RPRC

Komentarze

Transkrypt

RPRC
WYROK
republikańskich punktόw odprawy celnej, ktόre świadczą operacje celne związane z przybyciem/wybyciem na/z
Unii Celnej towarόw, przewożonych w ruchu międzynarodowym samochodowym
Nazwa
Miejsce lokalizacji
Trasa przekraczania
Osoba prawna
republikańskiego
republikańskiego punktu
granicy Unii Celnej
odpowiedzialna za utrzymanie
punktu odprawy
odprawy celnej
republikańskiego punktu
celnej
odprawy celnej
Republikańskie punkty odprawy celnej zlokalizowane na przejciach granicznych Republiki Białorusi:
Na granicy Republiki Białorusi i Republiki Łotewskiej
Bigosowo-1
Obwód Vitebski, rajon
Odcinek drogi między
Vitebski urząd celny
Werchniedwiński, wieś
miejscowosciami
Grygorowszczyna,
Grygorowszczyna –
przejscie gran.
Paterneki
Grygorowszczyna
(Paterneki)
Urbany
Obwód Vitebski, rejon
Odcinek drogi między
Vitebski urząd celny
Brasławski, wieś Urbany,
miejscowosciami Urbany –
przejscie gran. Urbany
Siliene
(Siliene)
Na granicy Republiki Bialorusi i Republiki Litewskiej
Beniakonie-1
Obwód Grodzieński, rejon Odcinek drogi między
Oszmianski urząd celny
Woronowski, wieś
miejscowosciami Beniakoni
Beniakoni, przejscie
- Szalczyninkaj
graniczne Benikoni
(Szalczyninkaj)
Kamienny Łog
Obwód Grodzieński, rejon Odcinek drogi między
Oszmianski urząd celny
Oszmianski, wieś
miejscowosciami Kamienny
Murawjowka, przejscie
Łog - Miadininkaj
graniczne Kamienny Łog
(Miadininkaj)
Kotłowka
obwód Grodzieński, rejon Odcinek drogi między
Oszmianski urząd celny
Ostrowiecki, wieś
miejscowosciami Kotłowka
Kotłowka, przejscie gran.
- Ławoriszkies
Kotłowka (Ławoriszkies)
Prywałka-1
obwód Grodzieński, wieś
Odcinek drogi między
Grodzieński rejonalny urząd
Prywałki, przejscie gran.
miejscowosciami Prywałka celny
Prywałka (Rajgardas)
- Rajgardas
Na granicy Republiki Białorusi I Rzeczypospolitej Polskiej
Berestowica
obwód Grodzieński, rejon Odcinek drogi między
Grodzieński rejonalny urząd
Berestowicki, miasteczko
miejscowosciami
celny
Pograniczny, przejscie
Berestowica - Bobrowniki
gran. Berestowica
(Bobrowniki)
Bruzgi-2
obwód Grodzieński, rejon Odcinek drogi między
Grodzieński rejonalny urząd
Grodzieński, wieś Bruzgi, miejscowosciami Bruzgi celny
przejscie gran. Bruzgi
Kuźnica Białostocka
(Kuźnica Białostocka)
Domaczewo
obwód Brzeski, rejon
Odcinek drogi między
Brzeski urząd celny
Brzeski, wieś Domaczewo miejscowosciami
przejście gran.
Domaczewo - Słowatycze
Domaczewo (Słowatycze)
1
Kozłowiczy
Wierzchni Terebieżow
Wiesiełowka
Komarin
Mokrany
Mochro
Nowa Guta
Nowa Rudnia
Brześć, przejscie gran.
Kozłowiczy (Kukuryki)
Odcinek drogi między
miejscowosciami
Kozłowiczy - Kukuryki
Na granicy Republiki Białorusi i Ukrainy
obwód Brzescki, rejon
Odcinek drogi między
Stolinski, wieś Nizni
miejscowosciami Wierzchni
Terebezow, przejscie gran. Terebeżow (Gorodiszcze)
Wierzchni Terebeżόw
(Gorodiszcze)
obwód Gomielski, rejon
Odcinek drogi między
Dobruszski, wieś
miejscowosciami
Wiesiełowka, przejcie
Wiesiełowka - Sieńkowa
gran. Wiesiełowka
(Sieńkowa)
obwód Gomielski, rejon
Odcinek drogi między
Bragiński, wieś Kirowo,
miejscowosciami Komarin przejscie gran. Komarin
Sławutycz
(Sławutycz)
obwód Brzescki, rejon
Odcinek drogi między
Małorytski, wieś Mokrany, miejscowosciami Mokrany przejscie gran. Mokrany
Domanowo
(Domanowo)
obwód Brzescki, rejon
Odcinek drogi między
miejscowosciami Mochro Iwanowski, wieś Koleno,
przejscie gran. Mochro
Dolsk
(Dolsk)
obwód Gomielski, rejon
Nowa Guta - Nowe
Gomielski, wieś Nowa
Jaryłowiczy
Guta, przejscie gran.
Nowa Guta (Nowe
Jaryłowiczy)
obwód Gomielski, rejon
Odcinek drogi między
Jelski, wieś Nowa Rudnia, miejscowosciami Nowa
przejscie gran. Nowa
Rudnia - Wystupowiczy
Rudnia (Wystupowiczy)
2
Brzeski urząd celny
Brzeski urząd celny
Gomielski urząd celny
Gomielski urząd celny
Brzeski urząd celny
Brzeski urząd celny
Gomielski urząd celny
Gomielski urząd celny

Podobne dokumenty