PL VILLACRYL BOND Płyn poprawiający połączenie zębów

Komentarze

Transkrypt

PL VILLACRYL BOND Płyn poprawiający połączenie zębów
PL
VILLACRYL BOND
Płyn poprawiający połączenie zębów akrylowych z płytą protezy
Charakterystyka produktu: Preparat poprawiający adhezję zębów akrylowych w płycie protezy.
Szczególnie zalecany jest przy protezach całkowitych i rozległych częściowych wykonywanych techniką
wlewową. Można go również wykorzystać w tradycyjnej technice puszkowania w gipsie jak i w przedlewach
silikonowych.
Przeznaczenie:
- zwilżenie powierzchni zębów akrylowych umieszczanych w protezach dentystycznych.
Zalety
- zwiększa adhezje pomiędzy akrylową płytą protezy a zębami akrylowymi
- łatwy i wygodny w użyciu
- można stosować do wszystkich rodzajów zębów akrylowych
Skład chemiczny: akrylan, metakrylan etylu
Sposób użycia
Po dokładnym wyparzeniu wosku na dośluzówkowe części zębów akrylowych uprzednio zmatowionych za
pomocą frezu nanieść preparat SP Bond dołączonym pędzelkiem i odczekać
aż do momentu
odparowania płynu tj ok. 30 sek. Proces ten można przyspieszyć używając sprężonego powietrza tylko z
kompresora olejowego. Po nałożeniu preparatu zęby akrylowe umieścić powtórnie w formie agarowej lub w
przedlewie silikonowym. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami producenta akrylu.
Zagrożenia i przeciwdziałanie
- Materiał łatwopalny (zawiera metakrylan etylu). Trzymać z dala od źródeł ognia i ipromieniowania.
- Podczas pracy z materiałem nie spożywać posiłków i nie palić tytoniu.
- Składniki wyrobu w szczególnych przypadkach mogą wywoływać reakcje alergiczne wymagające konsultacji
lekarskiej.
- Istnieje możliwość podrażnienia oczu, układu oddechowego i skóry.
- Unikać wdychania par płynu, bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami.
- Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować wentylację stanowiskową.
- Używać rękawiczek i okularów ochronnych.
- W razie kontaktu preparatu z oczami przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.
- Miejsca kontaktu preparatu ze skórą dokładnie umyć wodą i mydłem.
- W razie przypadkowego spożycia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Szkodliwy dla środowiska. Nie wylewać do kanalizacji.
Przechowywanie i postępowanie z wyrobem
- Materiał jest wrażliwy na bezpośrednie oddziaływanie temperatury i promieniowania UV, pod wpływem
których może wystąpić niekontrolowana reakcja polimeryzacji i utrata właściwości użytkowych wyrobu.
- Wyrób przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w ciemnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w
temperaturze 5-25oC w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać wyrobu po terminie ważności.
- Niezużyty materiał oraz opakowania stanowią zagrożenie dla środowiska. Usuwać zgodnie
z
przepisami o odpadach.
Opakowanie: 10 ml płynu, oraz instrukcja użycia.
Uwaga!
Materiał do stosowania wyłącznie w Pracowniach techniki dentystycznej
Instrukcje pisemne, słowne oraz informacje przekazywane w czasie prezentacji przez producenta wynikają z
aktualnego poziomu techniki dentystycznej i technologii. Należy traktować je jako informacje obowiązujące.
Informacje uzyskane od osób trzecich (ze względu na różny poziom ich uprawnień) nie zwalniają użytkownika
od osobistego sprawdzenia czy preparat nadaje się do określonego przeznaczenia. Ponieważ jego stosowanie
odbywa się bez możliwości kontroli ze strony producenta ogranicza to odpowiedzialność wytwórcy do wartości
dostarczonego materiału.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich materiałów firmy Zhermapol można uzyskać pod numerem tel.: 0
602 701 001.
Wszelkie uwagi dotyczące naszych wyrobów prosimy kierować na nasz adres.
Zhermapol Sp. z o.o posiada System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001/ISO 13485
certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną 0120, SGS United Kingdom Ltd, Systems and Services
Certification. Wyrób oznakowany jest znakiem CE zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC.
Inne wyroby akrylowe
Villacryl H Plus na płyty protez
Villacryl H Rapid na płyty protez do szybkiej polimeryzacji
Villacryl S do napraw
Villacryl SP do akrylowych części protez szkieletowych, do protez wykonywanych techniką wlewową oraz do
napraw protez.
Villacryl IT na łyżki indywidualne
Villacryl STC na tymczasowe korony i mosty
Villacryl STC Hot na korony i mosty (do gotowania)
Villacryl Soft do miękkich podścieleń protez
Villacryl Hard do twardych podścieleń protez
Villacryl Ortho na aparaty ortodontyczne (metoda sypania proszku)
Villacryl Ortho Mix na aparaty ortodontyczne (metoda zagniatania ciasta)
Villacryl Opaker do maskowania metali przy wykonywaniu protez szkieletowych, koron i mostów licowanych
akrylem.
Villacryl ULS uniwersalny lakier światłoutwardzalny
Form Plast do modelowania spalające się bez pozostałości
Zhermapol Sp. z o.o.
Ul. August ówka 14 - 02-981 Warsza wa - Polska
Tel. +48 22 858 82 72 - 858 73 41
Fax +48 22 642 07 14
biur [email protected] ermap ol.pl

Podobne dokumenty