Test wstępny humanistyczny - język polski 2010 r. (*)

Komentarze

Transkrypt

Test wstępny humanistyczny - język polski 2010 r. (*)
Test humanistyczny – część polonistyczna
do Liceum Akademickiego do profilu językowo-społecznego
29 maja 2010 r., godz. 10.00, czas: 60 minut
Kod kandydata:
Liczba punktów:
Ćwiczenie 1
A. Podane niżej słowa połącz w taki sposób, by utworzyły zdania o różnej wartości
stylistycznej. Każde słowo w zdaniu dobierz z innej grupy, możesz dodać potrzebne Ci
przyimki, odmieniać wyrazy. Następnie odpowiedz na pytania zamieszczone obok zdań.
I grupa
ptak, ptaszek, ptaszyna, ptaszysko, ptaszę, ptaszor, świergocąca strzała, skrzydlaty stwór,
rozćwierkany zwiastun wiosny, dwunożne zwierzę kręgowe
II grupa
przylecieć, przyfrunąć, pojawić się, lądować, wrócić, spłynąć, przybyć, wzbić się
III grupa
niebo, przestworza, powietrze, błękit, niebiosa, sklepienie niebieskie, sufit świata, niebieska tkanina
przetykana promieniami słońca
1 zdanie - neutralne emocjonalnie, przejrzyste stylistycznie:
.......................................................................................................................................................
a) Jakie uczucia wyraża ta wypowiedź?
........................................................................................................................................................
b) W jakiej sytuacji, okolicznościach można by tak powiedzieć?
.......................................................................................................................................................
c) Kto mógłby tak powiedzieć?
........................................................................................................................................................
2 zdanie - neutralne emocjonalnie, o intencjach naukowych:
.......................................................................................................................................................
a) Jakie uczucia wyraża ta wypowiedź?
........................................................................................................................................................
b) W jakiej sytuacji, okolicznościach można by tak powiedzieć?
.......................................................................................................................................................
c) Kto mógłby tak powiedzieć?
........................................................................................................................................................
1
3 zdanie - nacechowane emocjonalnie, nieprzejrzyste stylistycznie:
.......................................................................................................................................................
a) Jakie uczucia wyraża ta wypowiedź?
........................................................................................................................................................
b) W jakiej sytuacji, okolicznościach można by tak powiedzieć?
.......................................................................................................................................................
c) Kto mógłby tak powiedzieć?
........................................................................................................................................................
4 zdanie - nacechowane humorem, żartobliwe:
.......................................................................................................................................................
a) Jakie uczucia wyraża ta wypowiedź?
........................................................................................................................................................
b) W jakiej sytuacji, okolicznościach można by tak powiedzieć ?
.......................................................................................................................................................
c) Kto mógłby tak powiedzieć?
........................................................................................................................................................
B. Odpowiedz na pytania dotyczące problemu poprawności stylistycznej wypowiedzi.
1. Jakie czynniki decydują o doborze określonego słownictwa?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Czy jakieś połączenia słów są niewskazane, błędne? Odpowiedź uzasadnij.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2
Ćwiczenie 2
A. Przeczytaj zamieszczony niżej wiersz awangardowego poety i odpowiedz na pytania.
Pierre Reverdy Przestrzeń
Umknęła gwiazda
Jest w lampie
Ręka
trzyma noc na nitce
Niebo
położyło się
na cierniach
Krople krwi uderzają o ścianę
I wieczorny wiatr
dobywa się z piersi
przeł. Julia Hartwig
1.
O jakim pejzażu mówi podmiot? Wymień cechy tego pejzażu.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.
Jak (dzięki czemu) została zasygnalizowana obecność człowieka?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.
Jakie skojarzenia kulturowe uruchamiają:
a) gwiazda - ....................................................................................................................................
b) noc - ...........................................................................................................................................
c) krew - ........................................................................................................................................
d) ciernie - .........................................................................................................................................
4.
Jaki nastrój i jakie uczucia podmiotu mówiącego wyraża ten utwór?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3
B.
Niech powyższy wiersz stanie się inspiracją dla Twojego opisu przestrzeni. W krótkiej
wypowiedzi pt. Moja przestrzeń opowiedz o wybranym pejzażu. Możesz wykorzystać dowolny styl
i dowolne środki językowe. Postaraj się nie przekroczyć wyznaczonego miejsca.
Moja przestrzeń
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4

Podobne dokumenty