List Rzecznika Praw Dziecka

Komentarze

Transkrypt

List Rzecznika Praw Dziecka
Warszawa,
listopada 2012 roku
GAB/075/753-1/2012/MS
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli
i Placówek Oświatowych
20 listopada, przypada 53. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka oraz 23. rocznica uchwalenia
Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu w wielu krajach obchodzony jest także
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Państwa – jako Rzecznik Praw Dziecka –
z prośbą o podjęcie inicjatyw promujących 20 listopada jako Dzień Praw Dziecka, poprzez
zorganizowanie w tym dniu zajęć dotyczących praw dziecka. Zdaję sobie sprawę, że w Polsce
Dzień Dziecka świętujemy 1 czerwca. Uważam jednak, że warto wskazać datę 20 listopada,
jako równie ważną dla dzieci. To świetna okazja, by przypomnieć wszystkim, że każde
dziecko to Człowiek, posiadający swoje prawa.
Liczę, iż Państwa działania związane z 20 listopada przyczynią się do
upowszechniania praw najmłodszych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zawartych
w Konwencji o Prawach Dziecka.
Tego dnia zainauguruję również ogólnopolską kampanię społeczną „nie ma dzieci – są
ludzie”, która ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa i przypomnienie mu, że dziecko to
pełnoprawny obywatel i należy mu się najwyższe poszanowanie. Kampania wpisuje się nie
tylko w działania, które podejmuje na co dzień Rzecznik Praw Dziecka, ale jest także
połączona z obchodami Roku Janusza Korczaka. Wszak to właśnie Stary Doktor był
pierwszym orędownikiem praw dziecka.

Podobne dokumenty