Zaproszenie

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie
Organizatorzy mają zaszczyt zaprosid
Paostwa do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiej
Konferencji „Kultura i turystyka – w kręgu
wydarzeo”, która odbędzie się w dniach 28-29
października w Filharmonii Łódzkiej im. Artura
Rubinsteina.
Jest to już 8. edycja tego wyjątkowego
wydarzenia. Wydarzenia, które posiada już
ugruntowaną pozycję na arenie ogólnopolskiej,
dzięki
czemu
możemy
liczyd
na
wsparcie
Ministerstwa
Wypracowaliśmy je wspólnymi siłami w trakcie kilku ostatnich lat.
Sportu
i
Turystyki.
Ale może to nie jest w tym wszystkim najważniejsze? Ważne jest to, że przez te wszystkie lata
udowodniliśmy, że kultura i turystyka mają więcej wspólnego i są od siebie bardziej zależne, niż by
można było się spodziewad. Mamy nadzieję, że udało nam się również spowodowad lepszą
współpracę tych dziedzin, a z całą pewnością lepsze wzajemne zrozumienie.
W tym roku zajmujemy się „wydarzeniami”, bez których kultura nie może żyd, i które dają
życie turystyce. Samo miejsce tegorocznej Konferencji nie zostało wybrane przypadkowo. W tym
roku obchodzimy 100.lecie Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, jak również 15. lecie
„Kolorów Polski” – wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej. Festiwalu, który w 2007 roku
otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za „Najlepszy Produkt Turystyczny”. Filharmonia
Łódzka jest sprawdzonym, aczkolwiek bardzo wymagającym Partnerem ROT-u.
Ogólnopolska Konferencja „Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeo” to nie tylko znakomite
wystąpienia oraz warsztaty, ale również niezapomniany wieczór kulturalny i uroczysty bankiet. W tym
roku dla uczestników Konferencji na scenie Filharmonii Łódzkiej wystąpi zespół Indialucia,
który w niepowtarzalny sposób, łączy w muzykę hiszpaoskich Cyganów z indyjską, pozostawiają na
słuchaczach niesamowite wrażenie.
Więcej informacji o Konferencji znajdziecie Paostwo pod poniższym linkiem:
http://konferencja2014.rotwl.pl
To wszystko sprawia, że nie może Paostwa zabraknąd na tej wyjątkowej Konferencji, dlatego
już teraz też zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod poniższym
linkiem:
http://konferencja2014.rotwl.pl/rejestracja
Opłata konferencyjna obejmuje:

udział w konferencji,




materiały konferencyjne wraz z publikacją,
przerwy kawowe,
obiad w I i II dniu,
program kulturalno-rozrywkowy wraz z uroczystą kolacją w dniu 28.10.2014r.
Obiekty noclegowe, które przenocują Paostwa po cenach preferencyjnych znajdują się
natomiast pod tym linkiem:
http://konferencja2014.rotwl.pl/Noclegi
Sercem tej Konferencji jesteście Paostwo, natomiast jej duszą są referaty i warsztaty. Można
się z nimi zapoznad klikając na poniższy link:
http://konferencja2014.rotwl.pl/Wystapienia
Tak czy inaczej nie może Paostwa zabraknąd na VIII edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Kultura
i turystyka – w kręgu wydarzeo”.
Wszelkie pytania prosimy kierowad do koordynatora konferencji Pana Tomasza Dureckiego
na adres: [email protected] lub telefonicznie 42 663 77 33.
ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:
Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – Sylwester Pawłowski
Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ – prof. nadz. dr hab. Bogdan Włodarczyk
Dyrektor Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina – Tomasz Bęben