Zdrowy Przedszkolak - przedszkole anglojęzyczne First Steps

Komentarze

Transkrypt

Zdrowy Przedszkolak - przedszkole anglojęzyczne First Steps
Przedszkole Anglojęzyczne
„First Steps”
w
Bielsku - Białej
PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA:
„Zdrowe odżywianie”
Realizowany w ramach Projektu Śląska Sieć
Szkół Promujących Zdrowie
na lata 2014/2017
KOORDYNATOR:
mgr JOANNA PINDEL
I. WSTĘP
Nasze przedszkole jest jedynym w rejonie Podbeskidzia , w którym
zajęcia prowadzi zespół
nauczycieli polskich i anglojęzycznych native –
speakers. Naszym głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka
angielskiego w naturalny sposób, tak aby od najmłodszych lat stał się on częścią
ich codziennego życia . Dzieci w swych najmłodszych latach są najbardziej
ciekawe świata, dzięki czemu przez swobodną zabawę i bez najmniejszych
obciążeń mogą przyswajać język obcy . Obecnie do naszego przedszkola
uczęszcza 110 dzieci w wieku od 2-6 lat podzielona na 11 grup wiekowych i
językowych . Obiekt mieści się przy ul. Bronisława Czecha 5 w Bielsku-Białej.
Jest to duży (1000 mkw) gruntownie odremontowany, trzy-kondygnacyjny
budynek z przestronnymi, bardzo dobrze doświetlonymi salami zajęć. Całość
obejmuje: recepcję, szatnię, poczekalnię dla rodziców, jadalnię, salę zajęć
ruchowych z przyrządami do ćwiczeń, salę do zajęć plastycznych, sale służące
do pracy w małych grupach, pracownie językowe , biblioteczkę oraz
dopasowane do wzrostu dzieci węzły sanitarne. Wszystkie pomieszczenia
spełniają wymogi ochrony PPoż i BHP. Obiekt posiada również obszerny, 15-to
arowy zielony teren rekreacyjny obejmujący plac zabaw, dla dzieci oraz
dogodny parking dla rodziców. Całość jest monitorowana. Oddalenie od
ruchliwej ulicy, a jednocześnie bliskość parku i Bielskiego Centrum Kultury
czyni lokalizacje obiektu bardzo atrakcyjną.
Dużą uwagę przywiązujemy do dbania o zdrowie dzieci przebywających
w naszej placówce . Przedszkole zostało tak zaprojektowane, by do minimum
zmniejszyć kontakt przedszkolaków z alergenami wziewnymi i kontaktowymi:
 korytarze , toalety , jadalnia i szatnia zostały wykończone płytkami
ceramicznymi a w salach zajęć położono wykładziny PCW firmy
Tarkett. W obiekcie nie ma dywanów, chodników ani wykładzin
dywanowych, ze względu na gromadzenie się w nich ogromnych
ilości roztoczy;

wszystkie toalety są bardzo dobrze wentylowane za pomocą
wentylacji mechanicznej, dzięki czemu poziom wilgotności
pomieszczeń ograniczony jest do minimum;

w trosce o jakość powietrza zastosowano tradycyjny system
ogrzewania tj. grzejniki konwencjonalne firmy Kemi, które
nagrzewają powietrze bezpośrednio, a zatem nie poruszają
cząsteczek kurzu;

zamiast zasłon i firanek w oknach zawieszono żaluzje pionowe
(tzw. verticale).
Jeśli chodzi o alergie pokarmowe, na życzenie Rodzica, możliwe jest
przygotowanie posiłków dla dzieci wymagających indywidualnego żywienia wg
zaleceń lekarza alergologa i dietetyka. Jesteśmy otwarci na dzieci alergiczne, tak
z alergią wziewną jak i pokarmową. Prowadzimy indywidualne diety dla małych
alergików pod opieką Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii
Dziecięcej. Małymi kroczkami wprowadzamy duże zmiany w żywieniu dzieci.
Przede wszystkim kształtujemy w nich dobre nawyki żywieniowe na przyszłość
poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym kulinarnych przy współpracy
ze Zdrowym Przedszkolakiem, zdobywając certyfikat Przedszkola Promującego
Zdrowie.
Zdrowe odżywianie stało się naszym priorytetem od wielu lat gdyż wiemy że
nawyki żywieniowe wykształcone w dzieciństwie procentują na późniejsze lata.
Dlatego stworzyliśmy i realizujemy wiele ciekawych programów,
oprócz
programu języka angielskiego realizujemy wiele ciekawych polskich projektów
zarówno ogólnopolskich jak i wewnątrz przedszkolnych m.in. ”Zdrowy
Przedszkolak”, a w nim: „Kolorowe wtorki” gdzie dzieci raz w miesiącu
realizują tematykę związaną z danym kolorem np. czerwony i wtedy poznajemy
produkty spożywcze które są czerwone, robimy z nich pyszne przysmaki lub
soki. Raz w miesiącu odbywają się zajęcia kulinarne podczas których
przygotowujemy zdrowe przysmaki ciasta , babeczki, sałatki czy kanapki,
„Zielone Ogródki”, „Międzynarodowe Zdrowe Przysmaki”, „Piramida Żywienia
Przedszkolaka”, „Mamo Tato wolę wodę”, „Sport to zdrowie”, „Akademia
Aqua Fresh”. Projekty ekologiczne to: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, ”Kluby
naszej Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Forest School”, „Cała Polska czyta
dzieciom” oraz dla starszych dzieci: bloki matematyczno-przyrodnicze i
literackie czy „Przygodę na Wyspie” prowadzoną przez Akademię Nauki.
Nadrzędnym celem przedszkola „First Steps” jest dążenie do wychowania
młodego człowieka, otwartego na otaczający go świat, umiejącego współdziałać
w grupie społecznej. Dobieramy atrakcyjne i nowatorskie metody pracy z
dziećmi, wykorzystując Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
elementy metody Rudolfa von Labana, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne.
Prowadzimy również dodatkowe zajęcia teatralne, rytmiczne, taneczne, grę
na flecie, gimnastykę korekcyjną oraz, jako jedyne przedszkole w BielskuBiałej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami metodą
Warnkego, eliminując ryzyko dysleksji. Realizujemy również wyjątkowy
międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego” , promujący zdrowie
emocjonalne dzieci.
Kadra nauczycielska to dyplomowani anglojęzyczni nauczyciele „native
speakers” , posiadający doświadczenie w pracy z małymi dziećmi oraz wysoko
wykwalifikowani polscy nauczyciele, w tym nauczyciele dyplomowani i
mianowani z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Profesjonalnie
wykształcona kadra pracuje w oparciu ciekawe i różnorodne metody pracy z
dzieckiem : „Metoda Dobrego Startu”, „Elementy Kinezjologii Edukacyjnej metoda Paula Dennisona - programu doskonalącego proces uczenia się i
stymulowania rozwoju dzieci 6-letnich”, elementy Metody ruchowej ekspresji
twórczej Rudolfa von Labana, „ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne” , elementy biblioterapii i muzykoterapii.
Organizujemy wyjścia do „Teatru lalek Banialuka” oraz do „Książnicy
Beskidzkiej”, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do gospodarstw
agroturystycznych gdzie poznajemy etapy produkcji i powstawania różnych
produktów spożywczych np. „Chlebowa chata”, warsztaty etnologiczne.
Współpracujemy także z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, lekarzem
wad postawy, psychologiem i logopedą.
Program Promocji Zdrowia : „Zdrowe odżywianie” realizowany będzie na
wszystkich poziomach edukacyjnych , w całym procesie dydaktyczno wychowawczym przez całą społeczność przedszkolną : przedszkolaków,
nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami, pracowników firmy
cateringowej oraz rodziców.
Podniesienie poziomu
świadomości w zakresie promowania zdrowia
stanowi jeden z kluczowych warunków upowszechniania zdrowych nawyków
żywieniowych, a co za tym idzie zdrowych stylów życia. Dlatego
postanowiliśmy włączyć się w realizację
Zdrowie”.
projektu: „Szkoła
Promująca
II. WYNIKI DIAGNOZY WSTĘPNEJ
Problem:
Brak zdrowych posiłków w naszym przedszkolu.
Jaka jest przyczyna problemu?
Główną przyczyna problemu jest trudna współpraca z firmą cateringową, która
niechętnie dostosowuje jadłospisy do naszych potrzeb oraz nie przestrzega zasad
wydawania posiłków dla dzieci alergicznych.
Skąd wiemy, że problem występuje?
Informacja od rodziców, dzieci i nauczycieli, niechętnie zjadane posiłki , duża
ilość resztek zostających
po obiedzie, nieapetycznie
wyglądające posiłki,
rozgotowane potrawy.
Jak się przejawia?
Informacja słowna od dzieci oraz ilość resztek po obiedzie jaka wraca do
kuchni.
Kogo dotyczy?
Bezpośrednio dzieci, pośrednio rodziców, nauczycieli.
Gdzie występuje?
We wszystkich grupach wiekowych.
Jaka jest skala występowania problemu?
45% rodzice , 50% dzieci
Sprecyzowany problem
Zbyt mała ilość zdrowych posiłków w naszym przedszkolu.
CELE GŁÓWNE:
Promowanie zdrowego trybu życia poprzez:
•zdrowe odżywianie
•aktywność fizyczną
•higienę osobistą
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Zmiana firmy cateringowej.
 Negocjacje z obecną firmą cateringową dotyczące zmian w jadłospisach.
 Wprowadzenie zmian w jadłospisie uwzględniających zdrowe jedzenie.
 Zajęcia promujące zdrowie dla dzieci.
 Kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych.
 Poznawanie podstawowych zasad zdrowego odżywiania.
 Wdrażanie do higienicznego i kulturalnego spożywania posiłków.
 Kształtowanie przekonania o konieczności zasad higieny osobistej.
 Uświadamianie związku między aktywności ruchową a umiejętnością
radzenia sobie ze stresem i zapobieganie chorobom.
 Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci.
 Konferencje i spotkania ze specjalistami dotyczące żywienia dla rodziców
i nauczycieli.
 Konsultacje z dietetykiem.
III.
AKTY PRAWNE
a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r.
zmieniające
programowej
rozporządzenie
wychowania
w sprawie
przedszkolnego
ogólnego w poszczególnych typach szkół.
b. Narodowym Programie Zdrowia.
oraz
podstawy
kształcenia
c. Programie Szkoła Promująca Zdrowie.
d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca
2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów
wychowania
przedszkolnego
i programów
nauczania
oraz
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89,
poz. 730).
e. Porozumienie
o współpracy
między
Ministrem
Edukacji
Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki
w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży z dnia
23 listopada 2009
f. Statut Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps” w Bielsku Białej.
g. Roczny plan pracy Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps” w
Bielsku - Białej.
IV.
TREŚCI KSZTAŁCENIA:
TREŚCI/ZADANIA
PROCEDURY
OSIĄGANIA
CELÓW
PRZEWIDYWANE
EFEKTY
1. MODUŁ ODŻYWIANIE
Zapoznanie się z
zasadami
właściwego
odżywiania i
wdrażanie do ich
stosowania
1. Jak zdrowo i
właściwie się
odżywiać.
2. Racjonalne
odżywianie.
3. Czynniki
wpływające na
niewłaściwe
odżywianie.
4.Skutki złego
żywienia.
1. Pogadanki dla
DZIECKO:
dzieci
dotyczące
zasad
pozytywnego wpływu jedzenia
 rozumie wpływ
owoców i warzyw na zdrowie.
właściwego
odżywiania
się na zdrowie
2.
Zajęcia
kulinarne
 zna piramidę
poznawanie
nowych
żywienia
wartościowych potraw.
 zna wpływ
spożywania
różnych produktów
3. Zajęcia tematyczne dotyczące
na rozwój i
niekorzystnego wpływ jedzenia
funkcjonowanie
słodyczy,
chipsów
oraz
organizmu
spożywania
napojów
 potrafi zaplanować i
gazowanych na zdrowie i
przygotować
samopoczucie .
zdrowy posiłek
 rozumie
4. Spotkanie z specjalistami w
konieczność
dziedzinie zdrowia (lekarze,
spożywania posiłku
dietetycy). Dla dzieci i rodziców.
 potrafi wymienić
produkty zdrowe i
szkodliwe dla
organizmu
 przestrzega zasad
5. Higiena i kultura
przygotowywania i
spożywania
posiłków.
6. Inne działania.
5. Zajęcia w kąciku kulinarnym
oraz
w
siedzibie
firmy
cateringowej.
higieny podczas
przygotowywania
prostych posiłków
 potrafi w sposób
kulturalny i
higieniczny
spożywać posiłki.
 Próba
zmodyfikowania INNE DZIAŁANIA:
jadłospisu przedszkolnego
z
uwzględnieniem
 Poszerzenie wiedzy
pokarmów jak najmniej
n/t zdrowego
przetworzonych - wspólne
żywienia.
układanie
jadłospisów
 Zmodyfikowanie
przez rodziców i dzieci
jadłospisów
podczas zajęć otwartych
przedszkolnych.
 Zmiana
śniadań
z
 Promocja
przynoszonych
przez
przedszkola w
rodziców na szwedzki
środowisku jako
stół,
możliwość
placówki
komponowania
posiłku
promującej
samodzielnie przez dzieci
zdrowie.
przy pomocy nauczyciela
 Wycofanie
soków
kartonowych na korzyść
owocowych herbatek i
wody
 Uczestnictwo personelu
przedszkola w warsztatach
dotyczących
zdrowego
odżywiania
 Udział
kadry
w
międzynarodowych
konferencjach
dotyczących
trudności
dzieci i możliwości ich
kompensacji
 Uczestnictwo w kampanii
na rzecz naturalnej diety w
przedszkolu - „ Zdrowy




Przedszkolak.org”
Organizowanie
miedzy
przedszkolnych
oraz
wewnątrz przedszkolnych
konkursów
Udział przedszkola w
ogólnopolskiej
akcji
„Piramida
Żywienia
Przedszkolaka” oraz w
innych
akcjach
związanych z promocja
zdrowia
Zorganizowanie wspólnie
z
pomocą
Rodziców
książki kucharskiej pt:
„Międzynarodowe
Zdrowe Przysmaki”
Zajęcia
otwarte dla
rodziców.
2. MODUŁ - PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Propagowanie
zdrowego stylu
życia.
1. Propagowanie
1. W ciągu całego roku
aktywności fizycznej prowadzone będą ćwiczenia
dzieci.
gimnastyczne różnymi
metodami.
 Zabawy ruchowe
uwzględniające różne
formy ruchu.
 Zawody i gry sportowe na
powietrzu.
 Zawody dla dzieci
DZIECKO:
 potrafi aktywnie
spędzać czas
 potrafi
zmobilizować się
do podejmowania
wysiłku fizycznego
 potrafi
współzawodniczyć
2. Propagowanie
2. W starszych grupach 2 razy w
aktywności ruchowej tygodniu zajęcia z gimnastyki
oraz podkreślanie jej korekcyjnej dla dzieci z wadami
znaczenia dla
postawy.
prawidłowego
funkcjonowania
organizmu.
 uczy się
wytrwałości
3. Kształcenie
umiejętności
planowania i
organizowania
własnej pracy,
wypoczynku i czasu
wolnego.
 wie jak zadbać o
swoje zdrowie
psychiczne i
fizyczne
3. Zimą organizowane będą
zabawy na śniegu jako formy
aktywnego wypoczynku.


Wycieczki
Spacer
4. Program sportowy „Sport to
zdrowie”:







 Potrafi zaplanować
własny
wypoczynek
 Zna zabawy
ruchowe
Spotkanie z piłkarzem
Spotkanie z nurkiem
Spotkanie
z
koszykarzami
Olimpiada sportowa dla
przedszkolaków.
Spotkanie z triatlonistą
Aerobik
dla
przedszkolaków
–
ćwiczenia wzmacniające
wydolność krążeniowooddechową
„Forest School” – DZIECKO uczy się:
wprowadzanie elementów
 bezpieczeństwa w
„Leśnej
szkoły”
trakcie przebywania
nauczanie dzieci o świecie
w lesie
przyrody
poprzez
 jak być aktywnym
doświadczenie,
zabawy
fizycznie
tak jak np.: zabawy z
 jak być kreatywny
drewnem – „robienie
 podejmowania
łuków”,
„budowanie
szałasu”, „wykonywanie
ryzyka
mikstur z runa leśnego”,
 rozwijać pewność
„wykonywanie budowli z
siebie i poczucie
gałęzi”,
„gry
własnej wartości
matematyczne z użyciem
 zdobywania wiedzy
naturalnych przyborów”,
o świecie przyrody
„wspinanie
się
na
 pracować zarówno
drzewa”,
„tworzenie
samodzielnie oraz z
leśnych historyjek”, itp.
innymi

Ćwiczenia
gimnastyczne dopasowane
do wieku dzieci na boso
(w grupach)

Wizyta
w
studiu
baletowym – prelekcja
tancerki + zajęcia przy
drążku

Międzyprzedszkolna
olimpiada sportowa –
podsumowanie semestru
3. MODUŁ - HIGIENA I ZDROWIE CZŁOWIEKA
1. Higiena osobista
1. Zajęcia dydaktyczne:
DZIECKO:
dziecka:
 przestrzega higieny
 Wspólne mycie zębów.
 przybory do
 Zajęcia
otwarte
dla osobistej
higieny
 posiada nawyk
rodziców.
osobistej
mycia rąk przed

Pokazy
teatrzyków.
 higiena jamy
jedzeniem i po

Konkurs
wiedzy.
ustnej
wyjściu z toalety
 czystość ciała i
 stosuje zasady
 Wystawa prac.
otoczenia a
profilaktyki i
 Akademia
„AQUA
stan zdrowia
higieny jamy ustnej
FRESH”.
 higiena
 zna znaczenie
wzroku i
fluoru i wapnia dla

Pogadanki.
słuchu
dobrego stanu
uzębienia
 prawidłowa
 Konkurs
na
plakat
wymowa
 przestrzega higieny
dotyczący
higieny.
osobistej
 właściwy ubiór
do warunków
 dba o estetykę
atmosferyczny
otoczenia
ch
 dba o wzrok
 znaczenie i
poprzez
sposoby
hartowania
organizmu
 znaczenie

profilaktyki

dla zdrowia
2. Co powinniśmy
wiedzieć o lekach
oraz specjalistach
dbających o nasze
zdrowie ?
Spotkania z ciekawymi ludźmi:
 Lekarz
 Pielęgniarka
 Logopeda
 Psycholog
 Dentysta
 Aptekarz






odpowiednie
oświetlenie miejsca
zna wpływ hałasu
na słuch i układ
nerwowy
rozumie potrzebę i
dostosowuje swoje
ubrania do
warunków
atmosferycznych w
zależności od pory
roku
dba o czystość
swojego stroju
uczestniczy w
spacerach i
zabawach na
świeżym powietrzu
w każdej porze
roku
potrafi wymienić
czynniki
wpływające na
zdrowie fizyczne i
psychiczne
człowieka
w razie potrzeby
uczestniczy w
zajęciach
logopedycznych
dba o prawidłową
postawę ciała
podczas siedzenia
w ławce
zna zasady
przyjmowania
leków
IV. EWALUACJA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
 Analiza przeprowadzonych działań, gromadzenie dokumentacji w postaci
scenariuszy, ankiet, testów obrazkowych, zdjęć, wytworów dzieci,
wyników konkursów.
 Analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli.
 Sprawozdania z realizacji zadań wynikających z realizacji Programu
Promocji Zdrowia.
 Opracowanie i analiza ankiet oraz testów.
 Poprawa bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci.
 Udział kadry w kursach, warsztatach, szkoleniach .
Narzędzia ewaluacji:
 Ankieta dla rodziców.
 Ankieta dla nauczycieli.
 Wywiad z nauczycielami, dziećmi, rodzicami.
 Obserwacja prowadzona przez nauczycieli.
Bibliografia:
1.B.Wolny „Wpływ szkoły promującej zdrowie na zachowanie zdrowotne
uczniów”, „ Kwartalnik Edukacyjny” 2004 nr 3 i 4.
2. T. Maszcak ”Promocja zdrowia jako globalne wyzwanie edukacyjne”,
„Wychowanie fizyczne i zdrowotne”1/2002.
3. M. Kosiba „Promocja zdrowia w praktyce”, „ Wychowanie fizyczne i
zdrowotne” 3 /2004.
4. K. Podczaszy „ Szkoła promująca zdrowie”, „ Dyrektor szkoły”6/2002.
5. J. Czachor” Doświadczenie z pracy szkół promujących zdrowie”.
„ Kwartalnik edukacyjny” 3 i 4 2004.
6. R. Walker „ autostrada do zdrowia” wyd. Studio Emka.
7. Praca zbiorowa „ Zdrowie z wyboru”,wyd. Fundacja Źródła życia.
8. M. Kozłowska- Wojciechowska ”Żyjmy w zdrowiu” wyd. Prószyński i S-ka.
9. R. Sharma” Encyklopedia zdrowia dla całej rodziny”, Rebis.
10. B. Włodarczyk ”Zdrowie na talerzu” ,Studio Astropsychologii.
11. P. Simon „Świat w obrazkach – Mali smakosze”, wyd. Olesiejuk.
12. Maciej Kaczmarski prof. zw. " Alergia pokarmowa".