CW E2

Komentarze

Transkrypt

CW E2
EAGLE C.2. Tworzenie płytki drukowanej w EAGLE.
Celem zajęć jest poznanie podstawowych zasad pracy z zakresu projektowania płytek drukowanych
do układów elektronicznych w technologii elementów przewlekanych .
1. Otworzyć projekt zawierający schemat ideowy układu elektronicznego, do którego będzie
projektowana płytka drukowana. Sprawdzić poprawność połączeń schematu (→ ERC), sprawdzić
obwody zasilania. Otworzyć związany z projektem plik *.brd. Wybrać warstwę, na której będą
umieszczone ścieżki (w prostych projektach z elementami przewlekanymi i SMD wybiera się
warstwę BOTTOM; jeśli stosowane są tylko elementy SMD, to można wybrać tylko TOP albo tylko
BOTTOM). Ustawić odpowiednio siatkę (grid) do rozmieszczania elementów – na początku zwykle
domyślnie 50 mil, potem ustawiać podwielokrotności 100 mil, (np. 25, 10 mil ), oraz inne parametry
projektowe (→ DRC).
2. Rozmieścić kluczowe elementy elektroniczne zgodnie z ich zaplanowaną lokalizacją (złącza,
elementy rozpraszające większą ilość ciepła, elementy cięższe, o większych wymiarach). Należy
zablokować położenie na płytce istotnych elementów (lock). Nadać płytce kształt (zwykle
prostokątny), dopasować wymiary płytki, położenie otworów do zamocowania mechanicznego,
uwzględnić obszary zabronione. Pamiętać o zastosowanych klasach połączeń.
3. Rozmieścić wszystkie elementy, następnie sprawdzić ustawienia za pomocą narzędzia Autorouter,
wykonać próbne połączenia w trybie automatycznym. Przeanalizować wyniki pracy programu.
Usunąć ścieżki (ripup), zmienić położenie źle rozmieszczonych elementów, zmniejszyć odległości
pomiędzy węzłami siatki, powtórnie uruchomić Autorouter. Umiejętność optymalnego
rozmieszczania elementów ma kluczowe znaczenie w projektowaniu PCB. Stosować procedurę
ręcznego projektowania ścieżek na przemian z projektowaniem automatycznym. Przydatne
instrukcje to Route, Autorouter, Ripup.
4. Stosować blokowanie położenia elementów i ścieżek na płytce.
5. Tworzenie płytki drukowanej jest procesem iteracyjnym, w którym powtarza się wyżej wymienione
działania, przy czym dozwolona jest też zmiana w schemacie ideowym, jeżeli zachodzi taka
potrzeba (np. kolejność wyprowadzenia sygnałów na złączu – jeżeli nie jest to zabronione).
6. Dokładnie poznać działanie DRC (Design Rule Check).
7. Nauczyć się umieszczać tekst na płytce. Umieścić identyfikator własny na płytce.
8. Opanować wydruki do dokumentacji: obraz ścieżek, rozmieszczenie elementów.
9. Przygotować do wydruku listę elementów użytych w projekcie za pomocą File/Eksport/.../Partlist.
10. Przygotować do wydruku: listę połączeń Netlist oraz listę pinów (Pinlist) – ale nie dołączać
wydruków tych list do sprawozdania.
11. Wybrane instrukcje, których działanie należy opisać w sprawozdaniu (2 – 3 zdania do każdego) i
rozumieć: name, display, invoke, mirror, split, smash, clearance, ripup..
12. Wydrukować obrazy płytki: ścieżki (czarne na białym tle), rozmieszczenie elementów (ścieżki
jasnoszare, obrys elementów i opisy czarne).
13. Uwaga: W prawidłowym przebiegu projektowania należy uzyskać komunikat poprawności działania
„Board and schematic are consistent”, komunikat o zrealizowaniu 100% połączeń oraz komunikat
modułu DRC No errors.
14. Źródła informacji: Eagle Tutorial, rozdział Designing a PC board, rozdział Autorouter;
Eagle Manual, rozdział From schematic to finished board, rozdział Autorouter.

Podobne dokumenty