informator o obozach

Komentarze

Transkrypt

informator o obozach
INFORMATOR O OBOZACH
W PIECZARKACH - 2010
Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą ofertą i zastosowanie się do trybu
załatwiania wszelkich formalności zgodnie z obowiązującym terminarzem.
Pałac Młodzieży proponuje obozy stacjonarne w Ośrodku Wypoczynkowym
w Pieczarkach dla:
- uczestników Pałacu Młodzieży urodzonych od 01.01.1995 do 31.12.2002
- oraz chętnych spoza Pałacu Młodzieży urodzonych od 01.01.1996
do 31.12.2001.
I. TERMINY:
I TURNUS od 28 czerwca - do 15 lipca
komendant: Elżbieta Złoczańska
II TURNUS od 16 lipca
- do 02 sierpnia komendant: Irena Bodych
III TURNUS od 03 sierpnia - do 20 sierpnia komendant: Magdalena Ciechańska
Wyjazd o godz. 7.30 sprzed Pałacu Młodzieży
Powrót w godz. 19.00 - 21.00 przed Pałac Młodzieży.
II. ZASADY FINANSOWE:
Odpłatność 18-dniowego turnusu w Pieczarkach wynosi:
dla wychowanków PM - 1.650,I rata
800,płatna przy zapisie
II rata
850,płatna
do 08 czerwca – I turnus
do 10 czerwca – II turnus
do 09 czerwca – III turnus
dla dzieci spoza Pałacu - 1.800,I rata
800,płatna przy zapisie
II rata 1.000,płatna do 08 czerwca – I
turnus
do 10 czerwca – II turnus
do 09 czerwca – III turnus
Warunkiem wystawienia faktury VAT jest pełna wpłata i wypełnienie
wniosku, który należy złożyć w Pałacu Młodzieży nie później niż 7 dni po
dokonaniu wpłaty.
III. TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW OBOZOWYCH:
1. Przyjmowanie wpłat oraz zapisy na listy obozowe w Pieczarkach:
- od 10 marca dla wychowanków PM,
- od 24 marca dla chętnych spoza Pałacu Młodzieży.
2.Wstępna rezerwacja miejsca i pobranie kartki do wpłaty w pokoju 120.
Rezerwacja miejsc jest dokonywana na okres trzech dni. Obowiązuje
okazanie
potwierdzenia
wpłaty
oraz
odbiór
karty
obozowej
w uczestnictwie.
3. Kasa Pałacu Młodzieży (pok.119) czynna do 29.06.2010
poniedziałek - piątek godz. 15.00 - 19.00
I-IV sobota miesiąca godz. 09.30 - 13.30
4. Kasa PM nieczynna w terminach : 03.04.2010
5. Konto Pałacu Młodzieży 00-901 Warszawa Pl. Defilad1
74 1030 1508 0000 0005 5009 2042
Opis przelewu powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, miejsce wyjazdu
(Pieczarki) i numer turnusu.
6. Dowód wpłaty II raty należy niezwłocznie okazać w pok. 119 lub pok.
120 w ciągu trzech dni lub przesłać faksem na numer 22- 656-68-86.
Złożenie karty zdrowia i wniesienie pełnej wpłaty jest równoznaczne
z przyjęciem dziecka na obóz, w innym przypadku nie gwarantujemy
miejsca.
IV. ZEBRANIA Z RODZICAMI
I turnus - 08.06.2010 (wtorek)
II turnus - 10.06.2010 (czwartek)
III turnus - 09.06.2010 (środa)
Klub Młodzieżowy godz. 18.00.
(II piętro, wejście bliżej E.Plater)
V. ZASADY REZYGNACJI I ZWROTU
Rezygnującym do 10.VI.10 potrącane będzie 150 złotych. Po 10.VI.10
z turnusu I, a po 19.VI.10 z turnus II i III bez względu na okoliczności
rezygnacji (np. choroba dziecka) zwracamy 500 złotych.
W przypadku skrócenia czasu pobytu na obozie będzie zwracana wyłącznie
niewykorzystana stawka żywieniowa.
VI. REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU W PIECZARKACH
RODZICÓW prosimy o zapoznanie dziecka z poniższym regulaminem
i potwierdzenie tego faktu własnoręcznym podpisem w karcie zdrowia.
I. Uczestnik obozu w Pieczarkach ma prawo do:
1) szacunku, tolerancji i życzliwości,
2) korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się
w Ośrodku pod opieką instruktora,
3) wybierania i bycia wybieranym do Rady Obozu Turnusu,
4) reprezentowania obozu w imprezach centralnych,
5) omawiania na forum obozu zaistniałych problemów z możliwością odwołania się do
komendanta turnusu,
6) samorealizacji, prywatności i tajemnicy korespondencji,
7) aktywnego spędzania czasu wolnego, kulturalnej rozrywki i zabawy,
II. Każdy uczestnik obozu w Pieczarkach ma obowiązek:
1) bezwzględnego podporządkowania się wszystkim obowiązującym uczestnika
regulaminom w szczególności: przepisom bezpieczeństwa na wodzie, o ochronie
przyrody, podczas kąpieli, zajęć rowerowych oraz wędrówek pieszych,
2) udziału we wszystkich zajęciach programowych proponowanych dla danej grupy
wiekowej,
3) podporządkowania się poleceniom instruktorów i wychowawców,
4) szanowania sprzętu obozowego i osobistego (w przypadku świadomego i złośliwego
zniszczenia sprzętu przez dziecko, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub
opiekunowie dziecka),
5) utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania oraz w obiektach
ogólnodostępnych,
6) kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób przebywających na
obozie,
7) pomagania słabszym od siebie.
III. Uczestnikom obozu w Pieczarkach zabrania się szczególnie:
1) posiadania i palenia papierosów,
2) posiadania i picia napojów alkoholowych,
3) posiadania i brania środków odurzających,
4) rozniecania ognia,
5) posiadania przedmiotów ostrych, materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających
bezpieczeństwu uczestników,
6) samowolnego oddalania się od zespołu i z terenu Ośrodka,
7) samowolnej kąpieli bez nadzoru ratownika i komendanta obozu,
8) szczególnie agresywnych zachowań, powodujących zagrożenie wobec innych.
IV. Ustala się następujące nagrody:
1) w formie ustnej pochwały na forum obozu lub turnusu,
2) w formie listu pochwalnego,
3) w formie nagrody rzeczowej.
V. Ustala się następujące kary:
1) upomnienie uczestnika w obecności grupy,
2) nagana z ostrzeżeniem,
3) usunięcie z obozu za nieprzestrzeganie regulaminu.
VI. Na wniosek wychowawcy, komendant turnusu ma prawo usunąć z obozu skreślając
z listy w przypadku:
1) posiadania i picia napojów alkoholowych i środków odurzających,
2) zachowań agresywnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych,
3) samowolnego oddalania z terenu ośrodka,
4) wzniecania ognia,
5) samowolnej kąpieli.
NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE OSOBISTE UCZESTNIKA
OBOZU W PIECZARKACH
1.Śpiwór.
2.Plecak, torba turystyczna lub walizka.
3.Obuwie: kalosze, obuwie sportowe oraz klapki.
4.Dres sportowy, długie i krótkie spodnie, sweter, polar, ciepła kurtka oraz płaszcz lub
kurtka nieprzemakalna, czapka przeciwsłoneczna.
5.Przybory toaletowe, bielizna osobista oraz kostium kąpielowy.
6 Latarka oraz zapasowe baterie.
7.Mile widziane są różnorodne instrumenty muzyczne.
8.Zabieranie wartościowych sprzętów i urządzeń (np. radio-technicznych, aparatów
fotograficznych, telefonów komórkowych) na własną odpowiedzialność.
DYREKTOR
Pałacu Młodzieży w Warszawie
URSZULA WACOWSKA
PAŁAC MŁODZIEŻY
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W PIECZARKACH
Ośrodek położony jest nad jeziorem Dargin na terenie Gminy Pozezdrze.
Teren jest ogrodzony, z bezpośrednim dostępem do jeziora.
Zakwaterowanie w namiotach typu NS (5-6-osobowe) wyposażonych w drewniane
podłogi, podpinki ocieplające, łóżka polowe (typu „kanadyjka”) z całym
wyposażeniem tj. materac, poduszka, dwa koce oraz bielizna pościelowa. Należy
zabrać śpiwór.
W pobliżu każdego obozu są sanitariaty. Natryski i umywalnia znajdują się
w centrum Ośrodka.
Wytypowane
wcześniej
obozy
pracowniane
będą
zakwaterowane
w nowopowstałym budynku o wysokim standardzie, wyposażonym w świetlice oraz
sprzęt multimedialny.
Podajemy trzy główne posiłki przygotowywane specjalnie z myślą o obozach
rekreacyjno-sportowych. Menu jest konsultowane z dietetykiem oraz urozmaicane
deserami, słodyczami i barem sałatkowo-surówkowym. Jest możliwość wyboru diety
spośród dwóch: standardowej mieszanej lub bezmięsnej. Deklarację wyboru składają
rodzice w karcie kwalifikacyjnej przed wyjazdem.
Prosimy nie przysyłać paczek żywieniowych, które zakłócają prawidłowy
bilans żywieniowy dzieci.
Nad zdrowiem dzieci czuwa opieka medyczna. Dysponują oni gabinetem
lekarskim i izolatkami.
Ośrodek posiada aktualną zgodę Kuratorium Oświaty na organizację wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia
prowadzone są obozami, dostosowanymi do wieku, możliwości
i umiejętności uczestników. Uczestnik w czasie turnusu weźmie udział w licznych
zajęciach specjalistycznych. Proponujemy zajęcia kajakowe, żeglarskie, rowerowe
oraz sportowe. Do naszej dyspozycji są boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki
i koszykówki, tor rowerowy oraz 5 świetlic. Organizujemy: wycieczki piesze, rejsy
całodniowe łodziami DZ, wycieczki rowerowe, zawody sportowe, dyskoteki,
ogniska, wieczory muzyczne, projekcje filmowe, itp.
Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć czuwają wykwalifikowani instruktorzy
danej specjalności oraz Drużyna Ratownicza Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
Ośrodek jest zamknięty i chroniony.
Nie prosimy uczestników do telefonu, ani nie gwarantujemy, że odwiedzający rodzic
zastanie dziecko na miejscu, gdyż program może być realizowany w terenie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany numeracji obozów oraz przydziałów
uczestników do obozów.
NASZ ADRES: OŚRODEK WARSZAWSKIEGO PAŁACU MŁODZIEŻY
W PIECZARKACH
11-500 GIŻYCKO, SKR.POCZT. 64
NR OBOZU ..........
Informacja i wszystkie sprawy związane z Akcją Letnią załatwiane będą
w pok. 120 poniedziałek - piątek w godz. 15.00 - 19.00 tel. 656-66-68.
Od 28.06.10 w godz. 9.00 - 15.00 tel. 656-70-23 pokój 203.

Podobne dokumenty