ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ 2011 JĘZYK

Komentarze

Transkrypt

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ 2011 JĘZYK
ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ 2011
JĘZYK FRANCUSKI
Zagadnieni
a
Unité
1.
2.
Zagadnienia z
kl. I i II
Unité 2 / 7
Quelle journée
3.
Unité 2 / 8
Qu’on est bien
ici!
4.
Unité 3 / 9
Souvenezvous.
Wymagania programowe - podstawowe
WIADOMOŚCI
Słownictwo
Gramatyka
UMIEJĘTNOŚCI
Człowiek (dane
pers., wygląd,
charakter,
emocje)
Dom (opis,
usytuowanie)
Podróże,
wakacje,
wypoczynek,
rozrywki,
Czasowniki i
wyrażenia
opisujące życie
codzienne
Zakupy,
pieniadze
Czas teraźniejszy,
przeszły passé
camposé,
czasowniki zwrotne
Uczeń potrafi:
Opowiedzieć w formie ustnej i
pisemnej o wydarzeniach z
przeszłości
(podróże,
wakacje, wypoczynek, rozrywki)
opisać ustnie i pisemnie, w
prosty sposób, przebieg dnia,
swojego i innej osoby ;
Czasowniki zwrotne
w czasie przeszłym
Tryb rozkazujący
Wyrażanie ilości :
un peu de –
beaucoup
quelque chose /
rien
quelqu’un /
personne
Uczeń potrafi:
wybierać, kupować, płacić ;
rozumie ustny i pisany tekst
dotyczący rozkładu dnia i
zakupów;
rozumie tekst z przewodnika
dot. darmowych usług dla
turystów;
zredagować krótki tekst
informacyjny;
zna podstawowe realia
związane
z zakupami.
Mieszkanie
Usytuowanie
Orientacja w
przestrzeni
Stan fizyczny
Pogoda
Przyimki i
przysłówki miejsca
Czasowniki
związane z
przemieszczaniem
się (stosowanie
przyimków)
Uczeń potrafi:
opisać ustnie i pisemnie swoje
otoczenie: mieszkanie, okolicę,
klimat;
zapytać o drogę;
poprosić o pomoc;
zapytać o samopoczucie;
wyrazić zakaz;
zrozumieć i zredagować tekst
użytkowy ( list, pocztówka z
wakacji);
zna podstawowe realia
związane z klimatem we
Francji.
Rodzina
Wspomnienia
Wydarzenia w
życiu
Przyjaźń, miłość
Czas przeszły
imparfait
Zastosowanie
czasów passé
camposé i imparfait
Wyrażanie trwania
Uczeń potrafi:
opisać krótko wspomnienie;
rozmawiać na temat planów;
poprosić o informację i jej
udzielić, na temat biografii,
relacji rodzinnych i
Spójniki alors,
donc, mais
5.
Unité 3 / 10
przyjacielskich;
sporządzić krótką biografię;
przedstawić swoją rodzinę;
rozumie tekst z tygodnika, np.
krótki opis filmu;
potrafi zredagować komentarz
do zdjęcia.
Uczeń potrafi:
rozmawiać o środkach
komunikacji;
nawiązać kontakt;
zaprezentować się;
wyrazić opinię na temat
prawdziwości;
domagać się swoich praw;
rozumie i potrafi zredagować
krótka wiadomośc z życzeniami,
podziękowaniami,
przeprosinami, etc.
Zna francuskie zasady savoirvivre.
Środki
komunikacji :
poczta, telefon,
Internet
Zaimki osobowe
dopełnienia
bliższego
i dalszego.
Wyrażanie
częstotliwości i
powtarzalności.
6 Unité 3 / 11
.
Un bon conseil!
Zdrowie i
choroba
Nazwy części
ciała
Rozmowa
telefoniczna
Czasy passé
récent, présent
progressif,futur
proche
Mowa zależna
Uczeń potrafi:
Przedstawić w formie ustnej i
pisemnej osobisty problem, np.
dot. zdrowia
Dawać rady
Prowadzić rozmowę
telefoniczną
Umówić się na spotkanie
Rozumie tekst opisujący
problemy.
7 Unité 3 / 12
.
Parlez-moi de
vous.
Wygląd,
charakter
Ubrania
kolory
Miejsce
przymiotnika
Zdanie względne z
„qui”
C’est/il est
Tryb rozkazujący
czasownika z
zaimkiem
Słowotwórstwo
Uczeń potrafi:
Opisać ustnie i pisemnie
upodobania, zajęcia,
osobowość
Umówić się na spotkanie
Wytłumaczyć coś i poprosić o
wytłumaczenie
Rozumie tekst opisujący
zachowania, zainteresowania.
8 Unité 4 / 13
.
Vivement
demain
Szkoła,
wykształcenie
Zmiany
Czas przyszły
Porównywanie
cech i ilości
9 Unité 2/A2
. Tu as du boulot
Praca, firma
Zakupy odzieży
Wyrażanie opini
List
Zaimki „en” i „y”
Conditionel présent
Zdania warunkowe
Uczeń potrafi:
Wypowiadać się na temat:
przyszłości, swoich planów,
szkolnictwa we Francji i w
Polsce
Wyrażać zaniepokojenie i
zapewnienie
Przedstawić propozycję
Zredagować CV
wyrazić w krótkiej formie
pisemnej opinię dot. edukacji
Rozumie tekst dot. edukacji
Uczeń potrafi:
Wypowiadać się na temat pracy
i firmy, wyrazić opinię, wybrać i
kupić ubranie
On s’appelle?
motywacyjny
1 Unité 3/A2
0
. Qu’en pensezvous?
Administracja,
polityka,
oskarżenie i
obrona, zakaz i
pozwolenie
Subjonctif,formy i
stosowanie,
Ilosci
Zredagować prosty list formalny
Rozumie tekst dot. pracy
Uczeń potrafi:
Przedstawić problem,
wypowiedzieć się za lub
przeciw
Wyrazić zakaz lub pozwolenie
Rozumie tekst dot polityki
Zna realia dot. podziału adm.
Francji.