Chcemy słuchać Cię

Komentarze

Transkrypt

Chcemy słuchać Cię
Chcemy słuchać Cię
Poniedziałek, 01 Marzec 2010 20:34 - Zmieniony Poniedziałek, 01 Marzec 2010 20:48
CHCEMY SŁUCHAĆ CIĘ
FGCFGeFG
Ref. Chcemy słuchać Cię, w miłości Twej stawać się podobnymi do Ciebie,
deFGA
Niech słowo Twe wzejdzie, weź serca i przemieniaj je!
FGCFGe
Daj nam poznać Cię, tak wsłuchać się w prawo Twe,
FGdeFGA
Byśmy byli gotowi, niech słowo Twe zrodzi prawdziwe owoce wśród serc.
aeFG
1. Twoje słowo jak lampa dla stóp, co oświetla nam życie,
deFGDd
Pozwól poznać smak Twoich słów i wylewaj obficie swego Ducha
2. Twoje słowo dla duszy jak miód, co dzień karmisz do syta,
Tak pouczaj i kieruj swój lud, byśmy doszli do prawdy Twego Syna.
3. Twoje słowo to wcielony Pan, cała nasza nadzieja.
Tajemnice Twe poznać nam daj, że to słowo od zawsze było Bogiem.
4. Twoje słowo - obosieczny miecz, co ma moc nas uwolnić.
Złego ducha oddalaj precz, naucz nas stale czerpać z tego źródła.
5. Twoje słowo to prawda i Duch, w Twojej łasce nas wiedziesz.
Miej w opiece, Panie nasz Ruch, w uwielbieniu wznosimy głos do Ciebie.
(Piosenka roku OŻK 2010)
(Wojciech Tabak)
1/1

Podobne dokumenty