Lodzkie4business HUB INNOWACJI

Komentarze

Transkrypt

Lodzkie4business HUB INNOWACJI
Lodzkie4business
Wartość ogólna 3 519 491,00 PLN
System Informacji
Gospodarczej
Wartość zadania 1 530 060,00 PLN
HUB INNOWACJI
Ponad 1 200 000,00 PLN
Biuro Handlu
Zagranicznego
Wartość zadania 525 131,00 PLN
Wsparcie doradcze MŚP
w zakresie biogospodarki
Wartość zadania 414 300,00 PLN
Hub innowacji będzie wspierał proces internacjonalizacji i podnoszenia poziomu innowacyjności regionalnych przedsiębiorstw. Zadanie zakłada
utworzenie przestrzeni co-workingowej, na którą składać się będą: pomieszczenie open space, jak również wyodrębnione pokoje, w których osoba
zgłaszająca się ze swoim pomysłem będzie mogła skorzystać z porady, czy omówić swój projekt ze specjalistą/mentorem pełniącym na terenie Hubu
dyżur. Planowane otwarcie to 1 października 2017 r.
W ramach zadania uruchomione zostaną:
1. Rada Aniołów Biznesu. W jej skład wchodzić będą osoby, które osiągnęły sukces biznesowy, również na rynkach międzynarodowych i są gotowe
podzielić się z młodymi, dopiero startującymi w biznesie ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniem w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu biznesu,
w kontekście jego internacjonalizacji. Rada Aniołów Biznesu powołana zostanie pod koniec 2017 r. i będzie blisko współpracować z Gildią Aniołów
Biznesu powołanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. Porady będą BEZPŁATNE.
2. Rada Mentorów, w skład której będzie wchodzić pięciu doradców z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, prawa
i finansów międzynarodowych, podatków oraz psychologii biznesu i marketingu. Organizacja dyżurów pełnionych przez członków Rady
Mentorów oparta będzie na założeniu, że każdego dnia na terenie Hubu pełnił będzie dyżur minimum jeden ze specjalistów.
3. Organizacja i koordynowanie szkoleń/warsztatów. W Hubie organizowane będą szkolenia/warsztaty z udziałem zarówno krajowej jak i światowej
klasy
specjalistów
z
zakresu
biznesu
i
dziedzin
około
biznesowych,
niebędących
członkami
Rady
Aniołów
Biznesu
i Rady Mentorów. Pierwsze warsztaty i szkolenia odbędą się na początku 2018 r. Planowa
4. Organizowanie spotkań B2B. Spotkania B2B z biznesmenami dążące do podpisania umów międzynarodowych służą animowaniu powiązań
kooperacyjnych, w których uczestniczą przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
5. Udział w międzynarodowych i krajowych targach. Pracownicy Hubu wraz z przedstawicielami startupów i firm MŚP współpracujących z hubem,
będą
uczestniczyć
(zarówno
w
formie
wystawcy
jak
i
w
formie
uczestnika)
w
międzynarodowych
i krajowych targach lub wystawach by aktywnie promować region łódzki, pozyskiwać inwestorów oraz nawiązywać kontakty
z przedsiębiorcami zagranicznymi, by skojarzyć je z firmami z regionu łódzkiego.
Planowane targi:
a. CeBIT Międzynarodowe Targi Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych, Hanower, Niemcy, marzec 2018
b. Gitex Technology Week, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie październik 2018
c.
INTARG, Katowice, czerwiec 2018
d. Giełda Wynalazków, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, marzec 2018
Planowane są także wizyty studyjne:
a. Google Campus – Warszawa, Polska – IV kwartał 2017
b. Oxford Centre for Innovation, Wielka Brytania – IV kwartał 2017
c.
Sturtup Lisobao, Lizbona, Portugalia – I kwartał 2018
d. Technopol - Talin, Estonia – II kwartał 2018
e. European Innovation Hub GmbH, Berlin, Niemcy – III kwartał 2019
f.
High Tech Campus - Eindhoven, Holandia – IV kwartał 2018
Ponadto w ramach pracy Hubu zostaną zatrudnione 3 osoby (1 koordynator hubu i 2-óch konsultantów). Jedna osoba zostanie zatrudniona już w maju 2017
r.

Podobne dokumenty