Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie
Ogłoszenie o wyniku postępowania
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Prowadzenie
spotkań eksperckich w ramach sieci
współpracy i samokształcenia w trakcie
realizacji projektu pn. „Nowy system
doskonalenia nauczycieli powiatu
pabianickiego – II postępowanie”
ogłoszenie o wyniku postępowania

Podobne dokumenty