angielski - Guildford College

Komentarze

Transkrypt

angielski - Guildford College
ANGIELSKI
Zainwestuj w siebie
Angielski dla osób mówiących
innymi językami (ESOL)
English for Speakers of Other Languages
(ESOL)
Polish
Czym są kursy językowe ESOL ?
Kursy ESOL są przeznaczone dla ludzi mieszkających i
pracujących (lub poszukających pracy) w Zjednoczonym
Królestwie, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.
Kursy ESOL są dofinansowane przez rząd Zjednoczonego
Królestwa. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych
doświadczonych nauczycieli, którzy pragną pomóc studentom
osiągnąć swoje cele. Regularne kontrole i inspekcje
zapewniają wysoką jakość zajęć.
Możesz wybrać zajęcia na każdym poziomie, od poziomu
początkującego – Beginners (zerowy poziom znajomości
języka angielskiego) po zaawansowany – Advanced. Zajęcia
prowadzone są 5 dni w tygodniu: rano 9.30 – 11.30, po
południu 12.00 – 14.00, i wieczorem18.00 – 21.00.
Kursy pozwolą ci poznać wszystkie aspekty języka
angielskiego, słownictwo i gramatykę, polepszą twoje
umiejętności mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze
słuchu. Kursy szkolą ogólną znajomość języka angielskiego z
uwzględnieniem aspektów języka potrzebnego w celach
zawodowych – między innymi: rozmowy w sprawie pracy,
pisania życiorysów i listów motywacyjnych, pisania raportów,
dyskusji na zadany temat itp.
Podejście do egzaminu nazywanego 'City and Guilds: Skills
for Life' jest obowiązkowe. Zaliczenie go daje kwalifikacje
językowe uznawane zarówno w Zjednoczonym Królestwie jak i
w coraz większym stopniu w Unii Europejskiej.
Egzamin ten stanowi doskonałe przygotowanie do zdawania
FCE, CAE or IELTS, które są również egzaminami Cambridge.
Zalecamy ukończenie odpowiedniego poziomu ESOL przed
przystąpieniem do innych egzaminów Cambridge.
Przed rozpoczęciem zajęć student musi umówić się na
spotkanie w sprawie testu kwalifikacyjnego i na rozmowę.
Pomoże to znaleźć odpowiednie zajęcia i poziom dla każdego
zainteresowanego. Test i rozmowa trwają okolo 1 godziny.
OPŁATY
Musisz wnieść opłatę “Home” jeśli:





Mieszkasz od 3 lat w Zjednoczonym Królestwie,
Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
Masz pieczą tkę “pobyt staly” w paszporcie
Masz pieczą tkę “prawo pobytu” w paszporcie
Jesteś małżonkiem/ką obywatela/ki Zjednoczonego
Królestwa lub Unii Europejskiej i przebywasz w
Zjednoczonym Królestwie od 12 miesięcy
Masz status uchodźcy
Musisz wnieść opłatę “International” jeśli:


Jesteś czasowo w Zjednoczonym Królestwie – jako
turysta, student
nie spełnisz żadnego z powyższych kryteriów
Kursy ESOL są dofinansowane przez rząd Zjednoczonego
Królestwa. Władze uznały za sprawe priorytetową wsparcie dla
ludzi, którzy pragną doskonalić swój angielski.
Zajęcia ESOL to kursy języka angielskiego, gdzie studenci
ponoszą opłatę “Home” – około 50% pełnej kwoty za kurs .
Rząd dofinasowuje pozostałe 50%.
Jak zapisać się na kurs ESOL w Guildford
College
Studenci z ubiegłego roku muszą jedynie przyjść i zapisać się
na zajęcia, bez konieczności zdawania testu i rozmowy. Aby
zapisać się na kurs proszę udać się do G7 lub G19 w
glównym budynku Guildford College.
Skontaktuj się:
Tel: 01483 44 8515
Email: [email protected]
Przyjdź do nas, sala G19 w Guildford
College, Stoke Park Campus, Guildford,
Surrey, GU1 1EZ