opis techniczny do projektu remontu elewacji budynku przy ul

Komentarze

Transkrypt

opis techniczny do projektu remontu elewacji budynku przy ul
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI FRONTOWYCH I
DOCIEPLENIA ELEWACJI PODWÓRZOWYCH
BUDYNKU PRZY UL. GDANSKIEJ 5 W BYDGOSZCZY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1
Umowa zawarta z Inwestorem
1.2
Inwentaryzacja dla celów projektowych
1.3
Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Plastykiem Miejskim
1.4
Uzgodnienia z ADM i przedstawicielami Wspólnoty
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ścian frontowych budynku i balkonów (wraz z
opracowaniem kolorystyki) oraz docieplenia ścian podwórzowych i szczytowych, a także
docieplenia ściany od strony ul. Drukarskiej powyżej parteru.
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy Gdańskiej . Jest to
obiekt wzniesiony na planie litery „U”, cztery-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym.
Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Ściany murowane z cegły gr. 51,38,25 cm, tynkowane. Dach
dwuspadowy częściowo stromy o konstrukcji drewnianej, kryty od ulicy dachówką ceramiczną, od podwórza
papą. Wszystkie kondygnacje oraz poddasze zajmują lokale mieszkalne i biurowe , z wyjątkiem parteru ,
gdzie znajdują się lokale użytkowe (sklepy).
Budynek wzniesiono wg projektu arch. Rudolfa Kerna z 1907 w stylu wczesnego klasycyzującego modernizmu.
Bryła budynku, aczkolwiek jednolita, podzielona jest stylistycznie na trzy budynki: frontowy i oficyny boczne, .
Elewacja frontowa płaska, z symetrycznie nieznacznie wysuniętymi ryzalitami . Pionowe podziały elewacji
podkreśla dekoracja wąskich okien . Ryzality centralnie zaakcentowane trapezowymi wykuszami zakończonymi
murowanymi metalowymi ozdobnymi balustradami balkonów lub wieżami . Część parterowa stanowi rodzaj
cokołu dla całości budynku.
Zachowały się sztukaterie stanowiące w większości płaskie, geometryczne obramowania okien (opaski, parapety
) oraz gzymsy. Zachowały się pojedyncze płyciny geometryczne,
bogato zdobione ornamentem
geometrycznym i roślinnym . Okna prostokątne, w większości drewniane, częściowo wymienione na współczesne
PCV. Od strony prawej loggia na rzucie prostokątnym z murowanymi kolumnami i ozdobnymi balustradami.
Stan tynków istniejących i sztukaterii elewacji frontowej jest średni, a w nielicznych partiach zły.
Skucia wykonać w miarę potrzeby- uwzględniając uwagi kierownika budowy.
Ściany podwórka gładkie, z oknami prostokątnymi,
Balkony o konstrukcji najprawdopodobniej żelbetowej z balustradami metalowymi,
Część płyt balkonowych została wyremontowana.
4. DEMONTAŻ I ROZBIÓRKI
4.1
DEMONTAŻ I ROZBIÓRKI ściany frontowej i bocznej od ul. Drukarskiej
-Na ścianach trzeba będzie usunąć część tynku- cokół, narożnik, wnętrze loggi, ( ostrożnie, aby nie
zniszczyć profili elewacyjnych, które będą naprawiane ) Po użyciu myjki ciśnieniowej należy
usunąć tynki w miejscach, gdzie nie są przyczepione do podłoża.
-
demontaż obróbek blacharskich elewacji : parapety, gzymsy
-
demontaż elementów zamocowanych do elewacji : oświetlenia, reklam itp.
-
demontaż części natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych – tylko w
porozumieniu z właścicielem sieci ( Energetyka, TPSA)
-
demontaż uszkodzonych/zniszczonych elementów balkonów (patrz opis p-kt 6)
4.2 DEMONTAŻ I ROZBIÓRKI ściany podwórzowej i szczytowej (od sąsiada)
◦
jak wyżej
5. REMONT ŚCIANY FRONTOWEJ i bocznej od ul. Drukarskiej w obrębie parteru
Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy ściany umyć gorącą wodą przy użyciu myjki
ciśnieniowej.
5.1 Prace wstępne : naprawa balkonów patrz p-kt 6
5.2 Nowe tynki należy wykonać w układzie co najmniej trójwarstwowym, dobierającwłaściwie
skład i rodzaj materiału uwzględniając słabsze podłoże i kolejne warstwy. Proponuje się
wykonać tynki podkładowe na bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu)
– tufu wulkanicznego znacznie wzmacnia odporność wapna ( w tym na kwaśne deszcze)
pozostawiając jednak znakomite parametry paroprzepuszczalności, plastyczności
przyczepności i bardzo niskiego skurczu.
Tak więc w miejscach, gdzie tynk istniejący został usunięty, należy wykonać pierwszą warstwę z :
- Tubag Trass-Werksteinmortel – gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do
wykonania wstępnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy dużych grubościach
tynku > 2 cm lub konieczności szpałdowania podłoża. (zużycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)
drugą warstwę z:
- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz – lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierająca
dodatki pumeksu do wykonania elastycznego tynku podkładowego (zużycie 10 kg/m2 na 1 cm)
Następne warstwy:
- Ispo Putzgrund – grunt podkładowy ( zużycie ok. 0,25 kg/m2)
- Ispo Klasyk – mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zakładana na 2-4 mm
grubości zawierająca mikrowłókna ( zużycie ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) – gładka powierzchnia
W miejscach, gdzie tynk istniejący zostaje zachowany, na ścianę należy położyć dwie ostatnie
warstwy tj, grunt podkładowy i wyprawę Ispo Klasyk.
Malowanie elewacji wykonać przy użyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowości i
paroprzepuszczalności np.
- Isposil – farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zużycie ok. 0,25l/m2)
- Ispo Silikon-Impragrunt LF – silikonowy grunt pod farby ( zużycie 0,02l/m2)
Profile bardziej uszkodzone, należy wykonać w całości lub w większych fragmentach w technice
ciągniętej bezpośrednio na elewacji. Wykonać szablon według wymiarów profili istniejących.
Materiały:
Stuckprofilmortel grob – lekka szybkowiążąca zaprawa do wykonania wstępnego narzutu
rdzenia , nawet do kilku cm. ( zużycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)
Pozostałe profile wykańczać wyprawą Ispo Klasyk i malować wg projektu elewacji.
W rejonie parteru należy wykonać nową dekorację sztukateryjną, z użyciem gotowych elementów
styropianowych powlekanych :
−
gzyms profilowany nad parterem
−
opaski wokół witryn
−
profil niskiego cokołu
−
OD STRONY ul. Drukarskiej gzyms nad parterem poniżej elektroszyny
Cokół -Partie tynku poniżej linii cokołu wykończyć szczelnym tynkiem wyrównawczym trassowocementowym Tubag-Trass-Cement -Machinenputz.
pomalować farbą wg kolorystyki elewacji
6. BALKONY I LOGGIE
6.1 BALKONY OD ULICY I PODWÓRZA
6.1.1 Istniejąca konstrukcja płyty: prawdopodobnie żelbetowa na belkach wspornikowych
mocowanych w ścianie, od góry wykończone gładzią cementową, od spodu tynkiem cemwapiennym na macie trzcinowej. (odwodnienie rurami spustowymi w narożniku płyty.
Balustrada metalowa-azurowa.
6.1.2 Naprawa płyty: dotyczy 3szt. balkonów, (wyremontowano wcześniej 2 szt. balkonów od
podwórza) W miarę możliwości należy unikać skuwania warstw posadzki, które wydają się
jednorodne, bez rys, spękań i ubytków. Skuć należy wyprawy tynkarskie z matą trzcinową
(tylko podwórze) . W razie konieczności, nową gładź wykonać na warstwie izolacji pwilgociowej położonej na płycie żelbetowej (papa lub masa bitumiczna płynna). Posadzkę
płyty balkonowej wykończyć płytkami typu gress na klej mrozoodporny.
Zachować dylatacje na styku ściany z płytą.
Sprawdzić spadki .
6.1.3 Naprawa/wymiana elementów stalowych balustrad.(dotyczy jw.)
•
podwyższenie balustrady o ok. 15 cm przez dospawanie rury śr 5cm na słupkach 2,5 cm
•
pozostałe elementy stalowe oczyścić, pomalować x 2
6.2 BALKONY NA WYKUSZACH (od ulicy)
na rzucie trapezu 3 szt. o wym380/240 x100cm)
6.2.1 Istniejąca konstrukcja płyty: prawdopodobnie żelbetowa na belkach mocowanych na
ścianach wykusza, od góry wykończone gładzią cementową.
Na balkonach trapezowych balustrady murowane wykończone od zewnątrz i wewnatrz tynkiem, od
góry niską metalową, ażurową balustradą z obróbkami blacharskim.
Na balkonach trapezowych balustrady murowane w formie pilastrów uzupełnionych ozdobną
metalową, ażurową balustradą w formie kraty z ornamentem geometrycznym.
6.2.2 Naprawa płyty: analogicznie jak balkony od podwórza, patrz p-kt 6.1.2.
6.2.3 Naprawa elementów balustrady: elementy murowane naprawić i wykończyć analogicznie
jak ścianę. Elementy metalowe oczyścić, naprawic ew. uszkodzenia i pomalowac x2 farba
do metalu w kolorze grafitowym.
6.3 LOGGIE między wieżyczkami
Na rzucie prostokąta
3 szt o wym ok. 650 x 120 cm,
6.3.1 Istniejąca konstrukcja płyty: prawdopodobnie żelbetowa na belkach mocowanych
wspornikowo do ściany, od góry wykończone gładzią cementową. Balustrada murowana
pełna z wykończeniem metalowym na I i murowana ażurowa z wykończeniem metalowym
na III piętrze oraz metalowa ażurowa na II pietrze. Płyty wsparte na murowanych
kolumnach , które należy remontować analogicznie jak ścianę
6.3.2 Naprawa płyty i elementów metalowych analogicznie jak poz. wyżej.
6.4 ROBOTY DODATKOWE DO REMONTU ŚCIAN
•
wykonać nowe obróbki blacharskie : gzymsy nad i podokienne, parapety itp. z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej farbą typu Pilacynk.
•
pomalować rury spustowe w kolorze elewacji
•
zamontować ponownie oświetlenie na ścianach i inne elementy
•
zamontować elementy reklamowe indywidualnie zaprojektowane i uzgodnione z Plastykiem
Miejskim.
•
Należy wykuć bruzdy i zatynkować przynajmniej częściowo przewody energetyczne i
teletechniczne ( wyłącznie w porozumieniu z gestorem sieci)
•
ZAMASKOWAĆ elementy elektroszyny przy użyciu płyt cementowo-włóknową np.
Aquapanel Outdoor lub Basic gr. 12 mm, na ruszcie stalowym
•
elementy maskujące uzupełnic sztukaterią, dla uzyskania efektu gzymsu.
7. ŚCIANY OD STRONY PODWÓRKA
7.1 Prace wstępne :naprawa nadproży stalowych uszkodzonych
•
Po skuciu resztek luźnej zaprawy z belki stalowej oczyścić je strumieniem ściernym
do 2-go stopnia czystości
•
na belkę nanieść izolację antykorozyjną dwuwarstwową systemową
np. system epoksydowy lub chlorokauczukowy (farba podkładowa i nawierzchniowa)
•
obłożyć bok belki cegłami lub gazobetonem
•
przymocować siatkę Rabitza
•
otynkować wyrównawczo min gr. 2 cm (jak resztę elewacji)
7.2 wymiana papy i obróbek blacharskich na daszku „werandy „
7.3 DOCIEPLENIE ŚCIAN podwórza i szczytowychi od ul. Drukarskiej powyżej parteru
Remont ścian od strony podwórka wykonać wraz z ociepleniem ich styropianem gr. 14 cm( +pas
szerokości 1.0 m z wełny mineralnej pod okapem więźby drewnianej lub przy granicy z działką
sąsiednią ) przy użyciu systemu Ispotherm-C .
−
Docieplenie ścian zewnętrznych wykonać w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kołkowy na
styropianie z tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową) lub w innym systemie o
podobnych parametrach .
−
Docieplenie ściany podwórzowej należy rozpocząć od zamontowania listwy cokołowej na
wysokości nadproży okien piwnicy okien parteru, natomiast ściany szczytowej na wysokości ok.
20 cm powyżej gruntu
−
Jako warstwę izolacyjną ściany podwórzowej stosować płytę styropianową frezowaną PS15 o
grubości 14 cm i w pasie szerokości 1.0 m wełnę mineralną pod okapem więźby drewnianej)
oraz dla ścian na granicy działki i zaznaczonych szczytowych wełnę mineralną gr.14 cm.
−
grubość docieplenia ściany od ul. Drukarskiej wynosi 8 cm (styropian i wełna min.)
−
do przyklejenia płyt styropianowych stosować zaprawę klejową Ispo Baukleber, natomiast siatkę
zbrojącą zatopić w zaprawie zbrojącej Ispo NR 1. Dodatkowo płyty izolujące zamocować
kołkami wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dł. 22 cm w ilości 6 szt/m2 .
−
Jako wyprawę tynkarską stosować tynk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonać
dwuwarstwowo farbą silikonową NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.
Uwaga: z uwagi na wymagania p-poż należy do ocieplania stosować system posiadający atest
stwierdzający, że przyjęte rozwiązanie spełnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym
przypadku aprobata techn. ITB AT-15-3590/2000)
8. PRACE DODATKOWE
-
wykonać nowe obróbki blacharskie : gzymsy nad i podokienne, parapety itp. z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej farbą typu Pilacynk.
-
Zamontować nowe spustowe stal ocynk
-
zamontować ponownie oświetlenie na ścianach i inne elementy
-
Należy wykuć bruzdy i zatynkować przynajmniej częściowo przewody energetyczne i
teletechniczne ( wyłącznie w porozumieniu z gestorem sieci)
-
wykonać od strony podwórza opaską z pol-bruku szer 60 cm z obrzeżem na podsypce
piaskowej
Opracowała:
mgr inż. arch Anna Pawlicka-Zabojszcz