Materiały

Komentarze

Transkrypt

Materiały
Dzisiejsza
12. seminarium
21 kwietnia 2010 r.
FRANCJA
koordynator: Joanna Różycka-Thiriet
[email protected]
Temat: Francja i Polska – dwa kraje rolnicze
Zaproszeni goście:
–Alexandre
Martinez,
Radca ds. rolnictwa, Regionalny Wydział
Ekonomiczny (CSER) przy Ambasadzie Francji w Polsce;
–prof.
Florian Plit,
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego
SŁOWNICZEK PRZETRWANIA
La PAC [la Pak] – WPR czyli wspólna polityka rolna (la politique agricole commune).
Jest to najważniejsza, przynajmniej jeśli chodzi o skale wydatków, polityka Unii
Europejskiej. W 2009 roku na rolnictwo przeznaczono prawie 43 mld euro (cały budżet
wyniósł ok. 133 mld euro). WPR ustanowiona została przez Traktat Rzymski (jeden
z traktów założycielskich). WPR była już wielokrotnie reformowana i krytykowana m.in.
dlatego, że jest uważana za zbyt kosztowną, przyczynia się do powstawania nadwyżek na
rynku czy za to, że nastawiona jest nie na jakość, ale ilość. W 2008 roku dokonano tzw.
bilansu zdrowia WPR.
L'aides directe [led direkt] – dopłaty bezpośrednie, pomoc UE dla rolników
wprowadzona w 1992 roku w ramach tzw. reformy Macsharry'ego. Stworzono je jako
rekompensatę za obniżenie gwarantowanych cen skupu. Są wparciem, które w zamierzeniu
nie ma prowadzić do wzrostu produkcji. Dopłaty są rozdzielane odmiennie w zależności od
kraju. Na podstawie traktatu akcesyjnego polscy rolnicy otrzymują niższe dopłaty niż ich
koledzy w starej Unii, mają one osiągnąć 100% dopiero w 2013 roku.
La culture [la kultur] – kultura, ale też uprawa. Największe areały zajmują we Francji
uprawy zboża, a szczególnie pszenicy (blé tendre), przed jęczmieniem (orge), kukurydzą
(mais) i innym typem pszenicy, pszenicą szorstką (blé dur). Część ziemi we Francji
przeznaczanych jest również pod uprawę winorośli (viticulture).
Le vignoble [ly winiobl] – winnica. Początki uprawy winorośli we Francji sięgają czasów
antycznych. Aktualnie winnice znajdują się m.in. w Szampanii, Alzacji, Burgundii, dolinie
Loary czy okolicach Bordeaux. W 1905 roku we Francji wprowadzono tzw. apelacje
(appellations), które mają chronić jakość, również wina. Istnieją wina gorszej jakości,
niemniej nadające się do konsumpcji (wina stołowe, vin de table) oraz wina wysokiej
jakości produkowane w ograniczonej strefie geograficznej (w tym słynne AOC).
L'OGM [lożeem] - organisme génétiquement modifié czyli organizm zmodyfikowany
genetycznie (ang. GMO). W kontekście rolnictwa często mówi się ostatnio o OGM,
ponieważ inżynierię genetyczną stosuje się w przypadku powszechnie spożywanych
produktów takich jak kukurydza czy buraki. Wiele osób obawia się długofalowych efektów
stosowania OGM. Pod pewnymi warunkami Unia Europejska dopuszcza uprawę OGM na
swoim terytorium. Tak więc kraje członkowskie nie mogą jej całkowicie zakazać.
DOBRZE POWIEDZIANE – FRAZA DNIA
L'agriculture est un secteur stratégique de l'économie française.
L'agriculture, l'industrie agro-alimentaire, ce sont des éléments
fondamentaux de la puissance économique de la France; il ne s'agit pas de
folklore, il ne s'agit même pas d'identité, même si l'agriculture fait partie de
l'identité nationale (Rolnictwo jest strategicznym sektorem francuskiej gospodarki.
Rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy to dwa fundamentalne elementy potęgi
gospodarczej Francji, nie chodzi o folklor, nie chodzi nawet o tożsamość, nawet jeśli
rolnictwo jest częścią tożsamości narodowej – fragment wstąpienia prezydenta Nicolasa
Sarkozy'ego podczas okrągłego stołu w trakcie Salonu Rolnictwa 6 marca 2010 roku.
Według prezydenta, rolnicy to także przedsiębiorcy, którym trzeba pomóc przetrwać
kryzys. Co reformy wspólnej polityki rolnej, Francja może dyskutować o dopłatach, ale nie
o cenach i preferencji dla produktów wspólnotowych. Podczas corocznego Salonu
Rolnictwa politycy tłumnie przybywają spotykać się z rolnikami i robić sobie zdjęcia np. na
tle bydła. To właśnie podczas salonu prezydentowi wypsnęła się dwa lata temu niefortunna
fraza Spadaj palancie. W tym roku jak gwiazdę, owacjami, przyjęto byłą głowę państwa
Jacques'a Chiraca. Również były premier Dominique de Villepin przybył zrobić sobie
zdjęcia, ściskać ręce i rozdawać autografy.
Więcej:
http://www.elysee.fr/president/root/bank/pdf/president-8029.pdf
PORTRETY MNIEJ ZNANYCH MĘŻCZYZN I KOBIET
Bruno Le Maire (ur. 1969 roku) z wykształcenia jest
humanistą. Studiował w Ecole normale supérieure kształcącej
nauczycieli i wykładowców akademickich. W 1992 roku zdał
państwowy konkurs z literatury, tzw. agrégation. Ale potem
studiuje nauki polityczne i w 1996 roku wstępuje do École
Nationale de l'Administration (ENA), szkoły dla urzędników.
W 2006 roku został dyrektorem gabinetu premiera
Dominiqua de Villepin, z którym zresztą współpracował kilka
lat. Od 2007 roku zasiada w Zgromadzeniu Narodowym.
W 2008 roku zostaje pod koniec francuskiej prezydencji
w Unii Europejskiej mianowany sekretarzem do spraw
europejskich. Nie zostaje jednak długo na tym stanowisku.
W czerwcu 2009 zostaje ministrem żywności, rolnictwa i rybołówstwa w rządzie François
Fillon. Jest autorem dwóch książek, w tym Des hommes d'État, mówiącej o relacjach
między de Villepinem, Sarkozy'm i Chiraciem w kluczowych momentach przed ostatnimi
wyborami prezydenckimi we Francji. Został w rządzie, mimo porażki w wyborach
regionalnych (w drugiej turze sromotnie przegrał z przedstawicielem socjalistów).
Partnerem seminariow jest Fondation Robert Schuman w Paryżu

Podobne dokumenty