Zadania dla Assembly

Komentarze

Transkrypt

Zadania dla Assembly
Wczytywanie i wypisywanie
1. Napisz program, który wyświetli napis 'Witaj świecie!'.
2. Napisz program, który wyświetli Twoje imię.
3. Napisz program, który wyświetli Twój wiek.
4. Napisz program, który wczyta liczbę od użytkownika, a następnie wypisze ją.
5. Napisz program, który wczyta liczbę, a następnie wypisze liczbę o jeden mniejszą.
6. Napisz program, który wczyta liczbę, a następnie wypisze liczbę większą o 7.
7. Napisz program, który wczyta liczbę, a następnie wypisze liczbę większą o 2.
[sprawdzające]
8. Napisz program, który wczyta liczbę, a następnie wypisze liczbę dwa razy większą.
9. Napisz program, który wczyta liczbę, a następnie wypisze liczbę trzy razy większą.
10. Napisz program, który wczyta liczbę, a następnie wypisze ją dwa razy jedna za drugą.
11. Napisz program, który wczyta liczbę, a następnie wypisze jej dopełnienie do 10 (czyli ile
trzeba do niej dodać, aby otrzymać 10).
12. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie wypisze je obok siebie.
13. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie wypisze je w odwrotnej kolejności.
14. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie wypisze ich sumę.
15. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie wypisze ich różnicę.
16. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie wypisze dwukrotnie pierwszą oraz
raz drugą.
17. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie wypisze w wierszu najpierw
pierwszą, potem drugą i na końcu znów pierwszą. [sprawdzające]
18. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie wypisze pierwszą zwiększoną o 1 i
drugą zmniejszoną o 2.
19. Napisz program, który wczyta trzy liczby, a następnie wypisze je w odwrotnej kolejności.
20. Napisz program, który wczyta trzy liczby, a następnie wypisze ich sumę.
21. Napisz program, który wczyta trzy liczby, a następnie wypisze sumę dwóch pierwszych
pomniejszoną o trzecią liczbę.
22. Napisz program, który wczyta trzy liczby, a następnie wypisze każdą z nich zwiększoną o 5.
[sprawdzające]
Instrukcja if
23. Napisz program, który wczyta liczbę oraz sprawdzi czy jest ona równa 1, jeśli tak to
wypisze ją na ekran.
24. Napisz program, który wczyta liczbę oraz sprawdzi czy jest ona różna od 7, jeśli tak to
wypisze na ekran 'Tak'.
25. Napisz program, który wczyta liczbę oraz sprawdzi czy jest ona większa od 2, jeśli tak to
wypisze na ekran 'Tak', a przeciwnym przypadku wypisze 'Nie'.
26. Napisz program, który wczyta liczbę oraz sprawdzi czy jest ona równa 5, jeśli tak to
wypisze na ekran 'Tak', a przeciwnym przypadku wypisze 'Nie'.
27. Napisz program, który wczyta liczbę oraz sprawdzi czy jest ona mniejsza od 10, jeśli tak to
wypisze na ekran 'Tak', a przeciwnym przypadku wypisze 'Nie'. [sprawdzające]
28. Napisz program, który wczyta liczbę oraz sprawdzi czy jest ona równa 11, jeśli tak to
odejmie od niej 3 i wypisze wynik.
29. Napisz program, który wczyta liczbę oraz sprawdzi czy jest ona mniejsza od 13, jeśli tak to
doda do niej 5 i wypisze wynik.
30. Napisz program, który wczyta liczbę oraz sprawdzi czy jest ona większa od 9, jeśli tak to
doda do niej 2, a w przeciwnym przypadku odejmie 2 i wypisze wynik.
31. Napisz program, który wczyta liczbę oraz sprawdzi czy jest ona mniejsza od 8, jeśli tak to
wypisze ją na ekran. [sprawdzające]
32. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie sprawdzi czy pierwsza jest większa
od drugiej, jeśli tak to wypisze na ekran 'Tak', a przeciwnym przypadku wypisze 'Nie'.
33. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie sprawdzi czy pierwsza jest równa
drugiej, jeśli tak to wypisze ją na ekran.
34. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie sprawdzi czy pierwsza jest mniejsza
bądź równa od drugiej, jeśli tak to wypisze na ekran 'Tak', a przeciwnym przypadku wypisze
'Nie'.
35. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie wypisze mniejszą.
36. Napisz program, który wczyta dwie liczby, a następnie wypisze większą. [sprawdzające]
37. Napisz program, który wczyta trzy liczby, a następnie sprawdzi czy wszystkie są sobie
równe, jeśli tak to wypisze na ekran 'Tak', a przeciwnym przypadku wypisze 'Nie'.
38. *Napisz program, który spośród trzech podanych przez użytkownika liczb wybierze
najmniejszą z nich i wypisze ją na ekranie.
39. *Napisz program, który wczyta trzy liczby, a następnie sprawdzi czy pierwsza liczba jest
większa od drugiej oraz mniejsza od trzeciej.
Pętla
40. Napisz program, który wypisze liczby od 1 do 10.
41. Napisz program, który wczyta liczbę od użytkownika i wypisze liczby od wczytanej liczby
do 1.
42. Napisz program, który wczyta liczbę od użytkownika i wypisze liczby od 1 do wczytanej
liczby. [sprawdzające]
43. Napisz program, który będzie ciągle wyświetlał Twoje imię. [sprawdzające]
44. Napisz program, który będzie wypisywał w kolejnych wierszach liczby począwszy od 1.
45. Napisz program, który wczyta liczbę od użytkownika i wypisze liczby parzyste od 2 do
wczytanej liczby.
46. Wypisz liczby nieparzyste zaczynając od 21 i kończąc na 1.
47. Napisz program, który zapyta użytkownika o liczbę oraz po wczytaniu wypisze liczby od 1
do wczytanej liczby, a następnie w dół do 1.
48. Napisz program, który wypisuje wyniki dodawania dwóch do liczby, dla liczb od 1 do liczby
podanej przez użytkownika. [sprawdzające]
49. Napisz program, który wypisuje wyniki odejmowania jedności od liczby, dla liczb od 1 do
liczby podanej przez użytkownika.
50. Napisz program, który wypisze sumę liczb od 1 do liczby podanej przez użytkownika.
51. Ulubioną liczbą Bajtka jest 7 i bardzo chciałby dowiedzieć się jakie są wyniki dodawania 7
do kolejnych liczb naturalnych. Pomóż mu pisząc odpowiedni program wczytując
maksymalną liczbę.
52. Teraz Bajtek chciałby poznać jakie są wyniki dodawania liczby do samej siebie dla liczb od
1 do wczytanej liczby. Przygotuj program, który ułatwi mu to zadanie.
53. Napisz program, który wczyta liczbę, a następnie pomnoży ją przez 10 oraz wypisze wynik.
54. Napisz program, który pomoże Bajtkowi obliczyć ile zapłaci w sklepie za lizaki. Program
powinien wczytać ilość lizaków, które chce kupić Bajtek oraz cenę jednego lizaka.
[sprawdzające]
55. Bajtek chce kupić jabłka dla siebie oraz kolegi Bajtazara. Pomóż Bajtkowi i policz ile
Bajtek powinien przygotować pieniędzy na jabłka. Program powinien wczytać ilość jabłek
dla Bajtka, ilość jabłek dla Bajtazara oraz cenę jednego jabłka.

Podobne dokumenty