Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - BIP Kujawsko

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - BIP Kujawsko
OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu II przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż pojazdów używanych
znak postępowania: KPTS-S-1/AU/1/17/3
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że
II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdów używanych został zakończony
wynikiem negatywnym – w przetargu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Włocławek, dnia 09.02.2017r.

Podobne dokumenty