Jan Paweł II- DOBRY PRZYJACIEL

Komentarze

Transkrypt

Jan Paweł II- DOBRY PRZYJACIEL
KONKURS PLASTYCZNY
„ Jan Paweł II DOBRY PRZYJACIEL”
Regulamin konkursu
1. Konkurs adresowany jest do Osób niepełnosprawnych.
2. Prace powinny być wykonane indywidualnie, na miarę możliwości uczestnika,
zgodnie z tematem konkursu.
3. Forma pracy: płaska lub przestrzenna - w formacie A4 lub A3.
4. Każdą pracę należy opisać podając: nazwisko i imię autora, wiek, adres
szkoły/placówki potwierdzony pieczęcią, nazwisko nauczyciela lub opiekuna pod
kierunkiem którego powstała praca.
5. Termin nadsyłania prac plastycznych upływa dnia 10 maja 2015 roku
6. Pracę proszę przesyłać z dopiskiem : „Konkurs” na adres Organizatora:
NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
Ścinawka Dolna 21 b
57-420 Radków
7. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce podczas
II DIECEZJALNEJ PIELGRZYMI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w Wambierzycach dnia 13 maja 2013 r.
8. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, opiekunowie podziękowania.
9. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
10. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikację zdjęć nadesłanych prac oraz
wyników konkursu na stronie internetowej szkoły - www.szkolascinawka.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
Osoba odpowiedzialna
za przeprowadzenie konkursu:
s. Agnieszka Piotrowska
[email protected]
Tel. 74 873 61 06
Dyrektor szkoły
s. Dorota Oporska

Podobne dokumenty