III Konkurs Literacki „Gdybym był Mikołajem ...”

Komentarze

Transkrypt

III Konkurs Literacki „Gdybym był Mikołajem ...”
III Konkurs Literacki
„Gdybym był Mikołajem ...”
Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Czerwieńsk
Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych z gminy Czerwieńsk
Cele: popularyzowanie twórczości literackiej dzieci, uwrażliwianie uczniów na potrzeby
drugiego człowieka, wyrażanie własnych przemyśleń za pomocą słowa,
integracja
środowisk szkolnych.
Autor może złożyć na konkurs nigdzie niepublikowany i nienagrodzony jeden
utwór literacki ( forma dowolna wiersz lub proza) nawiązujący do tytułu konkursu (objętość
nieprzekraczająca jedną stronę maszynopisu). Prace proszę przesłać pocztą tradycyjną na
adres szkoły, mailową lub osobiście do 30 października 2013 roku na adres organizatora.
Prace staną się własnością organizatora, a oceni je jury powołane przez organizatorów w
dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III i klasy IV – VI.
Prosimy podać dane autora (imię i nazwisko, data urodzenia, klasa/wiek, nazwa
szkoły, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy).
z dopiskiem KONKURS LITERACKI
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w budynku NSP w Płotach w grudniu br.
O dokładnym terminie powiadomimy zainteresowanych.
Organizator
ADRES ORGANIZATORA:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
66 - 016 Czerwieńsk
PŁOTY ul. Szkolna 1
tel. 68 327 81 19
e-mail: [email protected]
[email protected]

Podobne dokumenty