Równoważność palindromiczna

Komentarze

Transkrypt

Równoważność palindromiczna
Równoważność palindromiczna
Dwa słowa i o długości równej nazwiemy równoważnymi palindromicznie, jeśli dla każdej
pary liczb oraz , takich, że
, podsłowo złożone z liter na pozycjach od -tej do tej włącznie jest palindromem wtedy i tylko wtedy, gdy palindromem jest podsłowo złożone z
liter na tych samych pozycjach.
Dla zadanego słowa oblicz ile jest słów równoważnych mu palindromicznie, zawierających
jedynie małe litery alfabetu angielskiego, modulo
.
Wejście
W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się niepuste słowo złożone z małych liter
alfabetu angielskiego, o długości nieprzekraczającej
.
Wyjście
Na standardowe wyjście należy wypisać liczbę słów równoważnych palindromicznie do słowa
podanego w wejściu, modulo
.
Przykład
Dla danych wejściowych:
abba
poprawną odpowiedzią jest:
650
Wyjaśnienie do przykładu: Tylko słowa postaci xyyx są równoważne palindromicznie słowu
abba, gdzie x i y są różnymi literami. Ponieważ alfabet angielski ma 26 liter, łącznie jest
takich słów.
Dla danych wejściowych:
lcdctglrtrl
poprawną odpowiedzią jest:
41227967

Podobne dokumenty