Nowy duch Szarleja

Komentarze

Transkrypt

Nowy duch Szarleja
Nowy duch Szarleja
W wydarzeniach czerwcowych znaczącą rolę odegrała trwająca od dwóch
lat patriotyczna edukacja Karola Miarki, „Katolika” i „Kasyna Katolickiego”.
Pod ich wpływem „ludzie coraz mniej
kryli się z poczuciem krzywdy”. Dowodem na to jest fakt, że „początkowo
nienawiść kierowała się (…) przeciwko gablotom z markami kontrolnymi.
Demolowano je i wznoszono okrzyki:
„Precz z markami! One noszą nazwisko
Kamiński-Grundmann [inicjały K.G.
oznaczały skrót nazwy Kőnigs Grube –
kopalnia „Król”(…)]. (...) ks. Paweł Kamiński,(…) uczestnik powstania styczniowego i emigrant, po osiedleniu się
na Górnym Śląsku nie uznał dogmatu
o nieomylności papieża i znalazł się w
szeregach (...) popieranego przez rząd
pruski Kościoła starokatolickiego (...)
sprzymierzył się z ewangelikami. Brał
pieniądze od Grundmanna (…)”. Dlatego owe okrzyki wskazują, „że akcja (…)
pisma „Katolik” nie przeszła bez echa”.
Friedrich Wilhelm Grundmann (1804–
1887), „ojciec” miasta Kattowitz, w latach 1857–1869 był mistrzem loży masońskiej „Silberfels” w Bytomiu. Miarka
krótko przed strajkiem drukował w „Katoliku” artykuł Odkryte tajemnice masońskie, w którym przywoływał tenden-
cyjnymi opisami Komunę Paryską; 27
maja pisał: „ Sprawcami ostatniej rewolucji ( jak i wszystkich buntów zaszłych
w ostatnich 100 latach) byli masoni i
socjaldemokraci. Kto z uwagą czytał Tajemnice masońskie, łatwo zrozumie, że
zasady socjaldemokratów pochodzą z
lóż masońskich”. Wiedział pewnie, kim
był Grundmann...
Po strajku policja wszczęła przeciwko Miarce dochodzenie, oskarżając, że
to jego artykuły w „Katoliku” i wykłady
w Kasynie podburzyły ludność. Decyzją Królewskiego Sądu Powiatowego w
Bytomiu z 22 kwietnia 1872 r. Kasyno
rozwiązano. Landrat Solger w piśmie do
ministerstwa stwierdził: „Jest niemożliwą
rzeczą wpoić górnośląskiemu robotnikowi należyte pojmowanie jego praw i obowiązków, gospodarności i porządku (…),
dopóki ten mówi i myśli po polsku. I dlatego za jedyny, zapewniający skuteczność
środek uważam faktyczną realizację obowiązkowego nauczania w niemieckim języku”. Landrat należał do najświatlejszych
przedstawicieli władz, ale nie rozumiał, że
ucisk narodowy jedynie potęgował narastającą walkę klas. Że tak było w istocie,
świadczą wydarzenia kolejnych lat.
14 lipca 1873 r. doszło do pierwszego
w historii Śląska strajku okupacyjnego.
stwierdzono wadę postawy ciała tj. skolioza,
wady kończyn dolnych, wady klatki piersiowej, a także ci którzy chcą spędzić czas
aktywnie i zdrowo dobrze się bawiąc.
TURNUS REHABILITACYJNO –
- REKREACYJNY DLA DZIECI
Z WADAMI POSTAWY CIAŁA
RABKA ZDRÓJ
13.08.2012 – 23.08.2012r.
OW „ SŁOŃCE”
ZDROWE WAKACJE BEZ
TELEWIZORA, STAWIAMY NA
AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU
Turnus rehabilitacyjno - rekreacyjny dla
dzieci to forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Naszym
celem jest poprawa ogólnej sylwetki, nauka
wykonywania ćwiczeń wspomagających
utrzymanie prawidłowej postawy ciała, oraz
dobre samopoczucie dzieci. Staramy się, aby
cały wolny czas był wykorzystany jak najlepiej.
Zajęcia rehabilitacyjne oraz rekreacyjne
prowadzone są przez fizjoterapeutów specjalizujących się w leczeniu dzieci z wadami
postawy ciała.
Przed wyjazdem dziecka wskazana jest
wizyta u lekarza w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w turnusie (zgłoszenie na druku kolonijnym).
KTO MOŻE ZGŁOŚIĆ SIĘ
NA TURNUS
Uczestnikiem turnusu mogą być osoby
w wieku od 8 r. do 17 r. życia , u których
strona 8
W JAKICH WARUNKACH
ODBYWAJĄ SIĘ ĆWICZENIA
Zajęcia grupowe odbywają się na świeżym powietrzu, na trawie, piasku, w wodzie,
jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalają
korzystać z uroków przyrody do dyspozycji uczestników turnusu pozostaje sala do
ćwiczeń.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CO UCZESTNIK OTRZYMUJE
W RAMACH POBYTU
Noclegi w pokojach z łazienkami
Całodzienne wyżywienie ( śniadanie,
obiad, podwieczorek, kolacja)
Naukę prawidłowego siedzenia podczas
odrabiania lekcji, czytania, korzystania
z komputera
Schemat ćwiczeń do domu dla każdego
uczestnika
AKTYWNE WYKORZYSTANIE
WOLNEGO CZASU
PONAD TO :
30 min. codziennej indywidualnej gimnastyki korekcyjnej z fizjoterapeutą
30 min. gimnastyki porannej grupowej
30 min. ćwiczeń rozciągających
15 min. ćwiczeń oddechowych
2h zajęć rekreacyjno – sportowych
zajęcia na basenie
ognisko z pieczeniem kiełbasek
wyprawa do parku rozrywki „Rabkoland”
Teatr Lalek „Rabcio”
zabawy integracyjne
Szarlej, czyli duch buntu śląskich górników (cz. 6.)
Podjęła go załoga należącej do spadkobierców Giszego kopalni galmanu między Bytomiem a Piekarami Śląskimi.
Kopalnia nazywała się, nomen omen,
„Szarlej”. Pięciuset górników przerwało pracę, żądając podwyżki płac. Zarząd zagroził lokautem, a górnicy, aby
nie dopuścić łamistrajków pozostali w
kopalni. W raporcie dla ministra spraw
wewnętrznych Solger pisał, że nie doszło do żadnych zajść, ale pracę podjęli tylko płuczkarze. Według Solgera
„kiedy w poniedziałek... rano o godz. 6
miała zjechać pierwsza zmiana, górnicy oświadczyli, (…) urzędnikom, że nie
zjadą, o ile nie otrzymają wyższych zarobków. Na nic nie zdały się perswazje,
załoga nie zjechała. Nie opuściła jednak
kopalni, ale okupowała ją aż do godziny
2 popołudniu, aż do czasu, kiedy przybyła załoga drugiej zmiany (...). Robotnicy uparcie domagali się, aby obiecano
im podwyżkę(…). Pozostali w kopalni
podobnie jak to zrobili ich towarzysze z
pierwszej zmiany, aż do godziny 10 wieczorem, kiedy miała zacząć pracę trzecia
zmiana. Zmiana ta kontynuowała taktykę poprzednich i pozostała przez całą
noc pod gołym niebem. Robotnicy zjawiali się regularnie na swoje szychty, ale
nie podejmowali pracy, tylko nieprzerwanie okupowali kopalnię i nie pozwalali, aby ktokolwiek zjechał na dół”. Ich
oporu nie złamały ani policja, ani żan•
•
•
•
dyskoteka, karaoke
wyprawy na szlaki turystyczne Beskidu
Wyspowego
opieka lekarska
ubezpieczenie
CENA TURNUSU : 1520,00 zł.
FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI
ŚRODOWISK PRACOWNICZYCH
I TWORZENIA PRACY POKRYWA
KOSZT TRANSPORTU DZIECKA
NA TURNUS.
CENA TURNUSU PO DOFINANSOWANIU PRZEZ FUNDACJĘ: 1490,00 zł.
darmeria. Okupacja trwała do 17 lipca.
Dopiero ściągnięte oddziały piechoty i
konnicy wymusiły przerwanie strajku,
ale walka została częściowo wygrana, bo
właściciele poszli na pewne ustępstwa:
górnicy uzyskali korzystniejszy sposób
przeliczania akordu. Ludzie wyciągnęli
wnioski z buntu w Królewskiej Hucie:
nie dali się wciągnąć w zamieszki, nie
dali władzom pretekstu do aresztowań.
Względny sukces został okupiony osobistymi nieszczęściami bezimiennych
przywódców strajku, pozbawionych pracy i prawa zatrudnienia na Śląsku. Nie
powstrzymało to walki klas: już w 1875r.
z powodu obniżki płac wybuchł wielki,
według informacji prasowych sześciotygodniowy strajk robotników fabryk
tytoniowych w Raciborzu, połączony z
ulicznymi demonstracjami. Choć przegrany, świadczył o tym, że duch Szarleja
wyrwał się z podziemi kopalń i ogarniał
coraz to nowe sektory klasy robotniczej
Śląska.
Wiele było dalszych walk klasy robotniczej na Śląsku o godne warunki pracy,
jednak te pierwsze, najbardziej spontaniczne pokazują śląski lud takim, jakim
był, jest i zawsze będzie, kiedy tylko –
jak ci uśpieni rycerze z gór, które często
były kopalniami – na pytanie: „czy już
czas?”, odpowie sobie: „już czas!”.
Roman Adler
INFORMACJE I ZAPISY:
40-950 Katowice,
Plac Grunwaldzki 8-10, lok. 141
tel. 327869594, kom. 601050118;
e-mail: [email protected]
Bank PKO S.A. II Oddział
w Katowicach, ul. Warszawska
Nr rach: 08124029591111001006873586
Konsultacje w gabinecie
specjalistycznym osobiście
„MAG-MED.” Magdalena Jagódzka
ul. Dobrzańskiego 124
41-200 Sosnowiec
lub pod nr tel. : 531 988 777
Indywidualna gimnastyka
korekcyjna

Podobne dokumenty