Formularz bezpłatnej prenumeraty

Komentarze

Transkrypt

Formularz bezpłatnej prenumeraty
Zamówienie BEZPŁATNEJ prenumeraty Magazynu TERAZ POLSKA
Dane Zamawiającego:
Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko Zamawiającego ……………………………………………………………………………………………..
Stanowisko……………………………………………………………………………………………………………………………
Ulica……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy……………………………………………………………………………………………………………………….
Miasto…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fax……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon…………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Fundację Best Place –Europejski Instytut Marketingu Miejsc ,00-033
Warszawa ul. Górskiego 1, Magazynu TERAZ POLSKA wraz z materiałami reklamowymi i promocyjnymi. Wyrażam
zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Fundacji Best Place, a także na korzystanie z nich i
przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo
wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.833)
Adres dostarczania Magazynu…………………………………………………………………………………………………
Pieczątka i podpis osoby zamawiającej……………………………………………………………………………………
Data……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zamówienie wyślij faxem +22 201 26 96 lub mailem [email protected]

Podobne dokumenty