FAŁSZYWY SKLEP MEBLOWY - Prokuratura Okręgowa w Legnicy

Komentarze

Transkrypt

FAŁSZYWY SKLEP MEBLOWY - Prokuratura Okręgowa w Legnicy
24.08.2015 r.
3 Ds. 4/15
FAŁSZYWY SKLEP MEBLOWY
Prokuratura
Rejonowa
w
Lubinie
oskarżyła
30-letniego
legniczanina Doriana B. o wyłudzenie w ciągu 3 miesięcy z jednego
z banków ponad 211.000 zł pod pozorem prowadzenia sklepu meblowego
o nazwie Sofa Design. Mężczyznę w lutym br. aresztowano, a w czerwcu
oskarżono o oszustwo.
Dorian B. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi,
dotychczas
nieustalonymi
osobami,
latem
2014
r.
zarejestrował
działalność gospodarczą i w związku z nią otworzył w bankach kilka
rachunków. Następnie w centrum Lubina wynajął lokal i zaaranżował
w nim salon meblowy faktycznie wyposażając go w odpowiednie sprzęty.
Potem zwrócił się do banku o zawarcie umowy pośrednictwa kredytowego,
co pozwalałoby mu w imieniu banku zawierać z klientami umowy na zakup
mebli na raty.
Pracownik banku po lustracji lokalu pozytywnie zaopiniował
inicjatywę
mu
oskarżonego.
zawartej
z
klientem
Oznaczało
umowy
to,
że
prześle
bank
po
oskarżonemu
przekazaniu
na
konto
odpowiednią kwotę gotówki, którą ten winien zapłacić producentowi mebli
lub zatrzymać dla siebie, gdyby wcześniej sam zakup sfinansował. Raty
kredytu regulować miał kupujący po wydaniu towaru.
Dorian B. nigdy jednak nie zamierzał handlować meblami.
Prowadzona przez niego działalność była pozorna i zmierzała tylko
i wyłącznie do wyłudzenia z banku jak największej sumy pieniędzy. Mając
taką sposobność w okresie od lipca do września 2014 r. ww. przekazał
do banku 31 fikcyjnych umów pożyczek, na podstawie których wyłudził
od pokrzywdzonego ponad 211.000 zł. Uzyskane pieniądze przekazał
na rzecz innych osób.
Bank zorientował się w oszustwie, gdy okazało się, że klienci
sklepu nie spłacają rat kredytów. Po upewnieniu się, iż umowy zawierają
2
nieprawdziwe dane w listopadzie 2014 r. złożone zostało zawiadomienie
o przestępstwie.
Przeprowadzone
śledztwo
doprowadziło
do
zatrzymania
Doriana B. w lutym tego roku.
Ww. po usłyszeniu zarzutu oszustwa w stosunku do mienia
znacznej wartości i przesłuchaniu został – na wniosek prokuratora z obawy
m.in. na utrudnianie postępowania karnego - tymczasowo aresztowany.
Dorian
B.
tylko
częściowo
przyznał
się
do
popełnienia
przestępstwa. Twierdził, że do założenia sklepu nakłoniły go nieznane
mu z imienia i nazwiska osoby.
Ww. był już wcześniej karany.
Oskarżonemu za oszustwo, którego sprawca wyłudził środki
pieniężne stanowiące mienie znacznej wartości (o wartości powyżej
200.000 zł) grozi kara w wymiarze od 1 roku do 10 lat pozbawienia
wolności.
Sprawę rozpozna Sąd Okręgowy w Legnicy.
Liliana Łukasiewicz
rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej w Legnicy