budownictwo i gospodarka transgraniczna

Komentarze

Transkrypt

budownictwo i gospodarka transgraniczna
Biuletyn informacyjny WSZiA
OD REDAKTORA
NACZELNEGO
Na pytanie – no jak tam? Uśmiecham
się szczerze, bo wszystko w porządku.
Pracy bardzo dużo z lekką nutką zadowolenia. Wyjazdy, spotkania, warsztaty. Tu zielona Ukraina – tu Bruksela a
tam Portugalia. Studenci chętnie wyjeżdżają promując uczelnię, pracownicy chętnie promują uczelnię jeżdżąc
po całym województwie i nie tylko.
W gronie niezawodnych współpracowników gazety mogę bez zbędnych
ceregieli powitać Aleksandrę Nizioł i
księdza Czesława Galka. Po raz pierwszy te nazwiska pojawią się
w stopce redakcyjnej. Niech zapał ww
wspomnianych udzieli się tym, którzy
już w niej widnieją. To taki „zajączek”
wielkanocny!
Projekty, projekty i projekty... Unia napędza rozwój - ponoć wzmacnia lub
będzie wzmacniać potencjał intelektualny również naszej uczelni. Niech
wzmacnia... i jeszcze gdyby w jej mocy
było, żeby przestał padać śnieg...
Małgorzata Bzówka
Wydawca:
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4, tel. (084) 677 67 16
SPIS TREŚCI
BUDOWNICTWO I GOSPODARKA TRANSGRANICZNA ................................................................................ 3
NIE PŁAĆ ZA STUDIA - ZBIERAJ PUNKTY .......................................................................................................... 4
POZYTYWNA OCENA PAKI DLA PEDAGOGIKI ............................................................................................ 4
RUSZA REKRUTACJA .......................................................................................................................................... 4
JAK SIEDZIEĆ I DLACZEGO TRZEBA SIĘ RUSZAĆ? ...................................................................................... 5
TARGI EDUKACYJNE ................................................................................................................................................. 5
PORTUGALIA ............................................................................................................................................................... 6
GRALI WSZYSCY STUDENCI ................................................................................................................................... 6
ZAMOŚĆ - UKRAINA ................................................................................................................................................. 7
ANDRZEJ „MORANDO” KĘDZIORA ...................................................................................................................... 7
NOWY SAMORZĄD - NOWE WYZWANIA .......................................................................................................... 7
ŻYCIE NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ ......................................................................................................................... 8
BEZ BARIER .................................................................................................................................................................. 9
WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI .................................................................................................................................. 9
KOBIETA W RELIGII .................................................................................................................................................. 10
W MARCU RUSZYŁY ............................................................................................................................................... 12
BADANIA DLA REGIONU ...................................................................................................................................... 12
CO W SZKOLE PISZCZY? ......................................................................................................................................... 13
ŁOTRYCKA HISTORIA ............................................................................................................................................. 14
OTRYT ......................................................................................................................................................................... 15
CZŁOWIEK Z PASJĄ ................................................................................................................................................ 16
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W 2008 ROKU ....................................................................................... 16
CZY MUZYKA I MATEMATYKA MOGĄ SIĘ LUBIĆ? ........................................................................................ 17
Z SERCEM DO PACJENTA I... DO LEKARZA ..................................................................................................... 19
CO NOWEGO W ERASMUSIE? ............................................................................................................................. 19
ŚNIEG I KOLOROWE JEDZENIE ........................................................................................................................... 20
POLAK - ŻYCZLIWY JAK TUREK .......................................................................................................................... 20
PROFESOROWIE DEBEŚCIAKI ............................................................................................................................. 21
ZMARTWYCHWSTANIE ......................................................................................................................................... 22
TABAKA I BELGIJSKIE FRYTKI ............................................................................................................................... 25
ILONA I KASIA WŚRÓD NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW ............................................................................. 26
Z MYŚLĄ O WAKACJACH ...................................................................................................................................... 26
NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY ................................................................................................................................... 26
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU FIZJOTERAPII I PEDAGOGIKI W 2008 ROKU ................. 27
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W 2008 ROKU ........ 28
Z ostatniej chwili
BUDOWNICTWO I GOSPODARKA
TRANSGRANICZNA
Uczelnia złożyła dwa wnioski w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeśli zostaną zaakceptowane i zatwierdzone przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego - połowa studentów na budownictwie stacjonarnym będzie przez cały okres studiów
otrzymywać stypendium a studenci
ekonomii nowej specjalności – gospodarka transgraniczna będą studiować
bezpłatnie.
Budownictwo - kierunek zamawiany
Program zakłada sfinansowanie stypendiów dla najlepszych studentów (30
osób) z kierunku budownictwa – studia
stacjonarne. Stypendium wyniesie 1000
zł miesięcznie. Dla studentów tego kierunku będzie wdrożony również program wyrównawczy z matematyki i fizyki a zajęcia prowadzone m.in. w postaci
warsztatów, case studies. Ze względu na
specyfikę naszego miasta studenci buRedakcja:
Małgorzata Bzówka
(redaktor naczelny),
stali współpracownicy:
ks. Czesław Galek,
Katarzyna Kimak,
Mieczysław Kowerski,
Władysław Molas,
Aleksandra Nizioł.
downictwa będą mogli zapoznać się z
rewitalizacją Starego Miasta – pracować
przy konserwacji oraz obróbce metalu,
drewna itp.
Ekonomia – gospodarka transgraniczna
Uczelnia zaproponowała w projekcie
utworzenie nowej bezpłatnej specjalności na kierunku ekonomia o nazwie gospodarka transgraniczna. Studenci tego
kierunku i kandydaci na studia zostaną
również objęci programem wyrównawczym z matematyki. A program praktyk i
stażów będzie rozszerzony na studentów
kierunków administracja, pedagogika
oraz fizjoterapia. Projekt zakłada wzmocnienie potencjału Biura Karier i Certyfikacji, poprzez zatrudnienie zewnętrznych
specjalistów z zakresu prawa pracy i
doradców zawodowych organizację Targów Pracy dla studentów i absolwentów
uczelni.
mb
Druk:
Drukarnia Zamdruk, Zamość
ul. Kościuszki 2a, tel. 084 639 27 97
W formie elektronicznej gazeta dostępna w formacie PDF na stronie internetowej uczelni www.
wszia.edu.pl
Skład i projekt okładki:
Tomasz Szczyrba
3
Biuletyn informacyjny WSZiA
System punktowy w WSZiA
NIE PŁAĆ ZA STUDIA - ZBIERAJ PUNKTY
Jeśli chcesz studiować w Wyższej Szkole
Zarządzania i Administracji i nie płacić
za studia – ta informacja jest dla Ciebie.
System punktowy to kolejna propozycja
zamojskiej uczelni na uniknięcie płacenia czesnego za studia. Od ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej wymaga się jedynie
aktywności w przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnię.
Uczeń przychodzi na wykłady, warsztaty i spotkania. Bawi się w uczelnianych
konkursach a przy tym zdobywa punkty, które w konsekwencji umożliwią mu
rozpoczęcie studiów bezpłatnie. Dzięki
aktywności uczniów pozycjonowana
jest również szkoła, z której się wywodzą.
Duża aktywność wychowanków oznacza
dla szkoły wysokie miejsca w rankingu.
Więcej szczegółów www.wszia.edu.pl
oraz www.aktywni.edu.pl.
Zdobycie stypendium, które finansuje przez
pierwszy semestr całkowicie lub częściowo koszty czesnego jest możliwe również
w ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc.
Kandydat na studia we właściwym terminie
(do 8 sierpnia) powinien złożyć dokumenty i jeśli w postępowaniu kwalifikacyjnym
zdobędzie 200 punktów, przystąpi do testu
Rekrutacja
Nabór na 2009/2010
POZYTYWNA
OCENA PAKI DLA
PEDAGOGIKI
Kierunek pedagogika, studia pierwszego
stopnia został pozytywnie oceniony przez
Państwową Komisję Akredytacyjną. PKA
jest organem kontrolnym Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kierunek pedagogika, zgodnie z uchwałą
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 marca 2009 r., otrzymała
ocenę pozytywną. Oznacza to, że uczelnia spełnia wymogi kadrowe, posiada na
wysokim poziomie jakość nauczania, program studiów zawiera wszystkie niezbędne treści nauczania. A infrastruktura uczelni
jest dostosowana do potrzeb kierunku.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w
Zamościu otrzymała pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla czterech, na
cztery kontrolowane, kierunków kształcenia:
pedagogika - Uchwała nr 129/2009 z dn.
5 marca 2009 r.
administracja - Uchwała nr 253/2007 z
dn. 26 kwietnia 2007 r.
ekonomia - Uchwała nr 253/2007 z dn. 14
grudnia 2006 r.
fizjoterapia - Uchwała nr 45/2004 z dn. 29
stycznia 2004 r.
4
przedmiotowego, którego wyniki ostatecznie zadecydują o wysokości zniżki z czesnego. Od kilku lat około 100 studentów kwalifikuje się do Systemu Bezpłatnych Miejsc.
mb
RUSZA REKRUTACJA
Nabór na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji rozpoczyna
się 1 kwietnia. Pod koniec marca na
stronie internetowej www.wszia.edu.
pl pojawią się dokumenty niezbędne
do podjęcia studiów w tej zamojskiej
uczelni.
W tegorocznej rekrutacji WSZiA proponuje w ramach Wydziału Zarządzania
i Administracji: administrację, ekonomię, budownictwo i logistykę. Przy
czym na ten ostatni uczelnia złożyła
wniosek do ministerstwa o przyznanie
uprawnień do kształcenia.
W ramach Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki uczelnia oferuje – pedagogikę, fizjoterapię oraz pielęgniarstwo. W ub. roku
WSZiA uruchomiła studia pomostowe dla
pielęgniarek czynnych zawodowo. Przyjęto
50 osób po 5 – letnim liceum medycznym.
I ta grupa studiuje bezpłatnie. Całość kosztów finansowana jest z grantu UE.
Dodatkowe informacje – www.wszia.edu.pl,
084 677 67 30 (22) w siedzibie uczelni przy
Akademickiej 4 a także w punktach rekrutacyjnych w Biłgoraju, Tomaszowie Lub., Hrubieszowie i Chełmie.
mb
Biłgoraj
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 65, tel. +48 (84) 686 53 93
Chełm
IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Św. Mikołaja 4, tel. +48 (82) 565 38 89
Hrubieszów
Urząd Miasta
ul. Dobrzańskiego 1, tel. +48 (84) 696 23 80
Tomaszów Lubelski
Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa (Budynek ZNP)
ul. Wyspiańskiego 4, tel. +48 (84) 664 38 65
Biuletyn informacyjny WSZiA
Fizjoterapia
Jak siedzieć i dlaczego trzeba się ruszać?
Paweł Kalinowski i Mateusz Pelc, studenci drugiego roku fizjoterapii w ramach wolontariatu
prowadzą zajęcia z wad postawy w Gimnazjum nr 1 w Zamościu. Obaj są członkami koła „Radiatus”,
którego opiekunem jest dr Krzysztof Mataczyński.
Wymyśliliśmy sobie takie zajęcia dla młodzieży, bo jako przyszli fizjoterapeuci,
wiemy czym może się skończyć niedbanie
o kręgosłup – tłumaczy Paweł.
Obaj wraz z Mateuszem nie należą do
studentów szczególnie nudzących się.
Paweł śmieje się, że zwłaszcza dla swo-
ich kolegów z roku, pracuje w uczelni
24 godziny na dobę.
Obaj są świetnymi masażystami, czym
niemal bez chwili wytchnienia, mogli
się pochwalić podczas targów edukacyjnych w Lublinie i Rzeszowie. W
ramach wolontariatu masują również
Studenci podczas zajęć fot. mb
Promocja uczelni
TARGI EDUKACYJNE
Masaż klasyczny i pokazy pierwszej
pomocy przedmedycznej – to główne atrakcje, jakie studenci fizjoterapii
przygotowali dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych podczas targów edukacyjnych w Rzeszowie (24-25 lutego br.)
oraz w Lublinie (26-27 lutego br.).
Targi edukacyjne w obu miastach, jak
co roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów,
jak i wystawców. Nic dziwnego, bo tego
rodzaju przedsięwzięcia są dla młodzieży doskonałą okazją do zdobycia szczegółowych informacji na temat uczelni
wyższych działających w regionie, a dla
wystawców – możliwością zaprezentowania swojej oferty dydaktycznej
W Lublinie można było obejrzeć stoiska
ok. 100 szkół wyższych i ponadgim-
nazjalnych. Natomiast w Rzeszowie,
uczniowie, którzy jeszcze nie wybrali
uczelni lub kierunku, jaki chcieliby studiować, mogli zapoznać się z ofertą aż
120 uczelni.
Pracownicy działu promocji i rekrutacji
oraz studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji promowali uczelnię
w sposób interaktywny.
Zapraszaliśmy uczniów na 20-minutowy
masaż, który jest doskonałą formą relaksu. Chętnych nie brakowało – mówi
Monika Popławska, studentka III roku
fizjoterapii.
A podczas pokazów pierwszej pomocy
przedmedycznej młodzież miała okazję
spróbować swoich sił w reanimacji i przekonać się, jak odpowiedzialne i wcale
niełatwe jest niesienie pomocy osobom
pacjentów Akademickiego Centrum
Rehabilitacji WSZiA.
Z gimnazjum współpracują już od kilku
miesięcy. Prowadzą zajęcia, rozdają materiały i tłumaczą jak dbać o kręgosłup.
Czy jeszcze żyjecie? – do klasy zerka podczas spotkania zaniepokojona nauczycielka. Być może zaniepokojona ciszą,
bo gimnazjaliści rzeczywiście słuchają.
Pokażę to mamie – komentuje jeden z
uczniów wskazując na broszurkę, którą
otrzymał od studentów - chyba mam w
domu źle ustawiony komputer.
Wady postawy można łatwo korygować
jeszcze u nastolatka, ale jeśli rodzice lub
lekarze ich nie zauważą, dziecko wkracza w
dorosłość obarczone nieprawidłowościami.
Najczęściej jest to skrzywienie boczne kręgosłupa, czyli skolioza. W Polsce z jej powodu cierpi co dziesiąte dziecko.
- Przygotowujemy kolejne zajęcia dla
uczniów, tym razem z profilaktyki uzależnień. Będziemy mówić o zgubnych
skutkach palenia papierosów – planuje
Mateusz.
mb
poszkodowanym w wypadku – dodaje Adrian Kubera, również student III
roku fizjoterapii.
Najwięcej pytań dotyczyło kierunku fizjoterapia - na jakich zasadach odbywają się przyjęcia na studia, jakie są opłaty,
gdzie i w jakim wymiarze godzinowym
odbywają się praktyki zawodowe. Ciekawość wzbudzało również budownictwo, nowy kierunek prowadzony przez
uczelnię od ubiegłego roku w systemie
studiów inżynierskich.
Ogromnym zainteresowaniem odwiedzających niezmiennie cieszyły się różnego rodzaju gadżety reklamowe – długopisy, ołówki, notesy, koszulki i bluzy
reklamowe, które można było wygrać
w minikonkursach organizowanych na
stoisku WSZiA.
- Najważniejszy był jednak informator
rekrutacyjny, którego ok. 5 tys. sztuk rozdaliśmy łącznie w Lublinie i w Rzeszowie
– mówi Małgorzata Bzówka, kierownik
działu promocji i rekrutacji WSZiA.
Katarzyna Kimak
5
Biuletyn informacyjny WSZiA
Współpraca zagraniczna
Portugalia
Pięciu pracowników naszej uczelni, prorektor Mieczysław Kowerski, kanclerz Andrzej Łygas,
Magdalena Wierzańska, Dawid
Długosz oraz Aleksandra Nizioł
wyjedzie do portugalskiej uczelni
partnerskiej - Santarem School of
Management w ramach wymiany
Teacher and Staff Mobility finansowanego przez program „Uczenie się przez całe życie”-Erasmus
(28.03-04.04.2009 r.)
Celem wizyty jest przede wszystkim zapoznanie się z portugalskim systemem
zarządzania uczelnią wyższą. Pracownicy będą mieli okazję spotkać się z władzami uczelni partnerskiej. Wiodącym
tematem spotkania będzie określenie
przyszłych kierunków współpracy dotyczącej organizacji wymiany studentów oraz kadry akademickiej w ramach
programu Erasmus a także możliwości
realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych.
Trzech pracowników dydaktycznych
poprowadzi zajęcia ze studentami Santarem School of Management. Tematem wykładu prorektora Mieczysława
Kowerskiego będzie barometr nastrojów gospodarczych województwa
lubelskiego -„Economic Sentiment Index. The concept and results for lubelskie region”, Magdalena Wierzańska,
asystent z Katedry Pedagogiki przeprowadzi warsztaty nt. komunikacji
interpersonalnej i negocjacji. Natomiast
Aleksandra Nizioł, pełnomocnik rektora
ds współpracy z zagranicą przedstawi
studentom portugalskim prezentację nt.
naszej uczelni oraz możliwości wymiany
studentów w ramach programu Erasmus.
Wykład poświęcony będzie również
przedstawieniu regionu lubelskiego na
tle Unii Europejskiej z uwzględnieniem
determinant jego rozwoju.
on
Rekord – ponad 80 tys. zł w Zamościu
GRALI WSZYSCY STUDENCI
Nasza uczelnia wraz ze wszystkimi zamojskimi szkołami wyższymi zorganizowała koncert na Rynku
Wielkim w ramach 17. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11 stycznia.
8 - letni Dawid Zuszman swoje całoroczne oszczędności
przekazał na rzecz orkiestry.
Nasi studenci również kwestowali na zamojskiej Starówce i w budynkach szkoły
przy Akademickiej i Sienkiewicza.
Ostatecznie w Zamościu padł rekord. Wspólnymi siłami zebrano
87 tys. 826 zł i 17 gr.
Za pomoc w organizacji tego
przedsięwzięcia pragnę podziękować zespołowi Winchester
2005, uczelnianemu chórowi,
sekcjom karate i tae kwon–do
KU AZS, małym karatekom z Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego, grupie fire show Circo
del Fuego. Dziękuję firmom:
Agencji Ochrony BSI, hurtowni
pirotechnicznej FX, agencjom
reklamowym M2 i Variis. Ukłony i szczególne podziękowania
składam doktorowi Jerzemu
Liberadzkiemu oraz całemu sztabowi
orkiestry (ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli uczelni wyższych),
który ciężko pracował pod kierownictwem Ewy Skulimowskiej z Młodzieżo6
Winchester 2005 bawił uczestników WOŚP fot. mb.
wego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.
Wolontariuszom i ochroniarzom, studentom i przyszłym studentom, wszystkim za
zaangażowanie i wielkie serca z nadzieją
grania za rok serdecznie dziękuję.
Małgorzata Bzówka
Członek sztabu 17. finału WOŚP Zamość
Biuletyn informacyjny WSZiA
Wesoły autobus do Unii Europejskiej
ZAMOŚĆ – UKRAINA
Konkurs „Zamość – perła renesansu” czyli „Wesoły autobus do Unii Europejskiej” skierowany był do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych na Ukrainie. Uczestnicy mogli napisać tekst na temat miasta, przygotować
prezentację lub nagrać film.
W pierwszym etapie konkursu udział
wzięło 50 uczniów. Do drugiego etapu
zakwalifikowało się 39 osób. Finał konkursu odbędzie się w Wyższej Szkole
Zarządzania i Administracji w Zamościu
w dniu 30 kwietnia 2009 r. Nagrodą dla
osób, które zakwalifikowały się do dru-
giego etapu konkursu jest bezpłatna
wycieczka do Zamościa obejmująca:
zwiedzanie miasta oraz poznanie naszej
uczelni, w tym spotkanie z władzami.
Jury w składzie: rektor Jan Andreasik,
wiceprezydent Iwonna Stopczyńska
oraz Janusz Kawałko, redaktor Kroni-
ki Tygodnia wyróżnili trzy prace – Anastazji Danilowej z Włodzimierza Wołyńskiego, Olesii Łuczko z Czerwonogradu oraz Olgi Zińko z Rawy Ruskiej.
Ww laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez jurorów.
Anna Zbozhnyuk
ANDRZEJ
„MORANDO”
KĘDZIORA
W Oranżerii Hotelu Orbis, w sobotę 24 stycznia, w obecności
szacownej Kapituły, mecenasa
Sławomira Kurysa oraz zaproszonych gości i mediów, prezydent
Zamościa Marcin Zamoyski wręczył statuetkę MORANDO2008
Andrzejowi Kędziorze - Zamojskiej Osobowości 2008 Roku. Organizatorami plebiscytu były
redakcje: Radia Lublin, Kroniki
Tygodnia i serwisu www.roztocze.net.
W tajnym, elektronicznym głosowaniu, Kapituła w składzie: dr Marzena
Kucharska–Derwisz – rektor Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, prof. dr hab. Waldemar Martyn
– rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej, dr inż. Jan Andreasik –
rektor Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji oraz Ryszard Montusiewicz – redak tor naczelny Radia Lublin, Andrzej Wnuk - dyrektor Grupy
Wydawniczej Słowo, wydawcy Kroniki Tygodnia i Piotr Rogalski - redaktor naczelny serwisu www.roztocze.
net wraz z głosującymi internautami
i czytelnikami przyznała Andrzejowi
Kędziorze tytuł Zamojskiej Osobowości Roku MORANDO2008.
Przedruk z roztocze.net
Przewodnicząca Samorządu ma dużo zainteresowań fot. t.sz.
Bal studencki
NOWY SAMORZĄD
- NOWE WYZWANIA
W wyborach do Rady Samorządu
Studenckiego, które odbyły się 14
stycznia br., zwyciężyła Justyna Kuropatwa, studentka II roku pedagogiki.
Tym samym objęła zaszczytną funkcję
przewodniczącej samorządu. Drugie
miejsce, ze względu na liczbę głosów,
zajął Marcin Garbula, również student
II roku pedagogiki. Objął stanowisko
sekretarza RSS. Gratulujemy i trzymamy
kciuki za wszelkie przedsięwzięcia organizowane przez Samorząd Studencki.
Samorząd zaangażował się w organizację kursu tańca dla studentów. Ponadto
planujemy bal studencki, który odbędzie
się 23 kwietnia o godz. 20 w klubie Brodway. Zapisy trwają do 17 kwietnia. Koszt
od osoby 40 zł. Zapewniamy dobrą zabawę do białego rana – zachęca Justyna.
Zapisy i dodatkowe informacje pod nr
telefonu 505 -261- 421.
7
Biuletyn informacyjny WSZiA
Sympozjum naukowe
„Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa”
(Evangelium vitae 1)
ŻYCIE – NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej
oraz Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct zapraszają na IV sympozjum naukowe „Jan Paweł II promotor
wartości życia w Europie. Rodzina – środowisko bezpieczne dla życia”.
„Rodzina jest instytucją naturalną i
niezastąpioną” – te słowa Ojciec Święty Jan Paweł II skierował 20 listopada
2004r. do uczestników zgromadzenia
plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny. Rodzina jest fundamentem chrześcijańskiej cywilizacji, która uczyniła
z Europy centrum rozwoju kultury
we wszystkich obszarach działalności
ludzkiej. Ognisko domowe stanowi
ważny punkt odniesienia dla działalności politycznej, gospodarczej i społecznej wielu instytucji państwowych
i międzynarodowych. „W klimacie
współpracy, powstaje Kościół domowy, sanktuarium życia i fundament,
na którym opiera się przyszłość ludzkości”. Jan Paweł II nawoływał do podjęcia dzieła ewangelizacji i uczynienia bardziej ludzkim współczesnego
świata przez propagowanie wartości
rodziny i życia, które się w niej rodzi.
Sympozjum stawia sobie za cel prezentację perspektyw nadziei w rozwiązywaniu problemów dotyczących rodziny. Bieżący rok duszpasterski w Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej poświęcony
jest obronie wartości życia i wyraża się
w wezwaniu: „Otoczmy troską życie”.
Rodzina jest środowiskiem, w którym
rodzi się życie i wzrasta ku swej pełni.
Jako najbliższe i naturalne otoczenie
nowego istnienia ludzkiego wymaga
troski i bezpieczeństwa.
2 kwietnia br. mija już czwarta rocznica
odejścia do domu Ojca nieodżałowanego
i bliskiego naszym sercom Papieża
Jana Pawła II. Podejmując wyzwanie uczestnictwa w tych wydarzeniach, Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu wraz
z Duszpasterstwem Akademickim Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz CIE
Europe Direct organizują w tym dniu
IV sympozjum naukowe „Jan Paweł
II promotor wartości życia w Europie. Rodzina – środowisko bezpieczne dla życia”. Jest to wyraz pamięci
i miłości do osoby Ojca Świętego
Jan Pawła II oraz próba wcielenia
w życie słów, w których pozosta8
wił nam zadanie podejmowania odpowiedzialności za życie i rodzinę
a w konsekwencji za przyszłość świata
i Kościoła.
Temat obrony życia i godności osoby
ludzkiej znajduje się w centrum nauczania Sługi Bożego Jana Pawła II. Życie i
godność osoby ludzkiej są wartościami,
które domagają się szczególnej uwagi.
Współczesny świat coraz częściej ulega pokusie konfliktów, technicyzacji i
uprzedmiotowienia życia ludzkiego. Realizując imperatyw testamentu duchowego Papieża pragniemy podjąć naukową refleksję o życiu i godności człowieka,
aby tym skuteczniej je chronić. Jednym
z największych zadań służących poszanowaniu życia i godności ludzkiej
w coraz dynamiczniej ewoluującej współczesności jest problem
przezwyciężania ideologii wrogich
rodzinie, które deprecjonują życie w wymiarze osobowym i stanowią szczególne zagrożenie dla
życia społecznego. Prawo poszanowania godności życia jest jednym
z podstawowych praw ludzkich, które
potrzebuje upowszechnienia i obrony. Czynniki dezintegrujące instytucję
małżeństwa i rodziny niszczą poczucie wartości życia. Nadzieja na przezwyciężenie „kryzysu instytucji rodziny i małżeństwa” tkwi w budzeniu
pragnienia odkrywania piękna miłości
małżeńskiej i rodzinnej.
Serdecznie zapraszam do wzięcia
udziału w sympozjum naukowym, które stawia sobie za cel zadanie, aby nieść
pomoc instytucjom, organizacjom społecznym, rodzinom i młodzieży poprzez
edukację i wskazywanie możliwych do
zastosowania rozwiązań. Uzdrawiając życie społeczne i rodzinne chcemy
bronić życia w jego najgłębszym rozumieniu i być pomocni w podejmowaniu
wyzwań przezwyciężania czynników
niszczących rodzinę.
ks. Jacek Zieliński
Duszpasterz Akademicki
Sympozjum odbędzie się
2 kwietnia 2009 r.
o godz. 9.30
w budynku Collegium
Novum
przy ul. Sienkiewicza 22
w sali E105
W programie sympozjum zaplanowano:
godz. 9.30 - powitanie uczestników sympozjum przez ks. Jacka Zielińskiego
godz. 9.35 - koncert chórów akademickich Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji w Zamościu oraz Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie
godz. 10.05 - Słowo do uczestników
sympozjum J. E. Biskupa Pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dra Mariusza Leszczyńskiego
godz. 10.20 - „Nerwice – przyczyna
czy skutek braku bezpieczeństwa
w rodzinie” wykład dra Gustawa Kozaka, ordynatora oddziału psychiatrycznego Katedry i Kliniki Psychiatrii
AM w Lublinie
godz. 11.10 - 11.25 - w przerwie prezentacja wystawy „Rodzina – środowisko bezpieczne dla życia” przygotowanej przez studentów WSZiA w
Zamościu oraz PWSZ w Zamościu
godz. 11.25 - „Rodzina: „sanktuarium życia i szkoła miłości”” wykład ks. dra Mariana Pokrywki, adiunkta Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej Katolickiego Uniwersytetu
Jana Pawła II w Lublinie
godz. 12.15 - „Wpływ środków społecznego przekazu na współczesny
kształt rodziny” wykład ks. Jacka
Zielińskiego, pracownika naukowego Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki WSZiA w Zamościu, duszpasterza
akademickiego
godz. 13.00 - zakończenie sympozjum
Biuletyn informacyjny WSZiA
Promocja uczelni
Współpraca uczelni i gimnazjum
BEZ BARIER
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zespół
Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi oraz Urząd Miasta realizują
projekt „Bez barier”, który obejmuje wsparciem uczniów niepełnosprawnych oraz mających trudności w uczeniu się.
Projekt zakłada kompleksowe działania mające na celu: budowanie i
wspieranie komunikacji, usprawnianie uwagi słuchowej, stymulowanie
procesów poznawczych, minimalizowanie dysfunkcji, motywowanie do
podejmowania zadań, budowanie poczucia własnej wartości.
- Dla mnie jest to duże wyzwanie, żeby
przeprowadzić zajęcia w grupie, gdzie
niektóre dzieci są nieprzystosowane i negują wszelką pracę zespołową – mówi
ciem zostanie objętych grupa około 50
uczniów Zespołu Szkół nr 1.
Kluczowe zadania w projekcie to przede
wszystkim przeprowadzenie specjalistycznych zajęć przy użyciu nowoczesnych metod i form pracy dydaktyczno
– rewalidacyjnej (m.in. ICT – Information Communication Technology) oraz
warsztaty umiejętności społecznych z
zakresu komunikacji interpersonalnej,
pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów, zajęcia z zadaniami na podwyższanie samooceny, kształtowania postawy asertywnej i tolerancyjnej.
Projekt trwa i jestem przekonana, że bardzo szybko będą widoczne jego efekty.
Jeśli np. gimnazjaliści, którzy mają w
tej chwili ogromne problemy w nauce, a
dzięki dodatkowym zajęciom, będą osiągać lepsze wyniki i będą chcieli dalej się
We d ł u g r a p o r t u G ł ó w n e g o U r z ę d u S t a t ys t yc z n e g o „ O ś w i a t a
i w yc h o w a n i e w r o k u s z k o l ny m 2 0 0 6 / 2 0 0 7 ” w wo j e wó d z t w i e
l u b e l s k i m w s z k o ł a c h p o d s t a wo w yc h i g i m n a z j a c h k s z t a ł c i ł o
s i ę w t y m o k r e s i e p o n a d 3 8 0 0 u c z n i ó w n i e p e ł n o s p r a w nyc h .
B a d a n i a ws k a z u j ą , ż e w i e l u z t yc h u c z n i ó w o r a z u c z n i ó w z e
s p e c y f i c z ny m i t r u d n o ś c i a m i w n a u c e ( d ys f u n k c j a m i ) n i e k o n t y n u u j e e d u k a c j i , c o w y n i k a z o c z y w i s t yc h t r u d n o ś c i , j a k i e
ich spotykają, gdy objęci są standardowym procesem edukac y j ny m . N a p r z e c i w t y m p r o b l e m o m w yc h o d z ą p r o g r a my p o m o c o we U n i i E u r o p e j s k i e j , a w s z c z e g ó l n o ś c i P r o g r a m O p e r a c y j ny K a p i t a ł L u d z k i .
Justyna Kuropatwa, studentka drugiego roku pedagogiki. Studenci z Koła
Młodych Pedagogów uczestniczą w realizacji projektu.
Ze „strzelbą” i gitarą przychodzi na zajęcia prodziekan dr Janusz Skwarek.
- Są to moje pomoce naukowe i rzeczywiście świetnie spełniają swoje zadanie
– opowiada prodziekan. Nawet ci najbardziej „nieujarzmieni” i „nieprzystosowani” słuchają opowieści o Dzikim
Zachodzie przy muzyce country.
Przewiduje się, że w czasie trwania
projektu tj. do lipca 2010 roku wspar-
kształcić – to już jest wiele – tłumaczy
dyrektor szkoły Dorota Pintal.
Zadania w projekcie są realizowane
przez grupę wysoko kwalifikowanych
nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu
oraz kadrę Katedry Pedagogiki Wyższej
Szkoły Zarządzania i Administracji w
Zamościu.
Podobnym w swoim zamierzeniach
i efektach jest inny projekt „Azymut
na sukces” realizowany również przez
trzech ww partnerów.
as
Projekt „Bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WARSZTATY
UMIEJĘTNOŚCI
Drodzy Pedagodzy i Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych! Ile
razy od swoich uczniów słyszeliście
pytania – co ja dalej mam ze sobą
zrobić? Czy ja się do tego nadaję?
Jaki wybrać kierunek studiów? Jaki
zawód przyniesie mi zadowolenie i
satysfakcję?
Na te i na wiele innych pytań mogą odpowiedzieć warsztaty umiejętności proponowane przez naszą uczelnię. Warsztaty to forma spotkania z młodzieżą, w
której młodzi ludzie aktywnie uczestniczą w zajęciach, pod kierownictwem
prowadzącego sami rozwiązują problemy i sami dochodzą do często zaskakujących wniosków. Specjaliści z Wyższej
Szkoły Zarządzania i Administracji w
Zamościu proponują cykl spotkań. Z
maturzystami tylko do końca marca, z
młodszymi klasami – od 1 kwietnia do
10 czerwca. Spotkanie przewidziano na
1 jednostkę lekcyjną, optymalną jest
grupa 30 - osobowa.
Tematy do wyboru:
Moduł psychologiczny
Komunikacja interpersonalna – rozwiązywanie problemów, negocjacje
Praca w zespole
Moduł orientacji zawodowej
Mobilność zawodowa młodzieży na europejskim rynku pracy
Media w Europie
Pierwsza pomoc przedmedyczna –
uczeń zemdlał w szkole – uczeń może
pomóc
Moduł: Europa - wspólny dom
Energia, zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój Europy
Proces Boloński
Euro, wzrost gospodarczy i zatrudnienie
Traktat Lizboński i Karta Praw Podstawowych
Inne tematy uzgodnione z Centrum
Informacji Europejskiej „Europe Direct”
w Zamościu
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem
telefonu 084 677 67 22(30), fax 084 677
67 15 lub mailem [email protected]
pl W razie wątpliwości chętnie udzielimy dodatkowych informacji.
9
Biuletyn informacyjny WSZiA
XIV Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego
KOBIETA W RELIGII
Kobieta jest drogą do raju dla mężczyzny – taka konkluzja przyświecała wykładom, których wysłuchaliśmy
w naszej uczelni podczas XIV Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego (16 – 22 stycznia br).
Podziękowania od studentów dla ks. bpa Wacława Depo fot. mb.
Ks. biskup Wacław Depo – równoprawni wobec Boga i religii.
Według religii, Boga kobieta i mężczyzna są równi. Jest to dwuczłowieczeństwo lub człowieczeństwo wyrażone
na dwóch płaszczyznach. Równa jest
również odpowiedzialność za grzech
pierworodny. Kościół dziękuje za każ-
dą kobietę. Ona jest drogą odkupienia.
Nikt inny jak kobieta – Matka była bliska męki i śmierci Chrystusa. Doświadczenie tej ogromnej tajemnicy tym
bardziej nobilituje wszystkie kobiety.
Reżyser Krzysztof Zanussi – erotyzm
zabija kobietę
Dopóki płci między sobą wyraźnie się
różniły, były od siebie odległe – w sposobie bycia,
postępowania i odczuwania istniało napięcie,
które stanowiło siłę napędową rozwoju ludzkości.
To kobieta była inspiracją
największych dzieł, poematów, obrazów i innych
dzieł sztuki. Kiedy to napięcie wyraźnie osłabło a
kobietę dosyć często trudno jest odróżnić od mężczyzny – mamy stagnację i
marazm. Otwarty erotyzm
niszczy kobietę, jej piękno
– tajemnicę.
Prodziekan Janusz Skwarek dziękuje Esterze Pasuszka za wykład
fot. mb.
10
Multi Nedal Abu Tabaq fot. mb.
Mufti Nedal Abu Tabaq – kobieta jest
lepsza od mężczyzny
Pierwszym człowiekiem, który przyjął
islam, była kobieta. To kobieta wybiera swojego męża. A jego zdaniem jest
Ks. Wiesław Mokrzycki, dyrektor festiwalu
fot. mb.
Biuletyn informacyjny WSZiA
Mężczyzna bez kobiety nie jest człowiekiem. Żyje bez radości, błogosławieństwa i dobra. Obowiązkiem Żydów (zwłaszcza ortodoksyjnych) jest
założenie rodziny i mieć dużo dzieci.
Antykoncepcja – jest odmawianiem
Bogu błogosławieństwa. Ale rabin
może wyrazić zgodę na antykoncepcję, jeśli kobieta jest zmęczona czy rodzina bardzo biedna. Seks jest prawem
kobiety nie mężczyzny. Mężczyzna ma
zapewnić rodzinie dobrobyt. Kobieta
dba o tradycje. To ona zapala świece w
szabas.
Zanotowała Małgorzata Bzówka
Nabożeństwo ekumeniczne w kościele
Św. Mikołaja w Zamościu fot. mb.
utrzymać rodzinę i pracować. Misją
kobiety w rodzinie jest wychowywanie dzieci. Oboje mają równe prawa. Mężczyzna może poślubić drugą
czy czwartą żonę pod warunkiem, że
wszystkie będzie traktował sprawiedliwie. I pierwsza musi się zgodzić na poślubienie kolejnej. W związku z tym, że
jest to niemożliwe – mężczyzna grzeszy. A jeśli źle traktuje kobietę – łamie
Koran. Wyłącznie przez kobietę mężczyzna może trafić do raju.
Estera Pastuszka – jedyna kobieta
wśród wykładowców
Patronat Honorowy
J. E. ks. bp Wacław Depo ordynariusz Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej,
Reżyser Krzysztof Zanussi
Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dr inż. Jan Andreasik
Reżyser Krzysztof Zanussi oblegany przez dziennikarki fot. mb.
Sponsorzy SACROFILMU
Organizatorzy
Kino Stylowy w Zamościu
Parafia pw św. Antoniego w Dyniskach
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Współorganizator:
Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie.
Współpraca:
Filmfestival Popoli e religioni - Terni, Italia.
Międzynarodowy Festiwal Filmowy - Żydowskie Motywy,
Warszawa.
Uzupełnieniem oferty programowej Sacrofilmu - wystawa
fotograficzna „Kurdystan i jego barwy”. Autor zdjęć - Nimat
Shahab.
11
Biuletyn informacyjny WSZiA
Studia podyplomowe
W MARCU RUSZYŁY
Od września 2009 r. lekcje przysposobienia obronnego zastąpi edukacja dla bezpieczeństwa. Ministerstwo
Edukacji Narodowej podjęło taką decyzję, by dostosować program nauczania do współczesnych realiów życia
w Unii Europejskiej. Uczniowie na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa dowiedzą się m.in. jak postępować
w przypadku pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego lub innego stanu zagrożenia. Nauczą się również jak
udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jak np. sprawnie zorganizować ewakuację z miejsca zagrożenia.
W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji, od roku akademickiego
2008/2009, można podjąć naukę na
3-semestralnych studiach podyplomowych i zdobyć kwalifikacje do
nauczania przedmiotu Edukacja dla
bezpieczeństwa. Pierwsze zajęcia
odbyły się 22 marca 2009 r.
Studia adresowane są do nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, woluntariusze organizacji
pozarządowych,
uczestniczących
w działaniach ratowniczych i prowadzących edukację w zakresie
szeroko pojętego bezpieczeństwa
powszechnego,
wspomagających
struktury administracji rządowej
i samorządowej, żołnierzy zawodowych, a także żołnierzy rezerwy, policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej planujących podjęcie pracy
w szkole jako nauczyciele wyżej wymienionego przedmiotu. Do uczestnictwa w studiach zapraszamy także
pracowników instytucji rządowych i
samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego,
obrony cywilnej i ochrony dóbr kul-
tury, reagowania kryzysowego oraz
edukacji w zakresie bezpieczeństwa
narodowego.
W dniach 28 – 29 marca odbył się
pierwszy zjazd słuchaczy Studium
pedagogicznego. Jest to już druga
edycja tego kierunku studiów podyplomowych. Absolwenci Studium
Pedagogicznego uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.
Studium jest adresowane do absolwentów uczelni wyższych, chcących
zdobyć kwalifikacje pedagogiczne,
niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela. Naukę na studium
mogą również podejmować studenci trzeciego roku WSZiA.
Aktualna oferta studiów podyplomowych WSZiA obejmuje 20 kierunków:
- Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectw
charakterystyki energetycznej budynków
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Informatyka
- Odnowa biologiczna z elementami
fizjoterapii
- Ochrona informacji niejawnych
Barometr nastrojów gospodarczych
BADANIA DLA REGIONU
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji wygrała dwa kolejne granty na prowadzenie badań gospodarczych na terenie województwa
lubelskiego i podlaskiego. Jest leaderem projektu o nazwie „Lubelski
barometr gospodarczy”, który rozpoczyna się 1 czerwca 2009 r. i partnerem w projekcie „Podlaski baro12
metr nastrojów gospodarczych”, w
którym uczelnia odpowiedzialna
jest za opracowanie metodologii
badań i przetwarzanie danych.
W obu zamojska uczelnia będzie prowadziła badania nastrojów gospodarczych dla danego regionu.
Uczelnia ma duże doświadczenie w tym
- Pedagogika korekcyjna
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Pedagogika przedszkolna
- Polityka zdrowotna i zarządzanie w
ochronie zdrowia
- Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- Rachunkowość
- Studium pedagogiczne
- Wiedza o społeczeństwie
- Wychowanie fizyczne
- Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
- Zarządzanie nieruchomościami
- Zarządzanie projektami UE
- Zarządzanie sytuacją kryzysową
- Zarządzanie w oświacie
Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki na studiach podyplomowych
zapraszamy do Studium Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzanie i Administracji w Zamościu, ul.
Akademicka 4, pokój 4, 22-400 Zamość
tel. +48 (84) 677 67 28, +48 (84) 677 67
31, +48 (84) 677 67 13, fax +48 (84) 677
67 15, e-mail: [email protected]
wszia.edu.pl.
zakresie, Tego rodzaju badania prowadzi od ośmiu lat. I były one prezentowane także podczas międzynarodowych
konferencji ekonomicznych - mówi
prorektor dr Mieczysław Kowerski,
koordynator badań.
Budowa i aktualizacja bazy danych
statystycznych, badania nastrojów
gospodarczych, prognozy rozwoju
województwa, badania popytu na
pracę wg struktury zawodowej i branżowej – to główne zamierzenia i zadania uczelni w „Lubelskim barometrze
gospodarczym”.
mb
Biuletyn informacyjny WSZiA
Konkurs gazet szkolnych w WSZiA
CO W SZKOLE PISZCZY?
Najlepszą gazetą zostało ERGO SUM z II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Najlepszym dziennikarzem
Krzysztof Gajda, dziennikarz gazety „TAK!” z Łukowa. Jego tekst „Ateista też człowiek” zdobył najwyższą
punktację w kategorii „artykuł”. Najlepszą gazetą internetową są „spojrzenia.pl”. Finał VI edycji konkursu
„Co w szkole piszczy?” odbył się 29 stycznia br.
Nowa kategoria – news tv
Niestety dyskusja zainspirowana przez
przedstawiciela portalu roztocze.net na
temat patronatu medialnego nie bardzo
zainteresowała uczestników finału. Stwierdzeniem, że taka instytucja jest potrzebna
GAZETA
Nazwa gazety
1. Bez kitu
2. Echo Szkoły
3. Tak!
4. Miszmasz
5. u.p.S.!
6. Sfinks
7. Głos Ekonomika
8. Eureka
9. Podświatło
10. Vers Libre
11. Ergo Sum
12. Ściana Licealisty
13. Cooltura
14. Bibliofil
15. Qjon
16. Kapitol
17. Dreszerczyk
18. Negatyw
19. Zygzak
20. Z ostatniej ławki
21. Szkolne Sprawy
Tygodnik
Zamojski
Kronika
Tygodnia
10
14
14
10
14
10
10
12
15
10
19
8
12
9
8
15
11
17
9
9
11
Kurier
Lubelski
14
15
18
15
18
14
13
15
19
13
20
14
16
13
15
19
15
17
13
12
13
12
8
9
8
10
10
16,5
11
12
11
14
9
9
7
10
14
9
17
10
9
10
i należy z niej korzystać, jeden z jurorów
Robert Moteka, podsumował kilka nieśmiałych wypowiedzi.
W tegorocznej edycji pojawiły się trzy kategorie: gazeta, gazeta internetowa oraz
artykuł. Po raz pierwszy było co oceniać
w kategorii „gazeta internetowa”. Duża rywalizacja była również wśród najlepszych
„artykułów”. Niemal każdy juror miał swojego faworyta. W kategorii „gazeta” zdania
jurorów były podzielone. Niektórzy chwalili młodzież za sam fakt aktywności i pozytywnego zakręcenia, o którym wspominał
obecny na spotkaniu prodziekan Janusz
Skwarek. Inni karcili młodych dziennikarzy,
że np. nie podejmują tematów ważnych
dla swojego środowiska a poziom jest tylko porównywalny z rokiem ubiegłym.
W przyszłej edycji, zostało to już oficjalnie
Dziennik
Wschodni
14,5
15,5
19,5
11
18
12
13
15
19
11,5
19,5
15,5
13,5
10,5
11
16
14,5
17
14,5
11
11
Słowo
Super
Gazeta w Forum
Podlasia Tydzień Lublinie Akademickie
Chełmski
15
12
16
14
12
12
11
15
15
11
20
9
15
12
9
15
18
20
10
10
8
16
17
15
14
15
12
12
16
16
14
15
14
13
11
11
17
14
16
14
12
12
13
16
20,5
14,5
16,5
15
14
16,5
16
16
19
13,5
20
12
11
13,5
18
17
15
15
14
12
12
17
10
13
12
12
17
18
12
18
11
12
16
16
19
11
17
11
10
12
suma
106,5
109,5
129
96,5
116,5
97
101,5
117,5
130
98,5
144,5
94
110,5
90,5
91
128,5
110,5
138
96,5
88
91
obwieszczone, do życia powołana zostanie kolejna kategoria – news tv. Co oznacza, że do składu jury dołączą dziennikarze
z zamosc.tv i być może Telewizji Zamość.
Zmiany w regulaminie
W kuluarowych rozmowach, przy ciastku
i herbacie, pojawiły się głosy, że niektóre
redakcje przygotowują swoje gazety tylko
pod konkurs. I zdarza się, że przy tym są
wysoko oceniane. W związku z tym organizatorzy podjęli decyzję, że gazety, które
przyślą w postaci elektronicznej dwa dodatkowe numery, oprócz tego konkursowego, otrzymają dodatGAZETA INTERNETOWA
kowe punkty. W dalszym
Nazwa gazety
roztocze.net zamosconlin suma
ciągu numer listopadoe.pl
wy lub grudniowy będzie
18
1. Latawiec
18
poddany ocenie. Tym
2. Podświatło
16
16 drugie 32
sposobem premiowana
17
3. Ergo Sum
17
będzie nie tylko jakość
4.Spojrzenia
21
19 pierwsze 40
gazety, ale również pra17
5. Cooltura
17
cowitość redakcji.
14
6. Zygzak
14
W winiecie napisali o so23
7. Z ostatniej ławki
10
13
8. www.zs1hrubieszow.pl
trzecie 28
13
15
bie „Skanujemy szkołę i
resztę świata” oraz „Najczęściej wydawana
gazeta szkolna w 2LO”. Nie przystąpili do
konkursu, bo uważają że jest „drewniany”
i mają do niego mnóstwo uwag. Redakcja
„Skanera”, bo o nich mowa chce ulepszyć
konkurs „Co w szkole piszczy?”.
Warunkują przystąpienie do konkursu
przysłaniem dwóch numerów wydanych
w ciągu 3 miesięcy. Ewentualnie proponują dodatkowo punktować redakcje, które
przyślą te dwa numery. Karać punktami
ujemnymi za artykuły ściągane z internetu. Zgodnie z moim pomysłem, proponują wprowadzenie do jury konkursowego
ucznia. Najlepiej zwycięzcę kategorii „artykuł”.
Za wszystkie uwagi dziękuję, choć nie
wszystkie tu ujawniłam. Niektóre z nich
rzeczywiście zostaną wprowadzone w
życie. Zapraszam redakcję „Skanera” do
rywalizacji w kolejnej, już siódmej edycji
konkursu.
Nie było przegranych
W tegorocznej edycji uczestniczyły 24 gazety, przy czym trzy wyłącznie w kategorii
„gazeta internetowa”. Do tego typu rywalizacji przystąpiło osiem redakcji. A gazety
oceniali przedstawiciele portali internetowych roztocze.net oraz zamosconline.
pl. Ośmiu jurorów oceniło czasopisma w
postaci tradycyjnych gazet. Przedstawiciele Tygodnika Zamojskiego, Gazety Wyborczej, Kuriera Lubelskiego, Dziennika
Wschodniego, Super Tygodnika Chełmskiego, Słowa Podlasia, Kroniki Tygodnia
oraz Forum Akademickiego wybrali również najlepszy szkolny artykuł.
Redakcja gazety „Ergo Sum” za zajęcie
pierwszego miejsca otrzymała laptop.
Redakcja „Spojrzeń” otrzymała skaner
a Krzysztof Gajda – dyktafon. Nagrody
ufundowała uczelnia. Dodatkowe nagrody, w postaci gadżetów firmowych i książek, zasponsorowały redakcje Dziennika
Wschodniego, Kuriera Lubelskiego, Gazety Wyborczej, Tygodnika Zamojskiego i
Kroniki Tygodnia. Bardzo dziękuję za pomoc.
mb
13
Biuletyn informacyjny WSZiA
Pedagogika na topie ŁOTRYCKA HISTORIA
Jeszcze jeden krok i zza drzew wyłania się chata. Taki widok dodaje sił,
mimo obciążenia wielkim plecakiem
i workiem na liny, dopełnionym po
brzegi chlebem, wydłużam krok.
Już po chwili wita nas gospodarz schroniska - Przemek. Zdejmujemy plecaki i
wierzchnie okrycia. Mimo niskiej temperatury zostajemy w wilgotnych od potu
koszulkach, z których powoli unoszą się
kłębki pary. Z kubkami gorącej herbaty
siadamy przed wielkim kamiennym kominkiem, w którym płoną bukowe polana. Wreszcie odpoczynek.
Dla kogoś, kto nigdy nie chodził po
górach nawet Otryt zdaje się być wielkim ośmiotysięcznikiem. Zdobywając
szczyty walczysz tak naprawdę tylko
sam ze sobą, zdobywasz się na kolejny
krok, którego już miałeś nie stawiać, bo
zabrakło ci sił, a ciężki plecak bez skrupułów wgniata cię w głęboki śnieg. Jednak szczyt przyciąga…
Przemek nie pozwala ruszyć się ze schroniska, dopóki nie wypijemy po kilka kubków herbaty i nie zmienimy mokrych
ubrań. Przed nami jeszcze wycinanie i
znoszenie drewna na opał, co staje się
przez pierwsze dwa dni źródłem wielu
konfliktów, ponieważ jest to bardzo wy-
przeniesiony na własnym grzbiecie odciska w mięśniach swe piętno. Satysfakcję z
tej pracy czuje się dopiero patrząc w pełgające w kominku płomienie. Wtedy nie
liczy się ból i to, że kolejnego dnia znów
trzeba brnąć po kolana w śniegu.
czerpująca praca. Na początku trzeba walczyć z bólem, który jest wspomnieniem
poprzedniego dnia. Każdy klocek drewna
Do każdego posiłku zupełnie gratis dostajemy piękny widok przez okno na
połoniny bielące się na linii horyzontu.
Rozmowy w tłoku
Pomocy!
14
Delektując się kanapką z twarogiem patrzę na zaśnieżony krajobraz. Czasem
tylko pogoda spłata figla i otrycki „telewizor” zaczyna tracić kontrast i barwę
lub po prostu zaczyna śnieżyć.
Po dniu wypełnionym zwykłymi w tym
miejscu obowiązkami, czyli noszeniem
drewna na opał, wody, czasem kilkugodzinną wyprawą do sklepu i gotowaniem pysznych obiadów, zabieramy się
do zajęć warsztatowych. Życie w takiej
grupie rodzi wiele różnych sytuacji.
Czasami jest miło i śmiech wypełnia
chatę po brzegi, budząc kota śpiącego
na kominku, ale zdarza się też, że wytaczane są działa i ludzie szykują się do
bitwy, z zupełnie błahych powodów.
Siadamy wokół kominka i zaczynamy
„rozmowy w toku”. Tytuł popularnego programu nadaliśmy chwili, która
ma służyć wyjaśnieniu konfliktów i w
miarę spokojnemu zmniejszeniu „wewnętrznego ciśnienia” w grupie przy
tej okazji. Trudno jest przyznać się do
swoich błędów przed wszystkimi, ale
po takiej rozmowie można poczuć się
silniejszym.
Każdy dzień naszej wyprawy wydaje się
zwyczajnym, ale wszystkie chwile spędzone przy wypełnianiu codziennych
obowiązków łączą się z popołudniowymi zajęciami. Wtedy odreagowujemy
napięcia i dobrze przy tej okazji się bawimy. Cały pobyt tutaj stał się solidną
lekcją na przyszłość. Wiemy już jak wiele nauki przed nami i ile osiągnęliśmy
zdobywając tę górę i siebie samych.
Piotr Hałasa
Biuletyn informacyjny WSZiA
Pedagogika na topie OTRYT
… Chata Socjologa na Otrycie (Bieszczady), poniedziałek godz.: 8.00 rano … wysuwam nos ze śpiwora w „lekko” chłodne powietrze niedogrzanej jeszcze chaty
(8stC). Sms od studentów: raportują, że
wybrali pierwszą trasę przez Lutowiska
i po styczności z kierowcą „nie obawiają
się już niedźwiedzi”.
Gra terenowa Zamość – Otryt już w połowie przez nich pokonana. Mamy kilka
godzin na ogarnięcie siebie, śniadanie,
przyniesienie wody pitnej z ujęcia (trochę stromo więc idziemy z plecakami
podczas, gdy pies Kazan radośnie biega
wokół nas – on nie czuje zimna i tego wiatru, co mnie znosi z wydeptanej ścieżki w
zaspy – futrzany szczęściarz). Następnie
schodzimy z góry do auta i jedziemy po
dodatkowe zakupy przed spotkaniem ze
studentami. Pogoda się uspokoiła, wiatr
ustał, ścieżka wydeptana a krajobraz urokliwy. No to studentów czeka jeszcze „tylko” wejście pod górę z prowiantem.
Hmmm, to „tylko” miało różne znaczenie zarówno czasowe (od 1,5h do 2,5h)
jak i stylowe (na nogach z plecakiem na
plecach, z plecakiem na ziemi, na czworaka, z przystankami w zaspie na leżakowanie. Niech żyje twórczość !!!
Wieczór … siedzimy przy świecach i kominku, w którym trzaska drewno a ciepełko miło relaksuje po pracowitym dniu. Towarzystwo już ulokowało się na łóżkach
piętrowych, a nawet dokonali „ocieplenia” w stylu baldachimów. Nanieśli wody
oraz drzewa, spenetrowali łazienki, poznali ścieżkę do kibelka (urokliwy, ekologiczny model drewniany, dwukabinowy
z kolorowymi „freskami” i klimatycznymi
lirykami. Czas na spisanie kontraktu i podział obowiązków na okres obozu – obie
czynności zostają szybko wykonane przy
ogólnej akceptacji. Wtedy jeszcze nie
wiedzieliśmy, że „nowelizacja” naszego
kontraktu nastąpi tak szybko.
Kolejne dni obozu błyskawicznie mijają, zaczynając się od wspólnego śniadania, dyżurów w kuchni, donoszeniu wody gospodarczej i pitnej,
wnoszeniu
z a k u p ów,
penetracji
lasu za drzewami, które
namiętnie
rąbie Piotrek
– nieoceniona siła mięśni, motywacji i umiejętności – a
następnie
znoszeniu
drewna pod
chatę - w tej
dziedzinie
każdy rozwijał swoje
umiejętności. PragnieHej Bieszczady! nie ogrzania
chaty spowodowało, że w czwartek wszyscy patrzyli na drewniany stosik przy kominku niemal
z rozczarowaniem:
„nie trzeba
biec
po
drzewo???”
Ale nic straconego,
bowiem
dodatkowa
atrakcja już
była przygotowana
przez Piotrka. Minipark
linowy do
ćwiczenia pracy zespołowej i sprawdzenia swojej sprawności prawie małpiej. Nie
jedna istotka wtulała się w drzewo niczym
miś panda lub wisiała na linie niczym lemur.
Inni spadli !!!
Po obiedzie i półgodzinnej przerwie na
trawienie przy kominku, zaczynaliśmy za-
jęcia: zabawy interakcyjne (oj było BARDZO interakcyjnie, ale o tym cicho sza)
na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji w grupie oraz rozwiązywanie problemów. Jednak najbardziej
oczekiwanym punktem wieczoru były
nasze „rozmowy w tłoku” i „nowelizacje”
kontraktu oraz harmonogramu zajęć. A
po kolacji każdy miał możliwość na …
zdobycie nowej sprawności (romantyczną kąpiel w misce wody, ale przy świecach)1, nocne śpiewy przy gitarze, czy też
bieg na orientację do kibelka. Bowiem
większością głosów - ŻÓŁTE SZLAKI ZAKAZANE !!!
Piątek, 4.30 rano… szybko rozpalamy
ogień w kominku i robimy śniadanie.
Pakujemy plecaki, doświadczenia i ….
wspomnienia: białego, urokliwego krajobrazu Wetlin za oknem. Wiader wody do
przyniesienia, porąbanego drewna, zapachu dymu z kominka, dumnego kociego
futra, wiernego Kazana, niezapomnianego smaku naszych kreatywnych posiłków, wieczornej śmiechawy i rozmów do
późna w nocy przy świetle latarek oraz
nowe, bo silniejsze przyjaźnie.
Ostatnie spojrzenie przed wejściem na
szlak: kozioł tradycyjnie „pomyka” wśród
drzew. Chata jeszcze drzemie przykryta
białą poduchą śniegu oraz … dwie bałwanice na podwórku - made by Pedagogika WSZiA w Zamościu oraz sentencja
naszego kolegi „mi się podoba wszystko,
ja się cieszę” ….
Do zobaczenia na szlaku.
Magda Wierzańska
P.S. Gorące podziękowania dla wszystkich
uczestników (studentów pedagogiki oraz
Nóżka lewa - nóżka lewa.
ks. Jacka Zielińskiego) doli i niedoli, radości
i odcisków oraz śpiewu na kilka głosów.
Romantyczny był cały pobyt przy świecach ….
bowiem w chacie nie ma prądu cha cha cha ;-)))
1
15
Biuletyn informacyjny WSZiA
Prodziekan w roli rekolekcjonisty
Człowiek
z pasją
W domu rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi miały miejsce
rekolekcje dla gimnazjalistów (13 - 15
lutego br.). 57 młodych ludzi, zebrało
się wokół słów Jezusa: „…nazwałem
was przyjaciółmi…”.
Podziękowania dla dziekana Skwarka
Pierwszy dzień rekolekcji był poświecony
przyjaźni ze sobą samym. Kolejny dzień
(walentynki) przyjaźni z drugim człowiekiem, a następny - przyjaźni z Panem Bogiem. Pierwszego dnia naszych rekolekcji
zaszczycił nas swoja obecnością Janusz
Skwarek prodziekan Wydziału Fizjoterapii
i Pedagogiki na WSZiA w Zamościu, który
podzielił się z młodzieżą swoją pasją. Pan
Janusz zawitał do nas z kilkoma „pomocami naukowymi”, a były to: replika broni
czarno-prochowej, gitara i harmonijka
ustna. Pan Janusz zaprezentował zrobioną
przez siebie replikę i opowiedział jej historię. Wzbudziła ona wiele emocji zwłaszcza
wśród chłopców
Następnie usłyszeliśmy jak rozpoczęła się
przygoda p. Janusza z gitarą. Uczestnicy
rekolekcji wysłuchali kilku piosenek, przy
akompaniamencie gitary i harmonijki ustnej. Młodzież patrzyła z podziwem a oklaskom nie było końca…
Ogromnie jesteśmy wdzięczni Panu Januszowi za to, że przyjął zaproszenie na to
spotkanie i zechciał się podzielić swoim
życiem, pasjami…
Młody człowiek często nie potrafi mądrze zagospodarować swojego czasu,
by dobrze przygotować się do życia,
by prawdziwie i pięknie żyć. Pojawia się
tyle propozycji np. internet, gry komputerowe, które przy minimalnym wysiłku
zapełniają czas, często nie przynosząc
dobrych owoców. A być człowiekiem z
pasją to zaangażować wszystkie swoje
talenty i umiejętności oraz dzielić się
nimi z innymi.
S. Zofia Mazur fmm z uczestnikami rekolekcji dla gimnazjalistów
16
Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct
podsumowanie
działalności W 2008 rokU
W roku 2008 konsultanci Centrum
Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Zamościu /CIE ED/ obsłużyli
ok. sześć tysięcy osób, zorganizowali
49 imprez europejskich, wydali drukiem 2 książki, 2 zeszyty naukowe,
broszurę oraz kalendarz. Zamieścili
16 własnych tekstów w prasie i wydawnictwach uczelnianych.
W czwartym roku działalności Centrum
Informacji Europejskiej Europe Direct w
Zamościu zorganizowało 49 różnego
typu przedsięwzięć, w tym:
7 wykładów prowadzonych przez konsultantów Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct” dla. lokalnej społeczności,
15 lekcji europejskich dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
6 seminariów, w tym 3 międzynarodowe,
2 wykłady otwarte prof. Zbigniewa Zaleskiego oraz dr Jarosława Bubiło,
2 konferencje naukowe „Regionalne badania koniunktury gospodarczej na tle
doświadczeń europejskich” oraz polsko
– ukraińską konferencję: „Kształcenie
pedagogów na studiach wyższych w
Polsce i na Ukrainie w świetle wymogów Procesu Bolońskiego”,
międzynarodową debatę studencką,
szkolenie dla przedsiębiorców,
Międzyuczelnianą Sesję Studenckich
Kół Naukowych: „Społeczne, intelektualne i gospodarcze aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej”,
spotkanie z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych poświęcone wyjazdom studentów w ramach programu Erasmus,
uruchomiono 4 stoiska informacyjno
– promocyjne CIE ED podczas rożnego
typu imprez oraz loterię fantową,
współorganizowano 3 konkursy dla
dzieci i młodzieży oraz 1 dla dorosłych,
3-krotnie współuczestniczono w organizacji imprez europejskich: w Szkole
Podstawowej nr 9 w Zamościu i Gimnazjum w Łabuniach oraz Zespole Szkół w
Nałęczowie,
uczestniczono w opracowaniu 2 projektów przygotowywanych przez współpracujące z CIE ED punkty informacji
europejskiej w Ulhówku i Żółkwi na
Ukrainie.
Łącznie w roku 2008 konsultanci Centrum Informacji Europejskiej „Europe
Direct” w Zamościu kontaktowali się z
ok. sześcioma tysiącami osób, z tego:
1,8 tys. osobiście odwiedziło CIE ED,
1,9 tys. brało udział w lekcjach europejskich, seminariach, konferencjach itp.,
2,1 tys. kontaktowało się telefonicznie,
0,2 tys. za pomocą poczty e-mail.
Liczba punktów informacji europejskiej
współpracujących z CIE ED wzrosła
z 14 w 2007 roku do 19 w roku 2008.
Porozumienia o współpracy podpisano
z nowopowstałymi punktami kontaktowymi w Nowowołyńsku na Ukrainie,
Nałęczowie, Końskowoli, Rejowcu i Grabanowie.
Prowadzono bieżący monitoring 5 lokalnych tytułów prasowych. Zamieszczane informacje dotyczące problematyki europejskiej nie budziły wątpliwości merytorycznych.
W czasopismach i gazetach ukazało się
21 tekstów, w tym 16 przygotowanych
przez konsultantów CIE ED. W radio i
telewizji wyemitowano 16 informacji i
audycji na temat CIE ED oraz organizowanych imprez europejskich.
Drukiem wydano:
- 2 książki: „Zasady i ograniczenia w
przepływie osób i towarów w unii europejskiej” oraz „Prace studenckich kół
naukowych: „Wybrane aspekty priorytetów informacyjnych Komisji Europejskiej na 2008 rok”,
- 2 numery czasopisma naukowego
„Barometr Regionalny. Analizy i prognozy” Nr 3 i 4,
- broszurę: „Proces Boloński – geneza,
założenia i realizacja”,
- Kalendarz na 2009 rok.
Ponadto zlecono wykonanie gadżetów promujących CIE ED: długopisów,
baloników i toreb reklamowych.
Działalność organizacyjną oraz informacyjno – edukacyjną prowadził sześcioosobowy zespół konsultantów: Danuta
Błahuta, Zofia Kiełbińska – Ryń, Małgorzata Bzówka, Władysław Molas oraz w
pierwszej połowie 2008 roku - Jerzy Pomorski i Bogdan Kawałko.
WM
Biuletyn informacyjny WSZiA
Recenzja książki Anny Brożek „Symetria w muzyce czyli o pierwiastku
racjonalnym w komponowaniu dzieł muzycznych”
Czy muzyka i matematyka mogą się lubić?
Książka Anny Brożek pod tytułem „Symetria w muzyce czyli o pierwiastku racjonalnym w komponowaniu dzieł muzycznych”
została wydana przez Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos w Tarnowie w roku
2004. Prezentowana praca ma charakter
teoretyczny i jest oryginalną próbą opisania związków jakie zachodzą pomiędzy
muzyką a matematyką.
Anna Brożek urodziła się 11 maja 1980 roku
w Krakowie. Pracę magisterską w zakresie filozofii pod tytułem Symetria w muzyce obroniła
na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 2003 roku. W
2004 roku uzyskała dodatkowo tytuł magistra
sztuki na podstawie dwóch recitali oraz pracy
Racjonalność dyskursu o muzyce (Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie). Doktorat z filozofii
uzyskała w roku 2006
na podstawie pracy Logiczna analiza terminologii muzycznej (Wydział
Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego). Uwieńczeniem jej
kariery naukowej była
habilitacja z filozofii w
2008 na podstawie pracy Pytania i odpowiedzi.
Tło filozoficzne, teoria,
zastosowania praktyczne
(Wydział Filozofii i Socjologii UW). Od października 2006 roku Autorka
jest adiunktem w Zakładzie Semiotyki Logicznej
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
Książka składa się z prologu, wprowadzenia,
trzech rozdziałów oraz epilogu.
We wprowadzeniu przedstawiono teoretyczny zarys opisywanej problematyki badawczej.
Autorka zwraca uwagę, że wyraz symetria
posiada wiele znaczeń np. współmierność,
pomierność, mierzalność. Symetria odnosi się
do przedmiotu lub stosunku przedmiotów.
Możemy na przykład porównać między sobą
co do wielkości liczby rzeczywiste tak możemy porównać mierzalne własności przedmiotów – np. długość i ciężar. Ważnym punktem
w rozważaniach autorki jest stwierdzenie o
dwuznaczności słowa symetria. Może ona
dotyczyć pewnej całości – tu: mieszkania jeśli
jest ono harmonijnie i proporcjonalnie urzą-
dzone, jak i pewnego zbioru elementów np.
klombów w parku. W kolejnym podrozdziale
autorka próbuje wyjaśnić znaczenie podtytułu niniejszej rozprawy (o pierwiastku racjonalnym w komponowaniu dzieł muzycznych).
Sugeruje on nam że istnieje związek pomiędzy symetrią a racjonalnością. Aby uściślić ten
problem odwołuje się ona najpierw do przykładu starożytnych Greków, którzy na podstawie obserwacji w świecie zjawisk przyrodniczych odnaleźli w nim pewien ład i porządek.
Znamiennym okazuje się fakt, że pojęcie racjonalności bywa odnoszone do wielu rzeczy
– racjonalne mogą być przekonania, wierzenia, ale także, można mówić o racjonalności
świata. Autorka dochodzi do wniosku, że o ile
symetria jest rodzajem porządku w świecie,
o tyle racjonalność - przejawem porządku w
żenie o symetrycznej strukturze świata doprowadziło z czasem do tego, że symetrii zaczęto
szukać wszędzie, także w nieosiągalnej dla
zmysłów części rzeczywistości. Na podstawie
postawionej przez autorkę tezy, że świat jest
pełen symetrii próbuje ona odpowiedzieć na
pytanie: czy przyroda chce być symetryczna?
W odpowiedzi dowiadujemy się że owa symetria jest obecna nie tylko w organizmach żywych oraz wszelkiej rzeczywistości dostępnej
zmysłowo, ale także rządzi ona strukturą niewidzialnego gołym okiem świata. Na przykład
atomy pierwiastków łączą się, tworząc symetryczne bryły. Każdy organizm bądź też cząsteczka wydaje się mieć bowiem maksymalną
dla swojego środowiska symetrię. W domyśle
może się wydawać, że natura samorzutnie poszukuje układów symetrycznych, tym samym
dążąc do porządku i równowagi. W rozdziale zatytułowanym
„Niewidzialne symetrie”autorka
ukazuje nam, że wiele symetrii
w ostatnich czasach odkrywają fizycy. Wspomniana zostaje
między innymi metoda Platona
opierająca się na przepełnionej
symetriami teorii kosmologicznej, bez której we współczesnej
fizyce wiele obszarów badawczych pozostałoby dla nas
całkowicie zamkniętych. We
współczesnej kosmologii symetria odgrywa ogromną rolę
przy rekonstrukcji porządku
wszechświata. Pokazane jest,
że zagadnienie symetrii wiąże
Autorzy tekstu z gitarami fot arch. js się też ze specyficznymi właściwościami praw fizycznych; np. w
mechanice Newtona, bazującej
myśle niu. W sposób bardzo wyrazisty zostaje
podkreślona rola matematyki w kontekście na założeniu absolutnego czasu i przestrzerzeczywistości. Mianowicie ideał racjonalno- ni, w teorii względności Einsteina oraz wielu
ści odnajdujemy w matematyce, ponieważ innych zagadnieniach dotyczących praw fiuprawianie tej nauki polega w sporej części zyki. W konkluzji autorka stwierdza fakt, że
na tworzeniu pewnych modeli, które niekiedy symetria pojawia się w świecie wszędzie tam,
doskonale pasują do tego co obserwujemy gdzie możemy świat ten w jakiś sposób zmiew świecie. Następnie w sposób szczegóło- rzyć, gdzie możemy go wymodelować, gdzie
wy zostaje omówiona matematyczna defi- odnajdujemy porządek. Kolejny problem zanicja symetrii. Najogólniej mówiąc symetria warty w tym rozdziale to próba odpowiedzi
jest grupą przekształceń pewnego obiektu, na nurtujące nas pytanie: czy świat kształtuje
zachowujących go jako całość. W kolejnym ludzki umysł, czy też nasz umysł narzuca świarozdziale autorka snuje dalsze dywagacje tu swoje kategorie? Postawione przez autorkę
dotyczące rodzajów symetrii w matematyce pytanie rodzi więc dwie hipotezy, które mogą
ten fakt wyjaśnić. Po pierwsze: świat jest pełilustrując je na rysunkach.
Rozdział pierwszy stanowi teoretyczne rozwa- nym symetrii, matematycznym światem,
żania o symetrii i jej związku z muzyką. Zało- którym rządzi harmonia i „logos”. Po drugie:
17
Biuletyn informacyjny WSZiA
jest niewykluczone, że to człowiek potrafi poznawać świat tylko w taki sposób, że „widzi” w
nim symetrie.
W dalszej części rozważań dowiadujemy
się, że istnieje pewien argument za tezą, że
przyroda mimo wszystko posiada symetrie.
Mianowicie kategorie umysłowe zostały
ukształtowane przez świat, dlatego jest bardzo prawdopodobne, że umysł poprawnie go
opisuje. Oprócz rozważań naukowych o symetrii możemy odnaleźć również rozważania
w kontekście sztuki. Autorka powołując się
na słowa Herberta Reeda, który stawia hipotezę, że to w sztuce najwcześniej ujawniło się
ludzkie dążenie do porządku stwierdza, że zarówno nauka, jak i sztuka narodziły się dzięki
skłonności umysłu do wzorów i porządkowania doświadczeń. Zauważona zostaje również
pewna różnica co do struktur występujących
w nauce i w sztuce. O ile w nauce mamy do
czynienia jedynie z odnajdywaniem obecnych w świecie struktur o tyle w sztuce – z ich
tworzeniem. Dowiadujemy się, że obecność
symetrii w nauce i sztuce ma podłoże w umyśle, który ma zdolność do tworzenia modeli
świata ujmujących dany aspekt rzeczywistości. W muzykę umysł angażuje się dwa razy.
Po pierwsze kompozytor, tworząc utwór,
konstruuje pewien model. Drugi rodzaj ingerencji umysłu przejawiający się w modelowaniu następuje w kontakcie utwór – odbiorca.
Odbiorca tworzy psychologiczny model
tego co słyszy. Z umiejętnością słyszenia
wiąże się pojęcie dźwięku. Autorka rozumie
dwuznacznie to pojęcie: od strony fizycznej i
psychicznej: jako zjawisko fizyczne w postaci
fali dźwiękowej oraz jako wrażenie zmysłowe
wywołujące tą falę. W dalszych rozważaniach
o fizycznej naturze pojęcia dźwięku zwrócono uwagę na takie aspekty problemu jak: w
jaki sposób można fizycznie zmierzyć dźwięk,
jaka jest jego falowa natura, wreszcie jak można podzielić dźwięki ze względu na ich tony
składowe. Interesujące wydają się rozważania
dotyczące psychologicznego aspektu słyszenia dźwięków. Okazuje się na przykład, że
pewne reguły fizycznego pojmowania dźwięków kierują także naszym psychologicznym
pojmowaniem dźwięków. Jest to podstawa
do mówienia o zasadzie symetrii w muzyce.
Ciekawe stwierdzenie, które stanowi podsumowanie tych rozważań można tu przytoczyć
dosłownie: „ucho reaguje przede wszystkim
na zmiany w sygnale słuchowym – głośności,
barwy, ale najbardziej na zmianę wysokości.
W naszym umyśle wyodrębniamy dźwięki –
elementy, których ciągi tworzą muzykę”.
Należy w szczególności podkreślić fakt iż, symetria w muzyce jest widoczna na przykład
w graficznym zapisie nutowym utworów. Na
stronie 61 autorka pokazała przykład zapisu
nutowego pewnej partytury. Nawet laik muzyczny bez trudu dostrzega tu symetryczne,
powtarzające się wielokrotnie sekwencje
18
dźwięków. Ten super wynalazek w postaci
pisma muzycznego, czyli zapis melodii za pomocą znaków umieszczonych na pięciolinii
przyczynił się do rozwoju muzyki. Na koniec
tego rozdziału autorka przytacza przykłady
dotyczące historii notacji muzycznej.
W rozdziale drugim zawarte są przemyślenia,
które stanowią kwintesencję problemu badawczego, to znaczy - czy symetria jest obecna w muzyce? Podaje się tu między innymi
podstawowe definicje muzyczne: co to jest
utwór muzyczny, co to jest muzyka, melodia,
rytm harmonia itp. Takiej wiedzy powinno się
nauczać na każdym etapie kształcenia dzieci,
młodzieży, a nawet ludzi dorosłych, ponieważ
jak podają źródła literatury można mówić dziś
o swoistym „analfabetyzmie muzycznym”
wśród ludzi. Należy podkreślić fakt, że tworzenie utworów polifonicznych, czyli wielogłosowych przypomina tworzenie muzyki w
języku bardzo geometrycznym, można powiedzieć jakby w układzie współrzędnych. I to
jest właśnie symetria w muzyce. Nawet polski
kompozytor Andrzej Panufnik napisał w swojej autobiografii, że formy jego utworów powstają dzięki wykorzystaniu geometrycznych
zasad symetrii. Napisał on, że kompozytor jest
jak architekt, który może czerpać natchnienie
z form geometrycznych.
Rozdział trzeci jest próbą odpowiedzi na pytanie badawcze: czy symetria jest potrzebna
w muzyce? Chyba najważniejsze jest stwierdzenie, że symetria w świecie fizycznym jest
nieodzowna i gwarantuje przyrodzie stabilność. Ale w muzyce występuje często łamanie symetrii. Zresztą w każdym dziele sztuki
można doszukać się zarówno symetrii jak i jej
łamania. Autorka stawia pytanie: czy są określone granice takich deformacji. Można jednak stwierdzić, że gdyby muzyka była tylko
symetryczna to byłaby nudna.
Kiedy mówi się o muzyce, to przychodzi na
myśl pojęcie określane jako kulturoterapia,
czyli oddziaływanie na ludzi poprzez piękno zawarte w muzyce, literaturze czy sztuce.
Dlatego ważne jest stwierdzenie autorki,
która wskazuje na problem piękna w muzyce i związku muzycznej symetrii z estetyką.
Piękno jest jedną z wartości tak ważną w
życiu człowieka. Autorka pisze dalej, że muzyczne piękno polega przede wszystkim, nie
na tym co słyszymy, a na tym, co ukryte jest w
muzycznej strukturze. Bo tylko taka muzyka,
tworzona na podstawie zasad matematycznych, wpływa pozytywnie na ludzką duszę i
czyni ja doskonalszą.
Końcową części pracy stanowi Epilog, w którym zawarto podsumowanie rozważań autorki. Sformułowano tu wnioski wypływające z
prezentowanej pracy. Okazuje się więc, że istnieją pewne uniwersalne zasady, które rządzą
całym dorobkiem kultury ludzkiej. Jak mówi
autorka: „Widać, że ludzkie poznanie, działanie i ludzka wiedza są dziełami podobnych
umysłów. To dlatego wciąż odnajduje się tak
wiele analogii pomiędzy zupełnie, zdawałoby
się odległymi dziedzinami kultury ludzkiej, jak
chodźmy nauka i sztuka”. Autorka formułuje
kilka kluczowych umiejętności potrzebnych
w życiu człowieka. Po pierwsze ważna jest
zdolność do odczytywania świata, ponieważ
od takiej uporządkowanej percepcji świata,
od widzenia, słyszenia i czucia bierze swój początek nauka. Kolejną specyficzną umiejętnością człowieka jest zdolność do tworzenia, a
więc umiejętność wykorzystania powstałych
w umysłach modeli w twórczości ludzkiej.
Trzecią umiejętnością kluczową, być może w
życiu człowieka, jest zdolność do wartościowania, umiłowania piękna, porządku i doskonałości.
Powyższa pozycja stanowi dość unikalne spojrzenie na problematykę związaną z muzyką w
ujęciu niektórych praw matematycznych, a
przede wszystkim symetrii. Warto podkreślić,
że muzyka jest, jak określa autorka, fenomenem, który towarzyszy w większym lub mniejszym stopniu każdemu z nas. Dzisiaj jakość
życia człowieka łączy się z uczestnictwem w
kulturze. Nasza własna przygoda życiowa z
muzyką odmieniła nasz sposób patrzenia na
życie. Interesujące wydaje się podejście do
tego trudnego zagadnienia, które łączy problem piękna w muzyce i związku muzycznej
symetrii z estetyką. Piękno jest jedną z wartości w życiu człowieka, a muzyka, w której
zawarte są prawa matematyczne, wpływa
pozytywnie na psychikę człowieka. Chyba
nieczęsto potrafimy odnaleźć porządek matematyczny w wytworach sztuki, choćby takiej jak muzyka. Dlatego książka jest ciekawa i
oryginalna w swoim pomyśle.
Prezentowana lektura stanowi ciekawe uzupełnienie wiedzy muzycznej i w pewnym
zakresie powinna być znana każdemu z nas.
Na pewno mogą do niej sięgać muzycy i matematycy. Albo inaczej – artyści i technokraci,
ponieważ sztuka ubogaca ludzi, czego potrzebują technokraci, ale również nie zaszkodzi artystom nieco spojrzeć na życie w sposób
matematyczny.
Opisywane zagadnienia zostały przedstawione w sposób dość trudny dla przeciętnego
odbiorcy, szczególnie w zakresie profesjonalnych rozważań o muzyce i matematyce. Jeśli
czytelnik ma małą wiedzę muzyczną, czy też
matematyczną to po prostu opisywane zagadnienia nie będą go interesowały, a książka wydawać się mu będzie niezrozumiałą i
nudną. Jest to lektura, której nie polecamy
zwolennikom łatwej literatury i na pewno nie
odnajdą oni tam relaksu.
Polecamy książkę pt. „Symetria w muzyce …”
studentom, którzy mają zainteresowania muzyczne i szukają w muzyce czegoś więcej.
dr Janusz Skwarek (pedagog)
Maciej Skwarek (student)
Biuletyn informacyjny WSZiA
Sympozjum naukowe WSZiA
Współpraca międzynarodowa
Z SERCEM
DO PACJENTA I ...
DO LEKARZA
„Pacjent dializowany w uzdrowisku” oraz
„Z sercem do tych, którzy leczą” to hasła
VIII Zamojskiego Sympozjum Naukowo
– Szkoleniowego, które odbyło się w terminie 15 – 18 stycznia br. Organizatorami
tego przedsięwzięcia były Wyższa Szkoła
Zarządzania i Administracji oraz S.P. Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Zamościu a promotorem i inicjatorem dziekan
Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki prof. dr
hab. Krzysztof Marczewski.
Sympozjum rozpoczęło się Mszą świętą w
Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej.
Obrady naukowców z całej Polski, specjalistów z zakresu balneologii i lekarzy różnych
specjalności zaplanowano na 16 i 17 stycznia. Pierwszy dzień obrad nie bez przyczyny
miał miejsce w Krasnobrodzie, mieście, które ponownie uzyskało status miejscowości
uzdrowiskowej. Gościem specjalnym tej sesji
była prof. dr hab. Irena Ponikowska, krajowy
konsultant w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej – Uzdrowisko spełnia ogromną
rolę leczniczą, profilaktyczną i rehabilitacyjną w
leczeniu pacjentów z chorobami przewlekłymi.
Leczenie w środowisku uzdrowiskowym często
jest bardziej skuteczne od tego prowadzonego
w szpitalu czy nawet w warunkach domowych
– twierdzi profesor Ponikowska.
Sesję krasnobrodzką w ośrodku Energetyk
prowadzili prof. dr hab. Jan Duława oraz
dr hab. Andrzej Kleinrok. Wśród wybitnych
naukowców tej sesji należy wymienić również prof. dr hab. dr h.c. Franciszka Koko-
ta, prof. dr hab. Magdalenę Durlik, prof.
dr hab. Krzysztofa Marczewskiego oraz dr
hab Mariana Kuczerę i dr med Eugeniusza Mućka. Podczas spotkania zabrał głos
również burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś.
Obradom towarzyszyła wystawa prac przygotowana przez młodzież z Państwowego
Liceum Plastycznego w Zamościu.
17 stycznia pierwszą sesję w sali konferencyjnej zamojskiej Starej Elektrowni, prowadzili
prof. dr hab. Franciszek Kokot wraz z dr
hab. Marianem Kuczerą. Druga sesja odbyła
się pod przewodnictwem prof. dr hab. Magdaleny Durlik i prof. dr hab. Mariana Klingera. Sesję trzecią „pod specjalnym nadzorem” prowadzili: prof. dr hab. Witold Bartnik
i prof. dr hab. Marek Bolanowski. Sesji dla
zapracowanych lekarzy przewodniczyli prof.
dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska i dr
hab. Tomasz Irzyniec. Referaty dotyczyły lekarzy, którzy w obliczu choroby sami stają się
pacjentami. Wśród prelegentów znaleźli się
m.in. prof. dr hab. Marian Klinger, prof. dr
hab. Ryszard Grenda, prof. dr hab. Andrzej
Czernikiewicz, dr hab. Andrzej Kleinrok,
prof. dr hab. Marek Bolanowski, dr hab Tomasz Irzyniec, prof dr hab Waldemar Kuczyński. Gościem sesji był Andrzej Mielcarek, dyrektor S.P. Szpitala Wojewódzkiego im.
Papieża Jana Pawła II. Zamojską sesję zakończył występ zespołu Winchester 2005 na czele
z prodziekanem Januszem Skwarkiem.
Monika Mroczek
Małgorzata Bzówka
Sympozjum zgromadziło specjalistów z całego kraju, fot. kk
Co nowego
w Erasmusie?
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu tak jak w poprzednich latach aktywnie uczestniczy w
programie „Uczenie się przez całe
życie”- Erasmus. Do grona 18 uczelni
partnerskich dołączyły kolejne trzy:
Santarem School of Management (
Santarem, Portugalia), HELMO- Haute
Ecole Mosane d’ Enseignement Superieur (Liege, Belgia) oraz BEYKOZ Logistics School of Higher Education w
(Istanbuł, Turcja).
Aktualnie WSZiA gości dwóch studentów z uczelni partnerskich. Student informatyki Katholieke Hogeschool Leuven- Simon Depas, odbywa trzymiesięczny staż w siedzibie WSZiA, natomiast Pinar Taskin,
która studiuje w tureckiej uczelni
Abant Izzet Abysal University w
Bolu, pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywa w Centrum Rehabilitacji WSZiA w Zamościu.
W semestrze letnim 2008/2009 pięciu
studentów fizjoterapii WSZiA będzie
miało możliwość wyjazdu na zagraniczne
praktyki do dwóch partnerów edukacyjnych: Abant Izzet Abysal University w
Turcji oraz Landkreis Schwabisch Hall
Klinikum GmbH, Krankenhaus Crailsheim w Niemczech.
Jednym z filarów programu „Uczenie się
przez całe życie” jest wymiana kadry akademickiej. W dniach 28.03-04.04.2009
pięciu pracowników WSZiA wyjedzie do
portugalskiej uczelni - Santarem School
of Management. W trakcie tygodniowego pobytu nasi pracownicy będą mieli
okazję zapoznać się z systemem funkcjonowania oraz zarządzania uczelni partnerskiej, podzielić się doświadczeniami
dotyczącymi wdrażania postanowień
Procesu Bolońskiego a także omówić potencjalne obszary przyszłej współpracy
dotyczącej nie tylko realizacji wymiany
studentów i kadry, ale także realizacji innych projektów naukowo-badawczych.
W maju br. planowana jest również
wizyta lektora języka angielskiego
– Sary Geyskens z Katholieke Hogeschool Limburg, która poprowadzi
warsztaty ze studentami.
Aleksandra Nizioł
19
Biuletyn informacyjny WSZiA
Stypendia ERASMUSA
ŚNIEG I KOLOROWE JEDZENIE
Rozmowa z Simonem Depasem, studentem z Belgii, który w ramach programu
Erasmus, odbywa praktykę zawodową w
naszej uczelni.
- Zareklamuj swoją macierzystą uczelnię.
- Jestem studentem trzeciego roku Katholieke Hogeschool Leuven - uczelni, która
jest częścią konsorcjum kilku belgijskich
uniwersytetów. Moja uczelnia specjalizuje
się w wielu dziecinach nauki począwszy od
kierunków pedagogicznych, medycznych
po ekonomiczne.
Dla Simona nawet śnieg już nie straszny, fot. tsz
Stypendia ERASMUSA
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji gości dwoje
stypendystów. Wśród nich jest
Pinar Taskin z Turcji.
Pinar Taskin jest studentką czwartego roku
fizjoterapii w Abant Izzet Abysal University
(Bolu, Turcja). Odbywa 3 miesięczną praktykę
w Akademickim Centrum Rehabilitacji NZOZ
WSZiA (w terminie marzec-maj 2009).
Pinar ma 23 lata, mieszka w Ankarze. Z
urody prawdziwa Turczynka, ciemne proste, włosy, śniada cera i szczupła sylwetka.
Interesuje się sportem, w szczególności
fitnessem oraz pływaniem. Po skończeniu
studiów chciałaby pracować jako fizjoterapeutka w szpitalu, w oddziale kardiologiczno-pulmonologicznym.
-Jestem zaskoczona gościnnością i otwartością Polaków. Mimo dzielących nas kilometrów, różnicy kulturowej, mentalność mamy
bardzo podobną. Polacy są bardzo otwarci i
życzliwi jak moi rodacy – mówi Pinar.
Studentka już wcześniej miała okazję zetknąć się z kulturą europejską, podczas
2-tygodniowego pobytu w Finlandii. Jed20
- Jesteś informatykiem.
- Moje zainteresowania związane
są przede wszystkim z branżą IT – w
szczególności sieci komputerowe i
elektronika. jednak moimi pasjami są:
FENG SHUI, rysowanie, języki obce a
także podróże.
- Twoje najbliższe plany...
- Związane są z kierunkiem, który aktualnie studiuję. Chciałbym połączyć
moją profesję z zainteresowaniami.
Chciałbym udzielać wsparcia w zakresie
upowszechniania i stosowania rozwiązań technologicznych na terenach słabo zurbanizowanych.
- Twoje pierwsze wrażenia po przyjeździe do Polski i Zamościa...
- W pierwszym tygodniu po przybyciu
do Zamościa czułem się trochę obco.
Musiałem przyzwyczaić się do innego
niż w Belgii chłodniejszego klimatu,
zupełnie innego języka oraz stylu życia
Polaków. Ale po niedługim czasie odnalazłem się w nowej rzeczywistości. Moi
nowi przyjaciele z Polski sprawili, że na-
wet zima i padający ciągle śnieg przestały mnie przerażać.
- Coś Cię zaskoczyło?
- Religijność Polaków oraz urozmaicone
i „kolorowe” jedzenie.
- Bardzo aktywnie uczestniczyłeś w Dniu
Otwartym Uczelni ...
- Z wielką radością przygotowałem prezentację nt.” Dlaczego belgijskie frytki są najlepsze na świecie?”. Było to dla mnie ciekawe
doświadczenie. Nigdy nie przypuszczałem,
że moja prezentacja wzbudzi takie zainteresowanie wśród młodych ludzi. Przy okazji
udzieliłem wywiadu dla lokalnej telewizji, co
również mnie zaskoczyło.
- A praktyki nie sprawiają Ci problemów?
- Zadania, które powierzono mi nie są
ściśle związane z moją specjalizacją, ale
dzięki praktyce udowodniłem sobie, że
potrafię robić inne rzeczy związane z
branżą IT.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Aleksandra Nizioł
POLAK – ŻYCZLIWY
JAK TUREK
nak tam nie czuła się tak dobrze jak w Polsce. reckimi. Przyznaje, iż w Turcji rehabilitanci
Zanim znalazła się w Zamościu rozważała mają większą autonomię w zakresie stosoinne propozycje, które otrzymała z Biura Pro- wania metod rehabilitacji. W Polsce wszystgramu Erasmus. Do wyboru miała trzy kraje: ko uzależnione jest od lekarza, który zleca
Holandię, Polskę i Finlandię. Zdecydowała się rehabilitantowi wykonanie konkretnych
przyjechać do Polski ze względu na przy- zabiegów.
jaźnie, które zawarła jeszcze w Turcji. Latem
on
2008 roku poznała
dwie studentki naszej uczelni - Karolinę Gwiazdowską i
Emilię Witek, które
odbywały staż w
Abant Izzet Baysal.
Pinar bardzo ceni
sobie praktykę w
Centrum Rehabilitacji WSZiA. Dzięki
pracy w centrum
ma okazję poznać
tutejszą specyfikę
rehabilitacji pacjentów i porównać ze
Pod opieką dra Rafała Sapuły, studentka z Turcji przeprowadza zabiegi w
standardami
tuAkademickim Centrum Rehabilitacji, fot. mb
Biuletyn informacyjny WSZiA
W rankingu „dlaczego?”
PROFESOROWIE DEBEŚCIAKI
Jaki powinien być profesor w akademii, uniwersytecie, słowem w szkole wyższej?
Odpowiedź ma dać opublikowany w marcowym numerze magazynu studenckiego „dlaczego?”
ogólnopolski ranking wykładowców akademickich.
W rankingu najmądrzejszych i najpiękniejszych wykładowców znaleźli się również nasi profesorowie. Na pozycji 18. dr Wojciech Orłowski, adiunkt w Katedrze Nauk
Prawnych, na pozycji 50. prof. dr
hab. Roman Tokarczyk, kierownik
tej katedry. Gratulujemy!
- Słyszałem o rankingu i byłem
oczywiście mile zaskoczony. Ponie-
Dr Wojciech Orłowski, fot. mb
waż było to głosowanie internetowe, to nawet nie wiem komu mam
podziękować – mówi dr Wojciech
Orłowski.
W zamojskiej uczelni na kierunku
administracja prowadzi zajęcia od
10 lat.
– Zawsze twierdzę, że administracja jest kierunkiem bardzo elastycznym i potrzebnym w realnym życiu.
Poruszanie się w gąszczu przepisów
i umiejętność ich interpretacji to
przecież administracja. W wydaniu
zamojskim administracja ma specjalności europejskie, co tym bardziej
uatrakcyjnia ten kierunek – zachęca
do studiowania dr Orłowski.
Za co cenią studenci doktora Orłowskiego? Prowadzi ciekawe zajęcia
i w sposób przystępny przekazuje
wiedzę. Trudno go zdenerwować,
ma głowę pełną pomysłów i tłumaczy, tłumaczy aż do skutku. Pod jego
okiem działa w WSZiA naukowe koło
administratywistów.
- Zważywszy, że w Polsce obecnie
funkcjonuje kilkaset uczelni wyższych, w których pracuje ponad 61
000 naukowców, każde miejsce w
ramach rankingu jest dużym wyróżnieniem, zarówno dla uczelni
jak i pracującego w niej profesora.
Gratuluję więc Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu znakomitych pracowników naukowych. Studentów darzę zawsze
najwyższym szacunkiem, ponieważ
to oni są głównymi postaciami w
uczelniach wyższych. Naukowcy i
pracownicy administracji spełniają wobec nich rolę niejako usługową. Do swoich akademickich zadań
przygotowywałem się z pasją już
w szkole średniej, ucząc się w znakomitym Liceum Pedagogicznym
w Biłgoraju. Przyjęte w rankingu
kryteria oceny naukowców wydają
się nader trafne. Staram się zawsze
czynić im zadość, troszcząc się o
możliwie najlepsze noty dla studentów, starannie przygotowując
się do akademickich zajęć, nie zapominając przy tym o schludnym
wyglądzie. Wielką radością napawają mnie sale wykładowe po brze gi wypełnione studentami – tak
skomentował mailem swoją pozycję w rankingu gazety „dlaczego?”
prof. dr hab. Roman Tokarczyk.
Nazwisko profesora często pojawia
się w gronie wyróżnionych na różnych listach rankingowych. W UMCS,
gdzie również pracuje, studenci
przyznali mu tytuł Homo Didacticus
Wydziału Prawa i Administracji. Nietrudno rozpoznać profesora Tokarczyka. Zawsze elegancki i uśmiechnięty, z charakterystyczną muszką.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji ma również swój własny
Prof. dr hab. Roman Tokarczyk,
fot. arch. WSZiA
wewnętrzny ranking wykładowców. Studenci dwa razy do roku
oceniają kadrę dydaktyczną. Przez
portal studencki wysyłają oceny
dotyczące stopnia przygotowania
wykładowcy do zajęć, sposób ich
prowadzenia czy profesor potrafi
utrzymać dyscyplinę na zajęciach.
Studenci wypowiadają się na temat
zasad zaliczenia, jaka na zajęciach
panuje atmosfera i czy łatwy jest
kontakt z wykładowcą poza zaję ciami.
W rankingu, zorganizowanym wspólnie przez gazetę „dlaczego?” i portal
Ocen.pl, przygotowano zestawienie
50 wykładowców, które powstało
dzięki opiniom wyrażonym przez
ponad 37 tys. studentów i absolwentów uczelni wyższych. Za pomocą szkolnej skali od 1 do 6 ocenianych było sześć kategorii: sprawiedliwość, przydatność zajęć, uroda,
przyjazność, jasność zajęć i łatwość
zaliczenia.
mb
21
Biuletyn informacyjny WSZiA
ZMARTWYCHWSTANIE
Miłe złego początki
Mariusz był chłopcem, który niczym
się nie wyróżniał spośród swoich rówieśników. Był przeciętnej budowy
ciała, miał niebieskie oczy, jasne włosy. Był zawsze uśmiechnięty i dlatego
był lubiany przez sąsiadów i rówieśników. Miał zawsze dużo z kolegów, z
którymi się bawił całymi godzinami na
podwórku. Jego matka pracowała w
urzędzie, a ojciec był dyrektorem jednego z większych w mieście zakładów
przemysłowych. Oboje rodzice byli
bardzo zapracowani, ponieważ byli
także współwłaścicielami prywatnego
zakładu branży spożywczej. Do domu
wracali późno i bardzo zmęczeni. Nic
też dziwnego, że niewiele mieli czasu
dla Mariusza.
Na szczęście w domu była babcia i na
nią w głównej mierze spadał obowiązek troski o Mariusza. Była to kobieta
zrównoważona, spokojna i bardzo religijna. Dużo się modliła, codziennie
uczęszczała na Mszę św. i przyjmowała Komunię św. Gdy Mariusz był mały
opowiadała mu historię biblijną, uczyła pacierza oraz katechizmu, dbała o
jego udział w katechezie, prowadziła
na nabożeństwa majowe i różańcowe oraz na uroczystości. Jego
rodzice byli niepraktykujący i w
ogóle nie dbali o religijne wychowanie syna. W pamięci Mariusza
utkwiły uroczystości rezurekcyjne pewnego roku, kiedy z
kościoła wyszła procesja, grała
orkiestra, dzwoniły dzwony. Z
biegiem lat babcia zaczynała
mieć coraz mniejszy wpływ
na wnuka, a powiększała się
systematycznie skala oddziaływania na niego jego kolegów.
W ostatnich latach szkoły podstawowej wraz z kolegami często chodził na wagary. W soboty i niedziele wyjeżdżał z nimi
poza miasto, podczas których
była okazja na wypicie piwa, póź-
22
niej wina a następnie wódki. Było też
wąchanie „kleju”. Miało to oczywiście
negatywny wpływ na oceny w szkole.
Niemniej jednak ukończył szkołę podstawową. W dostaniu mu się do jednego z liceów pomogła niewątpliwie
pozycja społeczna rodziców ich szerokie stosunki towarzyskie oraz zasobna
kieszeń.
Bujna młodość
W szkole średniej rodzice nadal również nie dbali o jego wychowanie. Ich
troska rodzicielska ograniczała się do
dawania mu każdego tygodnia sporej
sumy kieszonkowego. Babka również
straciła kompletny wpływ na wnuka. Wyśmiewał ją i jej pobożność, co
nawet podobało się ojcu, ponieważ
wcześniej obawiał się, by teściowa nie
wychowała
go na
dewota.
Nie uczęszczał do kościoła. Na katechezę do sali katechetycznej przychodził tylko od czasu do czasu za namową swojej sympatii Beaty. A poza tym
lubił księdza prefekta, który żartował
z młodzieżą, nie unikał dyskusji nad
trudnymi tematami, pokazywał ciekawe przeźrocza, odtwarzał z magnetofonu ładną muzykę, a jego sympatia
do niego osiągnęła apogeum wtedy,
gdy ten zaprosił do sali katechetycznej znany w Polsce zespół rockowy,
który akurat w przeddzień miał koncert w miejscowej hali sportowej. Gdy
jednak jego sympatią została Mariola,
córka miejscowego dygnitarza, przestał zupełnie interesować się sprawami religijnymi. Natomiast poszerzył
się krąg koleżeński.
Stworzyli silną paczkę, w skład której wchodzili dziewczęta i chłopcy, w
większości z dobrze sytuowanych rodzin. Były prywatki, wspólne pikniki,
biwaki suto zakrapiane alkoholem, pojawiły się też narkotyki. Pod wpływem
odurzenia pobili nawet kiedyś przypadkowego przechodnia, który
zwrócił im uwagę na złe zachowanie. Zainteresowała się nimi
milicja, ale rodzice załagodzili sprawę. Innym razem
włamali się do samochodu
stojącego przy ogródkach
działkowych i dla fantazji
pojechali na przejażdżkę. Samochód prowadził
kompletnie pijany Mariusz, który był w trakcie
robienia prawa jazdy.
Właściciel w międzyczasie zawiadomił milicję, która schwytała ich
na „gorącym uczynku”.
Żadnych konsekwencji
jednak nie ponieśli, ponieważ rodzice „załatwili”
sprawę. Były także kradzieże, włamania do domków
w ogrodach działkowych, pobicia, ale rodzice mocno czuwali nad
tym, by ich pociechy nie ponieśli żad-
Biuletyn informacyjny WSZiA
nych konsekwencji z tego powodu.
Kiedy nauczyciele czy życzliwi ludzie
informowali rodziców o nagannym
postępowaniu ich dzieci, ci najczęściej odpowiadali: „niech się wyszumią”. Mariusz zdał z trudem maturę.
Szczególne kłopoty miał z języka obcego, ponieważ profesor mimo nacisku ze strony dyrektora nie chciał go
„przepuścić”, ale ostatecznie uległ. Łatwiej było z dostaniem się na studia,
ponieważ na politechnice ojciec Mariusza miał znajomego rektora i wielu
profesorów, ponieważ przed laty sam
tam studiował. Złośliwi znajomi insynuowali, że w zamian za jego dostanie
się na studia ojciec ofiarował rektorowi niewielki drobiazg, bo tylko niewinne kluczyki, z tym, że do nowiutkiego
„Poloneza”!
Podczas studiów Mariusz zamieszkał
w mieszkaniu kolegi ojca, który w
tym czasie przebywał wraz z rodziną na kontrakcie za granicą. Miał do
dyspozycji duże, wygodne mieszkanie w bloku. Tylko przez kilka tygodni poczuwał się do uczestnictwa w
zajęciach na uczelni. Brakowało mu
dawnego towarzystwa, ale szybko
poznał nowych kolegów i koleżanki.
Ponieważ miał odpowiednie warunki,
a rodzice nie szczędzili pieniędzy swojemu kochanemu studentowi, wobec
tego zajmowane przez niego mieszkanie stało się miejscem schadzek i libacji, które ciągnęły się całymi dniami
i nocami. Na zajęciach pokazywał się
tylko do czasu do czasu. Zaprzyjaźnieni z ojcem profesorowie informowali
go o postawie syna, ale zapracowany ojciec niewiele sobie z tego robił,
tym bardziej, że, syn go zapewniał, że
„wszystko będzie w porządku”.
Libacje alkoholowe i narkotykowe,
ekscesy seksualne i głośna muzyka,
sprawiły, że sąsiedzi zawiadomili o
tym właściciela mieszkania. Ten wielokrotnie dzwonił do Mariusza i jego
ojca, ale ci bagatelizowali doniesienia
sąsiadów. Mimo lekceważenia studiów, Mariuszowi udało się zaliczyć
pierwszy rok, co go jeszcze bardziej
rozzuchwaliło. W następnym roku
uczył się jeszcze mniej a za to jeszcze
więcej bawił się i „używał świata”.
Żałosny koniec
Jednak wszystko ma swój kres. Pewnej zimowej nocy wraz za całą paczką wracał z dyskoteki. Wszyscy byli
pod wpływem dużej ilości wypitego
alkoholu i narkotyków. Z przeciwnej
strony szło młode małżeństwo. Kiedy przechodzili obok nich, Mariusz
niespodziewanie podstawił kobiecie
nogę i ta upadła na chodnik. W jej
obronie stanął mąż, wobec tego reszta towarzystwa rzuciła się na niego.
Powalili go na ziemię i butami kopali
go oraz jego żonę. Nie wiadomo jak
by się to wydarzenie skończyło, gdyby
nie nadjechał patrol milicyjny. Sprawa
trafiła do sądu. Mariusz został uznany
za głównego winowajcę i skazany na
trzy lata więzienia. Pobyt w więzieniu
był dla niego wielkim szokiem. Stracił
kolegów. Nikt go nie odwiedzał. Nawet ojciec powiedział, że nie chce go
znać. Matka odwiedziła go po kryjomu przed ojcem tylko raz.
Jedynie babcia w swoich listach pisała mu, że modli się za niego i przekonywała, że Bóg go kocha i odpuści
mu jego grzechy. Nie bardzo wiedział,
o co chodzi w tym odpuszczeniem
grzechów, ponieważ o grzechu słyszał
jeszcze w podstawówce od katechetki. U spowiedzi ostatnio był również
w szkole podstawowej i zupełnie nie
czuł wewnętrznej potrzeby do korzystania z jej wątpliwych w jego oczach
dobrodziejstw. Współwięźniowie również mu dokuczali, bo uważali, że wyrok za pobicie „baby”, nie przynosi mu
chluby, w odróżnieniu od skoku na
kasę, czy też pobicie kilku facetów. Jedynym życzliwym mu człowiekiem był
kapelan szpitala, młodziutki ks. Jacek,
który często z nim rozmawiał. Proponował mu spowiedź, ale Mariusz zdecydowanie odmawiał, chociaż chętnie
z księdzem przystawał, ponieważ czuł
do niego zaufanie we wrogim dla siebie środowisku.
Mariusz zapamiętał szczególnie jeden
dzień. Było jeszcze szaro na dworze,
gdy w całym mieście rozdzwoniły się
dzwony. Słyszał je przecież zawsze, ale
tego dnia dzwoniły z zwielokrotnioną
siłą. Słyszał również radosne śpiewy
na mieście. Nie wiedział, o co chodzi.
Sprawę wyjaśnił mu dopiero ks. Jacek,
który przyszedł do celi ze święconym
jajkiem i powiedział, że są święta Wielkanocne, że Chrystus zmartwychwstał
i że każdy człowiek powołany jest do
tego, żeby zmartwychwstawać ze
swoich grzechów. Mariusz przypomniał sobie święta spędzane w domu,
a zwłaszcza pobożną babkę, która
dużo mówiła o Chrystusie, Jego męce
i zmartwychwstaniu. Było mu smutno,
że w ten sposób musi spędzać święta.
Przez dwa dni nic nie mówił, tylko myślał i przypominał sobie dawane czasy,
kiedy był dobrym dzieckiem, z babką
chodził do kościoła i modlił się. Zaczął
nawet odmawiać modlitwę „Ojcze
nasz”, którą nieco pamiętał z dzieciństwa, ale nie bardzo mu to szło, wobec
tego zaniechał. Po świętach ksiądz
Jacek przyniósł mu modlitewnik. Próbował czytać z niego modlitwy, ale
koledzy w celi zaczęli się z niego naśmiewać, że zostanie księdzem, wobec tego dał sobie spokój. Ponieważ
dobrze się sprawował w więzieniu,
wyszedł z niego po dwóch latach.
Nie bardzo wiedział, gdzie ma wrócić.
Wrócił do rodzinnego domu.
Niechlubny powrót
Rodzice potraktowali go oschle. Ojciec warknął, że może na razie pracować w jego zakładzie, a później niech
sobie szuka pracy i mieszkania. Jedynie babka traktowało go bardzo życzliwie. Podsuwała mu co lepsze kęski
do jedzenia oraz dała mu pieniądze
na zakup bielizny i ubrania. Ciągle powtarzała mu, że modli się za niego i że
wierzy, iż Chrystus nawróci go do siebie. Jednak Mariusz, pomimo, że korzystał z jej pomocy, nie chciał bardzo
słuchać o Chrystusie, łotrze, który się
nawrócił i synu marnotrawnym, który
wrócił do domu ojca. Jeśli słuchał, to
czynił to z grzeczności dla swojej dobrodziejki.
Próbował nawiązać kontakt z dawnymi koleżankami i kolegami z liceum,
ale nie bardzo chcieli z nim przystawać. Wiele osób z dawnej paczki, któ23
Biuletyn informacyjny WSZiA
rych spotykał na ulicy udawało, że go
nie zna. Również koledzy ze studiów
nie kwapili się do podtrzymywania z
nim znajomości. Czuł się opuszczony
i coraz bardziej popadał w depresję.
Tym bardziej, że ciężko zachorowała
jego babka, jedyny jego przyjaciel. W
gorączce wciąż powtarzała, że modli
się za niego i swoje cierpienia ofiaruje za niego. Żal mu była babki, ale nie
bardzo chciał słuchać jej „bredzenia”
o potrzebie modlitwy, powrocie do
Boga, zmiany życia. Pomimo, że na
swój sposób lubił babkę, to jednak z
uczuciem trudnej do zdefiniowania
ulgi, przyjął jej śmierć.
W czasie uroczystości pogrzebowych
w kościele ksiądz, w którym Mariusz
rozpoznał dawnego katechetę z liceum, mówił bardzo ciepło na temat
życia i postawy religijnej babki oraz
czekającej ją nagrodzie wiecznej. Mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa i
zmartwychwstaniu ludzi. O tym, że
dobrzy zmartwychwstaną na zmartwychwstanie życia, a źli na zmartwychwstanie potępienia. Mówił o
miłosierdziu Boga i możliwości nawrócenia. W pewnym momencie Mariusz zaczął słowa księdza odnosić do
siebie i poczuł, że coś dziwnego dzieje
się w jego duszy. Gdy ksiądz zaczął
namawiać uczestników pogrzebu do
spowiedzi, o mały włos nie przystąpił
do niej. Powstrzymała go przed tym
krokiem postawa ojca, który po kazaniu ostentacyjnie podszedł do konfesjonału. Mariusz czuł głęboką nienawiść dla niego, dlatego nie chciał go
naśladować, a jego nawrócenie uznał
za jeszcze jeden przejaw hipokryzji w
obliczu zmian ustrojowych. Raziło go,
że ojciec, którego zapamiętał jako zatwardziałego ateusza, zupełnie obojętnego w stosunku do religii w ostatnich czasach się zmienił, zaczął chodzić do kościoła, a nawet jemu zaczął
przypominać o niedzieli, co budziło w
nim jeszcze większą niechęć do spraw
religijnych.
Wśród szarości i monotonii życia jedynym promykiem był poznanie Joli. Poznał ją w pracy. Była to piękna i mądra
dziewczyna. Mariusz zakochał się w
niej od pierwszego wejrzenia. Zdomi24
nowała kompletnie jego myśli i uczucia. Wydawało mu się, że spotyka się
z jej wzajemnością. Umówił się z nią
dwa czy trzy razy do kina. Po pewnym
czasie jednak oświadczyła mu, że nie
będzie chodzić z kryminalistą, ponieważ sąsiedzi i koleżanki wytykają ją
palcami. Później widział ją kilkakrotnie
w towarzystwie dawnego kolegi z liceum. Mariusz miał uczucie, że usuwa
się mu grunt pod nogami. Życie straciło dla niego zupełnie sens. Czuł się
opuszczony i osamotniony. Coraz częściej przychodziła mu do głowy myśl o
samobójstwie, szczególnie pod wpływem alkoholu, który spożywał samotnie, ukrywając to przed rodzicami.
Po zawodzie miłosnym zjawisko to
jeszcze bardziej się nasiliło. Postanowił ze sobą skończyć, chociaż instynktownie bał się śmierci. Jednak myśl o
samobójstwie przynosiła mu satysfakcję. Wyobrażał sobie żal rodziców oraz
Joli z powodu jego śmierci. Myślał nad
treścią listu pożegnalnego do nich.
Jednak czas samobójstwa przekładał
na coraz to inny termin. W jego urzeczywistnieniu przeszkadzało mu też
wspomnienie babki, która ciągle mu
powtarzała od dzieciństwa, by bał się
Boga. Co prawda w Boga tak mocno
nie wierzył, ale trochę się Go bał.
Radosne Alleluja
Tydzień przed świętami wielkanocnymi rodzice Mariusza wyjechali na
dwutygodniowy urlop na Cypr. Mariusz został sam. Samotność spowodowała jeszcze większą depresję.
Nieobecność rodziców postanowił
wykorzystać na popełnienie samobójstwa. Przestał chodzić do pracy. Kupił skrzynkę wódki i pił ją na okrągło.
Postanowił, że popełni samobójstwo
poprzez odkręcenie kurka od gazu i w
ten sposób skończy ze sobą raz na zawsze. Stracił rachubę czasu, ale pewnego wieczoru podjął męską decyzję,
że uczyni to następnego dnia. Trzęsącymi się rękoma pisał list do rodziców,
w których wypominał im ich zaniedbania względem niego. Brak miłości i
właściwej troski rodzicielskiej. W liście
do Joli pisał o swoim uczuciu do niej
i prosił ją, by położyła jeden kwiatek
na jego grobie. Wywołało to wielkie
rozrzewnienie w jego duszy. Łzy jak
groch spadały na papier, tworząc na
nim duże plamy.
Zmęczony i odurzony alkoholem
zasnął na siedząco. Śniło mu się, że
umiera duszony gazem. Ale w pewnym momencie gaz zakręciła babka. Przebudził się przerażony i nagle
usłyszał bicie dzwonów. Do jego uszu
doleciał radosny śpiew „Alleluja” z niedaleko położonego kościoła. W pierwszej chwili wydawało mu się, że jest
już na sądzie Bożym, przestraszył się
mocno, ale pomimo potężnego kaca
uświadomił sobie, że żyje. Wsłuchiwał
się w głos dzwonów i śpiew. Zaczęły
przypominać mu się sceny z dzieciństwa: pierwsza Komunia św., udział
w Rezurekcji wraz z babcią, udział we
Mszach św., spotkania z katechetą
w liceum i z ks. Jackiem w więzieniu.
Przypomniała mu się Jola oraz babcia,
która we śnie zakręciła kurek z gazem.
Przypomniał sobie wczorajsze postanowienie o definitywnym popełnieniu
samobójstwa i nagle coś pękło w jego
sercu. W jednej chwili przypomniał
sobie wszystkie nauki o Chrystusie,
Jego Zmartwychwstaniu i miłości do
grzeszników. Podjął decyzję, że zmieni swoje życie.
Gdy rodzice wrócili z urlopu nie mogli
poznać swojego syna. Przeprosił ich za
kłopoty, jakie im sprawił. Opowiedział
im przeżycia poranka wielkanocnego.
Podjął zaoczne studia, które ukończył
z wyróżnieniem. Dzisiaj jest szanowanym inżynierem, szczęśliwym mężem
Agnieszki, młodszej od siebie koleżanki ze szkoły oraz przykładnym ojcem
trójki bardzo udanych dzieci. Przyjaźnią się z Jolą i jej mężem. Prawie
każdego dnia jest przy grobie swojej
babki. Przynosi tam często kwiaty i
modli się za nią na różańcu. Właśnie
przy tym grobie opowiedział mi swoją
historię. Uważa, że przeżył prawdziwe
zmartwychwstanie, czemu oczywiście
trudno zaprzeczyć.
Ks. Czesław Galek
Dzień Otwarty Uczelni
Biuletyn informacyjny WSZiA
TABAKA I BELGIJSKIE FRYTKI
Ponad 1000 uczniów odwiedziło 18 lutego Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji.
Tego dnia uczelnia zorganizowała Dzień Otwarty
Dla pasjonatów informatyki
Wśród wielu atrakcji zaplanowanych na ten
dzień organizatorzy przewidzieli również finał
Konkursu Młodych Informatyków, który stał
się znakomitą okazją dla młodzieży szkolnej
do sprawdzenia własnej wiedzy i posiadanych umiejętności. Dla najlepszych przygotowano szereg atrakcyjnych nagród, m.in. sprzęt
i akcesoria komputerowe, oprogramowanie i
literaturę informatyczną.
Uczestnicy, którzy przeszli eliminacje I etapu, zmagali się z pięcioma zadaniami finałowymi. Zgodnie z zasadą „niech wygra
najlepszy” uczestników ograniczał jedynie
czas rozgrywki (2 godziny zegarowe). Zadania finałowe cechowały różny poziom
trudności oraz ilość punktów przypadająca
za rozwiązanie. Tematyką obejmowały większość zagadnień informatycznych, w tym:
programowanie, przetwarzanie danych w
arkuszach kalkulacyjnych, grafikę komputerową, projektowanie i eksploatację sieci
komputerowych, zagadnienia związane z
administrowaniem i użytkowaniem komputera w sieci Internet.
Sami uczestnicy narzucili wysoki poziom rozgrywki. Finaliści rozwiązali aż po
4 z proponowanych zadań i jak sami powiedzieli później, gdyby nie ograniczenie czasowe, rozwiązaliby wszystkie. O
godzinie 14 nastąpiło uroczyste wręczenie nagród, którego dokonał prorektor
dr Mieczysław Kowerski. Pierwsze miejsce
i główną nagrodę, konsolę Xbox 360, wygrał Tomasz Czura z I LO im. T. Kościuszki
w Lubaczowie. Drugie miejsce,  drukarkę
laserową Samsung wygrał Przemysław
Pawliczuk z I LO im. J.Zamoyskiego w Zamościu. Warto zaznaczyć, że Przemysław
był laureatem i zwycięzcą pierwszej edycji
konkursu w 2006 roku. Trzecie miejsce, pakiet Microsoft Office 2007 przypadło Wojciechowi Stępniakowi z I LO im. J. Zamoyskiego w Zamościu. Nagrody pocieszenia w
postaci książek Thinking In Java otrzymali:
Paweł Nowak oraz Arkadiusz Smyk (obaj
z z I LO im. J. Zamoyskiego w Zamościu).
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do
uczestnictwa w kolejnych konkursach organizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji i w Zamościu.
Wszystko na temat studiów
O dziennikarstwie radiowym i telewizyjnym, podczas Dnia Otwartego opowiedział
szczególny gość WSZiA Witold Tabaka,
dziennikarz Wiadomości TVP.
- Niestety dobry news to zwykle zła informacja. Kunsztem jest przygotować informację ciekawą, gdy temat jest banalny.
Niestety, ja mam takie doświadczenia, że
studia dziennikarskie nie uczą dziennikarstwa. Wiąże się to przede wszystkim z praktyką zawodową. Podczas studiów przyszły
dziennikarz musi już pracować w mediach
i nabierać doświadczenia – mówił dziennikarz podczas spotkania z młodzieżą.
Podstawowe różnice między dziennikarstwem radiowym a telewizyjnym to
chociażby fakt, że w radio, zwłaszcza
w małych studenckich rozgłośniach
dziennikarz radiowy jest specjalistą
bardzo uniwersalnym, zbiera materiały,
taty pedagogiczne na temat komunikacji
interpersonalnej prowadzone przez studentki z Koła Młodych Pedagogów. Efekt
– uśmiechnięte twarze uczestników i kolorowe baloniki. Furorę zrobiły prezentacje
i potrawy ukraińskie przygotowane przez
studentów pod kierownictwem Ani Zbozhnyuk. Istnieją podejrzenia, że leśnicy z Biłgoraja zakochali się nie tylko w pierogach i
barszczu podawanym przez piękne dziewczyny ukraińskie.
Świetnie spisali się również nasi sportowcy z sekcji AZS – tae kwon-do (pod kie-
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, fot. arch. WSZiA
montuje i często emituje. Na news telewizyjny pracuje sztab ludzi ze ściśle
określonymi zadaniami.
Dlaczego belgijskie frytki są najlepsze na
świecie? - wyjaśniał Simon Depas student informatyki i stypendysta belgijski
podczas prezentacji na temat swojego
kraju. Młodzież chętnie uczestniczyła w
konsumpcji tych niezwykłych frytek, dwa
razy smażonych. Były bardzo smaczne,
prawdopodobnie dzięki temu, że przygotowano je z polskich ziemniaków.
Początkowo bardzo nieśmiało, z pomocą naszego zespołu i chóru uczelnianego, później coraz lepiej i śmielej uczestniczyli uczniowie w „Mama mia czyli karaoke z Abbą”. Świetna zabawa, bo jak się
okazało, młodzież nie tylko bardzo lubi
śpiewać, ale także umie.
Na temat oferty szkoły, nowych kierunków
i tendencji na europejskim rynku pracy
uczestnicy Dnia Otwartego dowiedzieli się
na stoisku informacyjnym szkoły i punktu Europe Direct. Tam można było zdobyć
niezwykłą pamiątkę z tego dnia – pieczątkę
przyjaciela uczelni.
Wsio Dobre
Ogromną popularnością cieszyły się warsz-
rownictwem Jarosława Walczaka) i karate
tradycyjnego (grupą kieruje Jakub Dąbek,
nasz absolwent kierunku informatyka i
ekonometria). Pokazy masażu, w wykonaniu przystojnych studentów fizjoterapii Pawła Kalinowskiego i Mateusza Pelca
oraz pierwszej pomocy przedmedycznej
(doborowa ekipa – Magdalena Siry, Adrian Kubera i Monika Popławska) też gromadziły rzesze młodych ludzi.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
wykłady na temat „Mobilności zawodowej młodzieży na europejskim rynku pracy” oraz „Kryzys walutowy a polska droga do euro” zaprezentowane
młodzieży przez Małgorzatę Bzówka i
Władysława Molasa, dyrektora CIE Europe Direct.
Zabawy, wykłady i warsztaty – każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Serdeczne
dzięki za pomoc studentów w organizacji całego przedsięwzięcia, na czele z
przewodniczącą Samorządu – Justyną
Kuropatwą.
I do zobaczenia za rok.
Małgorzata Bzówka
25
Biuletyn informacyjny WSZiA
Plebiscyt „TZ”
ILONA I KASIA
WŚRÓD NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW
Nasze studentki Ilona Sakowicz i
Katarzyna Kita znalazły się w gronie
laureatów XXV Plebiscytu na 10 Najlepszych Sportowców na Zamojszczyźnie,
zorganizowanego przez Tygodnik Zamojski.
Ilona jest studentką fizjoterapii, trenuje
w Zamojskim Klubie Karate Tradycyjnego i w sekcji KU AZS WSZiA. Zajęła
miejsce pierwsze, zdobywając 22495
punktów, a zwyciężyła plebiscyt TZ po
raz trzeci.
- Do trzech razy sztuka. Byłam zaskoczona, gdy wygrałam po raz pierwszy,
byłam bardzo zaskoczona, gdy udało mi
się po raz drugi. Rzeczywiście osłupiałam,
gdy wyczytano moje nazwisko po raz
Dodatkowe szkolenia
Z MYŚLĄ
O WAKACJACH
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji organizuje kurs wychowawcy
kolonijnego.
Zajęcia planowane są na dwa zjazdy
18-19 kwietnia oraz 9-10 maja. Zapisy prowadzi dział promocji i rekrutacji WSZiA, przy Akademickiej 4, tel.
084 677 67 30. Koszt kursu wynosi
120 zł.
mb
26
trzeci.
Karate nie jest często
pokazywane
przez media, nie jest
to sport olimpijski,
choć bardzo widowiskowy i dużo osób
rzeczywiście interesuje się tą sztuką
walki. Nasze województwo słynie z karate. Mamy bardzo
silną drużynę, którą
widać na mistrzostwach krajowych
czy międzynarodowych - mówi Ilona.
Dla niej karate jest
sposobem na życie,
choć nie sposobem na
zarabianie pieniędzy.
Ostatni rok na studiach
magisterskich z fizjoterapii wymaga od Ilony
dużego wysiłku. Pisze
pracę, jest na stażu w
krytej pływalni, prowadzi własne zajęcia i
trenuje do późnych godzin nocnych.
Studentka administra... i dla Ilony fot. mb cji Kasia Kita rzuca mło-
Gratulacje od rektora dla Kasi... fot. mb
tem w Klubie Sportowym „Agros” Zamość. W plebiscycie zajęła miejsce 9.
- Miejsce mnie nie satysfakcjonuje
i będę walczyć dalej. Ważne dla mnie
jest to, że wróciłam do treningów. W
tym roku w planie mam Akademickie
Mistrzostwa i Uniwersjadę w Serbii –
Kasia w plebiscycie uczestniczyła
już także po raz trzeci, z różnym
skutkiem.
Wielkie gratulacje dla Ilony i Kasi od
studentów i władz uczelni. Trzymamy
kciuki za kolejne sukcesy.
mb
Obowiązkowa matematyka
NIE TAKI DIABEŁ
STRASZNY
... czyli obowiązkowa matura z matematyki” to hasło seminarium, które odbędzie się 30 marca w Collegium Novum
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.
Seminarium obejmuje dwa moduły.
Pierwszy o godz. 11 będzie skierowany
do dyrektorów i nauczycieli matematyki. Poprowadzi go Piotr Ludwikow-
ski, główny egzaminator matematyki i kierownik Pracowni Egzaminów
Maturalnych w Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie. Dwie
godziny później, z zainteresowanymi tematem uczniami, spotka się
Irena Ołtuszyk, koordynator matury z matematyki w województwie
lubelskim. Wszystkich chętnych
zapraszamy. Zgłoszenia większych
grup prosimy kierować na maila [email protected]
mb
Biuletyn informacyjny WSZiA
Publikacje pracowników Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki w 2008 roku
1. Bartyzel-Lechforowicz H., Sawaryn D. Ratownik medyczny-zawód XXI wieku. Wyd. Naukowe.
Politechnika Rzeszowska. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 2008
2. Bartyzel-Lechforowicz H.,. Rola sportu, turystyki
i rekreacji w tworzeniu jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych. Monografia. WSIiZ. 10-lecie turystyki
i rekreacji, Rzeszów 2008
3. Bartyzel-Lechforowicz H., Idzikowski M., Hul S.
Zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne w wybranych gabinetach na terenie Rzeszowa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Dni medycyny społecznej i
zdrowia publicznego. Rzeszów, 2008
4. Bartyzel-Lechforowicz H., System boloński i wybrane aspekty kształcenia w nowej europejskiej rzeczywistości. Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych.
Politechnika Rzeszowska. Wyd Naukowe 2008.
5. Bartyzel-Lechforowicz H., Jakość życia osób na
wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne w
mieście Mielec. Materiały pokonferencyjne. 10-lecie
turystyki i rekreacji. Rzeszów. Wyd. WSIiZ. 2008
6. Bartyzel-Lechforowicz H., Jakość życia pacjentów po przebytym udarze mózgu. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Nierówności w
zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich. Łódź
2008. Praca przyjęta do druku. W: Problemy higieny
i epidemiologii. Poznań 2009
7. Bartyzel-Lechforowicz H.; Sawaryn D, Czwaliński Ł. Zewidencjonowanie stanu zdrowia ludności
powyżej 65 roku życia na przykładzie miasta Chełm
. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich.
Łódź 2008. Praca przyjęta do druku. W: Problemy
higieny i epidemiologii. Poznań 2009
8. Blaszke M., Znaczenie filozofii dla pedagogiki
w perspektywie wieku Oświecenia. W: Zamojskie
Studia i Materiały, seria Pedagogika, Rok wydania X,
zeszyt 1(25)/2008
9. Cieśliński A., Tittinger T. Różnicowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w oparciu o wyniki badań klinicznych i radiologicznych. Wydawnictwo WSZiA . Zamojskie Studia
i Materiały, seria Fizjoterapia, Rok wydania X, zeszyt
2(26)/2008
10.Cieśliński A., Dudek J. Zastosowanie prądu
Treberta w leczeniu zespołów przeciążeniowych
piersiowego odcinka kręgosłupa. Wydawnictwo
WSZiA. Zamojskie Studia i Materiały, seria Fizjoterapia, Rok wydania X, zeszyt 2(26)/2008
11.Дзісь Є.І., Філіпюк А.Л., Бек H.C. Оцінка
стану гемостазу та значення його розладів у
прогнозуванні перебігу хронічної ішемічної
хвороби серця. Практична медицина. - 2008.- №
2.- том XIV, с.257-262.
12.Дзісь І.Є., Дзісь Є.І. Клініко-морфологічні
аспекти тромботичних ускладнень ухворих на
гематоонкологічні хвороби. Міжвідомчий збірник
„Гематологія і переливання крові”, вип. 34, том. 1.
Мат. V-ro з’їзду гематологів та трансфузіологів
України з міжнародною устю (20-22 травня 2008
року, м. Вінниця), К:”Атіка-Н”, 2008, с. 127-130.
13. Дзісь Є.І., Філіпюк А.Л. Вплив статинів на
показники гемостазу у хворих на ішемічну
хворобу серця. Міжвідомчий збірник „Гематологія
і переливання крові”, вип. 34, том. 1. Мат. V-ro
з’їзду гематологів та трансфузіологів України з
міжнародною участю (20-22 травня 2008 року, м.
Вінниця), К:”Атіка-Н”, 2008, с.131-135. ‘
14.Дзісь Є.І. Система гемостазу й метаболізм
ліпідів при ішемічній хворобі серця
Гіпохолестеролемія та внутрішні хвороби / За
ред. М.В. Панчишин та Ю.М. Панчишин. - Львів:
Ліга-Прес, 2008. 213-218 с.
15. Філіпюк А.Л., Дзісь Є.І., Ковалишин В.І.
Ультраструктура міокарда у хворих на хронічну
ішемічну хворобу серця // Світ медицини та
біології. - 2008.- № 2.- частина II, с. 107-110.
16.Зербіно Д.Д., Кузик П.В., Дзісь І.Є., Дзісь
СІ. Венозна тромбоемболічна хвороба:
клініко-патоморфолгічний
аналіз
267
автопсій // Світ медицини та біології. - 2008.№ 2.- частина II, с.59-62.
17.Дзісь Є.І., Філіпюк А.Л. Хронічна серцева
недостатність та стан гемостазу у хворих на
хронічну ІХС. // Український медичний альманах.
- 2008, том. 11, № 1 (додаток)., с.72-74.
18. Радченко О.М., Панчишин Ю.М., Дзісь
Є.І Методичні рекомендації з вивчення
внутрішньої медицини. Модуль 1. Хвороби
органів травлення, дихальної системи, крові
та кровотворних органів. Для викладачів та
студентів 4-го курсу медичного факультету
(лікувальна справа, медико-профілактична
справа) /.та інші. Львів, 2008, -49 с.
19.Матеріали для контролю знань студентів
4 курсу медичного факультету. Модуль
1. Хвороби органів травлення, дихальної
системи, крові та кровотворних органів /
Радченко О.М., Панчишин Ю.М., Дзісь Є.І. та
інші. Львів, 2008, -44 с.
20. Філіпюк А.Л., Дзісь Є.І., Петрущак М.О.
Прогностичне значення гіперкоагуляції в
перебігу хронічної IXC. XII конгрес світової
федерації Українських лікарських товариств (2528 вересня 2008 р. м. Чернівці), тези-доповідей,
263, Івано-Франківськ-Київ-Чікаґо, 2008, с. 168.
21. Дзісь І.Є., Дзісь Є.І., Томашевська Н.Я. Ризик
виникнення венозного тромбозу в пацієнтів з
гематоонкологічними хворобами / Біохімічні
маркери діагностики, вибору лікування та
прогнозу серцево-судинних хвороб і хвороб
травлення. Матеріали науково-практичної
конференції Мат. (2-3 жовтня 2008 року, м. Львів),
Львів: „Ліга-Прес”, 2008, с. 16
22. Томашевська О.Я., Дзісь Є.І., Томашевський
ЯЛ. Предиктори структурно-функціональних змін
серця в пацієнтів з метаболічним синдромом /
Біохімічні маркери діагностики, вибору лікування
та прогнозу серцево-судинних хвороб і хвороб
травлення. Матеріали науково-практичної
конференції Мат. (2-3 жовтня 2008 року, м. Львів),
Львів: „Ліга-Прес”, 2008, с.41.
23.Husak P., Kształcenie pedagogów społecznych
na studiach wyższych w Polsce i na Ukrainie w świetle wymogów procesu Bolońskiego, Wydawnictwo
WSZiA, Zamojskie Studia i Materiały, seria Pedagogika, Rok wydania X, zeszyt 1(25)/2008
24.Galek Cz., Obraz nauczyciela przełomu XIX i XX wieku w literaturze pięknej
i pamiętnikarskiej, w: Przegląd Historyczno-Oświatowy, 2008 nr3-4, s. 157-176
25.Galek Cz.., Edukacja ekologiczna młodzieży,
Wydawnictwo WSZiA, Zamojskie Studia i Materiały,
seria Pedagogika, Rok wydania X, zeszyt 1(25)/2008
26.Mataczyński K., Samulak P. Trójpłaszczyznowa
ocena wzorca ruchu w zaburzeniach kinematyki stawów skokowych. Wydawnictwo WSZiA. Zamojskie
Studia i Materiały, seria Fizjoterapia, Rok wydania X,
zeszyt 2(26)/2008
27.Mataczyński K., Czochrowski D., Zugaj D.
Znaczenie rehabilitacji w leczeniu pacjentów z zespołem kanału nadgarstka. WydawnictwoWSZiA.
Zamojskie Studia i Materiały, seria Fizjoterapia, Rok
wydania X, zeszyt 2(26)/2008
28. Kostrzewa-Zabłocka E., Dziemidok P., Marczewski K., Comparison of the quality of diabetologic
care between patients treated in the diabetology
outpatient department and family practice. (Porównanie jakości opieki diabetologicznej u pacjentów
leczonych w poradni diabetologicznej i praktyce
lekarza rodzinnego.) W: Risk factors and prevention
in a fight for health and wellness. Pr. zbior. pod red.
Jerzego Mosiewicza, Lublin 2008, NeuroCentrum, s.
107-115, bibliogr.
29. Kostrzewa-Zabłocka E., Dziemidok P., Marczewski K., Self-control and education in diabetes.
(Samokontrola a edukacja w cukrzycy.) W: Wellness
as a goal of health promotion and health education.
Pr. zbior. pod red. Józefa Bergiera, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 125-134, bibliogr. streszcz.
30. Mróz A., Marczewski K., The subjective health
state of the haemodialysed (HP) patients. (Subiektywna ocena stanu zdrowia przez pacjentów hemodializowanych.) W: Wellness, quality of life, and care
in sickness and disability. Pr. zbior. pod red. Jadwigi
Daniluk, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 185-194, bibliogr. poz. 21, streszcz.
31.Marczewski K., Nowe techniki medyczne jako
problem bioetyczny. Artykuł przyjęty do druku w
wydawnictwie, Zamojskie Studia i Materiały, seria
Fizjoterapia, Rok wydania X zeszyt 2(26)/2008
32.Panasiuk B., Awans zawodowy nauczycieli,
Wydawnictwo WSZiA, Zamojskie Studia i Materiały,
seria Pedagogika, Rok wydania X, zeszyt 1(25)/2008
33.Potoczny J., Stempołowska Stefania Aniela (
1870-1944), Słownik Biograficzny Polskiej Historii
27
Biuletyn informacyjny WSZiA
Wychowania. Pod red. A. Meissnera i W. Szulakiewicz, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008 s. 725-72
34.Potoczny J., Baranowski Mieczysław Tytus
(1851-1898). Słownik Biograficzny Polskiej Historii
Wychowania . Pod red. A. Meissnera i W. Szulakiewicz, Wyd. A.Marszałek, Toruń 2008
35.Potoczny J., Wkład galicyjskich towarzystw oswiatowo-kulturalnych przełomu XIX
i XX studlecia w rozwój oswiaty dorosłych, w:
Historia wychowania. Misja i edukacja,. Pod red.
K. Szmydla i J.Dybca Galicja i jej dziedzictwo
t.20, Rzeszów 2008 s.484-494
36.Potoczny J., Szempruch J. Ewaluacja edukacyjna czynnikiem stymulujacym rozwój szkoły.
W: Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w
dialogu – dialog w ewaluacji . Pod red. J. Grzesiaka.
Kalisz-Konin 2008
37.Potoczny J., Wartości preferowane przez studentów uczelni niepaństwowych, w: XIII Tatrzańskie
Seminarium Naukowe, Edukacja jutra. Pod red. T.
Konczyca, J. Jonkisza, S. Toczek –Werner, Wrocław
2007/2008, t I, s. 297-305
38. Potoczny J., Nauczyciele akademiccy i ich przygotowanie metodologiczno-pedagogiczne w opinii
studentów zaocznych wyższych szkół niepaństwowych, w: pracy zbiorowej pod red. T. Aleksandra i D.
Barwińskiej: Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad
edukacja dorosłych , Uniwersytet Jagieloński, Instytut
Technologii Eksploatacji, Instytut Badawczy, KrakówRadom 2007/2008, s.292-300
39. Potoczny J., Ukraińskij narodni uniwersitjeti u
Galiczini, stanowlljenija i rozwitok, w: Naukowij WisnikCzjerniwskićkowo Uniwjersitjety,Wipusk 406. Pjedagogika ta psichołogija, Czjerniwici 2008, s.91-101
40.Potoczny J., Nauczyciel edukacji dorosłych w
przeszłości i współcześnie, Wydawnictwo WSZiA,
Zamojskie Studia i Materiały, seria Pedagogika, Rok
wydania X, zeszyt 1(25)/2008
41.Sapuła R., Siwek W., Duda M., Kościk M.,
Gospodaryk A., Ocena skuteczności rehabilitacji
u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa L-S
przy wykorzystaniu platformy stabilometrycznej.
Wydawnictwo WSZiA, Zamojskie Studia i Materiały,
seria Fizjoterapia, Rok wydania X, zeszyt 2(26)/2008
42. Kostrzewa-Zabłocka E., Sawicka A., Marczewski
K., Is obesity caused by the lack of knowledge Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2008, Vol. 8, No. 3.
43. Kostrzewa-Zabłocka E, Sawicka A., Marczew-
ski K., Do women think about diabetes differently?
Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2008. Vol. 8,
No. 3
44. Trzebiński P., Derewecki T., Lesiak A., Sapuła
R. Ocena funkcji siłowej i kinematycznej ręki w chwycie cylindrycznym. Wydawnictwo WSZiA, Zamojskie
Studia i Materiały, seria Fizjoterapia, Rok wydania X,
zeszyt 2(26)/2008.
45. Siwek W., Sapuła R., Kijek M., Mroczek K., Gospodaryk A. Ocena momentów siły mięśni działających na staw biodrowy w grupie wiekowej 20-25 lat.
Wydawnictwo WSZiA. Zamojskie Studia i Materiały,
seria Fizjoterapia, Rok wydania X, zeszyt 2(26)/2008
46. Skwarek J., Analfabetyzm jako współczesny
problem pedagogiki dorosłych, w: Trzecia międzynarodowa społeczno-pedagogiczna konferencja
„Społeczno-pedagogiczne aspekty promocji zdrowia wśród uczniów i młodzieży studenckiej”. Wyd.
Uniwersytetu Wołyńskiego, Łuck 2008
47. Skwarek J., Zjawisko analfabetyzmu dorosłych
we współczesnym świecie. w: Zamojskie Studia i
Materiały, seria Pedagogika, Rok wydania X, zeszyt
1(25)/2008
48. Szczepański L., Reumatyzm tkanek miękkich
u osób w podeszłym wieku. Pol Arch. Med. Wewn.,
2008, 118 [suppl], 54-58.
49. Emery P., Deodhar A., Rugby W. F., Isaacs J., Combe B., Racewicz A.J., Latinis K., Abud-Mendoza C.,
Szczepański L., I wsp, Efficacy and safety of rituximab in biologic naïve patients with active rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate. Ann. Rheum. Dis., 2008.
50. Turska D., Cele życiowe prymusów licealnych..
Edukacja i społeczeństwo, Tom 2,3 s. 105-119, 2008
51. Turska D., Organizacja studiów psychologicznych w UMCS – student jako współtwórca własnego profilu kształcenia. W: Pedagogiczna oświata na
Ukrainie i w Polsce – realia i perspektywy. Pod red. D.
Herciuk i R. Kucha.Wyd. Uniwersytetu Iwvana Franki
Lwów. s. 313-321.
52.Turska D., Pracowite dziewczynki, inteligentni
chłopcy? Psychologia w szkole,1 s.87-93
53. Turska D., Dlaczego uczeń nie wie gdzie podpisano unię lubelską. Psychologia w szkole,2, s. 51-57
54.Turska D., Niezdolny prymus? W poszukiwaniu wyjaśnienia pozornego absurdu. Psychologia w
szkole, 2, s. 87-93
55.Turska D., Moc nauczycielskich oczekiwań,
Wydawnictwo WSZiA, Zamojskie Studia i Materiały,
Seria Pedagogika, Rok wydania X, zeszyt 1(25)/2008
56. Drozd J., Jankiewicz M., Tomaszewski M., Wójcik
J., Zapolski T., Widomska-Czekajska T. Aktywność
agregacji płytek po zastosowaniu klopidogrelu u
chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym.
Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2, s. S270.
57.Wieczorek S., Żukowski P., Podstawy naukowej
organizacji pracy z wybranymi problemami zarządzania. Wyd. WSZiA w Opolu. Opole 2008
58.Wieczorek S., Ergonomia Wyd. TARBONUS Sp.
z o.o. Kraków-Tarnobrzeg 2008
59.Wieczorek S., Wybrane problemy zarządzania
jakością procesu dydaktycznego w szkole wyższej
w: Dylematy jakości kształcenia w uczelniach technicznych. Praca zbiorowa pod red. K. Rajchela,G.
Lwa, A. Szydełki Wyd. Politechniki Rzeszowskiej.
Rzeszów 2008
60.Wieczorek S., Subiektywny i obiektywny wymiar bezpieczeństwa człowieka w : Bezpieczeństwo
wewnętrzne we współczesnym państwie. Pod red.
E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały, S. Pieprznego. Wyd.
PRz., URz. Rzeszów 2008
61.Wieczorek S., Wypadek drogowy jako efekt
zakłóceń procesu kierowania pojazdem. w:Metody
obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn samojezdnych. Pod red. K.
Lejdy. PRz. Rzeszów 2008
62.Wieczorek. S., Ocena ryzyka w pracy kierowcy.
w: Kształtowanie dobrostanu pracownika. Monografia. Pod red. J. Marcinkowskiego, W.Horst. Poznań
2008
Wyd. Instytutu Inżynierii Politechniki Poznańskiej.
63.Wieczorek S., Bezpieczeństwo człowieka w
świetle zagrożeń dnia codziennego. w: Bezpieczeństwoi zagrożenia współczesnego świata. Pod red. A.
Olaka, I. Oleksiewicza. Rzeszów 2008
64.Wierzańska M., Rola komunikacji interpersonalnej w kształceniu kompetencji społecznych. Wyd.
Narodowy Uniwersytet Wołyński, Łuck 2008
65.Wierzańska M., Ziomek – Michalak K., Śmiech
w nauczaniu i wychowaniu. ”[email protected],
nr1/2008 (2)
66.Wierzańska M., Proces kształcenia pedagoga
społecznego wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo WSZiA, Zamojskie Studia i Materiały, Rok wydania X, Zeszyt 1(25), Zamość 2008
Publikacje pracowników Wydziału Zarządzania i Administracji w 2008 roku
1. Andreasik J.,Enterprise Ontology – Diagnostic
Approach. Proceedings of the Conference on Human
System Interaction (HIS`2008) Kraków, pp.497-503,
http://ieeexplore.ieee.org/search
2. Andreasik J., Inteligent System for
Predicting Economic Situation of SME.
14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC, Wrocław, 2008, Proceedings 14 th
ICCS, eds. J.Józefczyk, W.Thomas, M.Turowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
3. Andreasik J., System prognozowania kondycji
28
ekonomicznej małych przedsiębiorstw.Barometr Regionalny, nr 2(12), s.73-84, WSZiA Zamość 2008
4. Andreasik J., Ocena strategii kompetencyjności
firmy sektora MŚP w systemie SOK-P1. Barometr Regionalny, nr 4(14) 2008, s.33-45. WSZiA Zamość 2008
5. Bielak J., Kowerski M., Próba określenia czynników determinujących oceny regionalnego rynku
pracy przez mieszkańców województwa lubelskiego,
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
SGH nr 80, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008, s. 233 – 258.
6. Burda A., Analiza nastrojów gospodarczych z
wykorzystaniem sieci Kohonena . Barometr regionalny 14. wyd. WSZiA, Zamość 2008 s. 79-88
7. Burda A., Kuczmowska B. Analiza jakości predykcji stanu ekonomiczno-finansowego małych i
średnich przedsiębiorstw przy pomocy zespołów
sztucznych sieci neuronowych. Barometr regionalny
12. Wyd. WSZiA Zamość, 2008. s.109-114.
8. Cichocka I, Wojnar J., Badanie polskiego konsumenta żywności ekologicznej [w]: praca zbiorowa
pod red. B. Borkowskiego „Metody ilościowe w bada-
Biuletyn informacyjny WSZiA
niach ekonomicznych” wyd. SGGW Warszawa 2008.
9. Cichocka I, Wojnar J, Klasyfikacja województw
według ich konkurencyjności przy wykorzystaniu
wybranych narzędzi analizy skupień. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, 2008, nr 2, s. 278-284.
10.Gerycz W. Kawałko B. Sistjema gospodarowanija
ta prostronnowo płanuwanija w rozwitku ukrainskopolskowo transgranicznowo rejonu – porownalna
matrica. Lwowskij Derżawnyj Agrarnyj Uniwiersitet,
Ekonomika APK, Nr 15, 2008, S.242-259.
11.Grabias M., Analityczna ocena nośności
zespolonych elementów murowo-żelbetowych
ściskanych osiowo. w: Konstrukcje Zespolone, t.
VIII Zielona Góra 2008.
12.Grabias M., Wpływ środowiska zakładu żywienia
zbiorowego na stan konstrukcji żelbetowej. Przegląd
Budowlany nr 10 Październik 2008.
13.Kowerski M., Influence of Idiosyncratic and Macroeconomic Factors on Consumer Economic Sentiment of Lubelskie Region (Poland), Prace i Materiały
Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH nr 79, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008, s. 149 – 168
14.Kowerski M., Trójczynnikowy model Famy
– Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie, Przegląd Statystyczny R. LV – ZESZYT 4 –
2008, s. 131 – 148
15.Kowerski M., Strategie dywidendowe na rozwiniętych rynkach kapitałowych, w: Edward Nowak
(red.) Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 14,
Wrocław 2008, s. 210 – 218.
16.Kowerski M., Strategie dywidendowe spółek
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie w latach 1992 – 2007, Ekonomista 5/2008,
s. 655 – 677
17.Kowerski M. , The book – to – market value effect on the Warsaw Stock Exchange, eFinanse, Special
Issue, Rzeszów 2008, s. 29 – 46
18.Kowerski M., Jarosław Bielak, Dawid Długosz,
Sytuacja gospodarcza województwa lubelskiego w
ocenie mieszkańców miast i wsi, Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 6, Warszawa – Poznań – Lublin 2008,
s. 52 – 58
19.Kowerski M , Bielak J., Konferencja „Regionalne
badania koniunktury gospodarczej na tle doświadczeń europejskich”, Wiadomości Statystyczne 9/2008,
s. 87 – 92
20. Kowerski M. , Włodarczyk E. , Próba określenia
czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej,
eFinanse nr 3, Rzeszów 2008
21.Kowerski M., Logistyczny trend rozwoju
miasta, Wiadomości Statystyczne 11/2008, s. 56
– 58
22. Kowerski M. , Assessment of the Economic
Condition of Small Enterprises with Logit Micro-Macro Models. The Case of the Lubelskie Voivodship,
Conference on Human System Interaction, May 2527.2008, Kraków (Poland), IEEE Catalog Number:
08EX19995C, Library of Congres:2007905110
23.Kowerski M., Zastosowanie metod ekonometrycznych do modelowania rynku pracy, w:
Stefan Kwiatkowski, Mirosław Żurek (red.) Aktywizacja zawodowa studentów w akademickich
biurach karier, Instytut Badań Edukacyjnych,
Warszawa 2008, s. 189 – 203
24. Kowerski M., Barometr nastrojów gospodarczych jako narzędzie diagnozowania i prognozowania sytuacji gospodarczej w regionie.
Przykład województwa lubelskiego, w: Bartosz
Jóźwik, Henryk Ponikowski, Międzynarodowe
uwarunkowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 302 – 316
25. Kowerski M., BielakJ., Nastroje gospodarcze
konsumentów i przedsiębiorców w województwie
lubelskim, w: Maciej St. Zięba (red.) Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację
i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
2008, s. 189 – 202
26.Kowerski M., Wartość informacyjna odpowiedzi „bez zmian” w badaniach nastrojów
gospodarczych, Barometr Regionalny nr 4 (14),
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2008, s. 47 – 62
27.Kowerski M., Nastroje gospodarcze przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego.
Tendencje, determinanty, prognozy, Barometr Regionalny nr 2 (12), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2008, s. 42 – 56
28. Kowerski M., Bielak J., Długosz D., Zmiany
kondycji finansowej małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim w latach 2006 – 2007, Barometr
Regionalny nr 2 (12), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2008, s. 93 – 108
29.Kowerski M., Sprawozdanie z prac zespołu
badawczego projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na obszarach słabo zurbanizowanych”, Barometr Regionalny nr 2 (12), Wyższa
Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2008, s. 125 – 129
30.Kowerski M., Bielak J., Długosz D., Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim
w II kwartale 2008 roku, Barometr Regionalny nr 4
(14), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2008, s. 99 – 108
31.Kowerski M., Nastroje gospodarcze przedsiębiorców i mieszkańców województwa lubelskiego,
Wiadomości Europejskie Województwa Lubelskiego,
nr 4, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2008, s. 10 – 11
32.Kuś A., Podstawy prawa celnego, w: Zarys finansów publicznych i prawa finansowego Pod red. Wójtowicz W., Gorgol A., Smoleń P., Niezgoda A., , wyd.V,
Zakamycze 2008
33. Kuś A., Dubaj S., Witkowski P., Zasady i ograniczenie w pzrepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, Wyd. WSZiA, Zamość 2008
34.Kuś A., Komentarz do art. 23,24,25,26,27
i135TWE, w Komentarz do Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, Pod red. D. Miąsika, N. Półtorak, Wolters Kluwer 2008, s.499-543
35.Kuś. A., Polska we Wspólnej Polityce Handlowej
Unii Europejskiej, Studia Prawnicze KUL, Lublin 2008
36.Omiotek Z., Analiza porównawcza jakości modeli prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw woj. lubelskiego i podkarpackiego. Barometr Regionalny, Nr 12/2008, WSZiA, Zamość
2008, s.105-113
37.Orłowski R., Początki działalności Wydziału
Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w: Między historią a teraźniejszością. Rozprawy, Studia, Szkice. Wydawnictwo UMCS, Lublin
2008, s.130-140
38. Pancerz K., Suraj, Z.: Rough Sets for Discovering
Concurrent System Models from Data Tables. In: A.E.
Hassanien, Z. Suraj, D. Ślęzak, P. Lingras (Eds.), Rough
Computing. Theories, Technologies and Applications,
Information Science Reference, Hershey, 2008, pp.
239-268
39. Pancerz K., Tu-Van, A., Tu-Van, N.: Proces wyjaśniania ocen kondycji przedsiębiorstw w układach
potencjał-ryzyko – studium eksperymentalne. Barometr Regionalny, Nr 4(14), Zamość, 2008, ss. 89-96.
40. Pancerz K.: Consistency-Based Prediction Using
Extensions of Information Systems - an Experimental
Study. In: Proceedings of 2008 Conference on Human
System Interaction (HSI’2008), Krakow, Poland, May
25-27, 2008, pp. 591-596, IEEE Xplore digital library
41. Pancerz K.: Extensions of Dynamic Information
Systems in State Prediction Problems: the First Study.
In: L. Magdalena, M. Ojeda-Aciego, J.L. Verdegay (Eds.),
Proceedings of the 12th International Conference on
Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems (IPMU’2008),
Malaga, Spain, June 22-27, 2008, pp. 101-108 (on CD)
42. Grochowalski, P., Pancerz K.: The outline of an
ontology for the rough set theory and its applications. In: G. Lindemann et al. (Eds.), Proceedings of
the Workshop on Concurrency, Specification and
Programming (CS&P‘2008), Gross Vaeter, Germany,
September 29 – October 1, 2008, Vol. 2, pp. 192-203
43. Matusiewicz, Z., Pancerz K.: Rough Set Flow Graphs and Max-* Fuzzy Relation Equations in State Prediction Problems. In: C.-C. Chan, J.W. Grzymala-Busse,
W.P. Ziarko (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Rough Sets and Current Trends in
Computing (RSCTC’2008), Akron, OH, USA, October
23-25, 2008, Lecture Notes in Artificial Intelligence,
Vol. 5306, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008,
pp. 359-368.
44. Pancerz K.: An Attempt to Use Extensions of Dynamic Information Systems in Episode-Based Reasoning. In: H.S. Nguyen, V.N. Huynh (Eds.), Proceedings
of the International Workshop on Soft Computing for
Knowledge Technology (SCKT’2008), Hanoi, Vietnam,
December 16, 2008, pp. 90-99.
45. Fryc, B., Pancerz K.: Decision Making Using Approximate Petri Nets - an Experimental Study. In: H.S.
Nguyen, V.N. Huynh (Eds.), Proceedings of the International Workshop on Soft Computing for Knowledge Technology (SCKT’2008), Hanoi, Vietnam, December 16, 2008, pp. 134-143.
46.Sowiński P., Glosa do postanowienia Sadu
Najwyższego z dn. 28 lipca 2005r,IIKO 31/05 ( prze-
29
Biuletyn informacyjny WSZiA
kazanie sprawy innemu sadowi równorzędnemu w
trybie art. 37 k.p.k.w: Państwo – Prawo – Jednostka.
Problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych .
Pod. red. Cz. P. Klaka, K .Kaczmarczyk i A. Kiełtyki,
Rzeszów 2008 s. 751-754
47.Sowiński P., Glosa do postanowienia Sadu
Najwyzszego z d. 22 czerwca 2006 roku(sygn, akt.
IIIK.222/05), Przegląd Sadowy 7-8, s. 227-232
48.Sowiński P., Sprzeczność interesów oskarżonych jako przesłanka wyłączająca mozliwość
wspólnej ich obrony( art. 85 k.p.k., cz.I w: Palestra 9-10/2008, s.70-81
49.Sowiński R., Ujawnienie w wyjaśnieniach
oskarżonego okoliczności stanowiących tajemnice
chroniona prawem , w: Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian ,
pod red. Z. Ćwiakalskiego i G.Artymiak, Warszawa
2008, 441-458
50.Szlachta J., Benchmarking regionalnej polityki
naukowej i innowacyjnej ( red. z J. Zaleskim) rozdział 1. Wstęp s.11, rozdział 5. Wdrażanie i ewaluacja
regionalnej polityki innowacyjnej na Podkarpaciu w
uwarunkowaniach integracji europejskie, s. 103-125,
rozdział 8. Podsumowanie i wnioski końcowe s.151153, Szkoła Główna Handlowa 2008
51.Szlachta J., Zaleski J. Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013, Gospodarka
Narodowa, Nr 3/2008, s. 87-103
52.Szlachta J., Regional Innovation and Research
Policy Outlook.Policy practices in eight European
regions, Pod red. Borsi B. Papanek G. GKI Economic
Research co, Budapeszt 2008, s. 133
53.Szlachta J., Regionalny i przestrzenny wymiar
polityki rozwoju oraz Dylematy wokół polityki spójności, w: Polityka gospodarcza. teoria i realia ( red. J.
Stacewicz) szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008,
s.277-301
54.Szlachta J., Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 20033.
Współautor pod red. P. Korcelli, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa grudzień 2008, ss.174
55.Szlachta J., Zaleski J. Cohesion Policy facing
the challenges of XXI century, w: Reform of Cohesion Policy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa 2008
56.Szlachta J., Rola Polski w przestrzeni europejskiej w świetle dokumentów programowych Unii
Europejskiej, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2008, Tom CXX
57.Szatkowski K., Mass production planning in a
big company. Wydawnictwo pokonferencyjne, Sewastopol 2008
58.Szatkowski K., Znaczenie wiedzy technologicznej w działalności produkcyjnej przedsiębiorstw, w:
Wiedza jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa,
Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej,
Lublin 2008
59.Szatkowski K., Przygotowanie produkcji, PWN
Warszawa 2008
60.Szatkowski K., Wnioski i doświadczenia funkcjonowania systemu sugestii na przykładzie firmy
ROTO Lubartów, w: Wpływ zarządzania procesowego
30
na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa pod red.
E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2008
61.Ślusarczyk S., Kształtowanie się aktywności
marketingowej małych i średnich firm, na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, książka przyjęta do druku w: Poltext,
Warszawa grudzień 2008, (s.181)
62.Ślusarczyk S., Wybrane zagadnienia z ekonomii (współautor B. Ślusarczyk)- skrypt dla studentów, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów
listopad 2008
63.Ślusarczyk S., Znaczenie składnika „analitycznego” koncepcji marketingowej w zarządzaniu
firmą, (współautor), wyd. WSZiA w Zamościu, Zamość 2008.
64.Ślusarczyk S., Orientacja rynkowa firmy a budowanie efektywnej przewagi konkurencyjnej Przewaga konkurencyjna firmy ujęta w kategoriach jej potencjału rynkowego (market-based capabilities) jako
fundament tej przewagi, w: „Marketing w Praktyce”,
Warszawa, grudzień 2008
65.Ślusarczyk S., Znaczenie potencjału rynkowego firmy w budowaniu przewagi konkurencyjnej,
(współautor), Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki
Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, z. 15, Rzeszów 2008
66.Ślusarczyk S., Znaczenie aktywów niematerialnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy,
(współautor), artykuł w języku rosyjskim, Wyd. EKONOMIKA: problemy teorii i praktyki, t. IV, Dniepropietrowsk 2008.
67.Tokarczyk R., Rozważania nad etyką sedziowską =[Considerations on Judge Ethics], Przegląd Sądowy 2008, Styczeń, S. 152 - 158
68.Tokarczyk R., Hasła: Biojurisprudencja, Biojusgeneza, Biojusterapia, Biojustanatologia, Bioprawo,
Prawo do narodzin, Prawo do życia, Prawo do śmierci
= [Bioiurisprudence, Bioiusgenesis, Bioiustherapy,
Bioiusthanathology, Biolaw, Law to Borning, Law to
Life, Law to Death], w: Słownik Bioetyki, Biopolityki
i Ekofilozofii = [Vocabulary of Bioethics, Biopolitics
and Ecophilosophy] red. [ed.] Mariusz Ciszek. - Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Warszawa 2008. - S.
32-34, 213-214
69.Tokarczyk. R.,Dociekanie istoty faszyzmu
pólnocno-amerykańskiego =[An Inquiry Concerning the Substance of North American Fascism], w:
Konstytucjonalizm a Doktryny Polityczno - Prawne.
Najnowsze Kierunki Badań] =[Constitutionalism
and Political and Legal Doctrines] red.[ed.] Ryszard
M. Małajny - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. -S. 53 - 79
70.Tokarczyk R., Główne wartości antropologii prawa =[Maine Values of the Anthropology of
Law], w: Antropologia Integralna. W Kręgu Myśli
Kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego =[Integrative
Anthropology. In the Circle of the Krzysztof J. Brozi’s
Thought] red. [eds.] Bogumiła Truchlińska, Andrzej
Radomski - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie - Skłodowskiej, 2008. -S. 120 - 139
71.Tokarczyk R., Biojurysprudencja. Podstawy
prawa dla XXI wieku. = [Biojurisprudence. Foun-
dations of Law for the Twenty-First Century]. - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin, 2008 - 109 s.
72.Tokarczyk R., Demokracja a dyktatura, Autorytaryzm, Totalitaryzm Komparystyka relacji czterech pojęć =[Democracy vs. Dictature, Authoritarism, Totalitarism. Comparatistics of the Relations
Four Notions] Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi XXX, Wrocław 2008, s. 7-35
73.Tokarczyk R., Leksykon współczesnej teorii i
filozofii prawa.100 podstawowych pojęć, pod red.
Jerzego Zajadło. - Warszawa, 2007, Państwo i Prawo
2008, z.8, s. 122 - 123
74.Tokarczyk R., Etyka lobbysty – Polityka w ujęciu
porównawczym=[Lobbyist Ethics - Politician in Comparative Perspective] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i
Socjologiczny 2008, z. 3 s. 12 - 34
75.Tokarczyk R., Etyka parlamentarzysty jako polityka w ujęciu porównawczym =[Parlamentarist as
Politician Ethics in Comparative Perspective] Przegląd
Sejmowy 2008, nr 4
76.Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne
= [Contemporary Political Doctrines]. - Wyd. XV. - Warszawa -Wolters Kluwer Polska, 2008. - 566 s.
77.Tokarczyk R., Etyka zawodowa polityka w ujęciu porównawczym =[Politician Professional Ethics
in Comparative Perspective] Samorząd Terytorialny
2008, nr 9, s. 38 - 47
78.Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne =
[Contemporary Legal Cultures]. - Wyd. 7 - Wolters Kluwer, Warszawa 2008. - 297 s.
79.Tokarczyk R., Komparystyka prawnicza = [Comparative Law]. - Wyd. 9. - Wolters Kluwer, Warszawa
2008. - 262 s.
80.Tokarczyk R., Metodologia relacji czas a trwanie idei politycznych i prawnych =[Methodology
Relations Between Time and Continuity Political
and Laws Ideas] red. [eds.] Krystyna Chojnicka,
Anna Citkowska - Kmita, Wiesław Kozub - Ciembroniewicz - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer
business, 2008. - S. 50-72
81.Tokarczyk R., Zmiany tradycji i postępu w prawie =[Changes Tradition and Progress in Law] Teka
Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie, 2008, Tom
I, S. 187 – 208
82.Tokarczyk R., Niezależność a uległość w życiu
akademickim =[Nonconformism and Conformism in
Academic Life], w: Niezależni i Ulegli. Studia o Nonkonformizmie =[Indenpendents and Submissives.
Studies on Nonconformism] red. [ed.] Ryszarda Ewa
Bernacka - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
2008, S. 107 - 118
83.Tokarczyk R., Ludzie w wieku podeszłym w
kulturach świata =[Peoples Old Age in Cultures
of the World], w: W trosce o Rodzinę. Księga Pamiątkowa Ku Czci Profesor Wandy Stojanowskiej
= [Care for Family. Memento Book Dedicated to
Professor Wanda Stojanowska] red. [eds.] Mirosław
Kosek, Jerzy Słyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H.
Beck, 2008, S. 539 - 557
84.Tokarczyk R., Prawo Indian Amerykańskich
=[American Indians Law], Studia Iuridica Lublinensia,
2008, Tom XI, S. 9 - 41

Podobne dokumenty