WSPÓŁCZESNA FRANCJA

Komentarze

Transkrypt

WSPÓŁCZESNA FRANCJA
Dzisiejsza
5. seminarium
2 grudnia 2009 r.
FRANCJA
koordynator: Joanna Różycka-Thiriet
[email protected]
Temat: Francja i USA
Zaproszeni goście:
- dr Zbigniew Kwiecień,
Ośrodek Studiów Amerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego;
- dr Damien Thiriet,
Uniwersytet Jagielloński
SŁOWNICZEK PRZETRWANIA
Sarko l’Americain [Sarko lamerikę] – Sarko Amerykanin, po angielsku Sarko The American.
To przezwisko nadane francuskiemu prezydentowi z racji jego proamerykańskiego nastawienia.
Fascynujący się podobno amerykańską kulturą Nicolas Sarkozy doprowadził do poprawienia
stosunków z USA, które uległy pogorszeniu, po tym jak Francja sprzeciwiła się interwencji w Iraku
w 2003 roku. Doprowadziło to nawet do bojkotu francuskich produktów w Stanach
Zjednoczonych, a frytki (French fries) przechrzczone zostały na Freedom fries. Rodzina Sarkozych
spędziła zresztą w USA swoje pierwsze prezydenckie wakacje.
L’antlantisme [latlątizm] – atlatyzm. Doktryna polityczna opowiadająca się za silną współpracą
Europy z USA i Kanadą w szeregu dziedzin. Potocznie utożsamiana z proamerykańskim
skrzywieniem, któremu we Francji wiele osób jest niechętnych. Atlantyzm prezydenta Nicolasa
Sarkozy’ego sprzeczny jest z gaullistowską tradycją.
L’OTAN [lotą] – l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, Organizacja Paktu
Północnoatlantyckiego. Francuzi nie używają w ogóle skrótu NATO. Mówi się także o l'Alliance
atlantique czyli Sojuszu Atlantyckim. Generał de Gaulle przeciwny był wojskowej integracji
w ramach NATO, pod amerykańskim dowództwem. Chociaż akceptował solidarność między
sojusznikami w razie niebezpieczeństwa, jego zdaniem Francja powinna być niezależna. 7 marca
1966 roku de Gaulle oświadcza amerykańskiemu prezydentowi Johnsonowi, że jego kraj wycofuje
się ze służących integracji struktur wojskowych Sojuszu (francuscy reprezentanci wycofali się
1 lipca). W 1967 sprzęt sojuszników opuścił francuskie terytorium. Francja pozostała jednak
w Radzie Północnoatlantyckiej (Le Conseil de l’Atlantique Nord), naczelnym organie decyzyjnym.
Jak zapowiadał, prezydent Nicolas Sarkozy wprowadził z powrotem Francję do struktur
wojskowych NATO. Miało to oficjalnie miejsce podczas szczytu w Strasburgu-Kehl w kwietniu tego
roku.
DOBRZE POWIEDZIANE – FRAZA DNIA
La France est l'amie des Etats-Unis d'Amérique. Ce n'est pas simplement le
Président de la France qui parle, je ne suis que l'expression du peuple de France.
Depuis que les Etats-Unis sont apparus sur la scène du monde, nos deux peuples: le
1
peuple américain et le peuple français ont toujours été amis. Les épreuves de
l'histoire de nos deux pays ont renforcé cette amitié (...).
Ma génération, sans venir sur votre territoire, a partagé tous les rêves de
l’Amérique. Dans l’imaginaire de ma génération, il y a la conquête de l’ouest et
Hollywood. Il y a Elvis Presley (...). Il y a Duke Ellington, il y a Hemingway. Il y a
John Wayne, il y a Charlton Heston. Il y a Marilyn Monroe, Rita Hayworth. Il y a
aussi Armstrong, Aldrin, Collins réalisant le plus vieux rêve de l’Homme le jour où
des Américains ont marché sur la lune, l’Amérique était universelle et chacun
voulait être de cette aventure. (...)
(...) je veux être votre ami, votre allié, votre partenaire. Mais je veux être un ami
debout, un allié indépendant, un partenaire libre. Parce que ce sont les valeurs que
nous partageons ensemble. (...)
(Francja jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych Ameryki. To mówi nie tylko prezydent
Francji, jestem jedynie wyrazem [woli] ludu Francji. Od czasu kiedy Stany Zjednoczone pojawiły
się na scenie światowej, nasze dwa ludy: lud amerykański i lud francuski zawsze były
przyjaciółmi. Doświadczenia historyczne naszych dwóch krajów umocniły tę przyjaźń (…).
Moje pokolenie, nie przybywając na wasze terytorium, podzielało wszystkie sny Ameryki. W
wyobrażeniach, mojego pokolenia jest podbicie Zachodu i Hollywood. Jest Elvis Presley (…). Jest
Duke Ellington, Hemingway. Jest John Wayne, jest Charlton Heston. Jest Marilyn Monroe, Rita
Hayworth. Jest także Armstrong, Aldrin, Collins ziszczający najstarszy sen człowieka w dniu,
kiedy Amerykanie chodzili po Księżycu, Ameryka była uniwersalna i każdy z nas chciał być
częścią tej przygody. (…)
(…) chcę być waszym przyjacielem, waszym sojusznikiem, waszym partnerem. Ale chcę być
przyjacielem z podniesionym czołem, sojusznikiem niezależnym, wolnym partnerem. Ponieważ
to są wartości, które wspólnie podzielamy. (…)
- fragmenty przemówienia prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego przed połączonymi izbami Kongresu
7 listopada 2007 roku. Najwyraźniej powiedział to, co kongresmani chcieli usłyszeć, ponieważ
dziesięciokrotnie przerywano mu owacjami na stojąco.
PORTRETY MNIEJ ZNANYCH MĘŻCZYZN I KOBIET
Koszykarz Tony Parker (pełne nazwisko William Anthony Parker),
syn amerykańskiego koszykarza i holenderskiej modelki, dopiero jak
nastolatek zdecydował się na francuskie obywatelstwo. Jest obecnie
chlubą Francji w NBA. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo z drużyną
San Antonio Spurt. Jest również zawodnikiem francuskiej
reprezentacji w koszykówce. Prywatnie jest mężem Evy Longorii –
aktorki odgrywającej jedną z głównych ról w seriali Gotowe na
wszystko. Próbował też swoich sił jako raper (piosenki Balance-toi,
Premier love).
JAK TO SIĘ JE, CZYLI O FRANCUSKICH ZWYCZAJACH
Beaujolais nouveau est arrivé! (Przybyło nowe beaujolais!) - co roku, w trzeci
czwartek listopada, we Francji i na świecie, odkorkowuje się butelki z beaujolais nouveau. To
niezwykle młode wino (butelkowane we wrześniu tego samego roku) nie posiada zbyt
wyrafinowanego smaku i musi zostać skonsumowane najdalej w ciągu kilku miesięcy.
Z inauguracji alkoholu produkowanego w regionie Beaujolais, na północ od Lyonu, udało się
jednak zrobić prawdziwe medialne i społeczne wydarzenie. W tym roku świętowaliśmy
19 listopada. Na zdrowie!
2
Partnerem seminariów jest Fondation Robert Schuman w Paryżu
3

Podobne dokumenty