perspektywy kontynuacji

Komentarze

Transkrypt

perspektywy kontynuacji
Perspektywy kontynuacji
Projekt „Spółdzielnia socjalna jako recepta na lokalne problemy”, realizowany przez Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki wraz z partnerami, upowszechniał rezultat Partnerstwa na Rzecz
Rozwoju „Możemy Więcej – Partnerstwo na Rzecz Spółdzielni Socjalnych” z Krakowa.
Model insercji społecznej i zawodowej młodych osób wykluczonych społecznie –
wypracowany przez PRR „Możemy Więcej…” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL – stał się inspiracją do poszukiwania odpowiedniego kształtu przedsiębiorczości
społecznej na naszym terenie. W czasie szkoleń i warsztatów podejmowane były kwestie
problemów lokalnych związanych z wykluczeniem społecznym. Dyskutowano o spółdzielni
socjalnej jako sposobie eliminowania dyskryminacji i włączania grup marginalizowanych na
rynku pracy. Upowszechnianie rezultatu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Możemy Więcej –
Partnerstwo na Rzecz Spółdzielni Socjalnych” zostało oparte na promocji spółdzielczości
socjalnej i ekonomii społecznej na obszarze gmin objętych działaniem projektu, tj. Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym. Model spółdzielni
socjalnej – której przykładem był krakowski RATEL – zaistniał w przestrzeni komunikacji
społecznej naszego regionu. Dzięki zaangażowaniu podopiecznych Domu Pomocy
„Wzajemnie Potrzebni” z Janowa realna staje się perspektywa wdrożenia spółdzielni socjalnej
w powiecie nowodworskim – są chętni, by ją założyć. Należy wyrazić przekonanie, że
stworzony dzięki projektowi pozytywny klimat społeczny ułatwi to zadanie, a przeszkoleni
pracownicy instytucji otoczenia spółdzielni – wyposażeni w fachową wiedzę i umiejętności –
posłużą pomocą w tworzeniu nowego podmiotu ekonomii społecznej.
W tym miejscu zespół projektu „Spółdzielnia socjalna jako recepta na lokalne problemy”
kieruje słowa uznania i podziękowania wszystkim osobom, które aktywnie zaangażowały się
w działania – zarówno uczestnikom, jak i trenerom oraz Partnerom. Bez Państwa współpracy
ten projekt nie miałby sensu – tymczasem to włączanie się w kwestię rozwoju spółdzielczości
socjalnej przeobraża naszą społeczną rzeczywistość. I rodzi nadzieję na owocne
współdziałanie w najbliższej przyszłości – przy organizowaniu pierwszej spółdzielni socjalnej
w powiecie nowodworskim.
Serdecznie dziękujemy
Zespół projektu „Spółdzielnia Socjalna jako recepta na lokalne problemy”.
Biuletyn projektu
Biuletyn projektu: "Spółdzielnia Socjalna jako recepta na lokalne problemy" - plik do
pobrania.
Biuletyn Nr 1 (31,75 MB)
Biuletyn Nr 2 (11,21 MB)
Biuletyn Nr 3 (11,09 MB)
Biuletyn Nr 4 (13,92 MB)
Wszystkie pliki wydanych biuletynów dostępne są ze strony internetowej:
http://www.3rzeki.pl/pl/biuletyn_projektu
Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten
jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
(proszę kliknąć lewym klawiszem na ikonkę "Download now", rozmiar pliku 30,8 MB)

Podobne dokumenty