Karta naprawy - SerwisNawigacji.pl

Komentarze

Transkrypt

Karta naprawy - SerwisNawigacji.pl
Data
Sklep Komputer Za Grosze
ul. Wierzbięcice 13
61-561 Poznań
e-mail: [email protected]
www.KomputerZaGrosze.pl
tel. 512-512-402
tel. 501-106-239
Karta naprawy
Oryginał
Kopia
Dane sprzętu:
Typ:
Marka:
Model:
Numer seryjny:
Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres:
E-mail:
Kod pocztowy i miasto:
Informacje dotyczące naprawy:
Lista czynności do wykonania przez serwis
Opisz uszkodzeń i wyposażenia dodatkowego sprzętu
Uwagi
Lista wymienionych przez serwis części/elementów i wykonanych przez serwis
czynności/napraw/usług
Nazwa wymienionej części/elementu
Stan
Naprawa płatna
Gwarancja
Naprawa gwarancyjna
Całkowity koszt naprawy
Karta naprawy jest jedynym dokumentem gwarancyjnym na wykonaną usługę i na wymienione części.
Karta naprawy jest niezbędna do uwzględnienia gwarancji lub reklamacji.
Okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia dokumentu.
Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w regulaminie. Regulamin dostępny jest w formie papierowej w serwisie
lub w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.KomputerZaGrosze.pl/regulaminserwisu.pdf
Wszystkie podane ceny w karcie naprawy są cenami brutto.
Podpis zleceniodawcy
Potwierdzenie odbioru
Podpis pracownika serwisu

Podobne dokumenty