Lista projektów negatywnych po ocenie formalnej

Komentarze

Transkrypt

Lista projektów negatywnych po ocenie formalnej
Lista wniosków o dofinansowanie negatywnych po ocenie formalnej, złożonych w ramach konkursu RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne
L.p.
Numer referencyjny wniosku
Tytuł projektu
Nazwa Beneficjenta
Całkowita wartość
projektu (PLN)
Wartość wnioskowanego
dofinansowania (PLN)
1.
RPLB.01.05.01-08-0032/16
CONS CONTROL-SYSTEM MARCIN
KUPIEC
Zwiększenie zdolności wykonywania usług poprzez zakup
innowacyjnych technologii renowacji i oczyszczania kanalizacji w
Czerwieńsku
4 112 506,23
1 849 995,55
2.
RPLB.01.05.01-08-0034/16
ERP Systems Sp. z o.o.
Innowacyjna usługa telemetryczna dla automatów vendingowych
powiązana z systemem zarządzania przedsiębiorstwem
1 581 134,95
707 011,55
3.
RPLB.01.05.01-08-0043/16
POSITIVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inwestycja w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,
realizowana w międzyrzeczu w celu rozwoju Wnioskodawcy
1 090 764,00
484 990,00
4.
RPLB.01.05.01-08-0046/16
MTN Systems Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Wdrożenie na rynek nowego produktu- opatentowanego Regału
Składanego poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii w
przedsiębiorstwie MTN Systems Sp. z o.o.
12 297 540,00
5 498 900,00
5.
RPLB.01.05.01-08-0057/16
Kietzmann Coatings Sp z o.o.
Wzrost konkurencyjności firmy Kietzmann Coatings Sp z o.o.,
poprzez rozbudowę bazy produkcyjnej
10 516 460,04
3 847 485,34
6.
RPLB.01.05.01-08-0058/16
EVENTMANAGER SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie EVENTMANAGER
Sp. z o.o. z m. Przyczyna Górna poprzez inwestycję w ŚT oraz
WNiP
611 310,00
273 350,00
7.
RPLB.01.05.01-08-0072/16
Usługi dźwigowe, koszowe, sprzętowe Józef
Mosiek
Zakup wysokospecjalistycznego dźwigu w firmie "Usługi dźwigowe,
koszowe, sprzętowe Józef Mosiek" czynnikiem wzrostu
konkurencyjności firmy.
4 797 980,00
2 145 438,21
8.
RPLB.01.05.01-08-0077/16
Learnandoo sp. z o.o.
Budowa systemu Learnandoo.com – globalnego systemu
wyszukiwania, porównywania, rezerwacji i zakupu e-szkoleń wraz z
systemem ścieżek kompetencji i zawodowych
984 000,00
477 000,00
9.
RPLB.01.05.01-08-0079/16
PERKOZ MYJNIE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Automatyczna myjnia dla samochodów ciężarowych TIR utworzona
w oparciu o innowacyjną oraz ekologiczną technologię przez firmę
Perkoz Myjnie sp. z o.o.
5 923 778,40
2 663 844,00
1 783 253,95
797 389,96
10.
RPLB.01.05.01-08-0085/16
"EWA - MEDIK" OPIEKA OSÓB CHORYCH I
NIEPEŁNOSPRAWNYCH EWA ORTYŃSKA
Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności w firmie "EWA MEDIK" OPIEKA OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
EWA ORTYŃSKA w wyniku dywersyfikacji działalności poprzez
adaptację hali oraz zakup nowych środków trwałych i
oprogramowania.
11.
RPLB.01.05.01-08-0099/16
GPV Sp. z o.o.
Produkcja wyrobów z gumy i polimerów o własnościach
antygrzybicznych i antybakteryjnych osiągniętych dzięki
zastosowaniu dodatków nanotechnologicznych.
8 970 000,00
4 933 500,00
12.
RPLB.01.05.01-08-0111/16
Nezer Services & Consulting Marcin
Kuchciński
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie
innowacyjnej usługi hotelarskiej, turystycznej oraz gastronomicznej
12 300 000,00
5 500 000,00
13.
RPLB.01.05.01-08-0112/16
Nezer Services & Consulting Marcin
Kuchciński
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie
innowacyjnej usługi enoturystycznej
10 000 000,00
5 500 000,00
RPLB.01.05.01-08-0117/16
Meliotech Jarosław Jóźwiak
Zwiększenie innowacyjności w przedsiębiorstwie Meliotech
Jarosław Jóźwiak z Gminy Międzyrzecz
922 500,00
418 050,00
15.
RPLB.01.05.01-08-0125/16
„Wiązar-System” Rozwadowski & Kołodziej
Spółka Jawna
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Wiązar-System
poprzez wdrożenie pionierskich rozwiązań technologicznych
procesu umacniania konstrukcji drewnianych budynków
prefabrykowanych.
6 369 783,48
2 852 777,14
16.
RPLB.01.05.01-08-0147/16
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WIG"
spółka cywilna Krzysztof Grzybowski,
Wojciech Gozdawa-Dydyński
Budowa i wyposażenie hotelu celem rozszerzenia działalności i
wprowadzenia 3 innowacyjnych usług w zakresie obsługi
podróżnych.
7 035 600,00
3 159 500,00
17.
RPLB.01.05.01-08-0162/16
Paweł Lesiak MASTER-HURT,BEAUTY SKIN
SYSTEM,CppSoftware
Beauty Skin for everyone/ beauty skin system
330 040,00
183 982,00
18.
RPLB.01.05.01-08-0169/16
Zakład Budowy Maszyn Stolarskich Marek
Maciejewski
DOPOSAŻENIE PARKU MASZYN
382 910,00
210 600,50
RPLB.01.05.01-08-0181/16
ALPHA MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wdrożenie przez Alpha Marina Sp. z o. o. 3 nowych usług na rynek
polski i chorwacki w oparciu o innowacyjną aplikację mobilną
dedykowaną branży żeglarskiej wspartą autorskim algorytmem
pobierania danych oraz własnymi bazami danych.
1 113 765,00
498 025,00
20.
RPLB.01.05.01-08-0184/16
ARRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Automatyzacja usług magazynowo-logistycznych z
uwzględnieniem warunków temperatury kontrolowanej poprzez
wdrożenie innowacyjnego systemu informatyczno telemetrycznego.
1 346 948,40
492 786,00
21.
RPLB.01.05.01-08-0200/16
„NUTRICO GROUP SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego Nutrico Group w
Skwierzynie celem dywersyfikacji oferty oraz wdrożenia
innowacyjnej metody produkcji.
10 053 500,00
5 472 500,00
22.
RPLB.01.05.01-08-0222/16
FORMID SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Stworzenie nowoczesnego parku maszynowego w celu
wprowadzenia innowacji w firmie Formid Sp. z o.o.
6 440 895,00
2 886 075,00
23.
RPLB.01.05.01-08-0226/16
METALLEX Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Linia produkcyjna do produkcji innowacyjnych podstaw palet w
firmie METALLEX w Bytomiu Odrzańskim
882 425,12
394 580,34
24.
RPLB.01.05.01-08-0230/16
Zakład Produkcji Makaronów SULMA Sp. z
o.o.
Doposażenie linii technologicznej do produkcji nowatorskich
makaronów SMAKI Z OGRODU wzbogaconych o dodatek
przecierów warzywnych na bazie innowacyjnych receptur
wdrażających badania własne
999 680,00
465 742,50
25.
RPLB.01.05.01-08-0231/16
PRZYTOK GOLF RESORT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rozwój Przytok Golf Resort Sp. z o.o. poprzez innowacyjne
podejście do świadczenia usług ośrodka golfowego zgodnie z ideą
turystyki zdrowotnej
13 347 480,69
5 499 999,82
26.
RPLB.01.05.01-08-0238/16
"PETRUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wprowadzenie do oferty Spółki Petrus dwóch nowych produktów
dzięki inwestycji w innowacyjną linię technologiczną
12 280 634,88
4 492 915,00
27.
RPLB.01.05.01-08-0239/16
CITYZEBRA Spkółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poprawa konkurencyjności lubuskiej gospodarki poprzez
wprowadzenie na rynek innowacyjnego Systemu Zarządzania
Treścią CMS dla portali i serwisów internetowych.
622 663,00
315 026,50
28.
RPLB.01.05.01-08-0243/16
HYDROPROFIT Mateusz Jaranowski
Rozwój firmy poprzez stworzenie linii technologicznej do
przetwarzania odpadów budowlanych na innowacyjne kruszywa do
produkcji konglomeratów cementowych oraz na podbudowy dróg.
3 062 700,00
1 369 500,00
29.
RPLB.01.05.01-08-0269/16
"GRIMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wdrożenie w struktury firmy GRIMP Sp. z o.o. innowacyjnego na
skalę krajową systemu digitalizacji danych
2 777 340,00
1 131 900,00
14.
19.
30.
RPLB.01.05.01-08-0289/16
Andrzej Pęcak POLMET Zakład Mechaniczny
UNOWOCZEŚNIENIE WYPOSAŻENIA I SPOSOBU DZIAŁANIA
FIRMY ANDRZEJ PĘCAK - POLMET POPRZEZ INNOWACJE
STWORZENIE I WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PRODUKTU
TURYSTYCZNEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO
POLTUR POLSKA SPÓŁKA Z
BUDYNKU PRZY UL.RYDZA ŚMIGŁEGO 3 W ZIELONEJ GÓRZE
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS LUBUSKIEGO CENTRUM
PRODUKTÓW REGIONALNYCH
2 282 192,44
1 024 146,13
8 336 801,01
3 931 297,85
31.
RPLB.01.05.01-08-0295/16
32.
RPLB.01.05.01-08-0303/16
ADK DOMINIK ANTKOWIAK
Zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu gwarancją rozwoju
ADK Dominik Antkowiak w Trzebiszewie w woj.lubuskim
2 622 375,00
1 192 335,00
RPLB.01.05.01-08-0314/16
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
"POŁYSK" Tomasz Grancewicz
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie
innowacyjnej w skali kraju usługi zwiedzania parków narodowych w
wyniku budowy i wyposażenia ich miniatur pod nazwą "23 oblicza
polskiej natury" w miejscowości Łukomin gmina Krzeszyce.
11 685 272,46
5 241 621,83
167 864 234,05
75 912 265,22
33.