Rodzina adopcyjna - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w

Komentarze

Transkrypt

Rodzina adopcyjna - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU
FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
ul. ZBĄSZYŃSKA 11
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI
tel. 61 444 50 78
http://grodzisk.pbp.poznan.pl/
[email protected]
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
Rodzina adopcyjna
Wydawnictwa zwarte:

Adopcja. Teoria i praktyka. Pod red. Krystyny Ostrowskiej i Ewy Milewskiej.
Warszawa:
Centrum
Metodyczne
Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999. ISBN 83-86954-38-8.
 Bulenda Teodor: adopcja w świetle prawa. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI
wieku. Tom I. A – F. Pod red. Ewy Różyckiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, 2003. ISBN 83-88149-92-X, s. 35 – 36.

DuBois Brenda, Miley Karla Krogsrud: Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił. T. 2.
Katowice: „Śląsk”, 1999. ISBN 83-7164-149-4.

Dziwańska Kinga: Role rodzicielskie w rodzinach adopcyjnych. W: Wybrane obszary
dysfunkcjonalności rodziny. Pod red. nauk. Mieczysława Dudka. Wyd. 2. Krasnystaw:
Wydawnictwo Polianna, 2010. ISBN 978-83-930810-1-1, s. 267 – 281.

Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Pod red. nauk. Danuty
Lalak i Tadeusza Pilcha. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999.
ISBN 83-88149-12-1 (poj. rodzina adopcyjna s. 235 – 236).
 Jaworowska Beata: Telenowela dokumentalna KOCHAJ MNIE – sposób na lepsze
życie dzieci z domów dziecka? W: Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny
i dziecka. Pod red. Jadwigi Izdebskiej. Białystok: Trans Humana, 2008. ISBN
978-83-61209-02-7, s. 271 – 279.

Kelm Albin: Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej. Warszawa: Państwowe
Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.
 Kolankiewicz Maria: Rodzina adopcyjna. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.
Tom V. R – St. Pod red. Ewy Różyckiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, 2006. ISBN 978-83-89501-63-5, s. 327 – 330.
1
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU
FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
ul. ZBĄSZYŃSKA 11
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI
tel. 61 444 50 78
http://grodzisk.pbp.poznan.pl/
[email protected]
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Kozak
Stanisław:
w zachowaniu
się
Sieroctwo
społeczne.
wychowanków
domów
Psychologiczna
dziecka.
analiza
Warszawa:
zaburzeń
Państwowe
Wydawnictwa Naukowe, 1986. ISBN 83-01-06450-1.

Krajewska Beata: Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe.
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. ISBN 978-83-7587-118-0, s. 49 – 53.
 Kurcz Alicja: Rodzinne formy opieki zastępczej. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI
wieku. Tom V. R – St. Pod red. Ewy Różyckiej. Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, 2006. ISBN 978-83-89501-63-5, s. 401 - 412.
 Ładyżyński Andrzej K.: Obraz adopcji w trzech filmowych odsłonach a wzory relacji
mężczyzna – dziecko w polskich mediach. W: Media elektroniczne – kreujące obraz
rodziny i dziecka. Pod red. Jadwigi Izdebskiej. Białystok: Trans Humana, 2008. ISBN
978-83-61209-02-7, s. 242 – 249.

Milewska Ewa: Kim są rodzice adopcyjni?... Studium psychologiczne. Warszawa:
Centrum
Metodyczne
Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej,
2003.
ISBN 83-86954-77-9.
 Passini Barbara: Adopcja. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom I. A – F.
Pod red. Ewy Różyckiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. ISBN
83-88149-92-X, s. 29 – 35.

Raczkowska Jadwiga: Kiedy rodzina zawiedzie. Warszawa: Instytut Wydawniczy
Związków Zawodowych, 1983. ISBN 83-202-0238-8.

Szymborska Alicja: Sieroctwo społeczne. Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1969.

Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. Red. nauk. Mieczysław Dudek. Wyd. 2.
Krasnystaw: Polianna, 2010. ISBN 978-83-930810-1-1.
Artykuły z czasopism:
 Adopcja formą realizacji prawa dziecka do życia w rodzinie. „Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze” 2008 nr 5, s. 56 – 57.
 Bartnikowska Urszula, Ćwirynkało Katarzyna: Edukacja i rehabilitacja dzieci
z niepełnosprawnością wychowywanych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych.
„Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2014 nr 2, s. 31 – 46.
2
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU
FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
ul. ZBĄSZYŃSKA 11
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI
tel. 61 444 50 78
http://grodzisk.pbp.poznan.pl/
[email protected]
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Ćwirynkało Katarzyna, Bartnikowska Urszula: Relacje z rodzeństwem dzieci
niepełnosprawnych
w
rodzinach
adopcyjnych
i
zastępczych.
„Kwartalnik
Pedagogiczny” 2012 nr 3, s. 163 – 178.
 Dudek Julian: Adopcja - zadanie radosne i... trudne. „Nowa Szkoła” 2007 nr 4,
s. 24 – 27.
 Gałkowski Stanisław: „Obcy”, osoba czy „półprodukt” - miejsce dziecka we
współczesnej kulturze. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2012 nr 2, s. 31 – 46.

Grempka Grzegorz: Czy można przygotować do rodzicielstwa adopcyjnego?
„Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2013 nr 1, s. 18 – 22.
 Grempka Grzegorz: Grupowe szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych.
„Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2007 nr 8, s. 10 – 18.

Holewińska–Łapińska Elżbieta: Adopcja po nowelizacji. „Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze” 1996 nr 2, s. 20 – 27.
 Jankowska-Rachel Agnieszka: Pierwszy kontakt potencjalnych rodziców adopcyjnych
z dzieckiem. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2007 nr 9, s. 19 – 22.
 Kaczmarek Mirosław: Adopcja w latach 2000-2009. „Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze” 2011 nr 2, s. 3 – 10.
 Kaczmarek
Mirosław:
Reglamentacja
adopcji.
„Problemy
Opiekuńczo
Wychowawcze” 2012 nr 5, s. 10 – 15.

Kaczmarek Mirosław: Usprawnić adopcje – zasady i procedury postępowania.
„Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2009 nr 6, s. 39 – 45.

Kalinowski Marian: Adopcja – sens pojęcia. „Opieka Wychowanie Terapia” 1994 nr 3,
s. 25 – 26.
 Kalisz Andrzej: O jawności adopcji. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2008
nr 6, s. 44 – 45.
 Kiwer Katarzyna: Dziecko z zespołem RAD, czyli jak pokochać prowokatora.
„Niebieska Linia” 2011 nr 2, s. 1 – 3.
 Krajewski Radosław: Prawnokarne konsekwencje komercyjnego organizowania
adopcji. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2007 nr 2, s. 24 – 28.
3
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU
FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
ul. ZBĄSZYŃSKA 11
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI
tel. 61 444 50 78
http://grodzisk.pbp.poznan.pl/
[email protected]
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Kuna Józefa, Pawelec Marta: Adopcja – rodzina dla dziecka czy dziecko dla rodziny?
„Opieka Wychowanie Terapia” 1996 nr 3, s. 7 – 10.
 Liżyńska Katarzyna, Płońska Anna: Analiza obowiązujących w polskim prawie karnym
unormowań dotyczących procederu handlu dziećmi. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 2013 nr 3, s. 85 – 97.
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/11770/1/09.%20KATARZYNA
%20LIŻYŃSKA,%20ANNA%20PŁOŃSKA%20RPEiS_3_2013.pdf (dostęp on-line:
2016.01.04)

Ładyżyński Andrzej: Tajemnica adopcji. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 1996
nr 2, s. 27 – 31.
 Makowska Jolanta: Bez happy endu. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2011
nr 2, s. 11 – 16.
 Melnyczuk Tetiana: Społeczne i psychologiczne uwarunkowania efektywności adopcji
w
Ukrainie.
„Społeczeństwo
i
Rodzina”
2014
nr
3,
s.
119
–
131.
https://pbn.nauka.gov.pl/getFile/4860 (dostęp on-line: 2016.01.04)
 Mickiewicz Kinga: Przyczyny nieudanych adopcji.
„Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze” 2016 nr 1, s. 22 – 29.
 Milewska Barbara: Losy wychowanków domu dziecka umieszczonych w rodzinach
adopcyjnych. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2013 nr 4, s. 26 – 32.
 Mistrzak Marlena: Dziecko kupię, dziecko sprzedam. „Wprost” 2010 nr 37, s. 42 – 45.
Dostęp on-line (2016.01.04): http://www.wprost.pl/ar/208171/Dziecko-kupie-dzieckosprzedam/
 Napiórkowska Katarzyna: Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w świetle danych statystycznych. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze”
2013 nr 8, s. 3 – 15.
 Napiórkowska Katarzyna: Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w świetle danych statystycznych za rok 2013. „Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze” 2014 nr 8, s. 3 – 16.
4
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU
FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
ul. ZBĄSZYŃSKA 11
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI
tel. 61 444 50 78
http://grodzisk.pbp.poznan.pl/
[email protected]
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
 Napiórkowska Katarzyna: W poszukiwaniu najlepszej rodziny dla dziecka: zmiany
w procedurach adopcyjnych. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2015 nr 3,
s. 13 – 18.
 Pawelec Bogda: Adoptować żeby...urodzić? „Charaktery” 2008 nr 8, s. 34 – 37.
 Pawliczak Jakub: Rejestr Kontaktu Adopcyjnego w systemie prawnym Anglii i Walii.
„Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2009 nr 4, s. 54 – 61.

Pawłowska Róża: Nieudane adopcje. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 1991
nr 3, s. 121 – 123.

Peczyńska Izabela: Adopcja w percepcji społecznej. „Opieka Wychowanie Terapia”
2001 nr 2, s. 40 – 42.
 Pietruszka Lidia: Rodzina adopcyjna jako optymalna forma rodzinnej opieki
zastępczej nad dzieckiem opuszczonym i osieroconym. „Społeczeństwo i Rodzina”
2014 nr 2, s. 38 – 51. https://pbn.nauka.gov.pl/getFile/3876 (dostęp on-line:
2016.01.04)
 Posłuszna-Owcarz
Maria:
Zdrowa
rodzina
adopcyjna
–
to
znaczy
jaka?
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4612 (dostęp on-line: 2016.01.04)
 Rutkowska Izabela: Adopcje zagraniczne w Krajowym Ośrodku AdopcyjnoOpiekuńczym TPD w Warszawie. „Praca Socjalna” 2010 nr 1, s. 49 – 72.
 Skiepko Mirosława, Brągoszewska Joanna: Zaburzenia psychiczne u dzieci
adoptowanych. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.psjd54d74ed5-eb11-4811-a67d-ac06b8100076/c/zaburzenia-psychiczne-u-dzieciadoptowanych.pdf (dostęp on-line: 2016.01.04)

Sobczyńska Karolina: Kochaj mnie – adopcja w reklamie i rzeczywistości. „Problemy
Opiekuńczo Wychowawcze” 2004 nr 3, s. 17 – 22.
 Sobczyńska Karolina: Komu dziecko, komu? „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze”
2014 nr 8, s. 58 – 60.
 Sobczyńska Karolina: Pięćdziesięciolecie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD.
„Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2010 nr 10, s. 50 – 53.
 Swierczyńska Katarzyna: Ludzie znikąd. „Wprost” 2010 nr 32, s. 52 – 53. Dostęp
on-line (2016.01.04): http://www.wprost.pl/ar/204157/Ludzie-znikad/?I=1435
5
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU
FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
ul. ZBĄSZYŃSKA 11
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI
tel. 61 444 50 78
http://grodzisk.pbp.poznan.pl/
[email protected]
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
 Szymanowska Joanna: System opieki nad dzieckiem i rodziną - założenia, stan
realizacji. „Praca Socjalna” 2010 nr 6, s. 30 – 41.

Wagner Iwona: Przyczyny i następstwa rozwiązania adopcji. „Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze” 1994 nr 7, s. (12) – (15).
 Wątroba Mirosław: Status prawny dziecka i atrybuty władzy rodzicielskiej
w zastępczych formach opieki nad dzieckiem.
http://www.wioskisos.org/tl_files/pdf/Rodzinne_formy.pdf#page=174 (dostęp on-line:
2016.01.04)

Wiśniewski Daniel: Adopcja – jawna czy tajna? „Opieka Wychowanie Terapia” 2000
nr 3, s. 5 – 7.
 Zozula Jolanta: Adopcja dziecka niepełnosprawnego. „Szkoła Specjalna” 2011 nr 2,
s. 135 – 141.

Zozula Jolanta: Nielegalny obrót dziećmi pod pozorem adopcji. „Szkoła Specjalna”
2013 nr 1, s. 56 – 67.
Oprac. Karina Flaum,
Aktualizacja: II 2016r.
6