pakowarka próżniowa

Komentarze

Transkrypt

pakowarka próżniowa
PAKOWARKA PRÓŻNIOWA
DIVA SPECIAL
Soda Pluss Sp. z o.o., ul. Lazurowa 12, 54-044 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 914
Nr rej. GIOŚ E00100912W
1
PAKOWARKA PRÓŻNIOWA DIVA
BUDOWA URZĄDZENIA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
PANEL STEROWANIA
Obudowa
Wyświetlacz
Ruchoma pokrywa
Listwa zgrzewająca
Uszczelka
Dysza ssąca w komorze próżni
1.
2.
3.
4.
5.
Włącznik
Włącznik próżni
Przycisk ustawiania temperatury
Led
Wskaźnik temperatury listwy
zgrzewającej
6. Wskaźnik poziomu próżni
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Napięcie
Listwa zgrzewająca
Pompa
Obudowa
Waga
Wytwarzanie próżni
Panel kontrolny
Włączanie
380 x 180 x 110 h mm
220 / 240 volt 50/60 Hz
330 mm
samosmarująca, 16l/min
ABS
3,3kg
za pomocą sensora
3- ledowy cyfrowy wyświetlacz
mikro włącznik
AKCESORIA
Woreczki z folii wytłaczanej
Kod
Wymiary / cm
BV16X23/105μ
BV20X30/105μ
BV25X35/105μ
BV30X40/105μ
BV35X45/105 μ
16X23
20X30
25X35
30X40
35/45
Ilość
sztuk
w opakowaniu
100
100
100
100
100
Soda Pluss Sp. z o.o., ul. Lazurowa 12, 54-044 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 914
Nr rej. GIOŚ E00100912W
2
Produkty Besser Vacuum zostały poddane dokładnym testom na okoliczność
zgodności ze standardami i wytycznymi, ustanowionymi przez międzynarodowe i
niezależne władze.
Besser Vacuum posiada certyfikat
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
WAŻNE
Urządzenie musi być instalowane i użytkowane jednocześnie wyłącznie przez
jednego użytkownika.
Nie jest przeznaczone do użytkowania przez kilka osób w tym samym czasie.
OPIS
Maszyny do pakowania próżniowego produktów są profesjonalnymi
urządzeniami służącymi do konserwacji żywności, która w innym przypadku
wymagałaby, dla zachowania przydatności do spożycia przez dłuższy okres
czasu np. zamrożenia.
Za pomocą pompy maszyny powietrze jest usuwane z torebki, a powstała w ten
sposób próżnia gwarantuje spowolnienie procesów rozkładu produktów
spożywczych i w ten sposób wydłużą ich przydatność do spożycia.
Cechy i zalety DIVY: posiada listwę zgrzewającą torebki o maksymalnej
szerokości 330 mm – proces zgrzewania jest uruchamiany ręcznie.
Korpus urządzenia jest zbudowany z plastiku ABS – łatwego do czyszczenia i
konserwacji.
Ergonomiczne rozmieszczenie elementów na panelu kontrolnym ułatwia pracę
operatora.
UŻYTKOWANIE PAKOWARKI PRÓŻNIOWEJ – WORECZKI





Wyjęte z opakowania urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej
powierzchni.
Ważnym jest, aby cztery stopki urządzenia spoczywały na równej
powierzchni – tylko wtedy ruchoma pokrywa i dolna część maszyny będą
działać prawidłowo. Takie ustawienie gwarantuje prawidłowe wytwarzanie
próżni.
Należy zachować opakowanie urządzenia na wypadek, gdyby zaistniała
potrzeba wysłania go do naprawy.
Przed włączeniem urządzenia należy je delikatnie wyczyścić.
Obudowę, należy przetrzeć najpierw wilgotną, a następnie suchą
ściereczką . Do czyszczenia panelu kontrolnego należy używać wyłącznie
Soda Pluss Sp. z o.o., ul. Lazurowa 12, 54-044 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 914
Nr rej. GIOŚ E00100912W
3








suchej ściereczki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać kwaśnych,
bądź żrących środków.
Urządzenie należy włączyć do sieci, wcisnąć przycisk włącznika (1).
Włożyć produkt wymagający zakonserwowania do torebki.
Umieścić otwarty brzeg torebki (ok. 1cm zapasu) w komorze próżni, tak
aby listwa zgrzewająca oparła się na nim.
Należy upewnić się, że umieszczony w torebce produkt nie znajduje się
zbyt blisko listwy zgrzewającej.
Opuścić pokrywę (C) i docisnąć tak, aby brzeg torebki znalazł się
całkowicie w granicach komory próżniowej. Włączyć pompę ssącą.
Należy utrzymać docisk pokrywy dłonią do momentu aż spadek ciśnienia
w komorze próżniowej niezależnie dociśnie pokrywę.
Gdy torebka kompletnie przylgnie do pakowanego produktu
automatycznie nastąpi proces zgrzewania torebki.
Po zakończonym procesie zgrzewania pompa automatycznie się wyłączy
a pokrywa automatycznie się podniesie. Należy sprawdzić, czy miejsce
zgrzewu jest szczelne i czy torebka nie ma rozdarć lub dziur.
USTAWIANIE TEMPERATURY LISTWY ZGRZEWAJĄCEJ
Temperatura zgrzewania ustawiona powinna być w zależności od typu i grubości
woreczków.
Urządzenie jest fabrycznie ustawione na temperaturę odpowiadającą woreczkom
o grubości 105 µ (2) . Nie należy używać wyższych temperatur do zgrzewania,
jeżeli nie jest to wyraźnie potrzebne. Wyższa temperatura zgrzewania wymagana
jest jedynie podczas użycia woreczków grubszych niż 150 µ.
Po ustawieniu temperatury listwy zgrzewającej wskazanym jest przeprowadzenie
testu na dokładność zgrzewania, przed rozpoczęciem procesu pakowania
produktów.
WAŻNE: Powtarzanie czynności zgrzewania przy ustawionej zbyt wysokiej
temperaturze może spowodować nienaprawialne uszkodzenie urządzenia.
W celu ustawienia temperatury listwy zgrzewającej na poziomie innym niż
fabryczny należy:



Wcisnąć wskaźnik temperatury listwy zgrzewającej (5) na 3 sekundy.
Gdy zaświeci się led (4) należy wybrać temperaturę zgrzewania – w
zależności od wysokości wybranej temperatury zaświecą się 1, 2 lub 3
ledy (1- najniższa, 3 – najwyższa temperatura).
Po ustawieniu żądanej temperatury należy odczekać kolejne 3 sekundy
aby karta elektroniczna w urządzeniu zapamiętała wprowadzone dane.
PRAWIDŁOWE ZGRZEWANIE WORECZKÓW
Stosowanie się do niżej wymienionych rad powinno zapobiec nieprawidłowemu
pakowaniu, które mogłoby pogorszyć jakość konserwowania przechowywanej
Soda Pluss Sp. z o.o., ul. Lazurowa 12, 54-044 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 914
Nr rej. GIOŚ E00100912W
4
żywności.
 Aby proces zgrzewania torebki był prawidłowy zawartość opakowania w
żadnym wypadku nie może dostać się pomiędzy listwy zgrzewające.
 Dla prawidłowego zamknięcia pakowanych produktów niezbędne jest
ustawienie temperatury zgrzewania tak, aby była ona odpowiednia dla
grubości folii wykorzystywanych do pakowania woreczków.
 Torebka nie zostanie zamknięta prawidłowo jeśli temperatura jest zbyt
niska.
 Przy zbyt wysokiej temperaturze szew zgrzewu może zostać
poszarpany i pakowane produkty zostaną narażone na zepsucie; w
przypadku kilkakrotnego powtórzenia operacji z ustawioną zbyt
wysoką temperaturą urządzenie może ulec poważnemu uszkodzeniu.
WAŻNE
Próżnia może uciekać z zaplombowanego woreczka po pewnym czasie.
Przyczyną może być:



Torebka nie została prawidłowo zamknięta ( temperatura zgrzewania była
niewłaściwa do typu użytego woreczka).
Fragmenty pakowanych produktów dostały się pomiędzy listwy
zgrzewające.
Ostry przedmiot (kości, ości, skóra twardego sera, itp.), mogły przebić
powierzchnię woreczka (możliwa przebicie niewidoczne dla oka).
Zawsze należy używać woreczków o wielkości proporcjonalnej do pakowanego
produktu, w przeciwnym wypadku (np. jeśli do zapakowania niewielkiego
produktu wykorzystany zostanie wielki woreczek), cykl wytworzenia próżni zajmie
urządzeniu znacznie więcej czasu. Dlatego, w momencie kiedy zostaną już
wykorzystane próbki woreczków dostarczonych z urządzeniem, należy wybrać z
listy i zamówić u dystrybutora woreczki w rozmiarach odpowiednich dla
zaplanowanych do pakowania produktów.
CZYSZCZENIE
Nieodzownym warunkiem przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności
związanych z konserwacją urządzenia (przenoszenie, czyszczenie) jest
wyłączenie urządzenia i odłączenie go od źródła zasilania.




Obudowę urządzenia należy przetrzeć najpierw wilgotną, a następnie
suchą ściereczką.
Panel kontrolny należy przecierać wyłącznie na sucho.
Jeżeli na listwie zgrzewającej pozostały jakieś pozostałości plastiku, by
oczyścić teflonową warstwę należy użyć do przeczyszczenia wilgotnej
szmatki, ciepłej wody, albo płynu do mycia szyb.
Nigdy nie wolno używać do czyszczenia urządzenia kwasów, żrących
Soda Pluss Sp. z o.o., ul. Lazurowa 12, 54-044 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 914
Nr rej. GIOŚ E00100912W
5
płynów, ani żadnych innych agresywnych środków czyszczących.
KONSERWACJA
Urządzenie nie wymaga żadnej rutynowej konserwacji. Niemniej jednak, aby
utrzymać urządzenie w doskonałym stanie należy utrzymywać ją w perfekcyjnej
czystości.
Aby uniknąć problemów z niedopasowaniem elementów niezbędnym jest
używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych wykonanych przez
producenta dla celów serwisowych.
NIEPRAWIDŁOWE
ZATRZYMANIE
FUNKCJONOWANIE
I
NIESPODZIEWANE
Jeżeli ruchoma pokrywa nie przylega właściwie do dolnej części urządzenia na
początku procesu, należy sprawdzić czy
nie została naruszona listwa
zgrzewająca, lub listwa dociskowa ruchomej pokrywy lub dolnej części
urządzenia.
Należy również sprawdzić, czy wylot torebki znajduje się całkowicie w komorze
próżniowej i pod listwą zgrzewającą.
W przypadku niespodziewanego zatrzymania maszyny podczas pracy, przed
rozpoczęciem poszukiwań przyczyny, należy jak najszybciej odłączyć zasilanie
poprzez naciśnięcie wyłącznika, a następnie wyjęcie wtyczki z kontaktu.
Następnie:

Jeśli zatrzymanie nastąpiło z powodu przerwy w dostawie prądu, przed
ponownym podłączeniem zasilania należy odczekać aż zostanie
przywrócone prawidłowe napięcie w sieci.

Jeśli problem tkwi w obwodach elektrycznych urządzenia, należy
skontaktować się ze sprzedawcą, aby wykonać niezbędny przegląd
urządzenia u producenta.
OKRES PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
Niżej załączona lista pokazuje dopuszczalny czas przechowywania żywności
pakowanej próżniowo.
Podane czasy przechowywania żywności są warunkowe – decydującym
czynnikiem jest świeżość pakowanych produktów.
WAŻNE
Chociaż jest to proces spowolniony, to jednak rozmnażanie się bakterii następuje
również w środowisku próżni.
Soda Pluss Sp. z o.o., ul. Lazurowa 12, 54-044 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 914
Nr rej. GIOŚ E00100912W
6
Dlatego też produkty spożywcze, które wymagają przechowywania w stanie
zamrożenia, także zapakowane próżniowo wymagają przechowywania w
lodówce, bądź zamrażalniku. Przepakowana żywność musi zostać spożyta przed
upływem daty określonej na opakowaniu.
OKRESY PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Produkt
Świeże surowe mięso
Mięso poddane obróbce termicznej
Świeże ryby
Chleb
Słodycze/ciasta
Suche ciasteczka
Ryż
Kawa/herbata
Pasteryzowane ciasto
Niepasteryzowane ciasto
Suche owoce
Świeże owoce
Warzywa
Świeży ser
Ser Sezonowany
Pocięta w plastry wieprzowina
Konserwacja
naturalna/dni
3
6
2
1
5
90
120
120
90
2
30
8
5
7
20
2
Konserwacja
próżniowa/dni
15
20
7
6
15
365
365
365
365
8
90
15
10
25
60
20
Powyższe okresy są „okresami warunkowymi” wskazującymi optymalny czas
przechowywania żywności, jako że okresy te zależą w dużej mierze od stanu
żywności w momencie jej pakowania. Przepakowywana żywność musi zostać
spożyta przed upływem okresu określonym na opakowaniu.
USUWANIE ZUŻYTYCH SPRZĘTÓW ELEKTRYCZNYCH


Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z
dnia 29 lipca 2005 oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z
dnia 13 września 1996r konsument :
 Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zbierającemu taki sprzęt. (art.35 ustawy ZSEE)
 Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi
odpadami. (art.36 ustawy ZSEE)
 Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie
przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie)
grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE)
Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego
sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w
ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1”, czyli lodówka za
lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę
itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE)
Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w
punkcie zbierania. (art. 37 pkt 2 w związku z art.35 ustawy ZSEE)
Soda Pluss Sp. z o.o., ul. Lazurowa 12, 54-044 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 914
Nr rej. GIOŚ E00100912W
7
Konsument od 1 października 2006 roku może zapoznać się z informacją obejmującą
adresy punktów zbierania zużytego sprzętu działających na terenie danej gminy, która to
informacja winna być zamieszczana przez gminę na stronie internetowej oraz winna być
podawana do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach
informacyjnych. (art.3 ust. 2 pkt.6a ustawy UCiPwG).
WARUNKI GWARANCJI
1.
Gwarancja jest rozpatrywana w przypadku urządzeń posiadających tabliczkę
znamionową z numerem seryjnym urządzenia i kartę gwarancyjną z tym samym
numerem oraz dokument zakupu.
2.
Dostawca udziela dwunastomiesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy, licząc od daty jego
zakupu. Warunkiem jest okazanie wypełnionej i ostemplowanej przez Sprzedającego karty
gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
3.
Gwarancją objęte są materiały, z których wykonane jest urządzenie, oraz wykryte wady
fabryczne i montażowe.
4.
Gwarancja nie obejmuje materiałów i narzędzi eksploatacyjnych, uszkodzeń mechanicznych
i powstałych na skutek nieprawidłowej obsługi urządzenia.
5.
Gwarancja pokrywa koszty naprawy oraz części niezbędnych do wymiany wadliwych
elementów.
6.
Kupujący dostarcza sprzęt do serwisu na własny koszt w stanie kompletnym, wraz z
wszelkimi akcesoriami (kablami, materiałami eksploatacyjnymi i instrukcjami obsługi), w
oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla danego sprzętu opakowaniu
zapewniającym bezpieczny i prawidłowy transport i przechowywanie, wraz z kartą
gwarancyjną. Dostarczenie sprzętu
w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego
opakowania lub karty gwarancyjnej jest równoznaczne z niedopełnieniem przez kupującego
warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia sprzętu lub
przedłużenia okresu naprawy.
7.
Gwarancją Dostawcy nie są objęte szkody spowodowane przez wypadek, pożar, klęski
żywiołowe, lub eksploatację niezgodną z przekazaną przez Dostawcę instrukcją obsługi
urządzenia.
8.
W okresie gwarancji Kupujący powinien pisemnie zawiadomić Dostawcę o wadzie fizycznej
danego elementu w ciągu 24 godzin od jej wykrycia, nie później jednak niż przed upływem
okresu gwarancji na dany element.
9.
Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia otrzymanego
zawiadomienia i do usunięcia wad w terminie 21 dni od otrzymania zawiadomienia i
kompletnego sprzętu .
10.
Jeżeli usunięcie wady będzie niemożliwe w terminie 21 dni, na czas trwania naprawy
Dostawca zobowiązuje się – za pisemną zgodą Kupującego – udostępnić mu nieodpłatnie,
urządzenie zastępcze o takich samych parametrach techniczno – eksploatacyjnych jak
urządzenie wycofane z eksploatacji.
11.
Przy nieuwzględnieniu reklamacji Kupującego Dostawca zobowiązuje się zawiadomić go
pisemnie w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, podając uzasadnienie.
Soda Pluss Sp. z o.o., ul. Lazurowa 12, 54-044 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 914
Nr rej. GIOŚ E00100912W
8
12.
Niezawiadomienie Kupującego w myśl ust. 8 jest jednoznaczne z obowiązkiem rozpatrzenia
reklamacji zgodnie z żądaniem Kupującego.
13.
W okresie obowiązywania gwarancji na całe urządzenie Kupujący stosować będzie tylko
oryginalne części zamienne – dostarczone przez Dostawcę.
14.
Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, numeru fabrycznego, dołączonego
dowodu zakupu, daty sprzedaży, czytelnego stempla Sprzedającego oraz podpisu klienta,
jest nieważna.
Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania strony karty gwarancyjnej, samowolne zmiany
wpisów na karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powodują
utratę gwarancji.
Soda Pluss Sp. z o.o., ul. Lazurowa 12, 54-044 Wrocław, tel:. (071) 356 91 33, fax: (071) 356 914
Nr rej. GIOŚ E00100912W
9