załączniku

Komentarze

Transkrypt

załączniku
BankGospodarstwaKrajowegoposzukuje:
Praktykanta/ki
wBiurzeWspółpracyMiędzynarodowej
(nrref.:BWM/P/02/16)
Ofertadlastudentówostatnichlatstudiówlicencjackichlubmagisterskichorazabsolwentów
ZADANIA:
§ monitoringwydarzeńizmianlegislacyjnychnaszczebluUEorazwważnychzpunktuwidzeniaBanku
instytucjachmiędzynarodowych,
§ wyszukiwanieinformacjiorazprzygotowywanieanaliznt.działalnościzagranicznychpublicznychinstytucji
finansowych,
§ organizacjaspotkańzpartneramizagranicznymi,włączniezprzygotowywaniemniezbędnychmateriałów
merytorycznychitechnicznych,
§ analizainicjatywiproduktówzofertymiędzynarodowychinstytucjifinansowych,
§ opracowywanieprezentacjiiinnychmateriałówinformacyjnychnt.działalnościBankudlapartnerów
zagranicznych,
§ wsparciewrealizacjizadańadministracyjno-technicznych.
WYMAGANIA:
§ statusstudenta(kierunek:StosunkiMiędzynarodowe,Europeistyka,Prawo,Finanse
iRachunkowość),
§ bardzodobraznajomośćjęzykaangielskiego(milewidzianaznajomośćinnychjęzykówurzędowychUE),
§ dobraznajomośćpakietuMSOffice(Outlook,Word,Excel,PowerPoint),
§ umiejętnośćpracypodpresjączasu,poczucieodpowiedzialnościzapowierzonezadania,
§ komunikatywność,umiejętnośćpracywzespole,umiejętnościanalityczne,
§ dyspozycyjność(min.30hwtygodniu),
§ milewidzianaznajomośćinstytucjiUEorazmiędzynarodowychinstytucjifinansowych.
OFERUJE:
§ miesięcznepłatnepraktyki(zmożliwościąprzedłużenia)wramachprogramu"Start
zBGK",
§ poznaniespecyfikidziałaniabankupaństwowego,
§ zdobyciepraktycznejwiedzyiwartościowegodoświadczeniazawodowego,
§ listreferencyjny.
Aplikacje„CV”proszęprzesłaćnaadrese-mail:
[email protected]
zdopiskiemnrref.:BWM/P/02/16
§
§
Wtytulewiadomościprosimypodaćnumerreferencyjny.
Ofertapowinnazawieraćzgodęnaprzetwarzaniedanychosobowychdocelówrekrutacji.
§ Uprzejmieinformujemy,żeskontaktujemysiętylkozwybranymiKandydatami.
§ Ofertaważnado08.02.2016
www.biurokarier.uw.edu.pl
OFERTĘ
POLECAUWADZE

Podobne dokumenty