Kierowanie małą i srednia firmą

Komentarze

Transkrypt

Kierowanie małą i srednia firmą
Moduł specjalności:
Kierowanie małą i średnią firmą -studia stacjonarne
Szczegóły przedmiotu
rok semestr
4
4
II
4
Przedmioty modułu specjalności
Zarządzanie zasobami ludzkimi
ilość godzin
KOD
Razem
Forma
zaliczenia
ECTS
30
Z
2
30
Z
2
15
30
Z
3
15
15
Z
1
15
30
Z
2
wykładów
ćwiczeń
aud.
15
15
Finansowanie działalności gospodarczej
30
Rachunkowość finansowa
15
ćwiczeń
lab.
konwers.
lab. Inf.
seminar.
lektorat
4
Podstawowe pakiety komputerowe
wykorzystywane w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
4
Techniki badań rynku i planowanie marketingowe
15
5
Prawo zamówień publicznych
15
15
Z
2
5
Rachunkowość zarządcza i controlling
30
30
Z
3
5
Negocjacje w biznesie -trening asertywności i
komuniakcji
15
30
Z
2
5
Standaryzacja w zarządzaniu firmą
15
15
Z
1
5
Kreowanie wizerunku firmy
15
15
Z
2
6
Księgowość małej firmy
15
30
Z
1
6
Techniki sprzedaży, zarządzanie procesami
sprzedaży
15
15
Z
2
6
Marketing usług
15
15
Z
2
6
Procedury budowy planów biznesowych
30
30
Z
3
15
III
6
15
Fundusze strukturalne - praktyczne metody
15
15
aplikowania
moduł specjalności: Kierowanie małą i średnią firmą
30
Z
2
360
p. ECTS:
30

Podobne dokumenty