zgoda na wyłączne wykonywanie czynności obsługi nazwy domeny

Komentarze

Transkrypt

zgoda na wyłączne wykonywanie czynności obsługi nazwy domeny
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
jednostka badawczo-rozwojowa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr 0000012938, zwana dalej "NASK"
ul.Wąwozowa 18
02-796 Warszawa
tel(+48 22) 380 83 00
faks (+48 22) 380 83 01
ZGODA NA WYŁĄCZNE WYKONYWANIE CZYNNOŚCI OBSŁUGI NAZWY
DOMENY
(ID: 89845-5158)
Data: 07.11.2006
Osoba reprezentująca *:
działający w imieniu i na rzecz
Pełna nazwa abonenta: Urząd Miasta i Gminy
NIP / REGON / PESEL **: 777-18-06-897 / 000527262 /
Adres siedziby / zamieszkania: Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Adres poczty elektronicznej reprezentującego: [email protected]
Telefon: +48.616512405
będącego/będącej abonentem nazwy domeny
swarzedz.pl
oświadczam iż z dniem: 07.11.2006 udzielam
nazwa Usługobiorcy:
NetArt
z którym NASK zawarła porozumienie o współpracy w zakresie obsługi rejestracji i utrzymywania nazw
domen zgody na dokonywanie wobec Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej jbr (dalej: "NASK")
wszelkich czynności dotyczących obsługi powyższej nazwy domeny utrzymywanej przez NASK oraz
dotyczących danych abonenta, a w szczególności: zmianę abonenta nazwy domeny, usunięcie nazwy
domeny, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy domeny.
Po akceptacji Wniosku przez NASK podany adres zostanie wpisany do rejestru NASK jako adres e-mail
abonenta (dotyczy danych abonenta obsługiwanych przez NASK).
pieczęć abonenta
czytelny podpis
* jeśli wniosek dotyczy domeny, której Abonentem jest osoba fizyczna prosimy nie wypełniać tego pola
** w przypadku osób fizycznych należy wpisać NIP i PESEL; w przypadku osób prawnych NIP i REGON

Podobne dokumenty