Zgłoszenie reklamacyjne

Komentarze

Transkrypt

Zgłoszenie reklamacyjne
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE*
DATA ZAKUPU (OTRZYMANIA)
TOWARU
DATA ZGŁOSZENIA
REKLAMACJI
ZAKUPIONY PRODUKT i JEGO
KOD
IMIĘ I NAZWISKO REKLAMUJĄCEGO
ADRES REKLAMUJĄCEGO
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon, e-mail!**)
OPIS STWIERDZONYCH WAD
(przy wymianie określenie modelu i rozmiaru)
DATA I OKOLICZNOŚCI WYSTAPIENIA WADY/USTERKI PRODUKTU
ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO
PODPIS REKLAMUJĄCEGO
*Uwaga! formularz należy wydrukować, wypełnić czytelnie i dołaczyć do reklamowanego towaru. Bez wypełnionego
formularza reklamacje nie będą rozpatrywane. W przypadku braku możliwości wydrukowania można przesłać
wszystkie informacje wymagane przez formularz na nasz adres e-mail korzystając z formularza kontaktowego
sklepu.
**Bardzo ważne jest aby na formularzu był zapisany numer telefonu lub/i adresie e-mail osoby składającej
reklamację!
WYPEŁNIA SPRZEDAWCA
SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI:
UZASADNIENIE:
DATA:
PODPIS:

Podobne dokumenty