Spis materiałów przekazanych przez Pana Zenona Jóźwiaka z

Komentarze

Transkrypt

Spis materiałów przekazanych przez Pana Zenona Jóźwiaka z
Spis materiałów przekazanych przez
Pana Zenona Jóźwiaka z Kalisza
Archiwum Państwowemu w Kaliszu w 2009 r.
L.p.
Tytuł dokumentu
Propagandowe wydawnictwo hitlerowskie
1.07. dotyczące mordu katyńskiego („Der
2011 massenmord in Walde von Katyn. Ein
Tatsachenbericht“)
Daty skrajne
Uwagi
liczne fot.
1943 1943
Fotografie Hitlera z przedstawicielami władz
6 szt.; daty
państw sprzymierzonych z Niemcami
orientacyjne
2.07.
(marszałek Finlandii von Mannerheim, admirał 1941 1954
2011
von Horthy, gen. Catlos, marszałek Petain,
król Bułgarii Borys, marszałek Antonescu)

Podobne dokumenty