Paracryl Deco - DL CHEMICALS

Komentarze

Transkrypt

Paracryl Deco - DL CHEMICALS
Paracryl Deco
OPIS
PARACRYL DECO to wysokiej jakości plastycznoelastyczny kit uszczelniający na bazie dyspersji akrylowej.
PARACRYL DECO jest łatwy w stosowaniu i może być
szybko malowany (już po 30 minutach). Farba użyta na
spoinie nie pęka i pozostaje matowa.
ZASTOSOWANIE
PARACRYL DECO został opracowany specjalnie do
uszczelniania i wypełniania spoin o ograniczonym
przemieszczaniu się, w miejscach takich jak:
- połączenia, szwy i spoiny nie przepuszczające płynów
w drzwiach i ramach okiennych, parapety, schody,
listwy przypodłogowe, ściany, sufity, płyty gipsowokartonowe;
- uszczelnienia pęknięć i szczelin w ścianach.
Ze względu na swój skład, produkt ten nadaje się
wyjątkowo do uszczelniania drobnych spoin i małych
pęknięć.
PARACRYL DECO przykleja się zarówno do
powierzchni porowatych, jak i gładkich (płytki
ceramiczne, metale, cegły, beton, powierzchnie
kamieniarskie, sztukaterie, drewno, sztywny PCW).
PARACRYL DECO, rozcieńczony wodą, może być
używany jako podkład wiążący.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Wodą, zanim kit wyschnie.
DOSTĘPNE KOLORY
Biały.
OGRANICZENIA
- PARACRYL DECO utwardza się, ponieważ woda
wyparowuje. W pierwszych dniach utwardzania
dozwolone jest maksymalne przesunięcie o 5%.
PARACRYL DECO nie może być używany do spoin,
które są narażone na stałe działanie wody.
- Chronić przed mrozem.
- PARACRYL DECO nie może być używany do szyb.
- Nie stosować, gdy może spaść deszcz lub wystąpić mróz.
- Nie nadaje się do stosowania na zewnątrz.
OKRES SKŁADOWANIA
Minimalnie12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu w
suchym i chłodnym miejscu, od + 5° C do + 25° C.
Chronić przed mrozem.
OPAKOWANIE
TEMPERATURA
TECHNOLOGICZNA
Min. + 5° C - maks. + 40° C.
PRZYGOTOWANIE
Wszystkie powierzchnie muszą być suche, czyste oraz
wolne od kurzu i tłuszczu. W razie potrzeby odtłuścić za
pomocą Parasilico Cleaner, MEK, alkoholu lub etanolu.
W razie potrzeby należy skontaktować się z naszym
serwisem technicznym.
25 tubek po 310 ml / pudło - 48 pudeł / paletę
BEZPIECZEŃSTWO
Produkt musi być stosowany w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Nie wdychać oparów przez dłuższy czas
lub w wysokich stężeniach. Unikać długiego kontaktu ze
skórą. W przypadku kontaktu z oczami przemyć
natychmiast dużą ilością wody i skonsultować się z
lekarzem. Unikać bezpośredniego kontaktu z żywnością,
dopóki PARACRYL nie zostanie całkowicie utwardzony.
Należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.
WYKOŃCZENIE
Wygładzić za pomocą DL100 (przed uformowaniem się
warstwy wierzchniej).
Korekta 2
082014
Niniejszy arkusz danych technicznych zastępuje wszystkie poprzednie edycje. Dane w niniejszym dokumencie zostały odpowiednio
zredagowane zgodnie z najnowszymi informacjami z laboratorium. Parametry techniczne mogą być zmienione lub zmodyfikowane. Nie
potwierdzono ich poprawności. Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się, że nadaje się on dla konkretnego zastosowania.
Wymagane są wcześniejsze testy. Stosowane są nasze ogólne warunki sprzedaży.
1/2
14
DL Chemicals
EN 15651-1
F INT
No. DoP:
MP0060031
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Kit nieutwardzony
Rodzaj kitu
Procedura utwardzania
Czas kształtowania warstwy wierzchniej (23°C i 50% wilg. wzgl.)
Prędkość utwardzania (23° C i 65% wilg. wzgl.)
Gęstość (ISO 1183)
Kit utwardzony
Twardość A wg metody Shore'a (ISO 868)
Możliwości elastycznej naprawy (ISO 7389)
Moduł maksymalny (ISO 8340)
Procent wydłużenia w przypadku zerwania (ISO 8339)
Odporność na temperaturę
Korekta 2
082014
Akryl
Odparowywanie wody
15 min.
0,5 mm/24 godziny
1,70 g/ml
19
<50%
0,08 N/mm2
>350%
-20° C / + 80° C
Niniejszy arkusz danych technicznych zastępuje wszystkie poprzednie edycje. Dane w niniejszym dokumencie zostały odpowiednio
zredagowane zgodnie z najnowszymi informacjami z laboratorium. Parametry techniczne mogą być zmienione lub zmodyfikowane. Nie
potwierdzono ich poprawności. Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się, że nadaje się on dla konkretnego zastosowania.
Wymagane są wcześniejsze testy. Stosowane są nasze ogólne warunki sprzedaży.
2/2