Plan VIII Konferencji z cyklu Wyzwania Nowych Mediów „Obywatel

Transkrypt

Plan VIII Konferencji z cyklu Wyzwania Nowych Mediów „Obywatel
Plan VIII Konferencji z cyklu Wyzwania Nowych Mediów
„Obywatel w Internecie”
7 grudnia 2016
Panel plenarny
Aula Jana Pawła II
10:00 – 11:45
Prowadzący: ks. dr Rafał Leśniczak
Przemówienie wprowadzające
Dziekan Wydziału Teologicznego
ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
Bezpieczeństwo w sieci - wyzwania dla współczesnej kryptografii
Pani mgr Kamila Urszula Kuźmińska
PAN, Warszawa
Open Data jako antidotum na propagandę w społeczeństwie informacyjnym
Pan dr Marek Robak
UKSW, Warszawa
Dziecko w Internecie - prawne aspekty działalności niepełnoletnich użytkowników sieci
Pani dr Patrycja Staniszewska-Pobikrowska
UKSW, Warszawa
Cyberinwigilacja – tajna broń szpiegów, przestępców i handlowców
Pani mgr inż. Agata Ziółkowska
ASW, Warszawa
Dyskusja
PRZERWA: 30 minut
Panel I
Przestrzeń cybernetyczna - zagrożenia i szanse
Aula Jana Pawła II
12:15 – 13:50
Prowadzi: mgr Piotr Łuczuk
Atak cybernetyczny na Estonię - przykład paraliżu państwa i życia obywateli
Pan mgr Mateusz Kofin
UPJPII, Kraków
Spread of Universal Values in China
Pan mgr Yong Lu
UKSW, Warszawa
Czy potrzebujemy cyberarmii? Doktryna cyberbezpieczeństwa RP, a rzeczywistość
Pan mgr lic. Piotr Łuczuk
UKSW, Warszawa
Liberté, Égalité, Fraternité, ou la Mort. Rozważania na temat społeczeństwa
sieciowego
Pan Edwin Olczak
UŁ, Łódź
Internet a władza - cyberinwigilacja obywateli na przykładzie środowiska Google
Pani Marta Magdalena Romanowska
UMK, Toruń
Dyskusja
PRZERWA: 30 minut
Panel II
Internet na co dzień
Sala 223 (Łącznik, piętro -1)
12:15 – 13:50
Prowadzi: mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
Polacy kupują w Internecie. Zarys postaw konsumenckich (e-commerce)
Pani mgr lic. Kinga Cybulska
UKSW, Warszawa
Wirtualne cmentarze a media społecznościowe – paralela (?)
Pani mgr Barbara Cyrek
AGH, Kraków
Nowe radio i jego odbiorcy
Pani mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
UKSW, Warszawa
Artysta w Internecie. O strategiach promocyjnych i upowszechnianiu filmów
niezależnych w Sieci
Pani mgr Agnieszka Kiejziewicz
UJ, Kraków
Pozycjonowanie rynkowe krakowskich hoteli przez pryzmat internetowych ocen
konsumenckich
Pan mgr Szczepan Kościółek
UE, Kraków
Dyskusja
PRZERWA: 30 minut
Panel III
Rzeczywistość wirtualna w edukacji i życiu codziennym
Aula Jana Pawła II
14:20 – 15:50
Prowadzi: mgr Tomasz Knecht
Aktywność polskich muzyków w nowych mediach
Pan mgr Bartosz Boruciak
UKSW, Warszawa
Lokalny system dwustronnej komunikacji pomiędzy urzędami a mieszkańcami.
Wybrane przykłady aplikacji mobilnych
Pan mgr Tomasz Knecht
UKSW, Warszawa
Wyzwania rzeczywistości rozszerzonej jako uzupełnienie rzeczywistości wirtualnej
Pan dr Andrzej Postawa
PW, Wrocław
E-learning jako nowoczesna forma samodoskonalenia
Pani mgr Klaudia Rosińska
UKSW, Warszawa
Portale społecznościowe oraz platforma Kahoot jako narzędzia wspierające edukację
w szkole
Pani mgr Joanna Skotnicka
UKSW, Warszawa
Dyskusja
Panel IV
Religia i kultura w Internecie
Sala 223 (Łącznik, piętro -1)
14:20 – 15:50
Prowadzi: mgr Mateusz Kot
Nowe ruchy religijne w przestrzeni on-line: Kościół Scjentologiczny a Internet
Pan mgr Sergiusz Anoszko
UKSW, Warszawa
Facebook jako miejsce zwiększania świadomości religijnej i wspólnotowej
Pan Wiktor Janic
UKSW, Warszawa
Kościół i Religia w Internecie
Pani mgr lic. Hanna Kamińska
UKSW, Warszawa
Crowdsourcing w muzeum – mądrość tłumów w cyfrowej kulturze
Pani mgr Magdalena Kap
UKSW, Warszawa
Media w nauczaniu Kościoła Kalickiego - ewolucja myśli oraz podejścia do nowych
technologii
Pan mgr Mateusz Kot
UKSW, Warszawa
Dyskusja

Podobne dokumenty