KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Komentarze

Transkrypt

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Szkoła: Szkoła Podstawowa
Nauczyciel: Agata Oszmaniec
Klasa 6L
Temat Lekcji : Plurals – liczba mnoga.
Cele lekcji:
Po zakończeniu lekcji uczeń:
Potrafi
-
nazwać przedmioty codziennego użytku
-
utworzyć liczbę mnogą poznanych rzeczowników
Zna
-
zasady tworzenia liczby mnogiej
-
wyjątki od reguły występujące w języku angielskim
Pomoce:
-
podręcznik „Look! 1”, zeszyt ćwiczeń „Look! 1”, płyta CD, magnetofon, karty obrazkowe,
Formy pracy:
-
praca indywidualna, praca grupowa, dyskusja
Plan lekcji:
1. Moment organizacyjno-porządkowy: obecność, temat
2. Vocabulary revision/introduction – powtórzenie/ wprowadzenie słownictwa:
- uczniowie otrzymują obrazki i napisy, dobierają je w pary, przypinają napisy na tablicy, notują
słówka w zeszycie,
- uczniowie wykonują ćwiczenie 3 s.21 (podręcznik), ćwiczą wymowę wraz z nagraniem
3. Wprowadzenie do tematu: Plurals
a) karty obrazkowe: What’s the difference? Jaka jest różnica?- uczniowie przy pomocy nauczyciela
formułują zasadę tworzenia liczby mnogiej rzeczowników; uzupełniają definicję, tworzą liczbę
mnogą poznanych wcześniej słów
4. Consolidation –utrwalenie:
- uczniowie wykonują ćwiczenie 5 oraz 7 s. 15 (zeszyt ćwiczeń)
- karty pracy
- ustne powtórzenie słów oraz reguły – obrazki
- podręcznik s. 112 – dopasuj wyrazy do obrazków, utwórz liczbę mnogą
5. Zadanie domowe zad. 6 / 15 (zeszyt ćwiczeń), opcjonalnie: podręcznik s. 112 – dopasuj wyrazy
do obrazków, utwórz liczbę mnogą
Karty obrazkowe: What’s the difference?
1 sofa
2 sofas
1 bike
2 bikes
1 watch
4 watches
1 baby
2 babies
KARTA PRACY
How many?????? Count and write / policz i napisz:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..