Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Źródło:
http://www.zabrze.slaska.policja.gov.pl/k29/informacje/wiadomosci/71603,Narada-roczna-zabrzanskich-policjantow.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 15:19
Narada roczna zabrzańskich policjantów
W Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu odbyła się narada roczna podczas której podsumowano
wyniki pracy zabrzańskiej jednostki w 2012 roku. Spotkanie z udziałem policjantów, władz miejskich
oraz przedstawicieli innych służb mundurowych było także okazją do podzielenia się informacjami na
temat planów na bieżący rok oraz określenia priorytetów w walce z przestępczością.
W Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu odbyła się narada roczna podczas
której podsumowano wyniki pracy zabrzańskiej jednostki w 2012 roku.
Spotkanie z udziałem policjantów, władz miejskich oraz przedstawicieli
innych służb mundurowych było także okazją do podzielenia się informacjami
na temat planów na bieżący rok oraz określenia priorytetów w walce z
przestępczością.
Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Zabrzu podinsp. Dariusz Wesołowski
witając zaproszonych gości, w tym Prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę Szulik,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Czocharę, Prokurator Rejonową w Zabrzu
Joannę Kosińską oraz komendantów Straży Miejskiej w Zabrzu Jarosława Rajdę oraz
Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Kamil Kwosek.
Podczas narady zostały przedstawione wyniki pracy zabrzańskich policjantów w 2012
roku. Komendant Dariusz Wesołowski podkreślił, że choć jednostka borykała się z
problemami etatowymi, to udało się osiągnąć zadowalające wyniki pracy. Tak należy
ocenić spadek liczby przestępstw , przy jednoczesnym wzroście wykrywalności. W
2012 roku wszczęto 6352 postępowań tj. o ponad 700 mniej niż w 2011 roku.
Jednocześnie liczba wykrytych spraw wzrosła z 59% w roku 2011 do 60,5% w roku
2012. Zdecydowanie najlepsze wyniki pracy policjanci osiągnęli w wykryciu
przestępstw o najcięższym wymiarze gatunkowym. W przypadku przestępstw o
charakterze rozbójniczym wykrywalność osiągnęła poziom ponad 87%. Jeszcze lepszy
wynik, bo ponad 91% wykrycia uzyskano w kategorii bójki i pobicia oraz uszczerbek na
zdrowiu. Największym problemem w dalszym ciągu pozostają takie przestępstwa jak
kradzieże z włamaniem oraz kradzieże, choć i w tych kategoriach policjantom udało się
osiągnąć w 2012 roku lepsze wyniki od tych jakie zanotowali w roku 2011.
Przedstawiając wyniki pracy zabrzańskich kryminalnych zauważono, że w wyniku ich
pracy oraz współpracy z prokuraturą aż w 144 przypadkach sąd zdecydował się na
zastosowanie względem podejrzanych najbardziej rygorystycznego środka
zapobiegawczego jakim jest tymczasowe aresztowanie.
Ważnym elementem odprawy rocznej była ocena przestępczości wśród nieletnich.
Referujący wyniki pionu kryminalnego, w tym także referatu ds. nieletnich mł.insp.
Grzegorz Strzęciwilk poinformował, że w 2012 roku nieletni na terenie Zabrza popełnili
579 czynów karalnych, co ogółem stanowi 19,7% wszystkich przestępstw
dokonywanych w naszym mieście.
O ile wyniki osiągnięte przez pion kryminalny należy ocenić jako dobre, przy jednoczesnym założeniu, że są płaszczyzny w
obrębie których wymagana jest większa efektywność pracy, to bezwzględnie należy zauważyć wręcz bardzo dobre wyniki
pracy policjantów pionu prewencji i ruchu drogowego. Referujący je kom. Dariusz Koniak wskazał, że rozpiera go duma móc
poinformować, że zabrzańscy policjanci osiągnęli 9 z 10 mierników wskazanych przez Komendę Główną Policji. Policjanci
pionu prewencji i ruchu drogowego byli aktywni w służbie o czym świadczy między innymi wzrost liczby zatrzymań sprawców
na gorącym uczynku przestępstwa oraz skrócenie czasu oczekiwania na interwencję ( do 14 minut ). Komendant Dariusz
Koniak wskazał, że w roku ubiegłym na terenie Zabrza zabezpieczano 30 imprez masowych o charakterze sportowym oraz
kulturalno-rozrywkowym i na żadnej z nich nie doszło do zbiorowego naruszenia porządku publicznego. Oceniając pracę
policjantów ruchu drogowego komendant wskazał, że udało się ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, a w szczególności
kolizji. Podkreślił także fakt, że znacznemu zmniejszeniu uległa liczba tzw. samoujawnionych sprawców zdarzeń drogowych
znajdujących się pod wpływem alkoholu ( z 73 do 65 przypadków ).
Oceniając stan bezpieczeństwa w naszym mieście komendant podkreślił wkład wniesiony przez władze miejskie wskazując
na przydatność monitoringu miejskiego, znacznie lepszą obsługę zdarzeń mających charakter katastrof realizowaną przez
Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach będącą między innymi wynikiem współpracy z
Miejskim Zarządem Dróg i Infrastruktury Informatycznej. W trakcie narady rocznej określono kadrze kierowniczej jednostki
priorytety w walce z przestępczością na rok bieżący.
Po prezentacjach przedstawionych przez zastępców komendanta miejskiego: mł.insp. Grzegorza Strzęciwilka oraz kom.
Grzegorza Koniaka, głos zabrali goście, podsumowując współpracę, jak również składając podziękowania wszystkim
pracownikom zabrzańskiej policji za uzyskane wyniki i zaangażowanie w służbie.
Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 6.43 MB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty