sapeli, sapele

Komentarze

Transkrypt

sapeli, sapele
SAPELI, SAPELE
Nazwa botaniczna: Entandrophragma cylindricum, Syn.: E. tomentosum, rodzina: MELIACEAE
Występowanie: Afryka wschodnia, centralna i zachodnia
Inne ważne nazwy handlowe: Sapelli (D, F, B), sapele, sapele mahagany (GB, WAN), sapeli
Mahonie (NL), aboudikro (CI, F, D)
Skrót zgodnie z DIN EN 13556: ENCY
Kolor i struktura drewna:
Twardziel czerwono-brązowa, przechodząca do purpurowo-brązowej; średniej szerokości. Wyraźny
kontrast między twardzielą a bielą. Twardziel początkowo różowa do jasnoczerwonej, a po
wysuszeniu, często ciemnieje do głębokiego koloru. Biel różowo szara do białawej o szer. 7-10 cm.
Granice stref przyrostów rocznych charakteryzują wąskie zespoły miąższu, nie zawsze
wyróżniającego się. Pasemka miąższu tworzą czasami dekoracyjny rysunek w materiale
skrawanym płasko (nieregularne łuki w kształcie litery V). Drewno charakteryzują dwa odrębne
zapachy: (świeże ma lekko kwaśny, a wysuszone długotrwały i subtelny zapach podobny do
cedru). Występują skręcone włókna (zwykle bardzo wyraźne, odpowiadają za wzorzyste
połyskliwe paski na przekrojach promieniowych).
Właściwości:
Ciężar właściwy drewna zaraz po ścięciu w [kg/m3]
Ciężar właściwy przy wilgotności 12-15% w [kg/m3]
Wytrzymałość na ściskanie przy wilg.12-15% w [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien,12-15% w [MPa]
Moduł sprężystości przy zginaniu statycznym, 12-15% w [MPa]
Udarność w [kJ/m2]
Twardość wg Brinella prostopadle do włókien,12-15% w [N/mm2]
Skurcz objętościowy w [%]
Skurcz w kierunku wzdłuż włókien w [%]
Skurcz w kierunku promieniowym w [%]
Skurcz w kierunku stycznym w [%]
Wartość pH (w masie)
Wartość pH (na powierzchni)
Naturalna trwałość drewna wg normy DIN-EN 350-2
Karta charakterystyki drewna• Sapeli • Wersja 01
690 - 890 – 1065
590 – 650 - 730
51 – 60
88
10000 - 13800
45 – 67
23 - 27
12,6
0,3
5,3
7,7
4,4
5,1
Klasa 3
Strona 1 z 4
Obróbka:
Sapeli jest łatwe w obróbce z wykorzystaniem wszelkich narzędzi. Powierzchnie promieniowe są
podatne na strzępienie tylko przy wyraźnie skręconych włóknach. Sapeli jest łatwe w
obróbce skrawaniem i cięciem, efekt stępienia narzędzi w niewielkim stopniu. Gwoździe i śruby
utrzymają się w nim dobrze, zaleca się wcześniejsze nawiercenie. Klejenie dobre.
Suszenie:
Drewno schnie stosunkowo szybko, suszenie powinno być dokładnie kontrolowane, ponieważ
drewno ma tendencję do niewielkiego paczenia.
Zastosowanie:
Na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie nadaje się do: konstrukcji zewnętrznych
bez kontaktu z ziemią, pozyskiwania forniru skrawanego obwodowo (sklejki), konstrukcji
szkieletowych (okien, drzwi domów, ogrodów zimowych), pokryć ścian i sufitów (wewnętrznych),
wysokiej jakości mebli, budowy i wykonywania łódek
Makroskopowy przekrój poprzeczny drewna Sapeli
(10 x powiększenie)
Karta charakterystyki drewna• Sapeli • Wersja 01
Powierzchnia drewna Sapeli
(przekrój promieniowy)
Strona 2 z 4
Konserwacja:
Drewno Sapeli nie stwarza większych problemów podczas wykańczania powierzchni
materiałami syntetycznymi lub wodnymi, w przypadku wykończeń na biało lub w kolorach
pastelowych możliwość wystąpienia przebarwień. Podatność twardzieli na impregnację słaba
(bielu - średnia; EN 350-2, 1994). W kontakcie z jonami żelaza możliwe występowanie
brunatnych przebarwień (reakcja żelazo/taniny).
Systemy powłok:
Przedstawione poniżej systemy powłok lakierowych, zapewniają najwyższą jakość i
długotrwałą ochronę. Alternatywne powłoki systemowe do zastosowania, po uprzedniej
konsultować z Teknos. Szczegóły dotyczące nanoszenia poszczególnych warstw znajdują się w
kartach technicznych każdego z produktów.
SYSTEM
KRYJĄCY
SYSTEM
TRANSPARENTNY
Okna, drzwi, ogrody zimowe i składane okiennice:
Warstwy składowe
TEKNOS
GORI Industry
Impregnat
TEKNOL AQUA 1410-01
GORI 356
Podkład
AQUA PRIMER 2900-02
GORI 615
Międzywarstwa
AQUA FILLER 5200-00
GORI 643 Clear
Lakier
nawierzchniowy
AQUATOP 2600
GORI 660
Warstwy składowe
TEKNOS
GORI Industry
Impregnat
TEKNOL AQUA 1410-01
GORI 356
Podkład
Międzywarstwa
Lakier
nawierzchniowy
Dalsze informacje:
ANTISTAIN AQUA
2901-52
ANTISTAIN AQUA
2901-00
AQUATOP 2600
GORI 642 White
GORI 643 White
GORI 660
Teknos Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 59
03-885 Warszawa
Tel. +48 22 678 70 04
E-mail: [email protected]
Teknos nie gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są poprawne i kompletne. Teknos nie gwarantuje również niezawodności
zaleceń, szacunków, instrukcji oraz innych informacji zawartych w niniejszej karcie charakterystyki. Teknos ma prawo dokonać dowolnych zmian w
dowolnym czasie w informacjach dostępnych w tej karcie, jak również w produktach tutaj opisanych, za co Teknos nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Karta charakterystyki drewna• Sapeli, • Wersja 01
Strona 3 z 4
Drewno to wyjątkowy, piękny i bardzo uniwersalny materiał
Cechy i właściwości różnych gatunków drewna są bardzo zróżnicowane i dlatego w
procesie jego obróbki i zabezpieczania powierzchni wymagane jest indywidualne podejście do
tematu.
W powyższej karcie charakterystyki dla drewna chcieliśmy omówić w sposób bardziej
szczegółowy właściwości i zastosowania przy zabezpieczaniu najważniejszych gatunków
drewna. Karta powstała we współpracy z Instytutem Johann-Heinrich-Von-Thünen (vTI) w
Hamburgu.
Wartości pH drewna zostały określone po raz pierwszy jako istotne zmienne chemiczne. Stężenie
takich substancji w drewnie jak: kwasy żywiczne i garbniki ma zasadniczy wpływ na wartość pH.
Kryterium zabezpieczenia powierzchni i ukierunkowany wybór systemu lakierniczego będą
właściwsze na podstawie tych danych określonych przez vTI i stanowią przykład rozwiązywania
problemów związanych z technologią drewna.
Wszystkie powłoki systemowe wymienione w karcie technicznej zostały wybrane ze względu na
najwyższą trwałość i jakość oraz są uważane za właściwe dla danego gatunku drewna. Jednak
test praktyczny jest zawsze konieczny, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.
Ze względu na różne możliwości zastosowania i potencjalnie różne warunki środowiskowe dla
elementów zabezpieczanych, wymagane są różne podejścia.
Dział techniczny Teknos chętnie pomoże w wyborze poszczególnych systemów powłok
przemysłowych.
Karta charakterystyki drewna• Sapeli, • Wersja 01
Strona 4 z 4

Podobne dokumenty