Festiwal Piosenki „Tarka”

Transkrypt

Festiwal Piosenki „Tarka”
Festiwal Piosenki„Tarka”
ZHP Hufiec Gorzów Wlkp.
18 kwietnia 2015
Cele festiwalu:
 popularyzowanie piosenek harcerskich, turystycznych oraz z okazji 70-lecia Hufca Gorzów Wlkp.
 zachęcenie drużyn do śpiewania
 wzbudzenie w uczestnikach chęci prezentacji samego siebie oraz umiejętności scenicznych
 integracja drużyn i środowiska lokalnego
 promowanie harcerstwa na terenie miasta
Regulamin festiwalu:
1. Festiwal odbędzie się 18 kwietnia 2015 w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 przy ul. Przemysłowej
w Gorzowie Wlkp.
2. W Festiwalu mogą brać udział wszystkie chętne drużyny Związku Harcerstwa Polskiego
3. By wystąpić w Festiwalu należy przygotować trzy piosenki (harcerze, harcerze starsi, wędrownicy),
dwie piosenki (zuchy):
- harcerską (piosenka tylko dla harcerzy, zwolnione są z niej zuchy)
- związaną z wędrowaniem
- związaną z urodzinami (w piosence może ale nie musi wystąpić słowo urodziny lub można
stworzyć własny tekst do znanej melodii, który będzie wiązał się z urodzinami)
5. Uczestnicy przygotowują akompaniament we własnym zakresie (gitary i inny sprzęt grający, podkład
muzyczny bez słów)
6. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz odtwarzający - płyty CD oraz nośniki USB
7. Zgłoszenia (nazwa drużyny, przybliżona ilość uczestników, tytuły piosenek, potrzebny sprzęt)
prosimy przesyłać do dnia 30 marca 2015 na adres [email protected]
8. Festiwalowy konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: zuchowa i harcerska.
9. Przewidziana jest również kategoria- soliści- jeśli zbierze się co najmniej 5 osób chętnych.
10. Jury oceniać będzie:
- przygotowanie (znajomość tekstu, choreografia),
- zaangażowanie (walory estetyczne: przebrania, dekoracje, instrumenty muzyczne),
- ogólną postawę członków zespołów.
11. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, dla wszystkich dyplomy uczestnictwa.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania festiwalu
w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
Program imprezy:
Sobota, 18 kwietnia 2015
09.30 – dotarcie drużyn do miejsca festiwalu
10.00 – Rozpoczęcie Festiwalu
Około godz. 16.00 – Zakończenie Festiwalu, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów uczestnictwa
i nagród dla zwycięzców.

Podobne dokumenty