12. Zestawienie przychodów i wydatków zakładu

Komentarze

Transkrypt

12. Zestawienie przychodów i wydatków zakładu
Załącznik Nr 9 do
informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2008r.
Zestawienie przychodów i wydaków
zakładu budżetowego w 2008r.
Dział
Rozdział
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90017 Zakład Gospodarki Komunalnej
Treść
1
2
Stan środków obrotowych
na poczatek roku
Plan
Wykonanie
%
3
4
5
78 477,00
78 476,72
2 310 743,00
18 113,00
900 000,00
1 392 630,00
989 055,80
4 918,79
410 000,00
574 137,01
43
27
46
41
Przychody ogółem
2 389 220,00
1 067 532,52
45
Wydatki
odpis amoryzacji
Koszty i inne obciążenia
podatek
podatek Vat
1 410 743,00
900 000,00
2 310 743,00
569 835,51
410 000,00
979 835,51
2 761,00
344,31
40
46
42
78 477,00
84 936,01
Przychód w 2008r.
w tym:
dotacja z budżetu gminy
pokrycie amortyzacji
uzyskane dochody
Stan środków obrotowych na koniec roku

Podobne dokumenty