Kontakty z klientami zewnętrznymi 01.07.2016

Komentarze

Transkrypt

Kontakty z klientami zewnętrznymi 01.07.2016
Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Słupsku za okres od 01.07.2016
do 31.12.2016
Forma
działalnoś
Nazwa klienta
ci klienta
zewnętrznego
zewnętrzn
ego[1]
3.
4.
Lp.
Data
kontaktu
1.
2.
1.
07.07.2016
Hydrex
Diagnostics
2.
07.07.2016
3.
14.07.2016
Imię, nazwisko i funkcja
osoby występującego w
imieniu klienta zew.
Sposób podejmowania
Określenie wpływu
kontaktu (np.
Określenie sprawy, której dotyczył
(rezultatu), jaki wywarł
telefonicznie, wizyta
kontakt[2]
kontakt[3]
osobista)
5.
6.
Sp. z o.o.
Pięciński Szymon Regionalny
Kierownik Sprzedazy
osobiście
Terumo BCT
Sp. z o.o.
Kamil Kijanka Przedstawiciel
osobisty
Ecofinance
Sp. z o.o.
4. 26.07.2016 Fresenius Kabi
Krzysztof Raczkowski Dyrektor
Regionalny
Anna Czekała kierownik ds.
kluczowych klientów, Artur
Sp. z o.o.
Wawrynowicz przedstawiciel
handlowy
5.
30.08.2016
Abbott
Sp. z o.o.
6.
02.08.2017
Vision Group
Sp. z o.o.
7.
22.08.2016
Fresenius Kabi
8.
02.09.2016
Fresenius Kabi
Tomasz Grzywacz Serwisant
Zbigniew Sroczyński Prezes
Zarządu
Sp. z o.o.
Paweł Makara Serwisant
Artur Wawrynowicz Specjalista
Sp. z o.o.
ds. Technologii Infuzyjnej i
Transuzyjnej
osobisty
7.
8.
Weryfikacja
Przegląd ofert, postepowanie
dokumentacji
przetargowe nr 18/2016
postepowania
przetargowego
Zaplanowanie instalacji
Omówienie warunków nowej umowy nowego urządzenia oraz
jego walidacji
Zapoznanie z ofertą
Przedstawienie oferty firmy
firmy
osobisty
Zgłoszenie złych parametrów pracy
na compomatach
osobisty
Przekazanie dokumentacji walidacji
urządzenia
osobisty
Podpisanie cesji wierzytelności
osobisty
Zabranie urządzenia AMICUS
osobisty
Zmiana parametrów urządzenia
Ustawienie nowych
parametrów
Weryfikacja parametrów
06.09.2016
Abbott
Paweł Naus Abbott
Ambassador, Bartosz
Sp. z o.o. Maciejewski Transfusion Sales
Executive, Norbert Gill Radca
Prawny
10. 15.09.2016
Abbott
Sp. z o.o.
11. 20.09.2016
Hydrex
Diagnostics
12.
05.10.2016
NovoHemo
13. 13.10.2016
Terumo BCT
9.
14.
3.11.2016
15. 18.11.2016
Roche
Aqua Lab
Bartosz Maciejewski
Transfusion Sales Executive,
Norbert Gill Radca Prawny
Szymon Pięciński Regionalny
Sp. z o.o.
Kierownik Sprzedaży
Kamil Nyczka Dyrektor
Sp. z o.o.
Sprzedaży
Sp. z o.o.
Kamil Kijanka Przedstawiciel
Paula Benert-Wawrzko
Przedstawiciel Handlowy,
Sp. z o.o.
Mariusz Dadak Kierownik ds..
Marketingu
Zuzanna Kostecka
Sp. z o.o.
Przedstawiciel
BD Diagnostics16. 30.11.2016 Preanalytical Sp. z o.o.
Systems
Dagmara Wąsowska Sales
Specjalist BD PAS
osobisty
Ustalenia dot. uruchomienia
urządzenia Architect i2000SR
Zamiana urządzeń
osobisty
Omówienie warunków nowej umowy
Ustalenie warunków
umowy
osobisty
Przedstawienie oferty firmy
Zapoznanie z ofertą
firmy
osobisty
Prezentacja zgrzewarki
brak
osobisty
Zmiana parametrów urządzenia
Zmienione parametry
urządzenia
osobisty
Omówienie warunkow współpracy
Ustalenie warunków
współpracy
osobisty
Przedstawienie oferty firmy
Zapoznanie z ofertą
firmy
osobisty
Szkolenie pracowników
Przeszkolenie
pracowników
[1] w przypadku stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji należy podać źródło finansowania ich działalności
[2] w szczególności w zakresie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych
[3] w szczególności w zakresie zakupów produktów leczniczych lub wyrobów medycznych

Podobne dokumenty