCI ÓŁ ÂW. I DZI EGO
D I E Ä G ID U S - K I R CH E
At the end of our city tour walk round the cathedral and try not to
miss the St. Idzi church, small but of great importance as it is the
oldest church in Wrocław. It is in Roman-Gothic style and was
founded in the XII century.
Here we say goodbye for now. Take a stroll across Ostrów Tumski
on the way back to your hotel and have a rest, or a beer, or a cup
of tea. But remember to return at night to see a different face, lit by
the lights of the city. They call it here, The Magic of Wrocław!
Na koniec spacer wokół Katedry, podczas którego zapewne nie
ominiesz romańsko-gotyckiego kościoła św. Idziego wybudowanego
w pierwszej połowie XII wieku. Choć niepozorny, jest ważnym
zabytkiem Wrocławia, będąc najstarszym zachowanym kościołem
w mieście!
Dziękujemy za wspólny spacer! Polecamy powrót nocą do wielu
z odwiedzonych dziś miejsc, kiedy profesjonalne oświetlenie
podkreśli magię tych najwspanialszych zabytków Wrocławia!
Der letzte Teil der Tour mit The Visitor über das Stadtzentrum
von Breslau ist der Spaziergang um den Dom, bei dem Sie mit
Sicherheit die romanisch-gotische Ägidus-Kirche, die Mitte des
12. Jahrhunderts erbaut wurde, nicht übersehen. Zwar unauffällig,
jedoch besonders wichtig ist dieses historische Bauwerk
für Breslau, denn es ist die älteste erhaltene Kirche in der Stadt.
Vielen Dank für den gemeinsamen Spaziergang. Wir empfehlen
auch, die heute besichtigten Orte nochmals nachts zu besuchen,
wenn der Zauber der prächtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt
durch ausgefallene Beleuchtung besonders betont wird.
XVII FINALE OF THE GREAT ORCHESTRA
FOR CHRISTMAS AID
The seventh finale of The Great Orchestra for Christmas Aid will take place
on 11th January 2009. All the money collected on that day will be used
to buy specialized equipment needed for cancer preventative examinations
in children. Some of the money will also be used for awareness campaigns
for parents and doctors so they understand that preventive tests are needed
and these tests save lives.
The first finale took place on 3rd January 1993 with more than 1,5 million Dollars collected. All the money
went to buy heart disease related equipment and facilities. At that time nobody dreamt that in just a few
years it would become the largest world charity action!
Each year brings in another record in fund collecting. Last year was the best with 14 million Dollars
collected by volunteers on that special day. We hope that this year will bring in a new record.
The second Sunday of New Year will be turned into a full day of concerts in all the bigger Polish cities but
also in many cities abroad. The Polish TV studio will be turned into The Great Orchestra headquarters.
All day live programs will be broadcast from hundreds of Polish towns and villages and abroad also.
Free concerts will be held throughout the day in almost all city market squares (Warsaw: at the Palace
of Culture). Money will be collected during the day by thousands of volunteers who will give you a red heart
label to wear as a symbol of your donation. Volunteers have official Orchestra ID’s and all the money
(whatever currency) is placed in a special carton box. And finally at 20.00 the special ‘light to heaven’ will
be conducted across Poland (where official concerts are held) with firework displays. This is a thank you
from The Orchestra to its volunteers and all donors. The fireworks can be seen from outer space
as the whole of Poland lights up for a few minutes and fills the night skies!
We wish you all a great day and a fantastic time. We will keep our fingers crossed for another record.
Be generous on that day - ill children need the gift of our hearts!
The Visitor Team.
www. thevisi tor.pl
46 S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E
THE R A CŁ AW IC E PA N OR A M A
P AN ORA M A RA CŁ AW I CKA
The Racławice Panorama is one of the most important and popular
attractions in Wrocław. It is a busy place and visited by hundreds
of people every day.
The painting by Jan Styka and Wojciech Kossak (with many assistants)
was made between August 1893 and May 1894 to add splendour to the
National Exhibition in Lvov (now in the Ukraine). This immense painting
(120 x 15 m) is also a combination of real 3D items in the foreground
(contemporary vehicles, a wood, road, equipment etc.) and creates
a 360 degree very realistic perspective of the battlefield at Racławice.
The battle took place on 4th April, 1794. The soldiers in the Kościuszko
Uprising were mainly peasants armed with scythes, but such was their
heroism that they defeated the Russian army. This was an important
victory for the Polish nation which was being torn apart by her
neighbours, Russia, Prussia and Austria. This Uprising aroused hope
for Polish independence but it in vain. A few months later (16. November
1974) it was crushed, its leader Kościuszko was imprisoned and Poland
was divided between Russia, Austria and Prussia and disappeared from
the map of Europe as an independent state for more than 120 years.
Partially damaged during the bombing of WWII, the painting was moved
from Lvov to Wrocław in 1946. The theme of Polish independence and
victory over the Russians connected with the painting (the war against
Russia) was politically incorrect for the Polish Communist Party who
were lackeys of the Soviet Union after WWII and for over 50 years
the painting was hidden away. The restored painting was shown to the
public for the first time on the 14th June 1985!
Panorama Racławicka, Purkyniego 11 St., tel. 071 344 16 61.
The audio presentation takes 30 minutes. Headphones with most
international languages are available. Open: 08.30-16.30. Adult ticket
20 zł, reduced 15 zł.
TIP! The same ticket is valid for a visit to the National Museum
in Wrocław located not far from the Panorama Racławicka in
Powstańców Warszawy 5 Square. Tel. 071 372 51 50. Open WED-FRI,
SUN 10.00-16.00, SAT 10.00-18.00.
Panorama Racławicka to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych
Wrocławia. Miejsce to jest tłumnie odwiedzane przez turystów. Według
administratorów Panoramy, we wrześniu 2004 roku muzeum to zostało
odwiedzone przez sześciomilionowego widza!
Oryginalne dzieło Jana Styki, Wojciecha Kossaka i ich współpracowników
powstawało od sierpnia 1893 do maja 1894 r., aby uświetnić Powszechną
Wystawę Krajową we Lwowie. Ten olbrzymi obraz (120 x 15 m)
namalowany w kształcie szpuli został po raz pierwszy udostępniony
publiczności 5 czerwca 1894 r. Dzieło przedstawia artystyczną wizję walki
powstańców z armią rosyjską w bitwie pod Racławicami z 4 kwietnia
1794 roku. Dowodzeni przez Tadeusza Kościuszkę powstańcy, walcząc
kosami, w heroicznym ataku pokonali uzbrojoną armię rosyjską, wlewając
w serca zniewolonego narodu nadzieję na odzyskanie niepodległości.
Niestety, jak pamiętamy z historii, 16 listopada 1794 roku powstanie
upadło, a po dokonaniu III rozbioru Polski, kraj nasz zniknął z mapy Europy
na ponad 120 lat.
Podczas II wojny światowej część obrazu uległa zniszczeniu podczas
bombardowania. W roku 1946 Panoramę przeniesiono do Wrocławia,
jednak niewygodna politycznie chwała powstańców kościuszkowskich
prezentowana na obrazie spowodowała, że pierwsi powojenni widzowie
ujrzeli dzieło w pełnej krasie dopiero 14. czerwca 1985 roku!
Panorama Racławicka, ul. Purkyniego 11, tel. 071 344 16 61. Seans
trwa 30 minut. Godziny otwarcia: 08.30-16.30. Bilet normalny 20 zł,
ulgowy 15 zł. UWAGA! bilet upoważnia także do zwiedzania ekspozycji
Muzeum Narodowego, które znajduje się niedaleko budynku Panoramy
- Pl. Powstańców Warszawy 5, tel. 071 372 51 50, otwarte: ŚR-PT, NIE
10.00-16.00, SO 10.00-18.00.
Panorama von Racławice gehört zu einer der wichtigsten
Touristattraktionen Breslaus. Diese Stelle ist täglich von vielen polnischen
und ausländischen Touristen besucht. Nach den Rechnungen von
„Panorama” Verwaltungsarbeitern wurde dieses Gemälde im September
von 6 Millionen Personen besucht.
Das originale Werk von Jan Styka, Wojciech Kossak und ihren
Mitarbeitern wurde ab August 1893 bis Mai 1894 speziell für Allgemeine
Staatausstellung geschaffen. Dieses riesige Rundgemälde (120 x 15 m)
wurde zum ersten Mal am 5. Juni 1894 öffentlich gezeigt. Es ist eine
einmalige Darstellung der Schlacht bei Racławice vom April 1794
zwischen den polnischen Aufständern und der russischen Armee. Die mit
Sensen kämpfenden, von Tadeusz Kościuszko führenden Aufständer
besiegten im heroischen Angriff die russische Armee, womit sie dem
Volk eine Hoffnung auf die Unabhängigkeit gaben. Wir wissen leider aus
der Geschichte, dass der Aufstand am 16. November 1794 mit einer
Niederlage endete und nach der dritten Teilung Polens verschwand unser
Land aus der Europalandkarte für 120 Jahren.
Die Bomben des zweiten Weltkriegs haben einen Teil des Gemäldes
zerstört. 1946 wurde „Panorama” nach Breslau verlegt, aber wegen der
politischen Gründen (das Bild hat den Ruhm von Aufständern
dargestellt), konnten die Nachkriegszuschauer das ganze Werk erst am
14. Juni 1985 sehen.
Panorama Racławicka, Purkyniegostr. 11, tel. 071 344 16 61.
Die Vorstellung dauert 30 Minuten. Den ausländischen Touristen wird
die Presentation dank der Audiogeräte in der englischen oder deutschen
Sprache ermöglicht. Öffnungszeit: 08.30-16.30. Eintrittskarte 20 zł
(normal), 15 zł (mit Ermäßigung). Mit der Panorama-Eintrittskarte kann
man auch permanente Ausstellungen des benachbarten Nationalmuseums
besichtigen - Powstańców Warszawyplatz 5, tel. 071 372 51 50, geöffnet:
MI-FR, SO 10.00-16.00, SA 10.00-18.00.
PANO RAMA V ON RACŁAWICE
S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E 47
www. thevisi tor.pl
48 S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E
SZCZYT N ICK I PARK
PA RK S ZCZYT NI CKI
You can’t say you have seen Wrocław without a visit to its ZOO,
the most famous in Poland. You also have to visit Szczytnicki Park
and the People’s Hall and the Japanese garden. Yes!
So let’s leave on our new walking tour which will take you outside
the city centre.
1
DER SZ C Z YT NI C KI - PA RK
P AR K S Z C Z Y T NI C KI
T HE SZ C Z YT NI C KI PA RK
How to get to the People’s Hall:
Tram stop DWORZEC GŁÓWNY: trams no 2, 4 (direction Biskupin),
16 (direction ZOO). Buses no 145 (direction Sępolno), 146
(direction Bartoszowice).
Tram stop GALERIA DOMINIKAŃSKA: tram no 10 (direction
Biskupin). Bus E (direction Bartoszowice).
Zapraszamy na kolejny spacer z The Visitorem, podczas którego
zaprowadzimy Cię poza ścisłe centrum miasta. Spokojny spacer
pozwoli na przejście całej trasy i zwiedzenie proponowanych przez
nas obiektów w około 5 godzin. Dojazd z centrum do punktu
startowego tj. Hali Ludowej nie powinien trwać dłużej niż 15-20
minut.
Dojazd do Hali Ludowej:
przystanek DWORZEC GŁÓWNY: tramwaje nr 2, 4 (kierunek
Biskupin), 16 (kierunek ZOO). Autobusy nr 145 (kierunek Sępolno),
146
(kierunek
Bartoszowice).
przystanek
GALERIA
DOMINIKAŃSKA: tramwaje nr 10 (kierunek Biskupin). Autobus nr
E (kierunek Bartoszowice). Po dotarciu do przystanku HALA
LUDOWA (przejazd ok. 20 minut), skręć w lewo na teren Parku
Szczytnickiego, w kierunku kopuły Hali Ludowej.
Wir laden Sie zum nächsten Spaziergang mit The Visitor ein, der
Sie außerhalb des engsten Stadtzentrums führen wird. Ein ruhiger
Spaziergang durch die ganze Strecke und Besichtigung der von
uns vorgeschlagenen Objekte wird rund 5 Stunden dauern. Aus
Zentrum erreichen Sie den Startpunkt d.h. Hala Ludowa
(Jahrhunderthalle) innerhalb von weniger als 15-20 Minuten.
Wie Sie die Jahrhunderthalle erreichen können:
Haltestelle DWORZEC GŁÓWNY: Straßenbahn Nr. 2, 4 (Richtung
Biskupin), 16 (Richtung ZOO). Busse Nr. 145 (Richtung Sępolno),
146
(Richtung
Bartoszowice).
Haltestelle
GALERIA
DOMINIKAŃSKA: Straßenbahn Nr. 10 (Richtung Biskupin). Bus Nr.
E (Richtung Bartoszowice). Nachdem Sie an der Haltestelle HALA
LUDOWA (Fahrt ca. 20 Minuten) ausgestiegen sind, biegen Sie
links ein, um durch den Szczytnicki-Park an die Jahrhunderthalle
zu gelangen, deren Kuppel vom weiten erkennbar ist.
S TADTRUND FAH RT
The first park projects, the initiative of FL von Hohenlohe -Ingelfingen, were
constructed at the end of XVIII century. The development of an actual park is
from the end of XIX c., when the ideas of royal gardener P. Lenne and botanist
H. Göppert were implemented. In 1913 when the 100th anniversary of the
defeat of Napoleon at Lipsk in 1813 was celebrated, the city municipal
council organised an exhibition called ’the century exhibition’ and they built
the People’s Hall and started the splendid pergola around the pond. In 1948
an exhibition, ’New Polish Lands’, was opened in the park and the 106 m
high, S. Hempl, spire was built. Szczytnicki Park is the oldest and largest park
in the city. Apart from the monuments there is the rich flora to admire not
forgetting the 200 year old oaks in Oak Alley, the 300 year old oak of Jan
Stanka or 100 year old beeches.
Park Szczytnicki (100 ha) jest największym i najstarszym parkiem
krajobrazowym Wrocławia. Pierwsze założenie zrealizowano pod koniec
XVIII w. z inicjatywy rodziny Hohenlohe-Engelfingen. Intensywny rozwój
parku przypada na koniec XIX w., kiedy przystąpiono do realizacji
projektów ogrodnika królewskiego P. Lennego i wrocławskiego botanika
H. Göpperta. W 1913 roku, w setną rocznicę zwycięstwa nad wojskami
napoleońskimi (bitwa pod Lipskiem 1813), miasto zorganizowało tu
„wystawę stulecia”, budując na tę okazję istniejące do dzisiaj: Halę
Ludową, pergolę otaczającą staw czy Pawilon Czterech Kopuł. W roku
1948 z okazji Wystawy Ziem Odzyskanych powstała 96-metrowa iglica
wykonana wg projektu S. Hempla. Nie sposób ominąć pomników
przyrody do których należy m.in. 300. letni dąb im. Jana Stanki.
Der Szczytnicki-Park (100 ha) ist einer der größten und ältesten
Landschaftsparks in Breslau (Wrocław). Die erste Parkanlage wurde Ende
des 18. Jahrhunderts aus Initiative der Familie Hohenlohe-Engelfingen
errichtet. Eine intensive Entwicklung des Parks fällt auf das Ende des 19.
Jahrhunderts, als die Projekte des königlichen Gärtners P. Lenne und
S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E 49
Breslauer Botanikers H. Göppert eingeleitet wurden. 1913, zum hundertsten
Jahrestag des Siegs über Napoleon (Völkerschlacht bei Leipzig 1813),
organisierte hier die Stadt die „Jahrhundertausstellung” und aus diesem
Anlass wurden die bis heute erhaltenen Bauwerke errichtet: die
Jahrhunderthalle, die den See umkreisende Pergola, sowie der Vier-KuppelnPavillon. 1948 wurde anlässlich der Ausstellung der Wiedergewonnenen
Gebiete die 96 Meter hohe Iglica (nach ihrer Form benannt, die an eine Nadel
erinnert) nach dem Entwurf von Stanisław Hempel aufgestellt. Neben den
architektonischen Attraktionen des Parks sollte man auch die Naturdenkmäler
nicht übersehen, zu denen u.a. die 300 Jahre alte Jan-Stanko-Eiche gehört.
2
T H E P E O P L E ’ S H AL L
H A LA LU D O W A ( S T U L E C I A )
J AH R H U NDE RT H A L L E
The People’s Hall was designed by Max Berg and constructed
between 1911-13 and is the best known building in Wrocław. In its
time it was an innovation in concrete and metal and the dome was the
biggest built since the Pantheon in Rome. It is now into the UNESCO
World heritage list. It was not damaged during the war and after the
fighting had stopped it became a place for exhibitions and events of a
cultural and entertaining nature. Nowadays it has one of the most
modern show and sporting facilities in Poland. The stage is 560 sq.
meters in area and is equipped with the most up to date sound and
lighting systems. Audience sizes vary with a maximum of 7000
spectators for special events. Sporting competitions, fairs,
congresses, world star concerts or opera and theatrical mega
productions (Aida, Carmen or Fiddler on the Roof) have all been held
here. A museum describes and illustrates with photographs
the building of the hall and the biggest events that took place within it.
Open daily 09.00-17.00, ticket 10 zł, reduced 5 zł.
Hala Stulecia - Ludowa. Wybudowana w latach 1911-13, wg projektu
Maxa Berga, jest najbardziej znanym obiektem architektonicznym
Wrocławia. Nowatorstwo żelbetowej konstrukcji oraz ogrom kopuły,
największej od czasów Panteonu, przyczyniły się do zgłoszenia obiektu
do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Szczęśliwie
hala nie została zniszczona podczas działań wojennych. Do tej pory jest
to jeden z nowocześniejszych obiektów sportowo-widowiskowych
w Polsce z nowatorskim rozwiązaniem płyty głównej, widowni,
oświetlenia i nagłośnienia. Powierzchnia sceny wynosi 560 m2,
a widownia pomieści prawie 7000 gości. W hali odbywają się imprezy
sportowe, targi, kongresy, koncerty gwiazd czy megaprodukcje
teatralne i operowe (np. Aida, Carmen, czy Skrzypek na Dachu). W hali
www. thevisi tor.pl
50 S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E
znajduje się wystawa przedstawiająca, na fotografiach, kolejne etapy
budowy oraz upamiętniające najważniejsze wydarzenia, które miały w
niej miejsce. Muzeum i hala otwarte są codziennie 08.00-19.00, bilet
normalny 10 zł, ulgowy 5 zł. (tel. 071 347 51 35).
Jahrhunderthalle. Die Halle wurde 1911-1913 nach dem Entwurf von
Max Berg erbaut und ist eins der bekanntesten architektonischen
Objekte von Breslau. Die bahnbrechende Konstruktion aus Stahlbeton
sowie die gewaltigen Ausmaße der Kuppel trugen dazu bei, dass die
Eintragung des Bauwerks auf die UNESCO-Liste beantragt wurde.
Glücklicherweise wurde die Halle während des Kriegs nicht zerstört.
Selbst jetzt gehört die sie zu den moderneren Sport- und
Veranstaltungsobjekten in Polen, mit revolutionärem Konzept der
Hauptplatte, des Zuschauerraums, der Beleuchtung und Tontechnik.
Die Bühnenfläche beträgt 560 m2, und der Zuschauerraum bietet Platz
für fast 7000 Gäste. In der Halle finden Sportveranstaltungen, Messen,
Kongresse, Konzerte oder Theater- und Opersuperproduktionen statt
(z.B. Aida, Carmen oder Der Fiedler auf dem Dach). In der Halle
befindet sich auch ein Museum, in dem Fotografien gesammelt
wurden, die einzelne Schritte beim Bau des Gebäudes sowie die
wichtigsten Ereignisse, die in der Halle stattfanden, darstellen. Das
Museum und die Halle sind täglich von 08.00-19.00 Uhr geöffnet,
Eintrittspreise: Standard 5 zł, ermäßigt 3 zł. (tel. 071 347 51 35).
3
Po wizycie w ogrodzie i spacerze po Parku Szczytnickim, zawróć w kierunku
ulicy, przy której wysiadłeś z tramwaju lub autobusu i przejdź na drugą
stronę (najbezpieczniej kładką). Po prawej znajduje się wejście do ZOO.
Der Japanische Garten wurde 1913 vom Grafen Fritz von Hochenberg
als ein Teil der Gartenkunstausstellung eingerichtet. Die Gartenanlagen
wurden von einem Gärtner aus Tokio - Mankichi Ara, entworfen. Nach
der Ausstellung wurde das Netz der Pfade, der See, die Wasserströme,
die Geländestruktur sowie die exotische Flora erhalten. In den 70-er
Jahren wurde auf dem See eine Kopie des japanischen Tempels aus
Kioto, eine Kaskade und Brücke aufgebaut. Besichtigung 09.00-19.00.
Standard 3 zł, ermäßigt 1,50 zł. 1 XI - 31 III - geschlossen.
Nach dem Gartenbesuch und Spaziergang durch den Szczytnicki-Park
gehen Sie zurück in Richtung der Straße, an der Sie aus dem Bus
oder der Straßenbahn ausgestiegen sind und überqueren Sie diese
Straße (am sichersten über die Straßenüberführung). Rechts von
Ihnen befindet sich der Tiergarten-Eingang.
4
T H E W R O C ŁA W Z O O L O G I C AL G AR D E N
WR O C Ł AW S KI O G RÓ D Z O O L O G I C Z NY
D E R B RE S LA U E R T I E RG AR T E N
T H E J A P ANE S E G A RD E N
OG RÓD J A PO¡ SKI
DER J A PA NI SC HE G A R T EN
The Japanese Garden was established as part of the Garden exhibition
in 1913 by count von Hochenberg from Iłowa and Mankichi Arai from
Tokyo. When the exhibition closed, the pathways, pond, streams, and
mini mountains remained along with the exotic flora. In the 70’s a
copy of a Japanese temple from Kyoto was built over the pond and a
waterfall and bridge were added. Open 09.00-19.00, Adult 3 zł,
Reduced 1,50 zł. 1 XI - 31 III - closed.
When you have visited the park return to the street where you left the
tram, cross over, use the overhead bridge, it’s safer, and on the right
you will find the entrance to the ZOO.
Ogród Japoński założono jako część wystawy Sztuki Ogrodowej w
roku 1913, przez hrabiego Fritza von Hochenberga. Założenia
ogrodowe projektował słynny, tokijski ogrodnik Mankichi Arai. Po
wystawie zachowano układ ścieżek, staw, cieki wodne,
ukształtowanie terenu oraz egzotyczną roślinność. W latach
siedemdziesiątych na stawie wybudowano wierną kopię świątyni
japońskiej z Kioto, kaskadę i mostek. Otwarte 09.00-19.00, bilet
normalny 3 zł, ulgowy 1,50 zł. 1 XI - 31 III - nieczynne.
S TADTRUND FAH RT
The Wrocław Zoological Garden was opened on 10 July 1865. It has an
aviary, an elephant and monkey house and the Floral House from the
first days of the gardens. Times were difficult between the wars and the
zoo was closed from 1921 to 1927. At the end of WWII the animals had
all been killed or eaten and the buildings destroyed. The University of
Wrocław came up with the idea of opening a zoo again and in July 1948
the ZOO was opened to the public. Now there are about 6800 animals
representing around 600 species. Here you will find the only white tiger
couple in Poland, who live in their own, modern tiger house. The ZOO
became famous in seventies with the TV programme, ’With a camera
among animals’, directed from the ZOO by Hanna and Antoni Gucwiński.
The program ran for nearly 32 years and at its height of popularity was
followed by 9 million viewers! It was the only national TV program from
Wrocław at that time. Open 09.00-18.00 (tickets sold till 15.00). Ticket
10 zł, reduced 5 zł. Reserve at least 2 hours!
Wrocławski Ogród Zoologiczny otwarto 10. lipca 1865 r. Do dnia
dzisiejszego zachowały się z tego okresu ptaszarnia, słoniarnia,
małpiarnia czy tzw. Dom Przyrody. ZOO przechodziło trudne chwile w
latach kryzysu międzywojennego (było zamknięte w latach 19211927) oraz pod koniec II wojny światowej (zagłada zwierzostanu i
zniszczenie zabudowań). Dzięki zabiegom Uniwersytetu
Wrocławskiego (VII 1948) ogród ponownie otwarto i rozpoczęto
mozolny, systematyczny rozwój placówki. Dziś ZOO zajmuje
powierzchnię trzydziestu hektarów i posiada największą w Polsce
S I G H T S E E I N G • Z W I E D Z A N I E 51
kolekcję zwierząt - 4000 osobników, reprezentujących blisko 600
gatunków. Atrakcją i chlubą ZOO jest jedyna w Polsce para białych
tygrysów majestatycznie spacerująca na nowoczesnym wybiegu.
Ogród zyskał swą wielką sławę dzięki programowi telewizyjnemu „Z
kamerą wśród zwierząt”, prowadzonemu przez Hannę i Antoniego
Gucwińskich - gospodarzy ZOO. Przez ponad 32 lata wyemitowano
około 1000 odcinków, których oglądalność w szczytowym okresie
wynosiła 9 milionów. Godziny otwarcia: 09.00-18.00 (kasy do
15.00). Bilet normalny 10 zł, ulgowy 4 zł (tel. 071 348 30 24).
Der Breslauer Tiergarten wurde am 10. Juli 1865 eröffnet. Bis heute
blieben das Vogelhaus, das Elefantenhaus, das Affenhaus und das sog.
Naturhaus aus dieser Zeit erhalten. Der ZOO machte schwierige Zeiten
durch, einmal während der Krise in der Zwischenkriegszeit (er war 19211927 geschlossen) und dann am Ende des 2. Weltkriegs (Vernichtung
der Tiere und Zerstörung der Gebäude). Dank den Bemühungen der
Breslauer Universität (August 1948) wurde der Tiergarten wieder geöffnet
und systematische Arbeiten an der Entwicklung dieser Einrichtung
eingeleitet. Die Fläche des heutigen Tiergartens beträgt 30 ha. Der ZOO ist
stolz auf seine größte Tiersammlung in Polen - 4000 Tiere, die beinahe
600 Gattungen vertreten. Die besondere Attraktion ist hier das einzige in
Polen weiße Tigerpaar, das auf dem modernen Gehege majestätisch
spaziert. Der Tiergarten wurde durch eine Fernsehsendung „Z kamerą
wśród zwierząt” („Mit Kamera unter den Tieren”) berühmt, die durch
Hanna und Antoni Gucwińscy - ZOO-Verwalter - moderiert wurde. Über
32 Jahre wurden etwa 1000 Folgen der Sendung ausgestrahlt, und ihre
Einschaltquote betrug in der Spitzenzeit 9 Millionen Zuschauer.
Öffnungszeiten: 09.00-19.00 Uhr (Kassen zum 15.00 Uhr).
Eintrittspreise: Standard 10 zł, ermäßigt 4 zł (Tel. 071 348 30 24).
Much more than just a Hostel, at a Hostel price!
FREE
rd
courtya
double room
KRAKOW
MOVIE LOUNGE*
BILLIARDS*
SATELLITE T.V.
TRAVEL INFO.
USE OF SAFE
BOOK EXCHANGE
dorm COFFEE & TEA 24H
SHISHA RENTAL*
CONTINENTAL BREAKFAST
INTERNET
LAUNDRY
LOCKERS IN ROOMS
USE OF CLEAN SHEETS
BAGGAGE STORAGE
WIFI ACCESS
PING PONG*
*depend on the location
WARSAW
WROCLAW
1 Św. Agnieszki St. 24/26 Piękna St. 13 Świdnicka St.
+4812 422 35 45 +4822 622 29 46 +4871 344 10 95
www.nathansvilla.com
www. thevisi tor.pl
52 W H E R E T O S T A Y ? • G D Z I E S P A å ?
H OTEL
HOSTEL
Piłsudskiego 49/57
105
209 EUR
45
209 EUR
3
279 EUR
tennis
tenis
beauty saloon
salon piękności
Schönheitssalon
price per room
pets acctepted
zwierzęta mile widziane
Tiere willkommen
number of rooms
ilość pokoi 6
Anzahl der Zimmer
gym
siłownia
Fitnessstudio
solarium
sauna
swimming pool
basen
Schwimmbad
wi-fi
air conditioning
klimatyzacja
Klimaanlage
bar
single room
pokój jednoosobowy
Einzelzimmer
double room
pokój dwuosobowy
Doppelzimmer
triple room
pokój trzyosobowy
Dreibettzimmer
apartment
apartament
Appartement
conferences
sale konferencyjne
Konferenzräume
restaurant
restauracja
parking
HOW TO READ HOTEL’S INFORMATION? / LEGENDA WIZYTÓWKI HOTELOWEJ Below is a list of Wrocław hotels, followed by their short
365 zł cena za pokój
Zimmer Preis
COLOR CODE FOR DOUBLE ROOM PRICE
LEGENDA KOLORYSTYCZNA - CENY ZA POKÓJ DWUOSOBOWY
more than 500 zł
powyźej 500 zł
between 300-500 zł
od 300 do 500 zł
between 100-300 zł
od 100 do 300 zł
up to 100 zł
do 100 zł
tel. 071 787 00 00; fax 071 787 00 01
[email protected]; www.wroclaw.azurehotel.pl
The Hotel is situated in the city centre and offers
comfortable, air-conditioned rooms, free internet access,
restaurant, bar, fitness and sauna, underground car-park,
business centre, 7 conference rooms, professional
service.
Hotel usytuowany w centrum miasta, komfortowe,
klimatyzowane pokoje, bezpłatny dostęp do internetu,
restauracja, bar, fitness z sauną, podziemny parking,
centrum biznesowe, 7 nowocześnie wyposażonych sal
konferencyjno-bankietowych, profesjonalny serwis.
Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum und verfügt
über komfortable Zimmer mit Klimaanlage, freien
Internetanschluß, Restaurant, Bar, Fitnessraum und
Sauna, Tiefgarage, Business Centre, 7 Konferenzräume
mit moderner Austattung, Qualitätservice.
UNTERKUNFT
description. This should help you to choose the place which
will be your home during your stay in our City. TIP! To get
a room in a good and not expensive hotel, book in advance
to avoid problems. There is still a lack of good hotels with
reasonable prices in Wrocław.
Poniższa lista wrocławskich hoteli, wraz z krótkim opisem
pomoże Ci w podjęciu decyzji, który hotel wybrać na nocleg.
UWAGA! W szczycie sezonu trudno jest znaleźć wolne
miejsce w dobrym, niedrogim hotelu. Radzimy zatem, aby
wcześniej dokonać telefonicznej rezerwacji!
Die nachstehende Liste der Hotels von Breslau samt ihrer
kurzen Beschreibung kann Ihnen helfen, ein Hotel für die
Übernachtung zu wählen. ACHTUNG! Zur Hochsaison ist
es schwierig, ein Zimmer in einem guten, preiswerten Hotel
zu finden. Deshalb empfehlen wir, die Zimmer vorher
telefonisch zu reservieren!
pl. Dominikański 1
{ }
144
6
215-680 zł
735 zł
tel. 071 323 27 00; fax 071 344 36 81
[email protected]; www.mercure.com
A modern hotel situated in the tourist and business centre
of the city. Hotel features elegant, comfortable rooms and
advanced conference facilities. Guests are offered an
impressive menu at the Dominikanska Restaurant and they
can also relax in the Aperitif-Bar.
Elegancki,nowoczesny hotel położony w kulturalnym,
handlowym i turystycznym centrum miasta. Na gości czekają
funkcjonalne i komfortowe pokoje oraz 15 profesjonalnie
wyposażonych sal konferencyjnych. Do dyspozycji restauracja
„Dominikańska” z bogatym menu oraz Aperitif-Bar.
Das elegante und moderne Hotel gelegen im kulturellen
Handels- und Touristischen Zentrum der Stadt. Auf unsere
Gäste warten komfortable Zimmer und 15 professionell
ausgestatte Konferenzräume. Zur Verfügung der Gäste das
Dominikanska-Restaurant mit reicher Menüauswahl,
Aperitif-Bar.
W H E R E T O S T A Y ? • G D Z I E S P A å ? 53
św. Mikołaja 67
190
Excellent five star hotel located in the city centre, close
to the Market Square, railways station and the Centennial
Hall. Airport transportation. 11 air conditioned conference
rooms, 2 restaurants and bar. All bookings with
„The Visitor” key code receive a Welcome Drink
coupon. Pięciogwiazdkowy, ekskluzywny hotel w centrum
Wrocławia, w pobliżu Rynku, Dworca Głównego i Hali
Ludowej. Transport z i na lotnisko. 11 w pełni
Classic 240-750 zł klimatyzowanych sal konferencyjnych, 2 restauracje i bar.
Sofitel 460-970 zł
Rezerwując na hasło „The Visitor” otrzymasz kupon
„Welcome Drink”. Exklusives 5-Sterne-Hotel mitten
in Breslau, nicht weit vom Marktplatz, dem Hauptbahnhof
und der Jahrhunderthalle. Transport vom und zum
Flughafen. 11 klimatisierte Konferenzräume, 2 Restaurants
und eine Bar. Mit The Visitor erhalten Sie einen
Opera 2380 zł
Gutschein für Wilkommens-Drink.
{ }
15
tel. 071 358 83 00; fax 071 358 83 01
[email protected] ; www.sofitel-wroclaw.com
tel. 071 787 71 00; fax 071 342 39 29
[email protected]; www.arthotel.pl
Kiełbaśnicza 20
12
63
3
Located close to the Market Sq. Five conference rooms
and a business room. Beauty and hair salon, flower shop,
fitness. Underground parking. Breakfast included in price.
Hotel położony nieopodal Rynku. 5 sal konferencyjnych
i business room. Instytut urody z salonem fryzjerskim,
kwiaciarnia, siłownia, podziemny garaż. W cenę wliczono
śniadanie.
Das Hotel liegt unweit des Marktes. 5 Konferenzräume und
ein Business Room. Schönheitsinstitut mit Friseursalon,
800-840 zł
Blumenläden, Fitnessraum, unterirdische Garage. Der Preis
week. - 500-520 zł beinhaltet ein Frühstück.
350-700 zł
week. - 270-430 zł
390-740 zł
week. - 290-450 zł
św. Marii Magdaleny 2
32
142 EUR
44
157 EUR
4
203 EUR
3
207-326 EUR
tel. 071 797 98 00; fax 071 341 09 20
[email protected]; www.qubushotel.com
City center location, 100 m from Market Place. Elegant
interiors, air-conditioned rooms, 2 modern conference
rooms, pool, Jacuzzi, sauna, fitness.
Centrum miasta, 100 m od Rynku, eleganckie wnętrza,
klimatyzowane, komfortowe pokoje, 2 nowoczesne sale
konferencyjne, basen, sauna, jacuzzi, siłownia.
Im Stadtzentrum, 100 m vom Marktplatz gelegen. Elegante
Räume, klimatisierte Zimmer, 2 moderne Konferenzsäle,
Schwimmbad, Jacuzzi, Sauna, Fitness.
www. thevisi tor.pl
54 W H E R E T O S T A Y ? • G D Z I E S P A å ?
Kiełbaśnicza 16-19
12
66
1
470 zł
week. - 330 zł
530 zł
week. - 350 zł
700 zł
week. - 570 zł
tel. 071 782 55 55; fax 071 342 67 32
[email protected]; www.bestwestern-prima.pl
Located just 200 m from the Market Square. This building
was reconstructed with 4 historical houses joined together.
The facade is original as well as some of the interiors.
Położony 200 m od Rynku, powstał z połączenia i gruntownej
przebudowy czterech staromiejskich kamienic. Zachowana
fasada oraz zabytkowe elementy wnętrza.
Gelegen 200 m vom Markt entfernt, entstand das Hotel aus
vier miteinander verbundenen und gründlich umgebauten
Häusern in der Altstadt. Originalfassade und antike
Innenelemente.
Powstańców Śląskich 7
{
Standard
- 185-350 zł
Standard
- 215-380 zł
5
499-650 zł
289
Drobnera 11-13
{
420 zł
156
4
21
al. M. Kromera 16
10
229 zł
90
229 zł
7
329 zł
tel. 071 364 97 00; fax 071 364 97 01
[email protected]; www.hotelsystem.pl
Air-conditioned, modern hotel is located about 6 km
form Old Town on route to Poznań. All rooms with PC
and internet, LCD TV set (TV sat including Canal+).
Professional conference centre - trainings and business
meetings. For guests free swimming pool, sauna and
fitness. Breakfast for 25 zł.
Hotel o nowoczesnym wystroju, w pełni klimatyzowany,
znajdujący się ok. 6 km od Starego miasta przy trasie
wylotowej w kierunku Poznania. W każdym pokoju PC
z bezpłatnym dostępem do Internetu, telewizor LCD
(TV-SAT - w tym programy Canal+). Profesjonalne
zaplecze konferencyjne - organizacja szkoleń, spotkań
biznesowych. Bezpłatnie dla Gości - basen, sauna, siłowni
oraz jacuzzi. Śniadanie 25 zł.
UNTERKUNFT
470 zł
420 zł
650-1000 zł
tel. 071 361 46 51; fax 071 361 66 17
[email protected]; www.orbis.pl
City center, air-conditioned rooms with TV SAT and PAY
TV, minibar and telephone. 9 conference rooms, business
centre, swimming pool, sauna, solarium, guarded parking.
All bookings with „The Visitor” key code receive
a Welcome Drink coupon.
Centrum miasta, klimatyzowane pokoje z TV SAT, PAY TV,
minibar, telefon. 9 sal konferencyjnych, business centre,
basen, sauna, solarium, parking strzeżony.
Rezerwując na hasło „The Visitor” otrzymasz kupon
„Welcome Drink”
Stadtzentrum, Zimmer mit Klimaanlage, TV SAT, Minibar,
Telefon, 9 Konferenzsäle, Businesszentrum, Schwimmbad,
Sauna, Solarium, bewachter Parkplatz.
Mit The Visitor erhalten Sie einen Gutschein für
Wilkommens-Drink.
tel. 071 320 84 00; fax 071 320 84 59
[email protected]; www.parkplaza.pl
City Centre, 10 minutes from the Old Town. 177 rooms:
bathroom with bathtub, shower and hairdryer, individually
set air-condition, Sat-TV, Pay-TV, Radio, Telephone, Mini bar,
Internet access, Wireless Internet access, Coffee/Tea set.
Centrum miasta, 10 minut od Rynku. Pokoje z łazienkami
z wanną i prysznicem oraz suszarką do włosów,
indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV SAT, telewizja
płatna, kanały radiowe, telefon, mini bar, stałe łącze
internetowe, zestaw do parzenia kawy i herbaty.
Stadtzentrum, 10 Minuten vom Marktplatz. 177 Zimmer
mit: Sat TV, Pay TV, Radiokanälen, Individuell gesteuerte
Klimaanlage, Telefon, Mini bar, Internet Anschluss,
Wireless Internet Anschluss, Bad mit Badewanne, Dusche
und Haartrockner, Kaffe/Tee set.
H
O
T
E
L
o
o
o
o
W H E R E T O S T A Y ? • G D Z I E S P A å ? 55
Kazimierza Wielkiego 27A
5
15
13
270 zł
week. - 240 zł
295 zł
week. - 275 zł
360 zł
week. - 330 zł
Jagiełły 3/79 (office/biuro)
250-400 zł
250-400 zł
300-450 zł
500-600 zł
tel. 071 371 45 00; fax 071 371 44 01
[email protected]; www.europeum.pl
Modern hotel located 2 min. walk from Market Place.
Rooms have bathroom, TV, phone, free internet connection.
Room for handicapped people, underground parking.
Nowoczesny hotel położony 2 min. piechotą od Rynku.
Pokoje z łazienkami, TV, telefonem, internetem (gratis).
Pokoje dla niepełnosprawnych, garaż podziemny. Stała
współpraca z firmami.
Modernes Hotel, 2 Minuten zu Fuß vom Marktplatz entfernt.
Zimmer mit Badezimmern, TV, Telefon, Internetanschluss
(kostenlos). Zimmer für Behinderte, Tiefgarage, ständige
Mitarbeit mit den Firmen.
mobile 515 138 177; fax 071 750 32 61
[email protected]; www.ea.wroclaw.pl
Exclusive apartments of 1, 2 or 3 rooms located in stylish
houses close to Wrocław Market Square and in apartment
houses on Jagiełły Street (about 7 minutes walk to the
Market). Airport transfers, garage. Internet access extra
charge.
Ekskluzywne apartamenty 1, 2, 3-pokojowe zlokalizowane
w stylowych kamienicach w pobliżu wrocławskiego Rynku
oraz apartamentowcu przy Jagiełły (ok. 7 min od Rynku).
Transport z i na lotnisko, garaż. Dostęp do Internetu płatny
dodatkowo.
Exklusive 1, 2, 3-Zimmer-Appartements in Breslau
in stilvollen Mietshäusern in der Nähe vom Altmarkt
und in dem Appartementblock in der Jagiełłystr. (7 Min.
vom Altmarkt entfernt). Flughafentransfer, Garage.
Internetzugang gegen Gebühr.
tel. 071 326 78 00; fax 071 326 78 01
[email protected]; www.campanile.com.pl
Jagiełły 7
65
45
239 zł
week. - 189 zł
239 zł
week. - 189 zł
6
299 zł
1
320 zł
Trzemeska 4
10
201
1
Located not far from the Market Square. 4 conference
rooms, restaurant. Breakfast not included in price
(add 30 zł). Great base from which to explore Wrocław.
Położony 600 m od rynku, 4 sale konferencyjne,
restauracja. Cena nie zawiera śniadania (30 zł). Doskonałe
miejsce jako baza startowa do spacerów po Wrocławiu.
In der Nähe vom Marktplatz gelegen, 4 Konferenzsäle,
Restaurant. Zum Preis (30 zł) wird Frühstück nicht gezählt.
Ideale Stelle, mit der man die Spaziergänge in Breslau
beginnen kannst.
tel./fax 071 355 94 46
[email protected]; www.puhot.pl
60 zł
70-81 zł
90 zł
Located 800 m from the Market Place. Rooms with wash
hand basins, toilets in the corridor. Air-conditioned
conference room.
Położony 800 m od Rynku. Pokoje z umywalkami, węzły
sanitarne na korytarzach, klimatyzowana sala konferencyjna.
800 m vom Marktplatz gelegen. Zimmer mit Waschbecken,
Bäder und WC im Flur, klimatisierter Konferenzsaal.
www. thevisi tor.pl
56 W H E R E T O S T A Y ? • G D Z I E S P A å ?
tel. 071 339 80 51; fax 071 339 80 75
[email protected]; www.orbis.pl
Wyścigowa 35
145
{
150-300 zł
150-300 zł
Located about 4 km from city centre. Conference rooms
available on request, restaurant, open air swimming pool
and leisure facilities for children. Guarded parking.
All bookings with „The Visitor” key code receive
a Welcome Drink coupon.
Położony ok. 4 km od centrum. W hotelu znajdują się sale
konferencyjne, restauracja, odkryty basen oraz plac zabaw
dla dzieci. Parking strzeżony.
Rezerwując na hasło „The Visitor” otrzymasz kupon
„Welcome Drink”
Etwa 4 km vom Zentrum gelegen. Im Hotel befinden sich
die Konferenzsäle, Restaurant, Freibad und Spielplatz für
Kinder. Bewachter Parkplatz.
Mit The Visitor erhalten Sie einen Gutschein für
Wilkommens-Drink.
Wyścigowa 35A
{ }
109
169 zł
week. 129 zł
tel. 071 360 89 91; fax 071 311 92 83
www.orbis.pl; [email protected]
A newly opened Etap chain hotel located 4 km from the
city center with convenient access to/from A4 highway.
Rooms with TV and bathroom. Free parking. Buffet
breakfast paid additionally 18 zł. Vending machines with
hot and cold beverages and snacks available 24 h.
Nowootwarty hotel sieci Etap, położony 4 km od centrum
miasta, dogodny dojazd z autostrady A-4. Pokoje
z łazienką i telewizorem. Bezpłatny parking. Śniadanie
w formie bufetu - 18 zł od osoby. Automaty z zimnymi
i gorącymi napojami oraz przekąskami- dostępne całą dobę.
Neueröffnetes Hotel der Etap-Kette, 4 km vom Stadtzentrum
gelegen, gute Anfahrt von der Autobahn A4. Zimmer
mit Bad, TV. Kostenloser Parkplatz. Frühstücksbuffet 18 zł
pro Person. Automaten mit kalten und warmen Getränken
und Snacks rund um die Uhr zugänglich.
alnych
cji region
Pi´ç edy na lotniskach
h
c
dost´pny nktach IT oraz
pu
lach
nych hote
w wybra stauracjach
i re
ns
nal editio
Five regio at airports
le
availab
ns
formatio
tourist in staurants
d re
hotels an
selected
rem
e Visito es
h
T
z
ę
k
aj Pols e Visitor Guid
Zwiedz
h
with T
d
n
a
l
www.thevisitor.pl
e Po
E xplor
UNTERKUNFT
W H E R E T O S T A Y ? • G D Z I E S P A å ? 57
www. thevisi tor.pl
58 W H E R E T O E A T ? • G D Z I E J E Â å ?
RES TAURANT
CA FET ER IA • P UB • CL UB
Below is a list of Wroclaw restaurants, which has been carefully selected to present different price levels and standards. The descriptions
were enriched by the Chef's recommendations, followed by the lowest price of a bottle of beer, of soup and the minimum price of a main
dish. To avoid your appetite ruining your budget we have added a special price index.
+
+
=
Zapraszamy do zapoznania się z listą dobrych i sprawdzonych restauracji. Reprezentuje ona większość typów kuchni oraz różnorodne poziomy
cenowe i jakościowe, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Opis wzbogaciliśmy o przykłady menu, podając rekomendowaną przez Szefa
Kuchni potrawę, a także cenę za najtańsze piwo, najtańszą zupę oraz cenę „od w górę” za główne danie. Aby Twój apetyt nie nadwyrężył
zbytnio kieszeni zapoznaj się ze specjalnym indeksem cenowym umieszczonym przy każdej opisywanej restauracji.
– < 30 zł
Wir empfehlen Ihnen die Liste von guten und bewährten Restaurants. Sie finden hier die meisten Küchenarten sowie unterschiedliche Preisund Qualitätsniveaus, so dass jeder etwas für sich finden kann. Die Beschreibungen haben wir mit Menü-Beispielen ergänzt sowie
Informationen über das vom Küchenchef empfohlene Gericht, den Preis für das billigste Bier, billigste Suppe sowie Mindestpreis für ein
Hauptgericht angegeben. Damit Ihr Appetit Ihre Geldbörse nicht allzu strapaziert, verlassen Sie sich auf den speziellen Preisindex, der bei
jedem beschriebenen Restaurant angegeben wird.
– 46-60 zł
– 31-45 zł
– 61-75 zł
– > 76 zł
110
billigstes Bier
najtańsze piwo
cheapest beer
Spezialität
specjalność
recomendation
international • międzynarodowa
billigste Suppe
najtańsza zupa
cheapest soup
billigstes Hauptgericht
najtańsze danie główne
cheapest main dish
1000-…
Anzahl der Plätze
ilość miejsc
number of seats
Sommergarten
letni ogródek
summer garden
japanisch • japońska • japanese
WINES FROM ALL OVER THE WORLD
43 zł
TYSKIE
0,33 l - 10 zł
Tagessuppe - 12 zł
zupa dnia
soup of the day
Rippchen von Grill - 38 zł
żeberka z grilla
grilled ribs
„Menschen mit Leidenschaft - Wein mit
Charakter” Das Motto des Ladens. Vinotheke ist
sowohl ein Geschäft mit außergewöhnlicher
Weinauswahl als auch ein Restaurant. Fragen Sie
bitte immer nach aktuellen Angeboten, Happy
Hours usw.
„Ludzie z pasją - wina z charakterem” to motto
lokalu. Vinoteka to sklep z wyjątkową ofertą win
oraz restauracja. Spytaj o bieżące promocje,
happy hours.
„People with passion - wines with character” this
is their motto. A shop with variety of wines and
a restaurant as well. Ask for the promotions
and when happy hours begin.
polnisch • polska • polish
Karczma Lwowska
22 zł
LWOWSKIE
0,5 l - 8,50 zł
1100-…
Thunfisch vom Feuer - 30 zł
tuńczyk z ognia
tuna from fire
polnisch • polska • polish
Traditionelle, polnische Küche, klimatisierter
Raum, auch vegetarische Speisen, Musikbände,
das Innere im altpolnischem Stil.
Tradycyjna polska kuchnia, lokal klimatyzowany,
dostępne dania dla wegetarian, muzyka na żywo,
wystrój w staropolskim stylu.
Traditional Polish cuisine and time-honoured
interior design. Air-conditioned rooms, live music.
Menu for vegetarians available.
200
ES SEN UND TR INKEN
- 1200-2300
1300-2200
Restaurant im Stil, Ausstattung und Stimmung
von Japan eingerichtet. Idealer für einen schnell
lunch, aber auch ein ausgefallenes Abendessen.
Gerichte werden in Anwesenheit von Gästen
zubereitet. Organisation von Catering.
Restauracja w japońskim stylu i wystroju oraz
niepowtarzalnym klimacie. Sushi przygotowywane
na oczach gości. Idealne miejsce na szybki lunch,
a także wykwintną kolację.
Catering, dowóz do biur i domów. Restaurant
in a classical Japanese style, decor and unique
climate. Sushi prepared on guests own eyes.
Perfect place for a quick lunch, but also for an
exquisite super. Organisation of catering.
www.sakana.pl
0700-2300
bar 0700-0200
Restaurant und Cafe befinden sich im historischen
aus dem 19.Jh. stammenden Haus. Das beige
und graue Innere mit gut angepassten Detailen.
Ideale Stelle für kleinen Kaffee, Businesslunch
oder Abendessen mit Kerzen.
Restauracja i kawiarnia znajdują się w zabytkowej,
XVI w. kamienicy. Wystrój utrzymany w beżach
i odcieniach szarości z umiejętnie dobranymi
detalami. Idealne miejsce na małą czarną,
LECH
32 zł
biznesowy lunch czy kolację przy świecach.
0,5 l - 8 zł
The restaurant and cafe are located in a historic
Suppe aus süssen Tomaten - 14 zł XVI c. house. The interiors are in beige and grey
decorated with carefully selected ornaments.
zupa ze słodkich pomidorów
sweet tomato soup
A great place for a cup of coffee as well as
a business lunch and candle lit dinner.
Gegrilltes Lammfleisch - 66 zł
jagnięcina z rusztu
grilled lamb
www.lwowska.com.pl
Rynek 4
tel./fax 071 343 98 87
Klimaanlage
klimatyzacja
air conditioning
Odrzańska 17/1a
tel. 071 343 37 10
37
Brot Suppe mit Weisswurst
chlebowa z białą kiełbasą - 10,50 zł
bread soup with white saussage
Grillfleischschüssel gebraten
półmisek mięs z grilla - 60 zł
a plate of grilled meat
ŻYWIEC
0,33 l - 9 zł
Osuimono - 12 zł
www.vinoteka.pl
Św. Mikołaja 12
tel. 071 798 35 11
50
30 zł
Kreditkarten
karty kredytowe
credit cards
128
Kiełbaśnicza 20
tel. 071 78 77 102
W H E R E T O E A T ? • G D Z I E J E Â å ? 59
mittelmeer • śródziemnomorska • mediterranean
30 zł
LECH
0,33 l - 5 zł
boletus soup - 14 zł
borowikowa
Steinpilz-Suppe
Mix Meze - 110 zł
1200-…
CLUB
Ein Restaurant im Zentrum des Altstadtmarkts,
mit einer warmen familiären Atmosphäre.
Die ausgezeichnete Küche und eine große
Auswahl an Weinsorten wird sogar die feinsten
Geschmäcker zufrieden stellen. Faire Preise und
professionelle Bedienung.
Lokal w centrum Rynku z ciepłą, rodzinną
atmosferą. Wyśmienita kuchnia oraz szeroki
wybór win usatysfakcjonuje nawet najbardziej
wybredne gusta. Przystępna ceny i profesjonalna
obsługa.
They are located in the city centre in the Market
square. Cozy, homely atmosphere. Excellent
cuisine and a wide selection of wines will satisfy
most demanding clients.
1700-…
ŻYWIEC
0,5 l - 7 zł
MOJITO drink - 12 zł
Caipirinha drink - 10 zł
www.kaliteros.eu
The club is located opposite the Sofitel Hotel.
Vernisage or fashion shows organised. DJ Latino
music 6 days a week. Open 364 days a year.
Parties often till dawn.
Klub położony jest vis a vis Hotelu Sofitel.
Organizacja wernisaży, pokazów mody i innych
imprez artystycznych. Niepowtarzalną atmosferę
gwarantuje muzyka w stylu Latino grana przez
DJ-ów przez sześć dni w tygodniu. Otwarte 364
dni w roku. Zabawa często do świtu.
Der Klub befindet sich direkt gegenüber dem
Hotel Sofitel. Veranstaltung von Vernissagen,
Modeschauen usw. 6 Tage die Woche DJ’s,
die Latino-Musik spielen. An 364 Tagen
pro Jahr geöffnet. Unterhaltung häufig bis ins
Morgengrauen.
Rynek 20/21
tel. 071 343 56 17
64
polnisch • polska • polish
38 zł
ŻYWIEC
0,3 l - 9 zł
Boulion - 18 zł
Ente mit Birnen - 82 zł
kaczka z gruszkami
duck with pears
1200-…
Altpolnisches Restaurant, auch mit den
niederschlesischen Speisen, im Stadtzentrum
gelegen. Gotikdecke , Holzbänke, Kissen,
ausgezeichnetes Essen.
Staropolska restauracja z elementami kuchni
śląskiej, położona w samym centrum miasta.
Gotyckie sklepienia, drewniane ławy, poduchy,
wspaniałe jedzenie...
Restaurant with traditional Polish cuisine with
Silesian dishes. City center location. Brick roofed
in Gothic style, wooden benches, cushions.
Excellent cuisine.
www.jadka.pl
Rzeźnicza 24, 25
tel. 071 343 64 61
110
polnisch • polska • polish
15 zł
PIAST
0,5 l - 6 zł
Tagessuppe - 1,99 zł
zupa dnia
soup of the day
1000-2100
Moderner Selbstbedienungsladen direkt im
Zentrum der Breslauer Altstadt. Interessante
Innenausstattung. Der Kunde stellt sein Gericht
nach eigener Wahl zusammen. Der Preis wird
nach dem Gewicht des Gerichts berechnet.
Nowoczesny, samoobsługowy lokal w samym
centrum wrocławskiej Starówki. Ciekawy wystrój
wnętrza. Klient komponuje sobie posiłek według
własnego uznania. Jedzenie sprzedawane jest na
wagę.
Modern, self-service dining out place in the heart
of Wrocław Old Town. Customers decide what to
pick and eat. The food is sold by weight.
Stellen Sie selbst Ihr Mittagessen
zusammen!; Sam skomponuj swój
obiad!; Compose your own dinner!
80
Kuźnicza 10
tel. 071 344 54 49
100
Św. Mikołaja 11
tel. 071 343 43 70
www. thevisi tor.pl
60 W H E R E T O E A T ? • G D Z I E J E Â å ?
europäisch • europejska • european
16 zł
ŻYWIEC
0,5 l - 9 zł
> 8 zł
- 1100-…
- 1300-…
russisch • rosyjska • russian
Treffpunkt von Geschäftsleuten, Politikern und
Vertretern der Kultur. Eine ausgezeichnete
internationale Küche, Livemusik und hervorragende
Cocktails.
Miejsce spotkań biznesmenów, polityków
i przedstawicieli świata kultury. Doskonała
międzynarodowa kuchnia, muzyka na żywo
i pyszne koktajle.
A place where businessmen, politicians and
representatives of culture often meet. Excellent
international cuisine, live music and great
cocktails.
Lendenschinken in Pfefferling Sauce;
wieprzowa polędwica w sosie kurkowym;
pork loin in chanterelle sauce - 30 zł
1200-…
Einzigartiges Klima des Inneren im Stil der
zaristischen Paläste, voll von altertümlichen
russischen Kleinigkeiten und die traditionelle
russische Küche. Man kann hier russische
Balladen und stimmungsvolle Musik direkt hören.
Niepowtarzalny klimat wnętrz urządzonych w stylu
carskich pałaców, przepełnionych zabytkowymi
rosyjskimi drobiazgami oraz tradycyjną rosyjską
kuchnią. Można tu posłuchać rosyjskich ballad
HEINEKEN
32 zł
i nastrojowej muzyki na żywo.
0,33 l - 8 zł
An unforgettable climate of the interiors in a
Ukrainische Rotrübensuppe - 15 zł Russian Tsar’s palace, filled with small
decorative elements serving Russian cuisine.
barszcz ukraiński
Ukrainian borsch
Enjoy the live traditional music of Russia.
Eierkuchen, gebackene Pastete,
Piroggen mit Fleschfüllung
bliny, kulebiak, pielmieni - 20-40 zł
www.podpapugami.com.pl
www.sanktpetersburg.pl
Sukiennice 9a
tel. 071 343 92 75
80
europäisch • europejska • european
28 zł
ŻYWIEC
0,33 l - 7 zł
Suppe des Kuchenchefs - 9 zł
zupa szefa kuchni
chef’s soup
Barbecue Phantasie - 56 zł
Fantazja Barbecue
Barbecue Fantasy
1200-2400
Restaurant im Zentrum, stillvoll und elegant
eingerichted. Möglichkeit Hochzeit und andere
Partys zu organisieren. Donnerstags live Musik.
Restauracja znajduje się w centrum, 100 m
od Rynku. Eleganckie, stylowe wnętrze. Możliwość
organizacji przyjęć weselnych, komunijnych,
okolicznościowych. W każdy czwartek muzyka
na żywo.
Located in the city centre, just 100 m from
the Market Square. Elegant, stylish interiors.
Weddings and all other events can be arranged
here. On Thursdays live music.
www.qubushotel.com
Igielna 14/15
tel./fax 071 341 80 84
45
- 1100-2300
- 1100-2400
italian • włoska
12,90 zł
ŻYWIEC
0,5 l - 7 zł
Pizza AMORE > 20,90 zł
Pizza INVITO is traditional, thin pastry and
carefully selected ingredients. In the offer there
are also pastas of all basic kinds and a variety of
salads. Located near the Market Square. A special
atmosphere is created by the white-grey-red
interior colours and architectural details in photos:
columns, arches, pillars and passages. Sister
restaurants in Krakow and Gdynia.
Pizza INVITO to tradycyjne, cienkie ciasto oraz
pieczołowicie dobrane składniki. Ponadto w ofercie
makarony (we wszystkich podstawowych rodzajach)
i sałatki. Lokal w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku
Głównego. Nastrojowy klimat tworzy biało-szaroczerwona kolorystyka i zdjęcia architektonicznych
detali: fragmenty kolumn, łuków, filarów czy pasaży.
Siostrzane lokale w Krakowie i Gdyni.
Odrzańska 2/3
tel. +48 607 468 486
60
europäisch • europejska • european
1100-2100
Das Restaurant ist günstig an einer Touristenroute,
zwischen Ostrów Tumski (Dominsel) und Hala
Ludowa (Volkshalle) gelegen. Köstliche Schpeise
der Polnische Küche mit Europäischen Akzenten.
Interessante Innenraumgestattung.
Restauracja położona na trasie turystycznej
między Halą Ludową a Ostrowem Tumskim.
Smaczne dania kuchni polskiej z europejskimi
akcentami. Ciekawy wystrój wnętrz.
ŻYWIEC
20 zł
0,33 l - 3,50 zł Conveniently located on the tourist route between
Ostrów Tumski and Hala Ludowa. Delicious
Polish cuisine with European accent. Interesting
Brokkolicreme - 7 zł
interiors.
krem brokułowy
cream of broccoli soup
Roller Coaster - 26 zł
94
św. Marii Magdaleny 2
tel. 071 797 98 20
ES SEN UND TR INKEN
30
www.jadalniadekada.pl
Skłodowskiej-Curie 45/1
tel./fax 071 328 48 60
W H E R E T O E A T ? • G D Z I E J E Â å ? 61
europäisch • europejska • european
PILSNER
0,33 l - 6 zł
39 zł
Rotrübensuppe mit Ravioli - 8 zł
barszcz czerwony z uszkami
borsch with ravioli
Entenkeule mit Backapfel - 39 zł
udko kaczki z pieczonym jabłkiem
duck’s thigh with roasted apple
Novocaina
Top Shelf Iced Tea - 26 zł
www.podgryfami.pl
- 09 -24
1030-2400
30
CAFE
„Café
de France“
ŻYWIEC
0,3 l - 5,50 zł
Kuchen und Kaffee - 15 zł
ciasta oraz kawa
cakes and coffee
40
ŻYWIEC
0,33 l - 6 zł
Rynek 2
tel. 071 344 33 89 ext. 17
130
- 2100-…
CLUB
1200-…
Ein Lieblingstreffpunkt der Künstler, Politiker
und Businessleute. Eine Mikrowelt der Kunst,
insbesondere der kulinarischen. Ein Ort mit
außergewöhnlicher Atmosphäre.
Ulubione miejsce spotkań artystów, biznesmenów,
polityków. Mikro świat sztuki, szczególnie tej
kulinarnej. Miejsce o wyjątkowej atmosferze.
A favourite place among artists, businessmen,
and politicians. A micro world of art, especially
the culinary art. A special atmosphere guaranteed.
00
www.novocaina.com
Rynek 13
tel. 071 343 69 15
150
CLUB
Der Besuch lohnt sich wegen des ausgezeichneten
Kaffees und der hausgemachten Kuchen. Im Menü
finden Sie auch Toasts und andere leichte
Vorspeisen. Gelegenheits der Veranstaltung für
Erwachene und Kinder.
Warto odwiedzić to miejsce ze względu na wyborną
kawę oraz domowe ciasta. W menu znajdziesz także
tosty, grzanki i inne lekkie przekąski. Organizacja
imprez okolicznościowych.
It is worth coming here for the delicious coffee
and home made cakes. Also on the menu, hot
rolls and other light snacks. They cater for parties
and banquets.
1600-…
Die Innenausstattung knüpft stilistisch an
amerikanische Clubs aus den späten 70er Jahren
an. Die Einrichtung ist in Rot- und Orangetönen
gehalten. An Wochenenden spielen hier
polnische und internationale Stars der Clubszene,
in Begleitung hervorragender Musiker. Wystrój
wnętrza nawiązuje do klubów amerykańskich
z końca lat 70-tych. Wystrój w tonacji czerwieni
i pomarańczy. W weekendy grają gwiazdy polskiej
i światowej muzyki klubowej, wspomagani przez
znakomitych instrumentalistów. Interiors like
American clubs of the late seventies. The
dominating colours are red and orange. Polish
and world clubbing music shows supported by
fabulous instrumental players at the weekends.
LECH
0,33 l - 6 zł
Sex on the beach - 20 zł
www.cienklub.com
Świdnicka 10
tel. 0-785 998 664
Der Novocaina Club ist einer der besten Klubs
in der Stadt. Einmaliges Design, erstaunliche
visuelle Effekte, perfekte Verbindung von Hits
der 70-er, 80-er und 90-er Jahre in neuesten
Arrangierungen und die erste Flair Bar in ganz
Polen.
Novocaina Club to jeden z najlepszych klubów
w mieście. Unikalny design, niesamowite efekty
wizualne, perfekcyjny melanż hitów lat ’70, ’80
i ’90 w nowych aranżacjach oraz pierwszy
w Polsce flair bar.
This is one of the best clubs in town. A unique
design, extraordinary visual effects, a perfect
mélange of 70’s, 80’s and 90’s hits in new
arrangements. First flair bar in Poland.
www.lemoniada.pl
Kuźnicza 10
tel. 071 344 85 53
130
nowa szata graficzna
przewodników The Visitor
zwiedzaj Polsk´ z The Visitorem
book online! • rezerwacje online!
Przewodniki The Visitor dost´pne sà bezp∏atnie w punktach informacji turystycznej, na lotniskach,
w wi´kszoÊci hoteli i najlepszych restauracjach województw: mazowieckiego, ma∏opolskiego,
dolnoÊlàskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
www.thevisitor.pl
www. thevisi tor.pl
62 U S E F U L D A T A B A S E • P O M O C N E A D R E S Y
USEFUL DATAB AS E
POMOCN E ADRESY
ACCOUNTANTS • KSI¢GOWI
Accent. Podwale 62a, pok. 308, tel. 071 343 64 15
JWW. Klimasa 46, tel. 071 334 56 66
Sed Lex. Bystrzycka 69 C, tel. 071 351 52 25
Tax Books. Zaolziaƒska 4, tel. 071 792 30 79
BREAK DOWN AUTO SERVICE • POMOC DROGOWA
Aauto Pomoc. Grunwaldzka 7/11, tel. 0 503 024 222
Auto-Derek. Partyzantów 92-5, tel. 0 669 025 923
Hol-Max. Przyjaêni 4 e/7, tel. 0 889 333 111
Jumbo. Sowia 2 a/25, tel. 071 339 87 29
Joka. Kazimierza Wielkiego 27a, tel. 071 781 81 88
Prestige-Car. Powstaƒców Âlàskich 211/217, tel. 071 781 90 90
CONSULATES • KONSULATY
Austria. Oławska 2, tel. 071 344 10 55
Czechy. Wita Stwosza 1/2, tel. 071 782 60 60
Dania. Rynek 7 b, tel. 071 372 39 50
Holandia. Jaracza 71 E, tel. 071 344 49 85
Meksyk. PrzejÊcie Gancarskie 12, tel. 071 344 77 21
Niemcy. Podawale 76, tel. 071 377 27 00
Wielka Brytania. Oławska 2, tel. 071 344 89 61
CINEMA • KINA
Cinema City Korona. Bolesława Krzywoustego 126c,
tel. 071 323 60 00
Helios. Kazimierza Wielkiego 19 a/21, tel. 071 786 65 66
Lalka. Prusa 32, tel. 071 792 44 05
Lwów. al. Hallera 15, tel. 071 793 50 78
Multikino. Powstaƒców Âlàskich 2/4, tel. 071 722 39 10
DENTIST • DENTYÂCI
Consalmed. Siemieƒskiego 4a/1a, tel. 071 329 01 30
DCK. Stobrawska 32, tel. 071 351 05 17
Ema-Dent. Powstaƒców Âlàskich 159, tel. 071 785 40 44
Ortodoncja. Krynicka 12, tel. 071 363 83 33
Praxi-Dent. Długa 68 B, tel. 071 780 66 91
Prestige Dent. Oławska 9, tel. 071 785 68 02
DOCTORS, PRIVATE CLINIC • LEKARZE, KLINIKI
Curatio. Êw. Wincentego 39, tel. 071 322 38 55
EuroMediCare. Pilczycka 144-148, tel. 071 356 64 00
Na Grobli. pl. Hirszfelda 1, tel. 071 338 00 78
Med-Progress. Wysołucha 40, tel. 071 363 42 76
EMERGENCY • NAGŁE WYPADKI
Ambulance. 999
Fire Brigade. 998
Municipal Police. 986
Police. 997
Veterinary. 071 337 36 36
CAR RENTALS • WYPO˚YCZALNIE SAMOCHODÓW
EXPRESS MAIL • USŁUGI KURIERSKIE
Open 09.00-23.30
tel. 071 358 12 91
mobile +48 665 301 629
[email protected]
WYNAJMUJESZ WI¢CEJ NI˚ SAMOCHÓD
Wrocław Airport, Skar˝yƒskiego 36
Reservations:
022 544 08 00 [email protected] www.europcar.pl
DHL. Powstaƒców Âlàskich 95, tel. 071 780 44 58
DPD. Grabiszyƒska 233 f, tel. 071 368 99 00
In Post. Âwieradowska 70, tel. 071 789 91 39
Siódemka. Pułaskiego 48 -50, tel. 071 337 47 74
TNT. al. Brucknera 24-26, tel. 071 324 03 24
Trans Serwis. Słowiaƒska 18, tel. 071 322 22 44
Wroclaw, International Airport
open: mon-fr 09.00-19.00
sat 09.00-14.00
tel.+48 71 353 77 14
mob.+48 607 102 984
[email protected]
www.sixt.pl
Piłsudskiego 49/57
(Holiday Inn)
Rezerwacje:
tel. 0-801 120 010, 071 372 35 67
[email protected]
www.avis.pl
@ - CAFE • KAWIARENKI INTERNETOWE
Navigator. Kuênicza 11/13, tel. 071 343 70 69
Novo Web Café. Biskupia 11, tel. 071 343 08 82
Poligon [email protected] Dziadoszaƒska 31, tel. 071 782 96 83
FITNESS
Bodyfit. Mikołowska 103, tel. 071 329 96 40
Classic Fitness. pl. Dominikaƒski 3, tel. 071 346 82 20
Energy Ftiness Club. Krynicka 51, tel. 071 792 79 66
Lady Fitness Club. pl. SolidarnoÊci 1/3/5, tel. 071 781 01 39
Nefretete. Powstaƒców Âlàskich 159, tel. 071 338 47 48
NÜTZ LICH E INFORMATIONEN
U S E F U L D A T A B A S E • P O M O C N E A D R E S Y 63
FLORIST’S • KWIACIARNIE
Azalia. Gorlicka 11, tel. 071 345 65 72
Euforia. Lotnicza 24, tel. 071 781 27 21
Flora deco Art. Kuênicza 49/55, tel. 0 609 320 902
Ixia. Legnicka 66, tel. 071 351 24 41
Kwiatolinia. 0 801 166 106
Roxy. KiełbaÊnicza 28, tel. 071 341 95 43
GALLERY • GALERIE
BWA-Wrocław. Wita Stwosza32, tel. 071 790 25 82
Entropia. Rzeênicza 4, tel. 071 344 46 34
Galeria 26. Rynek 26/26, tel. 071 342 43 46
Galeria M. Jatki 10, tel. 071 341 72 82
Galeria Miejska. KiełbaÊnicza 28, tel. 071 344 67 20
GOVERMENT OFFICES • URZÑD MIASTA
Urzàd Miasta Wrocław. pl. Nowy Targ 1/8, tel. 071 777 70 00
HAIRDRESSING SALON • SALONY FRYZJERSKIE
Akademia Berendowicz & Kublin. Legnicka 58, tel. 071 338 53 63
Dastin. Gepperta 2/1, tel. 079 231 85 69
Duet. MaÊlicka 10a, tel. 071 354 09 64
Gabor. KoÊciuszki 108a/7, tel. 071 794 60 99
HOSPITALS • SZPITALE
Akademicki Szpital Kliniczny. Borowska 213, tel. 071 733 11 10
Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka. Traugutta 116,
tel. 071 342 70 21
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. H. Kamieƒskiego 73a,
tel. 071 327 05 03
INFORMATION PHONE • INFORMACJA TELEFONICZNA
Polish Airline LOT • Linie Lotnicze LOT. tel. 071 358 13 81
Polish Coach Transport • PKS. tel. 0 300 300 121
Polish State Railways • PKP. tel. 94 36
Tourist Information. 071 344 31 11
JEWELER • JUBILER
Apart. pl. Dominikaƒski 3, tel. 071 346 83 30
Łyko. C.H. Magnolia Park. Legnicka 58, tel. 071 338 53 76
Opal. Horbaczewskiego 4/6, tel. 071 354 96 93
Pukrop. Grabiszyƒska 241a, tel. 071 363 29 13
Romantica. Czarnieckiego 5, tel. 0 501 185 118
LAWYERS • PRAWNICY
Certus. Skwierzyƒska 28/1a, tel. 071 799 41 20
Contractus. Grota Roweckiego 2b, tel. 071 364 42 31
Kancelaria Radcy Prawnego. Nowa 6, tel. 071 794 59 52
Libra. Âwidnicka 22/30, tel. 071 789 90 10
Paszowski&Wspólnicy. Sudecka 74, tel. 071 367 11 79
MOVING AND RELOCATIONS • PRZEPROWADZKI
Ada-Relo. Włodkowica 25/5, tel. 071 339 47 71
Arka. Grodzieƒska 4A, tel. 071 330 57 62
Besto. Obornicka 127, tel. 071 352 60 12
Lorenc. Łowiecka 9/6, tel. 0 505 840 097
Nika. Drukarska 47/45, tel. 071 373 33 33
Olitrans. Bacciarellego 47/6, tel. 0 601 899 094
POST OFFICES • URZ¢DY POCZTOWE
Poczta Polska. Pràdzyƒskiego 15, tel. 071 341 46 99
Urzàd Pocztowy Wrocław 1. Krasiƒskiego 1, tel. 071 347 19 01
Urzàd Pocztowy Wrocław 32. Rynek 28, tel. 071 347 19 32, 24h
Urzàd Pocztowy Wrocław 55. Katedralna 6, tel. 071 326 64 55
PHARMACES • APTEKI
Apteka Magiczna. Bezpieczna 6, tel. 071 327 40 60, 24h
Katedralna. Sienkiewicza 54/56, tel. 071 327 04 47, 24h
Non-Stop. Lotnicza 24, tel. 071 792 72 07 24, 24h
Pod Lwami. pl. Jana Pawła II 7a, tel. 071 343 67 24, 24h
REAL ESTATE • NIERUCHOMOÂCI
Ambit. Sienkiewicza 44 lok.1, tel. 071 322 10 02
Boto. Sokolnicza 7-17, paw. 33, tel. 071 356 49 32
CBRE. Rzeênicza 32/33, tel. 071 719 89 08
Kruk. Podwale 15, tel. 071 340 04 00
Milart. Włodkowica 10 lok.4, tel. 071 789 33 89
MTM. Strzegomska 206/208, lok. 203, tel. 071 351 64 76
Panorama. Kazimierza Wielkiego 27, tel. 071 343 31 33
Zubik NieruchomoÊci. Cybulskiego 7, tel. 071 323 17 30
RENT A BIKE • WYPO˚YCZALNIE ROWERÓW
Atomic. Grabiszyƒska 50, tel. 071 341 15 84
CIT. Rynek 14, tel. 071 344 31 11
Mazur. Robotnicza 1, tel. 071 355 40 22
Sport Profit. Reymonta 5a, tel. 071 795 88 60
SUPERMARKETS • SUPERMARKETY
Alma. Powstaƒców Âlàskich 2/4, tel. 071 334 14 00
Carrefour. Bardzka 3, tel. 071 363 77 06
Magnolia Park. Legnicka 58, tel. 071 338 44 66
Piotr i Paweł. Âwieradowska 51, tel. 071 364 75 40
SWIMMING POOL • BASENY
Miejskie Zakłady Kàpielowe. Teatralna 10/12, tel. 071 341 07 23
Park Wodny. Borowska 99, tel. 071 771 15 11
Redeco. Rogowska 52a, tel. 071 359 77 77
Âlàsk. Racławicka 62, tel. 071 332 31 55
TRANSLATORS • TŁUMACZE
AD Translations. Budziszyƒska 35/30, tel. 071 793 15 24
Europeum. pl. WolnoÊci 11, tel. 071 791 68 81
Express. Piłsudskiego 92/5, tel. 071 344 76 65
Skravinek. Korfantego 14, tel. 071 794 70 70
Versus. Purkyniego 1, tel. 071 372 30 11
TRAVEL AGENCIES • BIURA PODRÓ˚Y
Activtour. Wyszyƒskiego 117/6 tel. 071 322 12 66
Jagatour. Skarbowców 83b, tel. 071 339 73 07
Metro. Krupnicza 6/8, tel. 071 341 08 30
Pagart Tour. Piłsudkiego 46, tel. 071 347 98 55
VETERINARY • WETERYNARZE
Cztery Łapy. Kazimierza Jagielloƒczyka 7a, tel. 071 322 12 91
DolVet. Trwała 7, tel. 071 793 01 00
EkoVet. Metalowców 29b, tel. 071 373 83 50
Leo. Prosta 15, tel. 071 341 28 51
www. thevisi tor.pl
64 V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U
LO WER S ILESI A
D O LN Y ÂL ÑS K
Dolny Śląsk (Lower Silesia) is the seventh largest region in
Poland. The capital of this region is Wrocław with a population
of more than 630 000. The most important towns in this region
are Wałbrzych (c.a. 130 000 citizens), Legnica (c.a. 100 000),
Jelenia Góra (c.a. 80 000). Apart from Wrocław's plentiful
historical treasures and rich cultural life the region is famous
for summer and winter attractions in the Sudeten mountains
which are the natural border between Poland and Czech and
south-west Germany.
In the Polish part of the Sudeten region there are several
mountains groups: the Izerskie Mountains (the peak: Wysoka
Kopa 1127 m), the well known Karkonosze (Śnieżka 1602 m
- the highest Sudeten mountain), the Kamienne Mountains
(Waligóra 936 m), the Stołowe Mountains (Szczeliniec Wielki
919 m), the Bystrzyckie Mountains (Jagodna 977 m) and the
Złote Mountains (Brusek 1124 m).
IMPORTANT PHONE NUMBERS
Train schedule info. - Wrocław 071 369 33 33
Bus schedule info. - Wrocław 0-300 300 121 (2 zł/min.)
Tourist information
Jelenia Góra - Bankowa 27, tel. 075 767 69 25.
MON-FRI 09.00-18.00, SAT 09.00-14.00, SUN 09.00-14.00.
Karpacz - Konstytucji 3 Maja 25, tel. 075 761 97 16.
MON-SAT 09.00-17.00.
Szklarska Poręba - Pstrowskiego 1, tel. 075 754 77 40.
MON-FRI 08.00-16.00, SAT-SUN 09.00-17.00.
ENTRY FEE TO THE KARKONOSKI NATIONAL PARK:
• one day 4,60 zł, reduced 2,30 zł
• three day pass 12 zł, reduced 6 zł.
Dolny Śląsk jest siódmym co do wielkości województwem
Polski. Jego stolicą jest Wrocław liczący ponad 630 tysięcy
mieszkańców. Ważne miasta regionu to Wałbrzych (ponad
130 000 mieszkańców), Legnica (ponad 100 000) oraz Jelenia
Góra (ok. 80 000). Poza bogactwem zabytków i oferty kulturalnej
Wrocławia, region słynie z letnich i zimowych atrakcji, jakie
oferują Sudety - pasmo górskie stanowiące południowo
- zachodnią granicę Polski z Czechami oraz Niemcami.
W skład polskiej części Sudetów wchodzą m. in. Góry Izerskie
(najwyższy szczyt: Wysoka Kopa 1127 m n.p.m.), Karkonosze
(Śnieżka 1602 m n.p.m. - najwyższa góra Sudetów), Góry
Kamienne (Waligóra 936 m n.p.m.), Góry Stołowe (Szczeliniec
Wielki 919 m n.p.m.), Góry Bystrzyckie (Jagodna 977 m n.p.m.)
czy Góry Złote (Brusek 1124 m n.p.m.).
NI ED ERS CHLEIS EN
NIEZBĘDNIK TELEFONICZNY
Informacja PKP - Wrocław 071 369 33 33
Informacja PKS - Wrocław 0-300 300 121 (2 zł/min.)
Regionalne Informacje turystyczne
Jelenia Góra - Bankowa 27, tel. 075 767 69 25.
PO-PT 09.00-18.00, SO 09.00-14.00, NIE 09.00-14.00.
Karpacz - Konstytucji 3 Maja 25, tel. 075 761 97 16.
PO-SO 09.00-17.00.
Szklarska Poręba - Pstrowskiego 1, tel. 075 754 77 40.
PO-PT 08.00-16.00, SO-NIE 09.00-17.00.
WSTĘP DO KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO:
• jednodniowy 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
• trzydniowy 12 zł, ulgowy 6 zł
Niederschlesien ist die siebente größte Wojewodschaft Polens.
Seine Hauptstadt ist Breslau, das über 630 000 Einwohner zählt.
Die wichtigsten Städte dieser Region sind: Wałbrzych (über
130 000 Einwohner), Legnica (über 100 000) und Jelenia Góra
(d.h.Hirschberg, etwa 80 000). Außer zahlreichen Denkmäler
und kulturellen Angebote Breslaus, ist diese Region für
Sommer- und Winterattraktionen berühmt, die Sudeten bieten
- Gebirgskette, die eine süd-westliche Grenze Polens mit
Tschechen und Deutschland ist.
Zum polnischen Teil von Sudeten gehören u.a. Izerskiegebierge
(der höchste Gipfel: Wysoka Kopa-Hohe Koppe - 1127 m. ü.M),
Karkonosze (Śnieżka - Schneekoppe - 1602 m ü.M, der höchste
Berg Sudetens), Steingebirge (Waligóra 936 m ü.M.).
Stolowegebirge (der Große Szczeliniec 919 m ü.M.),
Bystrzyckiegebirge (Jagodna 977 m ü.M.), Goldgebirge (Brusek
1124 m ü.M.).
NOTWENDIGE TELEFONNUMMER
Bahnauskunft (PKP) - Breslau 071 369 33 33
Busauskunft (PKS) - Breslau 0-300 300 121 (2 zł/min.)
Touristische Regionalauskunft
Hirschberg - Bankowa 27, tel. 075 767 69 25.
MO-FR 09.00-18.00, SA 09.00-14.00, SO 09.00-14.00.
Krummhübel - Konstytucji 3 Maja 25, tel. 075 761 97 16.
MO-SA 09.00-17.00.
Schreiberhau - Pstrowskiego 1, tel. 075 754 77 40.
MO-FR 08.00-16.00, SA-SO 09.00-17.00.
EINTRITTSKARTE ZUM KARKONOSKI NATIONALPARK:
• Tageskarte 4,60 zł, 2,30 zł mit Ermäßigung
• 3-Tageskarte 12 zł, 6 zł mit Ermäßigung
V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U 65
Sikorskiego 6
KUDOWA ZDRÓJ
2
130 zł
17
180 zł
2
240 zł
10
130-150 zł
Buczka 14
KUDOWA ZDRÓJ
1
100 zł
14
140 zł
2
190 zł
5
200 zł
tel. 074 866 18 67; fax 074 866 27 44
[email protected]; www.scaliano.com.pl
Das Hotel ist 300 m vom Kurpark entfernt. Klassische
Elleganz im schweizerischen Stil. Angeboten wird komplette
biologische Regeneration, z.B. Moorkur und Therapie der
Rheumater-krankungen. Zusätzlich: Sauna und Massagen.
Hotel znajduje się 300 m od Parku Zdrojowego. Klasyczna
elegancja w stylu szwajcarskim. Skorzystać można z pełnej
odnowy biologicznej, np. kuracji borowinowych czy leczenia
schorzeń reumatycznych. Dodatkowo sauna i masaże.
Located 300 m from the Spa Park. Swiss style, classical
and elegant hotel. Wide range of spa services including
therapeutic mud and rheumatic treatment. In addition:
sauna and massage.
Wojska Polskiego 47
DUSZNIKI ZDRÓJ
22
150-180 zł
19
190-220 zł
1
340 zł
2
420 zł
tel. 074 866 73 40; fax 074 866 90 66
[email protected]; www.jarzebina.pl
Excellent hotel facilities, 4 Conferences Rooms, SPA,
amazing area with bicycle and walking routes, professional
service and great cuisine are a guarantee for
unforgettableand best stay for relaxation in Jarzębina Hotel.
Doskonałe zaplecze hotelowe, 4 sale konferencyjne, atuty
uzdrowiska, piękna okolica zachęcająca do wycieczek
rowerowych i pieszych, miła obsługa oraz wspaniała
kuchnia sprawiają, że Hotel Jarzębina jest znakomitym
miejscem wypoczynku i relaksu.
tel. 074 866 37 70; fax 074 866 37 71
Hotel ist im Zentrum von Kudowa Zdroj in der Nachbarschaft
von Brunnenpark gelegen. Luxurös ausgestattene Zimmer
mit Balkons. Veranstaltung von Banketten, Schulungen und
Konferenzen. Kulturveranstaltungen, Volkschau.
Hotel położony w centrum Kudowy Zdrój w sąsiedztwie
Parku Zdrojowego. Luksusowo wyposażone pokoje
z balkonami. Organizacja bankietów, szkoleń, konferencji.
Imprezy kulturalne, pokazy folkowe.
Located in the center of Kudowa Zdrój, close to the Spa
Park. Luxury rooms with balconies. Banquets, training and
conference services can be organised as well as cultural
and folk parties.
www. thevisi tor.pl
66 V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U
KŁ ODZ KA VA LL EY
Z I EM I A K ŁO DZ K A
The Kłodzka Valley is the largest valley in the Sudeten
mountains - an area of 481 thousand sq. km located in middle
of the Sudeten region. It is considered to be the most
picturesque valley in the Dolny Śląsk mountain area. It is
famous not only for its natural beauty and great walking and
bicycling possibilities but also for some of the most famous
European SPA towns and their excellent facilities. Each of them
specialize in different illness or health disorder cures.
These SPA towns are great for leisurely holidays as well as
regaining your health and calming nerves stretched by harsh
city life. When you leave you will feel more healthy, more
beautiful and most of all, more relaxed.
Największa z kotlin Sudetów - Kotlina Kłodzka - zajmuje obszar
481 km2 w środkowej części Sudetów. Otoczona Górami
Bardzkimi, Złotymi, Bystrzyckimi, Stołowymi oraz Masywem
Śnieżnika jest zaliczana do najpiękniejszych regionów Dolnego
Śląska. Słynie ona nie tylko ze wspaniałych widoków,
znakomitych warunków do turystyki pieszej i rowerowej,
ale przede wszystkim z bogatych zasobów leczniczych
i najważniejszych w Polsce ośrodków uzdrowiskowych,
z których każdy specjalizuje się w leczeniu innej dolegliwości.
To doskonałe miejsca na odpoczynek oraz poprawę zdrowia
i nadszarpniętych cywilizacją nerwów. Każdy wyjedzie stąd
zdrowszy, piękniejszy, a przede wszystkim zrelaksowany.
Der größte Talkessel in Sudeten - der Glatzer Talkessel - nimmt
eine Fläche von 481 km2 im mittleren Teil der Sudeten ein.
Umgeben vom Warthauer Gebirge, den Goldenen Bergen,
dem Habelschwerdter Gebirge, Heuscheuergebirge sowie dem
Schneekoppe-Massiv, zählt er zu den schönsten Regionen
Niederschlesiens. Er ist berühmt nicht nur für seine einzigartige
Landschaft, hervorragende Bedingungen für Rad- und
Wandertouristen, sondern vor allem für die reichen
Heilvorkommen und die in Polen wichtigsten Heil- und
Erholungsanstalten, von denen jede auf die Behandlung anderer
Beschwerden spezialisiert ist.
Kurorte eignen sich wunderbar für Erholung und
Gesundheitspflege sowie die Heilung der von der Zivilisation
angeschlagenen Nerven. Jeder wird den Kurort gesünder,
schöner und vor allem entspannt verlassen.
Polanica Zdrój - 9 sanatoriums, mineral water drinking house,
natural cure facilities, holiday services and pensions. For cures of
disorders of the circulation, respiratory problems, female problems
and gastric troubles. Also known as a centre for plastic surgery.
G LAT ZER TAL KES SEL
The town is famous for its Spa Park with the Fontana lit up at night
and the Classical spring water drinking house, Great Pieniawa.
Polanica Zdrój - 9 sanatoriów, pijalnia wody mineralnej, zakład
przyrodoleczniczy, bogata baza ośrodków wczasowych
i pensjonatów. W uzdrowisku leczy się przede wszystkim choroby
układu krążenia, nieżyty dróg oddechowych, choroby kobiece
oraz schorzenia przewodu pokarmowego. Jest to również znany
ośrodek chirurgii plastycznej. Miasto słynie ze wspaniałego
Parku Zdrojowego z podświetlaną nocą fontanną a także
z klasycystycznej pijalni wód Wielka Pieniawa.
Polanica Zdrój - 9 Sanatorien, eine Trinkhalle, eine Naturheilanstalt,
reiches Angebot an Erholungszentren und Pensionshäusern. Im Kurort
werden vor allem Kreislaufbeschwerden, Atemwegbeschwerden,
Frauenkrankheiten sowie Verdauungsbeschwerden behandelt.
Es ist ebenfalls ein bekanntes Zentrum für plastische Chirurgie.
Die Stadt ist berühmt für den einzigartigen Kurpark mit einem
nachts beleuchteten Springbrunnen sowie für die klassizistische
Kur-Trinkhalle Wielka Pieniawa.
Lądek Zdrój - 3 sanatoriums, 5 spring water sources with
the Radon element, spring water drinking house, 3 natural cure
facilities. For rheumatic, arthritic and skin disorder cures as well as
post accident difficulties or nervous exhaustion breakdowns.
A point of interest here is the 1889 Neo Renaissance city hall and
Baroque and number of houses with Renaissance facades of great
architectural importance.
Lądek Zdrój - 3 sanatoria, 3 zakłady przyrodolecznicze, dom
zdrojowy, 5 źródeł leczniczych z wodą nasyconą promieniotwórczym
radonem. Leczy się tu choroby reumatyczne, artretyczne,
dermatologiczne oraz stany pourazowe i wyczerpania nerwowego.
Do atrakcji należy z pewnością neorenesansowy Ratusz z 1889 r.
oraz renesansowe i barokowe kupieckie kamienice o wysokiej,
architektonicznej wartości.
Lądek Zdrój - 3 Sanatorien, 3 Naturheilanstalten, ein Kurhaus, 5
Heilquellen mit dem Radonwasser - Radon ist ein radioaktives
Element. Man behandelt hier Rheuma, Arthritis, dermatologische
Krankheiten und Verletzungszustände sowie Zustände der
Nervenerschöpfung. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört mit
Sicherheit das im Stil der Neorenaissance erbaute Rathaus von
1889 sowie die Renaissance- und Barockhäuser der Kaufleute von
hohem architektonischen Wert.
V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U 67
KUDOWA ZD RÓ J
ZI EM IA KŁ ODZKA
Kudowa Zdrój is a pearl amongst Lower Silesia SPA towns. Tourists and
patients from all over the world come here for their health, and to relax.
The town is located in beautiful green valley with rich iron and oxalate
SPA springs. The good climate in the area lasts all year. This place is an
elixir for cardiac problems, blood pressure malfunctions, and
endocrinology illnesses and helps to cure overweight and other weight
related illnesses. A great attraction that here in recreation and health
improvement is disabled people friendly Aqua Park with the longest in
Lower Silesia slide (92 meters). As you walk through Kudowa step into
the Toy Museum, the Frog Museum or the Local Folk Museum in the
village of Pstrążna. A place to see is the Skull Chapel in Czermna with
its 20 000 victims of 30 years of war. Close to the chapel there is the
Route of Forgotten Professions where you can visit interesting places
and be involved in these professions e.g. pottery. On the route you can
also visit the special mechanical Christmas display open all year round.
Kudowa also has a number of bicycle trails that often are prolonged
when they join trails in Czech. For those seeking the adrenaline pull there
are exciting moments along ropes lines and rope bridges up 15 m above
ground in the Kudowa Line Park.
The town is located at the foot the Table Mountains, a magic place in
Kłodzkie County and is a great place for a base for further exploration
of the wonders of nature in the area. The False Rocks are very popular
or the highest table mountain with many magical rocks sculptures
- Szczeliniec Wielki.
In Kudowa there are many interesting events, the most important is the
40 years old opera festival - The International Moniuszko Festival that
takes place every year in August.
Kudowa Zdrój to perła dolnośląskich uzdrowisk. To miejsce, do którego
po zdrowie i niepowtarzalne wrażenia ściągają turyści i kuracjusze
z całego świata. Usytuowana w przepięknej zielonej dolinie słynie
z cudownych właściwości swoich szczawiowo-żelazowych wód oraz
łagodnego klimatu, który powoduje, iż sezon trwa tu cały rok. Kurort ten
działa jak eliksir na choroby serca, choroby nadciśnieniowe, schorzenia
endokrynologiczne, pomaga w leczeniu otyłości i towarzyszących jej
niedomagań. Wielką atrakcją służącą rekreacji i poprawie zdrowia, jest
przystosowany także dla osób niepełnosprawnych kudowski Aqua Park
- kompleks wodny z jedną z najdłuższych (92 m) zjeżdżalni na Dolnym
Śląsku. Spacerując po Kudowie warto wstąpić do Muzeum Zabawek,
Muzeum Żaby czy Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
w Pstrążnej. Obowiązkowo należy odwiedzić też Kaplicę Czaszek
w Czermnej, w której znajdują się szkielety 20.000 ofiar wojny
30-letniej. W pobliżu kaplicy znajduje się Szlak Ginących Zawodów,
na którym można zwiedzać ciekawe obiekty, jak również włączyć się
w poznawanie starych zawodów m.in. biorąc udział w pokazach
garncarskich. Jadąc do skansenu, nie powinno się pominąć Ruchomej
Szopki. Kudowa Zdrój to także liczne ścieżki rowerowe, które łączą się
z trasami czeskimi. Na spragnionych adrenaliny czekają ekscytujące
i pełne emocji chwile na linach i mostach linowych zawieszonych 15 m
nad ziemią w Kudowskim Parku Linowym.
Miasto położone jest u stóp Gór Stołowych, magicznego miejsca
Hrabstwa Kłodzkiego i stanowi doskonałą bazę wypadową dla
miłośników kontaktu z cudami natury. Szczególną popularnością
cieszą się labirynty Błędnych Skał lub najwyższa góra stołowa,
okraszona magicznymi skalnymi rzeźbami - Szczeliniec Wielki.
Na terenie miasta organizowane są liczne imprezy, z których najsłynniejszą
jest przeszło 40-letnie święto opery - Międzynarodowy Festiwal
Moniuszkowski, który odbywa się dorocznie w sierpniu.
Kudowa Zdrój ist eine Perle unter den niederschlesischen Kurorten. Es ist
ein Ort, in den Touristen und Kurgäste aus der ganzen Welt reisen, um
ihre Gesundheit zu verbessern und einmalige Eindrücke zu sammeln.
Der Kurort liegt in einem wunderschönen grünen Tal und ist berühmt für
die herrlichen Eigenschaften seiner Heilwässer und für sein mildes Klima,
dank dem die Saison hier das ganze Jahr hindurch dauert. Der Aufenthalt
in diesem Kurort wirkt wie ein Elixier auf Herzkrankheiten, Hypertonie,
endokrinologische Krankheiten, hilft bei der Behandlung der Fettsucht
und der sie begleitenden Kränklichkeiten. Eine große Attraktion, die der
Erholung und Verbesserung der Gesundheit dient, ist der Aquapark
in Kudowa Zdrój, der behindertenfreundlich ist - ein Wasserkomplex mit
einer der längsten Rutschbahnen (92 Meter) in Niederschlesien. Während
eines Spaziergangs in Kudowa lohnt es sich, das Spielzeugmuseum, das
Frosch-Museum und das Museum der Volkskultur des Sudetenvorlandes
in Pstrąża zu besuchen. Man sollte auch die Schädelkappelle in Czermna
besuchen, in der sich 20.000 Skelette der Opfer des 30-Jährigen Kriegs
befinden. In der Nähe der Kapelle verläuft der Weg der aussterbenden
Handwerke, auf dem man interessante Sehenswürdigkeiten sehen
sowie die alten Handwerke kennen lernen kann, indem man z.B. an
Töpferveranstaltungen teilnimmt. Auf dem Weg zum Freilichtmuseum
muss man auf jeden Fall die „Bewegliche Krippe” sehen. In Kudowa Zdrój
gibt es auch viele Radwege, die sich mit den tschechischen Wegen
verbinden. Auf Adrenalinsüchtige warten aufregende und unvergessliche
Abenteuer auf Seilen und Seilbrücken, die im Seilpark in Kudowa
15 Meter über den Boden hängen.
Die Stadt liegt am Fuß des Heuscheuergebirges, einer magischen
Gegend der Grafschaft Glatz und ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt
für Ausflüge für diejenigen, die sich an den Wundern der Natur ergötzen
wollen. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Labyrinthe der
Felsenformation Błędne Skały (Irrfelsen) oder der Große Heuscheuer
(Szczeliniec Wielki), der höchste Berg des Heuschergebirges, der mit
zaubervollen Felsskulpturen beschmückt ist.
In der Stadt werden zahlreiche Veranstaltungen organisiert, unter
denen das berühmteste ein schon seit über 40 Jahren im Juni
stattfindendes Opernfest, das Internationale Moniuszko-Festival ist.
www. thevisi tor.pl
68 V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U
DUSZ NIKI ZD RÓ J
Z I EM I A K ŁO DZ K A
Duszniki Zdrój is the ideal place for holidays for those who most
of all enjoy contact with nature and an active way of relaxation.
The town lies between the Bystrzyckie and Orlickie mountains
which are a great starting point for walks, bicycling or horse riding
adventures. The city limits now includes Zieleniec, Podgórze and
Jamrozowa Polana where there are great skiing facilities and the
town offer is developing as an important winter sports resort.
The geographical advantages along with the abundance of SPA
sources have developed two main functions in the city: SPA and
sport-leisure. At the beginning of the XIX C the town was already
a famous SPA visited by celebrities of those times such as Feliks
Mendelssohn-Bartholdy and Fryderyk Chopin. Chopin's visit has
been commemorated every year from 1946 by The International
Chopin Festival that takes place Duszniki.
The large offer of hotels and gastronomy, health treatment
and beauty services as well as the many tourist attractions are
a guarantee of comfort and an active stay for guests. The SPA
facilities treat heart, gastric, lung, and gynecological conditions
and muscular system and osteoporosis illnesses.
The Duszniki Zdrój Zone of Active Tourism offers:
– a rich sanatorium offer,
– well developed base for treatment and SPA,
– a number of tourist walking routes,
– cycling routes,
– tourist attractions.
Duszniki Zdrój są idealnym miejscem wypoczynku dla tych, którzy
ponad wszystko cenią sobie kontakt z przyrodą i aktywny
wypoczynek. Wtulone między Góry Bystrzyckie i Orlickie są
doskonałym miejscem wypadowym na wycieczki piesze,
rowerowe i rajdy konne. Po włączeniu w granice miasta terenów
o wspaniałych warunkach narciarskich: Zieleńca, Podgórza
i Jamrozowej Polany, rozwijają się także, jako ważny ośrodek
sportów zimowych. Wysokie walory geograficzne i bogactwo wód
mineralnych zadecydowały o wykształceniu się dwóch
podstawowych funkcji miasta: uzdrowiskowej i sportowowypoczynkowej. Na początku XIX w. był to już znany w Europie
kurort chętnie odwiedzany przez wielu sławnych ludzi. Przebywali
tu m.in.: Feliks Mendelssohn-Bartholdy i Fryderyk Chopin.
Fryderyka Chopina upamiętnia odbywający się corocznie od 1946
roku Międzynarodowy Festiwal Chopinowski.
Bogata baza noclegowa i gastronomiczna, zabiegi lecznicze,
pielęgnacyjne oraz liczne atrakcje turystyczne Dusznik Zdroju zapewniają
www.thevisitor.pl
komfortowy i aktywny wypoczynek dla przyjeżdżających gości.
W uzdrowisku leczy się schorzenia kardiologiczne, gastrologiczne,
pulmonologiczne, ginekologiczne, narządu ruchu, osteoporozę.
Duszniki Zdrój strefa aktywnej turystyki oferuje:
– doskonała bazę noclegowo wypoczynkową
z ponad 3500 miejscami noclegowymi,
– bogatą bazę sanatoryjną,
– dobrze rozwiniętą bazę zabiegową i SPA,
– liczne szlaki turystyczne,
– trasy rowerowe,
– atrakcje turystyczne.
Der Kurort Duszniki Zdrój ist ein idealer Erholungsort für diejenigen,
die vor allem den Kontakt mit der Natur und aktive Erholung
bevorzugen. Duszniki, gelegen zwischen dem Habelschwerdter
Gebirge und dem Adlergebirge, ist ein perfekter Ausgangspunkt für
Wander-, Rad- und Reitausflüge. Nach der Eingliederung in die
Stadtgrenzen der Gebiete Zeleniec, Podgórze und Jamrozowa
Polana, die über ausgezeichnete Skibedingungen verfügen, hat
sich Duszniki Zdrój auch als ein wichtiges Wintersportzentrum
etabliert. Der hohe geographische Wert und der Reichtum an
Mineralwasserarten führten zur Entwicklung von zwei Funktionen
der Stadt: die Stadt ist Kurort und fungiert gleichzeitig als Sportund Erholungszentrum. Bereits Anfang des 19. Jhs. war Duszniki
ein europaweit bekannter Kurort, der von vielen berühmten
Menschen besucht wurde. Zu Besuch waren hier u.a. Felix
Mendelssohn-Bartholdy und Frédéric Chopin. An den Aufenthalt
von Chopin erinnert seit 1946 das jährlich veranstaltete
Internationale Chopin-Festival.
Das reiche Angebot an Übernachtungs- und Gastronomiemöglichkeiten,
Heil- und Pflegemaßnahmen und viele touristische Attraktionen von
Duszniki Zdrój sichern den Gästen eine komfortable und aktive Erholung.
Im Kurort werden Herz-, Magen-, Lungen- und Frauenkrankheiten sowie
Krankheiten des Bewegungsapparats und Osteoporose behandelt.
Duszniki Zdrój, ein Zentrum für aktiven Tourismus bietet:
– ein ausgezeichnetes Angebot an Übernachtungs- und
Erholungsmöglichkeiten mit über 3500 Übernachtungsplätzen,
– ein reiches Angebot an Sanatorien,
– ein gut entwickeltes Angebot an Heilmaßnahmen und SPABehandlung,
– zahlreiche Wanderrouten,
– Radwege,
– Sehenswürdigkeiten.
V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U 69
KARPAC Z
ZI EM IA KŁ ODZKA
The history of this area begins in the XVth century although for
several centuries it was not a proper town really. The town rights
were in fact granted in 1959. Today 5000 citizens inhabit Karpacz.
This is a well known Polish mountain winter sports and summer
mountain hiking resort. Wrocław is approximately 110 km away.
Wang Church, 8 Na Śnieżkę St., tel. 075 761 92 28. MON-SAT 09.0018.00, SUN 11.30-18.00. Tickets: 5 zł adult, 4 zł reduced. Probably the
most interesting place to visit in the town. This wooden temple was built
in the XII c. in Norway in the town of Vang. It was to be demolished but
thanks to Jan Dahl who wanted to move the church to a Berlin museum
it survived. The Duchess Fryderyka von Reden persuaded the
authorities to move the temple to Karpacz and reconstruct it there. On
the 28. July 1844 it was sanctified and opened for worship. Next to the
church is a cemetery and a monument to the Duchess.
Sport And Tourism Museum, 2 Kopernika St., tel. 075 761 96 52,
TUE-SUN 09.00-17.00. Tickets: 4 zł adult, 2 zł reduced. Items,
documents and other references to the development of sport, tourism
and the protection of the environment in the Karkonosze region.
The Baroque church of St. Ann (XVIII c.) and source nearby. It is
said that if you go round the church seven times with water from
the source in your mouth love is guaranteed to come your way!
Śnieżka Mountain - the highest Sudeten mountain at 1602 m. You
can take the cable car to 1375 m, the Kopa summit is 2229 m.
Open 09.00-16.30. Tickets both ways: 25 zł, 21 zł reduced, and
then climb to the peak of Śnieżka (it's an easy walk but needs a
little effort). The strange saucer like things on the peak are the
weather station, tourist shelter and bar.
Miasto położone w widłach Łomnicy i Łomniczki, u stóp
wschodniej części masywu Karkonoszy. Przez wiele stuleci nie
istniał jako spójna wieś czy miasto i przyjmuje się, że jego historia
rozpoczyna się dopiero w XV wieku. Natomiast prawa miejskie
przyznano Karpaczowi w 1959 roku. Obecnie pięciotysięczny
Karpacz, oddalony od Wrocławia o 110 kilometrów, jest ważnym
ośrodkiem sportów zimowych, zaś latem tłumnie odwiedzanym
centrum miłośników pieszej i samochodowej turystyki górskiej.
Świątynia Wang, ul. Na Śnieżkę 8, tel. 075 761 92 28. Czynne: PO
-SO 09.00-18.00, NIE 11.30-18.00. Bilet normalny 5 zł, ulgowy 4 zł.
Świątynia Wang jest z pewnością najciekawszym zabytkiem
Karpacza. Ta drewniana, romańsko-nordycka świątynia została
wybudowana w XII wieku w Norwegii, w miejscowości Vang.
Zagrożona rozbiórką i zniszczeniem, ocalała dzięki staraniom Jana
Dahla, który zabiegał o jej przeniesienie do muzeum w Berlinie. Dzięki
inicjatywie hrabiny Fryderyki von Reden, kościół został sprowadzony
ostatecznie do Karpacza, zrekonstruowany i oficjalnie poświęcony 28
lipca 1844 r. Obok znajduje się przykościelny cmentarz, na którym
znajduje się m.in. epitafium hrabiny Fryderyki von Reden.
Muzeum Sportu i Turystyki, Kopernika 2, tel. 075 761 96 52,
WT-NIE 09.00-17.00. Normalny 4 zł, 2 zł ulgowy. Muzeum prezentuje
eksponaty, dokumenty i wszelkie pamiątki związane z rozwojem
sportu, turystyki i ochrony przyrody w terenie Karkonoszy.
Barokowa kaplica św. Anny (XVIII w.) wraz z tryskającym obok
Źródłem Miłości (podobno siedmiokrotne okrążenie kaplicy
z źródlaną wodą w ustach gwarantuje szczęście w miłości).
Śnieżka - najwyższy szczyt Sudetów (1602 m n.p.m.). Wjazd na
Kopę (1375 m n.p.m.) miejską kolejką linową (dł. 2229 m. czynne
09.00-16.30. Bilet góra-dół: 25 zł normalny, 21 zł ulgowy), potem
dojście na szczyt (dość strome podejście, około 1,5 godz.).
Charakterystyczne „spodki” na szczycie to budynki stacji meteo,
schroniska i baru.
Es wird angenommen, dass die Geschichte von Krumhübel im
15.Jahrhundert beginnt, obwohl es durch Jahrhunderte keine
Stadt war. Die Stadtrechte wurden Krumhübel erst 1959 erkannt.
Diese Stadt zählt über 5000 Einwohner und ist von Breslau um
110 km entfernt. Heutzutage ist Krumhübel ein wichtiges Zentrum
der Wintersporte und in der Sommersaison wird von zahlreichen
Liebhabern der Fuß- und Auto- Bergtouristik besucht.
Tempel Vang, Na Snieżkę Str. 8, tel. 075 761 92 28. MO-SA 09.0018.00, SO 11.30-18.00. Eintrittskarte 5 zł, 4 zł mit Ermäßigung. Tempel
Vang ist bestimmt das interessanteste Denkmal Krumhübels. Dieser
romanisch-nordische Holztempel wurde im 12.Jh. in Norwegen, in
Vang gebaut. Mit Vernichtung und Abbruch bedroht, wurde er dank Jan
Dahl gerettet, der sich um seine Übertragung zu einem Museum in
Berlin bemühte. Auf Anregung der Gräfin Friderika von Reden wurde
diese Kirche schließlich nach Krumhübel gebracht, wo sie rekonstruiert
und am 28 Juli 1844 offiziell geweiht wurde. Neben befindet sich ein
Friedhof mit dem Epitaphium u.a. von Gräfin Friderika von Reden.
Sport und Touristikmuseum, Kopernikastr. 2, tel. 075 761 96 52,
DI-SO 09.00-17.00. Eintrittskarte 4 zł, 2 zł mit Ermäßigung. Das
Museum führt Exponate, Dokumente und andere Andenken vor, die
mit der Entwicklung von Sport, Touristik und Naturschutz in
Karkonosze gebunden sind.
St. Anna Barockkapelle (18 Jh.) mit der Liebesquelle (wer diese
Kapelle siebenmal mit dem Quellewasser im Mund umgeht, wird
Glück in der Liebe haben).
Schneekoppe - der höchste Gipfel von Sudeten (1602 m ü.M.).
Die Einfahrt auf die Koppe (1375 m ü.M) mit der Drahtseilbahn
(Länge 2229 m) 09.00-16.30; Eintrittskarte 25 zł, 21 zł mit
Ermäßigung), dann der Zugang zum Gipfel (sehr steil, etwa 1,5
Stunden). Die charakteristischen „Untertassen” auf dem Gipfel
sind die Gebäude von Meteorologiestation, Herbergen und Bar.
www. thevisi tor.pl
70 V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U
SZ KL ARSKA POR¢BA
Z I EM I A K ŁO DZ K A
The history of the town goes back to the XIII c. when the Order of the
Joanits purchased the land and started to search for gold and precious
stones. The name Szklarska Poręba (glass forest clearing) comes from
the glass works in the area. In those times the glass works needed
enormous quantities of wood for their furnaces. When the trees were
all gone the land, 'the szklarskie poręby', was taken over by shepherds
and then farmers. And that is how the town got its name. During the
last century the area was recognised as having great value for tourism
and this created the dynamics, which was translated into
infrastructures such as hotels, restaurants and ski lifts. The town was
granted its civic rights in 1959 and there are over 7000 people living
there today. Wrocław to Szklarska Poręba, approx. 140 km.
Neo-Romanesque church, 2 Wyszyńskiego St. Built in 1884-86, with,
inside, paintings by Vlastimil Hofman.
The Kamieńczyk Waterfall - 10.00-16.00. The highest waterfall in the
Polish part of the Sudeten lands (843 m). Follow the red route, which
starts in the town center (c.a. 45 min walk). Ticket 4 zł, 2 zł reduced.
The Szklarka River Waterfall - follow the green route along the side of the
Kamienna River (c.a. 1,5 h walk). Tickets:
• one day 4,60 zł, reduced 2,30 zł
• three day pass 12 zł, reduced 6 zł.
Death Bend (775 m). Leave the town, direction Świeradów Zdrój. Great
panorama but bad reputation. (Be careful, there have been accidents!).
Szrenica Mountain - (1362 m high). Climb the red route or via cable car
(09.00-16.00). There is a hotel and restaurant on the peak. For skiing
enthusiasts there are more that 20 km of pistes.
Historia miasta sięga XIII wieku, kiedy to zakon Joanitów kupił te tereny,
żeby szukać na nich złota i kamieni szlachetnych. Nazwę zawdzięcza
hutom szkła, powstającym tu od połowy XIV w. Przemysł hutniczy
tamtego okresu wykorzystywał ogromne ilości drewna, w szybkim
tempie doprowadzając do spustoszenia drzewostanu, czego skutkiem
było ciągłe przenoszenie huty w nowe miejsce. Pozostałe po hucie
„szklarskie poręby” były zasiedlane przez pasterzy i rolników,
a z czasem dały początek dzisiejszemu miastu. Przez ostanie stulecie
okolice zostały docenione przez turystów, dając silny impuls do rozwoju
turystyki i budowy sieci hotelowej, restauracji z wyciągami włącznie.
Szklarska Poręba otrzymała prawa miejskie w 1959 roku, obecnie liczy
ponad 7000 mieszkańców, położona jest około 140 km od Wrocławia.
Neoromański kościół Franciszkanów p.w. Bożego Ciała, Wyszyńskiego 2.
Wybudowany w latach 1884-86, we wnętrzu znajdują się obrazy
Vlastimila Hofmana.
ÜBER REGION
Wodospad Kamieńczyka - 10.00-16.00. Najwyższy wodospad polskiej
części Sudetów (843 m n.p.m) - szlak czerwony z centrum miasta
ok. 45 min. Wstęp 4 zł, 2 zł ulgowy.
Wodospad Szklarki - z centrum miasta szlakiem zielonym wzdłuż rzeki
Kamienna (ok. 1,5 godz.). Wstęp:
• jednodniowy 4,60 zł, ulgowy 2,30 zł
• trzydniowy 12 zł, ulgowy 6 zł
Zakręt Śmierci (775 m n.p.m.) - wyjazd z miasta w kierunku Świeradowa
Zdrój. Jest to doskonały punkt widokowy, jednak o bardzo złej reputacji
(uwaga wypadki - zachowaj ostrożność!).
Szrenica - (1362 m n.p.m.). Wjazd kolejką linową (09.00-16.00) lub
wspinaczka szlakiem czerwonym. Na szczycie schronisko i hotel, zaś na
narciarzy czeka ponad 20 km nartostrad.
Die Geschichte der Stadt beginnt im 13.Jh., als Joanitenorden die
Gebiete erwarb, wo man Gold- und Edelsteinesuche begann. Sein
Name - Schreiberhau -verdankt es den Glashütten, die auf diesem
Gebiet seit der Hälfte des 15.Jhs. entstanden.Die Hüttenindustrie jener
Zeit nutzte eine große Menge von Holz, wodurch schnell zur
Vernichtung des Holzbestandes und Übertragung der Hütte an andere
Stelle führte. Die nach der Hütte gelassenen gläsernen Holzschläge
waren von Hirten und Bauern gesiedelt und mit der Zeit entstand hier
die heutige Stadt. Innerhalb des letzten Jahrhunderts wurde die
Gegend von Touristen richtig eingeschätzt, was ein Reiz zur
Touristikentwicklung und zum Infrastrukturbau war, darunter auch
Hotels, Restaurants und Auszüge. Schreiberhau enthielt die
Stadtrechte 1959, heutzutage zählt 7 000 Einwohner und ist von
Breslau etwa 140 km entfernt.
Neuromanische Franziskanerkirche, Wyszyńskiego str. 2, in den Jahren
1884-86 gebaut, im Inneren befinden sich die Gemälde von Vlastimil
Hofman.
Kamieńczyk Wasserfall - 10.00-16.00. Der höchste Wasserfall des
polnischen Teil von Sudeten (843 m ü.M) die rote Wanderroute aus dem
Stadtzentrum. (Eintrittskarte 4 zł, 2 zł mit Ermäßigung).
Szklarki Wasserfall - aus dem Stadtzentrum mit der grünen Wanderroute
dem Kamiennafluss entlang. Eintritt:
• Tageskarte 4,60 zł, 2,30 zł mit Ermäßigung
• 3-Tageskarte 12 zł, 6 zł mit Ermäßigung
Zakręt Śmierci (Todeskurve) (775 m ü. M.) - die Ausfahrt aus der Stadt
in die Richtung Świeradowa Zdroj. Der vollkommene Aussichtpunkt,
jedoch vom schlechten Ruhm. (Achtung: Unfälle - sei vorsichtig!).
Szrenica - (1362 m ü.M.) Die Einfahrt mit der Drahtseilbahn (09.0016.00) oder das Steigen die rote Wanderroute entlang. Auf dem Gipfel
befindet sich eine Herberge und ein Hotel und für die Skiläufer gibt es über
20 km von Skipiste.
V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U 71
www. thevisi tor.pl
72 V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U
JELENIA GÓRA
Z I EM I A K ŁO DZ K A
ze
botnic
le Ro
Osied
s
iń
Kil
Ku
bs
o
g
kie
5
ale
w
od
P
za
5
Saint Cross Churc h
1 Maja
2
Church of St. Erazm and Pankracy
2
4
1
4
a
wic
pnic
Kono
no
3
kiej
Klo
1
3
Tow n Hall
Church of St. Peter And Paul
Ba nkowa
Legend has it that Polish King Bolesław Krzywousty was following a
wounded deer in the forest and was astonished by the beauty of the
place. He decided to build a town there and called it Deer Mountain.
That's legend but indeed there are the remains of the XII century
settlement at King Krzywousty Hill (there's a viewing point too). From
the XII C it changed hands many times, Czech, Austrian, German and
finally Polish. From the XIX C tourism was recognised as being very
important for the town and since then there has been significant
development in this sector. Today about 80 000 people live in Jelenia
Góra. It is situated approximately 125 km from Wrocław and is the best
point from which to explore the Sudeten region. The most beautiful and
interesting part of the town is the renovated market place, the Town
Hall and surrounding streets busy with many shops, restaurants and
clubs. To get a feel of the town take a walk along 1. Maja street.
Legenda głosi, że król Bolesław Krzywousty, polując na jelenie po
okolicznych leśnych ostępach, został zauroczony pięknem krajobrazu
i postanowił założyć w tym miejscu gród. Ile prawdy jest w niej zawarte
tego nie wie nikt, jednak już w XI wieku ziemie te były zamieszkałe,
ÜBER REGION
Wojanowska Ga te
o czym niezbicie świadczą wykopaliska pozostałości grodu na Wzgórzu
Krzywoustego (taras widokowy). Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą
z XII w. Od tego czasu Jelenia Góra przechodziła przez ręce Czechów,
Austriaków i Niemców. Od XIX w. walory miasta i okolic są doceniane
przez rzesze turystów, co miało duży wpływ na rozbudowę infrastruktury
noclegowej, komunikacyjnej i gastronomicznej. Obecnie Jelenia Góra
jest stolicą powiatu, liczy około 80 000 mieszkańców i stanowi doskonałą
bazę wypadową w polskie Sudety. Najpiękniejszą i najciekawszą część
miasta stanowi odrestaurowany rynek z przylegającymi ulicami pełnymi
sklepów, restauracji i klubów. Reprezentacyjną ulicą miasta jest deptak
1. Maja, przy którym znajdują się najciekawsze zabytki miasta.
Nach der Legende wurde der König Bolesław Krzywousty während der
Hirschjagd durch Schönheit jener Gegend bezaubert und beschloß an
dieser Stelle die Burg zu bauen. Ob diese Legende wahr ist, weiß
niemand, aber schon im 11.Jh. war diese Gegend bewohnt, wovon die
Ausgrabungen und gebliebene Burgtrümmer auf dem Krzywoustyhügel
(die Sehterrasse) zeugen. Die ersten Erwähnungen über die Stadt
stammen aus dem 12.Jh. Hirschberg gehörte zu Tschechen, Österreich,
V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U 73
Deutschland und schließlich zu Polen. Seit 19. Jh. wurde diese Stadt und
ihre Gegend von Touristen richtig eingeschätzt, was zur Entwicklung der
Unterkunft-, Kommunikations- und Gastronomie-infrastruktur führte.
Heutzutage ist Hirschberg die Hauptstadt des Bezirks und zählt etwa
80 000 Einwohner. Die Stadt ist eine vollkommene Ausgangsbasis für
die Wanderer. Der schönste und interessanteste Teil der Stadt ist der
renovierte Marktplatz mit den Gassen voll von Geschäften Restaurants
und Klubs. Die representative Strasse der Stadt ist die Fußgängerzone,
1. Majastr., an der sich die interessantesten Stadtdenkmäler befinden.
1
T H E T O WN H AL L
RA TUSZ
RA THA US
Church of St. Erazm and Pankracy. The present Gothic
construction dates from the XV C., and the church is the oldest
in the city. Inside look for the Baroque 22 m high Altar (1713-18)
and richly decorated organ (1706).
Kościół Świętych Erazma i Pankracego. Obecna gotycka budowla
pochodzi z XV wieku, jednakże świątynia jest najstarszą w mieście.
Wewnątrz na uwagę zasługują z pewnością barokowy, 22.
metrowy ołtarz (1713-18) oraz bogato zdobione organy (1706).
St. Erazm und Pankracy Kirche. Das heutige Gotikgebäude stammt
aus dem 15. Jh., aber dieser Tempel ist der älteste in der Stadt.
Innen sind bestimmt das 22 Meter große Barockaltar (1713-18)
und die reich verzierende Orgel (1706) bemerkenswert.
3
The Town Hall - a classical style building from 1744-1749 with a
gallery connected to characteristic houses called the ’Seven
Houses’. The Town Hall is surrounded by colourful, Baroque
buildings from the XVII and XVIII C.
Klasycystyczny ratusz wybudowany w latach 1744-1749,
połączony jest galerią z charakterystycznymi kamienicami,
zwanymi „Siedem Domów”. Otoczony jest zewsząd kolorowymi,
barokowymi kamienicami, których pochodzenie datuje się na XVII
i XVIII wiek.
Rathaus - das klassizistische Gebäude wurde in den Jahren 1744-1749
gebaut und mit einer Galerie mit charakteristischen Häusern, den s.g.
„Sieben Häusern” gebunden. Es ist mit bunten Barockhäusern aus den
17. und 18.Jh. umgegeben.
2
C H U RC H O F S T . E R AZ M AN D P A NKR AC Y
KO ÂC I Ó Ł ÂWI¢ T YC H E R A Z M A I PA NK RA C E G O
S T . E R AZ M U ND PA NK RA C Y KI RC H E
T H E WO J A NO WS K A G AT E
B RA MA WOJ A NOWSK A
WOJANOWSK A TOR
The Wojanowska Gate is a part of the XV C town fortifications.
The chapel of St. Ann was rebuilt to show its appearance
in the XVII C.
Brama Wojanowska - obok bramy Grodzkiej i Zamkowej stanowi
fragment XV-wiecznej fortyfikacji miejskiej. Znajduje się w niej
Kaplica Św. Anny, przebudowana do stanu obecnego w XVIII
wieku.
Wojanowska Tor - ist neben Grodzka und Zamkowa Tor ein Fragment
der Stadtbefestigung. Hier befindet sich St. Anna Kappelle, die im
18.Jh. umgebaut und in dieser Gestalt bis heute bewahrt wurde.
4
T HE C H UR C H OF T H E A P O ST LE S S T. P ET E R A N D P A U L
K O Â C IÓ Ł Â WI ¢ T Y C H AP O S T O Ł Ó W PI O T R A I PA WŁ A
S T . P E T E R U N D P AW E Ł K IR C H E
www. thevisi tor.pl
74 V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U
online
www.thevisitor.pl
hotel
booking
Cervi 11
JELENIA GÓRA
The Church of the Apostles St. Peter and Paul (1 Maja St.)
- the present Gothic construction was built between 1725-1737
- stands on a former XV C. chapel. In 1948 the church became
the Orthodox church in the town. In its northern walls there are two
Medieval penance crosses.
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (1 Maja) - obecna,
gotycka budowla została wybudowana w latach 1725-1737,
stając na miejscu XV-wiecznej kaplicy. Od roku 1948 kościół
został przekazany prawosławnej ludności Jeleniej Góry i pełni
funkcje cerkwi. W północnej ścianie wmurowano dwa
średniowieczne krzyże pokutne.
St. Peter und Paweł Kirche (1 Maja str.) das heutige Gotikgebäude
wurde in den Jahren 1725-1737 an der Stelle der aus dem 15. Jh.
stammenden Kapelle gebaut. Ab 1948 wurde die Kirche der
russischorthodoxen Bevölkerung Hirschbergs übergeben und
erfüllt die Funktion der orthdoxen Kirche. In die Nordwand wurden
zwei mittelalterliche Bußkreuze eingebaut.
5
T HE SA INT C RO S S C HUR C H
K O ÂC IÓ Ł ÂWI ¢ T E G O KR Z Y˚ A
HE I L IG - K RE UZ K IR C HE
tel. 075 75 510 41; fax 075 75 513 41
[email protected]; www.ptkarkonosze.pl
H O T E L
CIEPLICE
13
97 zł
51
155 zł
3
274 zł
The hotel is located in the heart of Cieplice SPA close
to the SPA Park with its beautiful, monumental trees.
All rooms with bathrooms and TV SAT. For guests:
restaurant, money change, guarded parking.
Hotel usytuowany w samym centrum uzdrowiska nieopodal
Parku Zdrojowego z przepięknym, zabytkowym drzewostanem.
Wszystkie pokoje z łazienkami i TV SAT. Restauracja,
kantor i strzeżony parking.
Das Hotel befindet sich im Zentrum des Kurorts in der
Nähe eines mit altem und historischem Baumbestand
bewachsenen Kurparks. Alle Zimmer sind mit Badezimmern,
TV-SAT ausgestattet und am Hotel befinden sich:
Restaurant, Wechselstube und bewachter Parkplatz.
Christmas and New Year's Party - 8 days stay for 999 zł/pers.
Świeta i Sylwester 2008/2009 - pobyt 8 dniowy za 999 zł/os.
ÜBER REGION
The Saint Cross Church is the largest and most interesting church
in the city. Built in the shape of a Greek Cross (1709-1718) it was
in the hands of an evangelic community till 1947. The interiors are
truly spectacular. Apart from the sandstone pulpit (1717), organs
(1729) or wall paintings by Scheffler and Hoffman (1737-45) look
for the unique Baroque chapels which are the remains of the city
cemetery which was in use till end of XIX c.
Kościół Świętego Krzyża jest największą i najciekawszą świątynią
w mieście. Wybudowany na planie krzyża greckiego (1709-1718),
do 1947 roku był świątynią ewangelicką. Wnętrze zaskakuje
bogactwem i urokiem. Poza wspaniałą amboną (1717), organami
(1729) czy freskami (1737-45) autorstwa Schefflera i Hoffmana,
należy zwrócić uwagę na barokowe kaplice nagrobne, będące
pozostałością po istniejącym tu, do końca XIX w., cmentarzu.
Heilig-Kreuz Kirche ist das größte und interessanteste Tempel
in der Stadt. Auf dem grichischen Kreuzplan gebaut (1709-1718),
bis 1947 war eine evangelische Kirche. Das Innere überrascht
mit dem Reichtum und Zauber. Außer der ausgezeichneten Kanzel
(1717), der Orgel (1729) oder den Fresken (1737-45) von
Scheffler und Hoffman, soll man Aufmerksamkeit auf die
Barockgrabkapellen lenken, die Reste eines bis Ende des 19.Jh.
existierenden Fridhofs sind.
V I S I T R E G I O N • Z W I E D Z A N I E R E G I O N U 75
Ściegiennego 5/7
JELENIA GÓRA
tel. 075 755 10 03÷05; tel./fax +48 /75/ 64 265 55
[email protected]; www.uzdrowisko-cieplice.pl
The spa offers over 30 therapies based on natural healing, i.e.
mineral waters and peat. Guests are offered suites, single,
double and triple en suite rooms with satellite TV.
Therapeutic and holiday stays, hotel services, Christmas and
New Year packages. Uzdrowisko oferuje ponad 30 rodzajów
zabiegów na bazie naturalnych surowców leczniczych, tj. wód
mineralnych oraz borowiny. Do dyspozycji gości oddane są
66-72 zł
apartamenty, pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienkami i TV-SAT.
120-130 zł (medical stay) Pobyty lecznicze, hotelowe oraz świąteczno-noworoczne.
57-66 zł
Das Kurmittelhaus bietet den Gästen über 30 verschiedene
103-112 zł (medical stay) Anwendungen. Die Wirkung der meisten Anwendungen
basiert auf dem Mineralwasser sowie auf dem Heilschlamm
49-57 zł
aus Hochmooren. Unseren Gästen stehen Appartements,
89-94 zł (medical stay)
Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer mit Bad, TV-SAT zur
98-183 zł
Verfügung. Kuraufenthalt, Hotelübernachtung, Ferien-,
113-254 zł (medical stay) Weihnachts- und Silvesterpakete.
1 Maja 16/18
JELENIA GÓRA
tel. 075 64 95 500; fax 075 75 24 495
e-mail: [email protected]; www.ptkarkonosze.pl
H O T E L
EUROPA
11
145 zł
17
199 zł
2
274 zł
The hotel offers spacious but cozy rooms, a restaurant,
3 conference rooms, money change and most of all a family
atmosphere. Located in the heart of the city in a beautiful
historical house.
Hotel Europa to przestronne, a zarazem przytulne pokoje,
restauracja, 3 sale konferencyjne, kantor i strzeżony
parking, a przede wszystkim miła, rodzinna atmosfera.
Położony w centrum miasta, w przepięknej zabytkowej
kamienicy.
Das Hotel bietet geräumige und zugleich gemütliche
Zimmer, ein Restaurant, 3 Konferenzräume, ein Solarium,
eine Wechselstube und vor allem eine freundliche,
familiäre Atmosphäre. Das Hotel befindet sich im Zentrum
Hirschbergs, in einem wunderschönen historischen
Gebäude.
Holiday packages: Christmas (5 days - 520 zł), Christmas-New Year
(11 days-1100 zł), New Year Eve (5 days - 520 zł).
Pobyty: świąteczne (5 dni - 520 zł), świąteczno-sylwestrowe
(11 dni - 1100 zł), sylwestrowe (5 dni - 520 zł)
Sudecka 63
JELENIA GÓRA
30
170-273 zł
152
213-316 zł
2
170-273 zł
4
480 zł
tel. 075 75 49 148; fax 075 75 262 66
[email protected]; www.orbis.pl
Modern hotel being a great starting point for walking or
skiing routes. Great room equipment incl. TV Sat, minibar,
telephone. All rooms with bathrooms. Leisure facilities.
All bookings with „The Visitor” key code receive
a Welcome Drink coupon. Nowoczesny hotel stanowiący
dogodny punkt rozpoczęcia pieszych i rowerowych
wycieczek turystycznych oraz eskapad narciarskich.
Świetnie wyposażone pokoje (TV-Sat, mini-bar, telefon)
z łazienkami, centrum rekreacji. Rezerwując na hasło
„The Visitor” otrzymasz kupon „Welcome Drink”
Ein modernes Hotel, das ein ausgezeichneter
Ausgangspunkt für Wanderungen, Fahrradausflüge und
Ski-Abenteuer ist. Ausgezeichnet ausgestattete Zimmer
(TV-Sat, Mini-Bar, Telefon) mit Badezimmern.
Erholungszentrum. Mit The Visitor erhalten Sie einen
Gutschein für Wilkommens-Drink.
Christmas in the mountains - festive dinner and concert.
Boże Narodzenie w górach, z kolacją i koncertem świątecznym.
Obrońców 5
KARPACZ
{
299-370 zł
146
70
2
299-370 zł
350-420 zł
566 zł
tel. 075 752 70 00; fax 075 761 91 03
[email protected]; www.orbis.pl/skalny
Hotel is located 300 meters from Karpacz centre just
at the Śnieżka mountain. Surrounded by pine trees. Rooms
with Tv-Sat, internet, minibar, radio, telephone.
All bookings with „The Visitor” key code receive
a Welcome Drink coupon.
Hotel położony jest u stóp Śnieżki, w otoczeniu
świerkowego lasu, 300 m od centrum Karpacza. Pokoje
wyposażone w tv sat, minibary, radio, telefon, internet.
Rezerwując na hasło „The Visitor” otrzymasz kupon
„Welcome Drink”
Das Hotel liegt vor der Schneekoppe (Snieżka) umrandet
vom Fichtenwald, 300 Meter vom Zentrum der Stadt
Karpacz. Hotelzimmer komplett eingerichtet mit Minibar,
Radio, Telefon, Internetanschluss und Sat-TV.
Mit The Visitor erhalten Sie einen Gutschein für
Wilkommens-Drink.
Family Christmas and New Year's Eve Party in the mountains.
Rodzinne święta i wspaniały Sylwester w górach.
www. thevisi tor.pl
76 E X P L O R E P O L A N D • Z W I E D Z A J P O L S K ¢
Kraków, Poznaƒ
Zakopane
www.thevisitor.pl online • hotel • booking
al. 29 Listopada 189
KRAKÓW
29
229 zł
110
229 zł
2
329 zł
J. Conrada 35
KRAKÓW
3
149 zł
101
149 zł
2
209 zł
Radziwiłłowska 3
KRAKÓW
4
75 EUR
36
90 EUR
9
105 EUR
tel. 012 614 48 05; fax 012 634 05 08
[email protected]; www.hotelsystem.pl
This modern and stylish hotel is located about 5 km from
the Main Market on route E77 Krakow-Warsaw. All rooms
with PC, LCD TV (sat TV including Canal+). Professional
conference centre - training and business meetings.
Breakfast 33 zł.
Hotel o nowoczesnym wystroju i stylu, znajdujący się
ok. 5 km od Rynku, przy trasie E77. W każdym pokoju PC,
telewizor LCD (TV-SAT - w tym programy Canal+).
Profesjonalne zaplecze konferencyjne - organizacja szkoleń,
spotkań biznesowych. Śniadanie 33 zł.
tel. 012 290 80 00; fax 012 290 80 01
[email protected]; www.hotelsystem.pl
Lechicka 101
POZNAŃ
10
259 zł
90
259 zł
7
359 zł
Pardałówka 19B
ZAKOPANE
Ascot Hotel*** opened in 2007, located in the centre of
Kraków. Hotel offers its guests functional and comfortable
49 rooms (all rooms with bathroom, TV-SAT, radio,
air-conditioning and free wireless intrnet), drink bar,
Internet kiosk.
Ascot Hotel*** otwarty w 2007 roku, usytuowany w ścisłym
centrum Krakowa. Oferuje gościom 49 nowocześnie
i komfortowo wyposażonych pokoi (wszystkie z łazienką,
TV-SAT, radiem, klimatyzacją i bezprzewodowym
internetem), drink bar, stoisko internetowe.
B ES ICHTIG E POL EN
Modern hotel System is located close to Berlin - Warsaw
and Wroclaw - Koszalin routes. All rooms with PC and LCD
screen, TV Sat ( incl. Canal+) and coffee maker set.
Guests may use lobby bar, jacuzzi. During fairs prices may
change. Breakfast 33 zł.
Nowoczesny hotel położony przy trasie Berlin - Warszawa
i Wrocław - Koszalin. W każdym pokoju komputer,
telewizor LCD z TV-SAT (Canal+), a także zestaw do
parzenia kawy. Do dyspozycji gości lobby bar i jacuzzi.
Podczas targów poznańskich ceny pokoi mogą ulec
zmianie. Śniadanie w cenie 33 zł.
tel. 018 20 114 39; fax 018 20 623 80
[email protected]; www.willa-kubik.com
Rooms with TV sat, kettles, fridges and china.
The possibility of full board - breakfast and dinner.
Incentive parties catered for, dancing and snow sledging.
Homely atmosphere and professional service. Security
70-75 zł / pers. os. surveillance.
Pokoje wyposażone w tv sat, czajniki elektryczne
i lodówki oraz zastawę stołową. Możliwość wykupienia
65-70 zł / pers. os. całodziennego wyżywienia - śniadania i obiadokolacji.
Imprezy okolicznościowe, potańcówki oraz kuligi.
Miła domowa atmosfera oraz fachowa obsługa.
Obiekt monitorowany.
Modern economy class hotel situated on route E40, some
kilometers from A4 highway to Katowice and Wrocław.
Rooms with tv-set, phone, bathroom with shower. Free
Internet access at the lobby. Hotel restaurant-pizzeria with
great Polish and Italian cuisine. Breakfast 19 zł.
Nowoczesny hotel klasy ekonomicznej położony przy trasie
E40, kilka kilometrów od wjazdu na A4 w kierunku Katowic
i Wrocławia. Pokoje wyposażone w tv, telefon, łazienkę z
prysznicem. W lobby bezpłatny internet. Hotelowa
restauracja-pizzeria oferuje dania kuchni polskiej i
włoskiej. Śniadanie 19 zł.
tel. 012 384 06 06; fax 012 384 06 07
[email protected]; www.hotelascot.pl
tel. 061 821 07 00; fax 061 821 07 70
[email protected]; www.hotelsystem.pl
90 zł / pers. os.
M. Zająca 10
ZAKOPANE
tel. 018 20 636 40; tel./fax 018 20 636 40
[email protected]; www.naleczzakopane.pl
Willa
Nał´cz
2
100-120 zł
16
200-240 zł
9
320-360 zł
1
420-500 zł
The Villa is located in the White Valley, 5 minutes walk
from Krupówki. HB price - buffet breakfast and dinner
included. High quality rooms with Internet and Sat TV.
Bar and restaurant with regional interiors.
Willa położona przy wylocie Doliny Białego, 5 minut
od Krupówek. Śniadanie (szwedzki stół) i obiadokolacja
w cenie. Pokoje o wysokim standardzie (Internet, TV SAT).
Bar i restauracja z wystrojem regionalnym.

Podobne dokumenty