PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA

Komentarze

Transkrypt

PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Poznaniu
OFERTA SZKOLENIOWA 2014
PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA
szkolenie doskonalące
TERMIN SZKOLENIA: 30.01.2014 (Czwartek) godz.: 10.00 - 15.00
MIEJSCE SZKOLENIA: FRDL – Ośrodek Regionalny w Poznaniu, ul. Rolna 19/3, Poznań
ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresujemy do pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
zakładów budżetowych, powiatowych urzędów pracy, niezespolonych jednostek
administracji rządowej pełniących funkcje sekretarza/asystenta dyrekcji lub
sekretarki/asystentki, a odpowiedzialnych za zarządzanie sekretariatem swojej
jednostki. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoje
umiejętności oraz ocenić swój styl pracy na tak wymagającym stanowisku..
NASZ TRENER:
Trener Personal Coach Company Ltd, stały trener FRDL, autor i realizator programów
szkoleniowych dla kadry kierowniczej instytucji i firm w tematach: Jak motywować pracowników,
coaching w firmie, system wspierania pracowników, jak motywować i inspirować pracowników,
budowanie opisów stanowisk pracy, wartościowanie stanowisk. Trener szkoleń w skali kraju jak
zbudować system ocen pracowniczych dla urzędów, instytucji.
CENA: 319 zł netto
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
ZGŁOSZENIA do dnia: 23.01.2014r. godz. 16:00
Zgłoszenie na formularzu przyjmujemy faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail: [email protected])
lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.poznan.frdl.pl
Pozostałe szkolenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Regionalnego FRDL w Poznaniu
(www.poznan.frdl.pl)
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Poznaniu
OFERTA SZKOLENIOWA 2014
PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA
szkolenie doskonalące
PROGRAM SZKOLENIA
1. Analiza kluczowych kompetencji asystentki.
2. Organizacyjne zasady kształtowania przebiegu dnia– efektywne zarządzanie czasem
a)
b)
c)
d)
Zasada Eisenhowera.
Analiza ABCDE
Osobisty rytm wydajności.
Technika „Pomodoro”
3. Asertywność w kontakcie z przełożonymi i Klientami
a)
b)
c)
d)
e)
Umiejętność odpowiadania na zarzuty klienta,
Radzenie sobie z trudnymi klientami,
Praktyczna typologia klienta.
Pokaz filmów z obsługi trudnego klienta
Demaskowanie manipulacji interesantów, odkrywanie technik, jakimi posługują się
klienci np.:
 Zastraszanie i urządzanie scen
 Przesadzone emocje
 Pozorny dług
 Działania ingracjacyjne „wkradanie się w łaski urzędnika”
 Jak przyjmować krytykę szefa, – czyli asertywność wobec współpracowników
4. Kontakty interpersonalne szef - sekretarka/asystentka
a) Partnerstwo Szefa i Asystenta/tki.
b) Jak osłaniać Szefa?
 Umiejętne przekazywanie poleceń szefa innym pracownikom - lojalność wobec
przełożonego.
 Współpraca z szefem - prowadzenie terminarza szefa - ustalanie spotkań.
 Etyka zawodowa sekretarki/asystentki.
c) Typologia Szefa.
5. Korespondencja biurowa. Opracowywanie informacji - struktura przekazu informacji
6. Organizacja zebrań, konferencji.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw motywacyjnych materiałów
szkoleniowych w formie profesjonalnych audiobooków z dziedziny: 1.
zarządzania czasem, 2. budowania wizerunku, 3. rozwiązywania sytuacji
konfliktowych w sytuacjach zawodowych
Pozostałe szkolenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Regionalnego FRDL w Poznaniu
(www.poznan.frdl.pl)
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Poznaniu
OFERTA SZKOLENIOWA 2014
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA szkolenie doskonalące (30.01.2014)
Nazwa
Instytucji
Adres
NIP
Telefon / Fax
Email
Imię i nazwisko uczestnika
Data i miejsce urodzenia uczestnika (dane
wymagane do zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia)
1.
2.
3.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych w celu sprawnej organizacji szkolenia
Pieczęć
Podpis
CENA: 319 zł netto
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, poczęstunek oraz lunch.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
UWAGA! Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ów kształceniem zawodowym finansowanym
w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę wybrać) · TAK /  NIE
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 stycznia 2014 r.(do godz.1600) fax: 61 855 33 07,
email:[email protected] lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.poznan.frdl.pl
Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej 2 dni przed szkoleniem. Niewykorzystanie zgłoszonego uczestnictwa
będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie.
Dojazd: Tramwaj nr 10 lub autobus nr 71 ze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego.
Opiekun szkolenia: Magda Twardowska 506-191-594
Pozostałe szkolenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Regionalnego FRDL w Poznaniu
(www.poznan.frdl.pl)

Podobne dokumenty