zgłoszenie reklamacyjne

Komentarze

Transkrypt

zgłoszenie reklamacyjne
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
W celu przesłania zgłoszenia reklamacyjnego prosimy wypełnić poniższy formularz.
Autoryzowany Serwis VTS lub pracownik serwisu VTS skontaktuje się z Państwem w
ciągu 24 godzin w celu umówienia ustalenia warunków.
Kraj serwisu:
*
Rodzaj urządzenia:
(Volcano, Defender)
*
Numer seryjny:
*
Volcano: VR1-RR/xx…, VR2-RR/xx…, VRMINI-RR/xx
Defender: WHN100-RR/xx…, WHN150-RR/xx…, WHN200-RR/xx…, EHN100-RR/xx…, EHN150-RR/xx…, EHN200-RR/xx…,
ID Palety:
229......................................................................................................................................................................................................................
*
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Imię i nazwisko:
*
Telefon:
*
Email:
*
DANE FIRMY
Nazwa firmy:
*
Adres:
*
*
Kod
*
Miasto:
*
NIP:
Jeżeli są Państwo w stanie przekazać nam wstępną diagnozę problemu lub dodatkowe informacje dotyczące usterki,
prosimy o wypełnienie poniższych pól. Aby ułatwić nam kontakt z Państwem w dogodnym terminie, prosimy
o sprecyzowanie oczekiwanej daty kontaktu z Naszej strony.
Problem dotyczy:
Data zakupu urządzenia EH:
Data uruchomienia urządzenia EH
*
Proszę o kontakt w dniu:
ADRES DOSTAWY (w przypadku gwarancyjnej wymiany urządzeń)
Odbiorca:
*
Adres:
*
Kod
*
*
Miasto:
Osoba kontaktowa:
*
Telefon:
*
Wyrażam zgodę do obciążania mnie kosztami nieuzasadnionej interwencji, zgodnie z cennikiem Autoryzowanego Serwisu VTS,
na podstawie faktury VAT wystawionej przez autoryzowany Serwis VTS.
W celu wykonania naprawy gwarancyjnej urządzeń VOLCANO i DEFENDER niezbędne jest przekazanie kopii dokumentu zakupu oraz
karty gwarancyjnej urządzenia przed wykonaniem usługi. Dokumenty mogą być lub mailem na adres: [email protected]
www.vtsgroup.com
* Pozycje obowiązkowe
podpis Klienta

Podobne dokumenty